Gmina Mieszkowice: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 139: Linia 139:
  
 
== Kultura ==
 
== Kultura ==
http://www.mgok-mieszkowice.pl/
+
* http://www.mgok-mieszkowice.pl/
 +
* http://www.gryfino.powiat.pl/old/index.php?show=tur_obwe_mice
  
 
== Oświata ==
 
== Oświata ==

Wersja z 03:00, 3 lip 2013

Gmina Mieszkowice
Gmina Mieszkowice
podział administracyjny powiatu gryfińskiego
Powiat gryfiński
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 10
Liczba miejscowości 15
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Mieszkowice (w 1946 gmina Barwice) – gmina miejsko-wiejska położona w południowej części powiatu gryfińskiego. Siedzibą gminy jest miasto Mieszkowice (adres Urzędu Miasta i Gminy Mieszkowice - ul. Fryderyka Chopina 1)

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

 • Jeziora Siegniewskie (dwa akweny)
 • rzeka Kurzyca

Przyroda

 • Rezerwat przyrody "Jeziora Siegniewskie"
 • Pomnik przyrody - Cis pospolity (Gozdowice)

Historia

W wyniku ekspansji terytorialnej rodzącego się państwa polskiego tereny Pomorza Zachodniego (do rzeki Odry) najprawdopodobniej zostały przyłączone do państwa piastowskiego w drugiej połowie X wieku. Zależność ta trwała do początku XI wieku. Następnie obszar lawirował między wpływami księstw pomorskich a Polski (co nasiliło się po podbojach Pomorza przez Bolesława Krzywoustego w XII wieku, a następnie rozbiciu dzielnicowemu Polski w 1138 roku). [1] [2]

Landkreis Königsberg/Neumark

Chojna we wczesnym średniowieczu wchodziła w skład tzw. kasztelanii cedyńskiej, czyli okręgu podatkowo-wojskowego. Miejscowość w wyniku osłabienia państwa polskiego pozostawała od około połowy XII wieku pod wpływem książąt pomorskich (wyjątek stanowi pierwsza połowa XIII wieku, kiedy przez kilka lat okolica znajdowała się pod zwierzchnictwem książąt wielkopolskich). [3]

Chojna w 1244 roku otrzymała prawo miejskie od księcia pomorskiego Barnima I. Z miastem związane są także zakony templariuszy oraz joannitów. Ślady ich obecności na tych ziemiach pozostały do dziś (np. ruiny kaplicy w Chojnie). W 1267 roku miasto przejęli Brandenburczycy, którzy z terenów na wschód od Odry utworzyli tzw. Nową Marchię (miejscowość przez krótki czas pełniła nawet rolę jej stolicy). W kolejnych latach utrwaliła się niemiecka nazwa miasta - Königsberg, czyli Królewska Góra (König - król, Berg - góra). W latach 1402-1454 Chojna wraz z dużymi obszarami Nowej Marchii przeszła pod panowanie Zakonu Krzyżackiego. W późniejszym okresie historia miasta wiązała się z dynastią Hohenzollernów. Zarządzane przez nich państwo, określane w historiografii jako Brandenburgia-Prusy, w 1701 roku otrzymało oficjalną nazwę Królestwa Prus. Po reformach Steina i Hardenberga Chojna weszła w skład utworzonego w 1818 roku Landkreis Königsberg/Neumark (powiatu Chojna/Nowa Marchia) należącego do Provinz Brandenburg (prowincji brandenburskiej). W 1871 roku nastąpiło zjednoczenie wszystkich ziem niemieckich i powołanie II Rzeszy Niemieckiej. Chojna w 1877 uzyskała połączenie kolejowe. [4] [5]

W 1939 przy mieście wybudowano lotnisko, na którym obecnie znajduje się osiedle mieszkaniowe. W czasie II wojny światowej Chojnę zniszczono aż w 80%. Po 1945 roku miejscowość (razem z tzw. "Ziemiami Odzyskanymi") w wyniku decyzji mocarstw została przyznana Polsce. Miastu nadano wówczas polską nazwę, która zastąpiła dotychczasową - Königsberg. Chojna wchodziła początkowo w skład Okręgu Pomorze Zachodnie. 29 maja 1946 roku nastąpiła zmiana nazewnictwa. Okręg Pomorze Zachodnie został przemianowany na województwo szczecińskie. W wyniku reformy administracyjnej z 1998 roku podział administracyjny od stycznia 1999 roku przybrał obecną formę.

