1945

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
rok 1945 / MCMXLV
XIX wiek « XX wiek » XXI wiek
1943 « 1944 « 1945 » 1946 » 1947

Rok 1945
Nadprezydent prowincji Franz Reinhold Schwede-Coburg (Gauleiter)
Prezydent regencji Hugo Ernst Karl Lotz


Rok 1945
Wojewoda Leonard Borkowicz
Prezydent Szczecina Piotr Zaremba


Wydarzenia

styczeń

 • 22 stycznia - skasowano kursy pociągów dalekobieżnych przechodzących przez Szczecin. Pociągi z uciekinierami ze wschodu przetrzymywano na stacjach podmiejskich po kilka dni, izolując ewakuowanych Niemców od miejscowej ludności, by nie rozprzestrzeniać wiadomości wśród mieszkańców Szczecina o wielkim odwrocie niemieckim ze wschodu i postępującej inwazji armii radzieckiej
 • 23 stycznia - silnie ograniczono ruch pocztowy, pozwalając wysyłać ze Szczecina listy tylko do obszarów podmiejskich. Elektrownia ograniczyła dostawę prądu do trzech razy na dzień po 2-3 godziny, skasowano również niektóre linie tramwajowe

luty

 • 2 lutego - dwa kolejne naloty alianckie zniszczyły doszczętnie fabrykę benzyny syntetycznej w Policach, położoną w skrajnie północnej części szczecińskiej aglomeracji. Zginęło wówczas wielu polskich robotników pracujących przymusowo w tych zakładach
 • 4 lutego - rozpoczęła się konferencja aliantów w Jałcie na Krymie, w wyniku jej postanowień podjęto decyzję o przesunięciu granic Polski na zachód
 • 4 lutego - rozpoczęto likwidację poszczególnych przedsiębiorstw i firm prywatnych w Szczecinie oraz zaczęto regularny wywóz zdemontowanych maszyn i urządzeń na zachód. Osoby cywilne nie zatrudnione w ważnych przedsiębiorstwach otrzymywały indywidualnie polecenia opuszczenia z rodzinami miasta
 • 9 lutego - potajemnie stracono szczecińskiego komunistę i antyfaszystę Waltera Empachera i członków jego grupy
 • 11 lutego - zakończyła się konferencja aliantów w Jałcie na Krymie, w wyniku jej postanowień podjęto decyzję o przesunięciu granic Polski na zachód
 • 16 lutego - powołano pod broń drugie, trzecie i czwarte pospolite ruszenie, jak również zmobilizowano niepracujące kobiety do kopania rowów przeciwczołgowych oraz polowych umocnień na przedmieściach Szczecina
 • 18 lutego - do władz terenowych zostało rozesłane zarządzenie o wysiedleniu ludności niemieckiej zarówno z lewobrzeżnego, jak i z prawobrzeżnego Szczecina na wschód od Odry. Z instrukcji podpisanej Oberbereichsleiter Hube wynikało, że Szczecin musi opuścić około 200 tysięcy Niemców koleją oraz transportem rzeczno-morskim na wyspę Rugię i do powiatów nadmorskich. Instrukcja ewakuacyjna nr 318 przewidywała na razie ewakuowanie tą drogą ze Szczecina 2500-3000 osób dziennie
 • 20 lutego - Józef W. Stalin w zarządzeniu Państwowego Komitetu Obrony godzi się na traktowanie linii Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem Szczecina jako tymczasowej granicy państwa polskiego
 • 21 lutego - na polecenie władz hitlerowskich z 18 lutego 1945 rozpoczęto przymusową ewakuację mieszkańców Szczecina na tereny na wschód od Odry. Pierwsze transporty wyruszyły barkami i statkami do Ückermünde, i dalej koleją do miejsc przeznaczenia. W mieście pozostało ok. 5 tys. rodzimych mieszkańców
 • 22 lutego - "Pommersche Zeitung" donosi "Stettin - slawisch!" (Szczecin słowiański) na wieść o zarządzeniu Państwowego Komitetu Obrony z dn. 20 lutego 1945, w którym J. Stalin godzi się na traktowanie linii Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem Szczecina jako tymczasowej granicy państwa polskiego
 • 23 lutego - silnie ograniczono ruch pocztowy, pozwalając wysyłać ze Szczecina listy tylko do obszarów podmiejskich

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

 • 2 czerwca - urodził się Wojciech Matusiak, najlepszy kolarz w historii szczecińskiego kolarstwa
 • 9 czerwca - władze polskie opuściły miasto

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

 • 6 października - rozpoczęto wydawanie "Kuriera Szczecińskiego"
 • 14 października - przybyła pierwsza grupa polskich repatriantów z Zachodu, którzy ze Szczecina rozjeżdżali się dalej po kraju. Otwarto pierwszy odbudowany most i uruchomiono dwie linie tramwajowe. Statek "Piast" rozpoczął stałą komunikację między Szczecinem i Świnoujściem. Rozpoczęły działalność pierwsze spółdzielnie: "Społem", "Robotnik", "Samopomoc Chłopska" oraz Państwowa Centrala Handlowa. Odbył się pierwszy zjazd onomastyczny z udziałem ks. prof. Stanisława Kozierowskiego, autora wielu nazw geograficznych Pomorza.

listopad

grudzień

 • 4 grudnia - odbyła się pierwsza konferencja poświęcona problematyce morskiej z udziałem ministrów: Eugeniusza Kwiatkowskiego i Stefana Jędrychowskiego
 • 10 grudnia - na pierwsze posiedzenie Tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej przybyło około 40 osób. Przewodniczącym został Józef Gendaszyk. Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Wydawniczej "Polskie Pismo i Książka".
 • 24 grudnia - w hotelu Continental z udziałem przedstawicieli władz miejskich i wojska odbyła się pierwsza polska wigilia
 • 25 grudnia - wyemitowano pierwszą próbną audycję z odbudowywanej szczecińskiej radiostacji

Urodzili się

Zmarli

Linki zewnętrzne