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2010: [6]

Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 52
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 50
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 103
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 202
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 30
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 16
Sekcja J - Informacja i komunikacja 5
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 9
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 14
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 15
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 13
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 8
Sekcja P - Edukacja 13
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 22
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 13
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 32

Drogi krajowe i wojewódzkie na terenie gminy:

Przez gminę przebiegają: droga krajowa nr 31 oraz dwie drogi wojewódzkie: [7]

 • droga krajowa nr 31 ---> Szczecin - Gryfino - Widuchowa - Chojna - Mieszkowice - granica państwa
 • droga wojewódzka nr 125 ---> Bielinek - Cedynia - Moryń - droga krajowa nr 31 (przez gminę przebiega niewielki odcinek nieopodal wsi Wierzchlas, gdzie droga wojewódzka dobiega do drogi krajowej nr 31)
 • droga wojewódzka nr 126 ---> granica państwa - Mieszkowice - Dębno (powiat myśliborski)

Transport kolejowy [8]

Przez gminę przebiega fragment linii kolejowej nr 273 (Szczecin-Wrocław). Pociągi zatrzymują się na stacji w Mieszkowicach. [9]

Samorząd

Samorząd gminy Mieszkowice: [10]

Radni VI Kadencji Rady Miejskiej w Mieszkowicach: [11]

Obecny skład samorządu wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji z dnia 21 listopada 2010 roku.

Wykaz sołtysów gminy Mieszkowice (kadencja 2011-2015): [12]

Kultura

Oświata

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

 • Mieszko Mieszkowice
 • Odra Czelin
 • Zieloni Zielin
 • Zjednoczeni Kurzycko

Turystyka

Gmina słynie z Rejonu Pamięci Narodowej Siekierki-Stare Łysogórki-Gozdowice-Czelin, który wiąże się z wydarzeniami z końca II wojny światowej (m.in. "forsowania Odry" w kwietniu 1945 roku). Upamiętnia je kilka miejsc w regionie:

Muzea i cmentarz

 • Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach [13]
 • Muzeum Wojsk Inżynieryjnych w Gozdowicach [14]
 • Cmentarz Wojenny I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach [15]
 • czołg

Pomniki i tablica

 • Słup w Czelinie
 • pomnik sapera
 • ściana chwały
 • punkt widokowy

Demografia

Zaludnienie gminy w ostatnich latach (informacje za Bankiem Danych Lokalnych): [16]

Rok Liczba mieszkańców całej gminy (z miastem Mieszkowice) Liczba mieszkańców miasta Mieszkowice
2008 7 384 osoby 3 562 osoby
2009 7 327 osób 3 534 osoby
2010 7 459 osób 3 595 osób
2011 7 476 osób 3 612 osób
2012 7 426 osób 3 609 osób

System ochrony zdrowia

Zakłady opieki zdrowotnej: [17]

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mieszkowicach (ul. Poniatowskiego 15)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" w Mieszkowicach (ul. Poniatowskiego 15)
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Poradnia Dla Kobiet" w Mieszkowicach (Korczaka 1a/4) [18]

Apteki: [19]

 • Apteka "Lavenda" (Mieszkowice, ul. Willowa 2b)
 • Apteka "Bławatek" (Mieszkowice, ul.Kamienna 2)

Herb

herb gminy Mieszkowice

Herb przedstawia dwa niedźwiedzie, które dwiema tylnymi łapami stoją na zielonym podłożu, a dwiema przednimi opierają się z dwóch stron o drzewo (jodłę). Herb znajduje się na białym polu. Zwierzęta (niem. Bär - niedźwiedź) są bezpośrednim nawiązaniem do niemieckiej nazwy miasta (Berenvalde). Herb należy prawdopodobnie łączyć z osobą margrabiego Albrechta Niedźwiedzia - twórcy Marchii Brandenburskiej, która dała podwaliny pod późniejszą Nową Marchię (w skład tej drugiej wchodziły Mieszkowice). Według drugiej hipotezy herb Mieszkowic nawiązuje do rodziny von Behr - domniemanych organizatorów akcji kolonizacyjnej ziemi mieszkowickiej. Ród von Behr także miał bowiem niedźwiedzia w herbie. [20]

Do herbu odwołuje się także polska legenda, powstała zapewne po II wojnie światowej. Według niej pierwszy, historyczny władca Polski - Mieszko I przebywając w okolicy upolował wówczas dwa niedźwiedzie. Następnie na pamiątkę wspomnianego wydarzenia założył na tym terenie najstarszy gród - Mieszkowice. [21]

Miejscowości i sołectwa (wykaz)

Sołectwa (10):

 • Czelin
 • Goszków
 • Kłosów
 • Kurzycko
 • Plany
 • Stare Łysogórki
 • Stary Błeszyn
 • Troszyn
 • Wierzchlas
 • Zielin

Pozostałe miejscowości w gminie (15): [22]

 • Goszkówek
 • Gozdowice
 • Kamionka
 • Kępa Troszyńska
 • Kiwity
 • Leśniczówka
 • Mirogniew
 • Nowy Błeszyn
 • Ranowo
 • Rogaczewo
 • Siegniew
 • Sitno
 • Słubin
 • Starzyn
 • Wicin

Przypisy

 1. Zabytki Chojny, w: Oficjalny serwis internetowy miasta i gminy Chojna [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://www.chojna.pl/strony/menu/21.dhtml
 2. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 668.
 3. Konferencja historyczna 24.08.07, w: Blog Obok. Słowomir Błęcki [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://papblekit.bloog.pl/drukuj.html?id=5681749&smoybbtticaid=610d74
 4. Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2012, s. 668.
 5. Konferencja historyczna 24.08.07, w: Blog Obok. Słowomir Błęcki [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://papblekit.bloog.pl/drukuj.html?id=5681749&smoybbtticaid=610d74
 6. Bank Danych Lokalnych GUS (2010), w: Portret gminy Gryfino [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 7. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 8. Mapa drogowa - powiat gryfiński, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.05.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/images/mapa/mapa_drogowa_powiat_gryfinski.pdf
 9. PKP. Twój Plan Podróży [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://rozklad-pkp.pl/bin/traininfo.exe/pn/901521/553049/691606/45296/55?ld=s28&date=03.07.13&station_evaId=5102220&station_type=arr&input=5102220&boardType=arr&time=02:26&maxJourneys=10&dateBegin=03.07.13&dateEnd=14.12.13&selectDate=today&productsFilter=1111&dirInput=&backLink=sq&
 10. Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/
 11. Skład osobowy rady miejskiej, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/39
 12. Sołectwa, w: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://bip.mieszkowice.pl/dokumenty/104
 13. Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/66-muzeum-pamiatek-1-armii-wojska-polskiego-w-starych-lysogorkach
 14. Gozdowice, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/70-gozdowice
 15. Siekierkowski Cmentarz Wojenny I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach, w: Powiat Gryfiński - oficjalna strona [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.gryfino.powiat.pl/index.php/rejon-pamieci-narodowej/68-siekierkowski-cmentarz-zolnierzy-1-armii-wojska-polskiego-w-starych-lysogorkach
 16. Bank Danych Lokalnych GUS (2008-2012), w: Portret gminy Mieszkowice [online] [Przeglądany 26.06.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Zdrowie, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: ttp://www.mieszkowice.pl/strony/menu/34.dhtml
 18. Poradnia ginekologiczno-położnicza, w: Narodowy Fundusz Zdrowia. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/poradnia_ginekologiczno_poloznicza.htm
 19. Zdrowie, w: Oficjalny serwis internetowy gminy Mieszkowicach [online] [Przeglądany 25.06.2013] Dostępny w: ttp://www.mieszkowice.pl/strony/menu/34.dhtml
 20. Woźniak B., Mieszkowice, Oficyna IN PLUS, Wołczkowo 2003, s. 15-18.
 21. Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008 s. 84-85
 22. Gmina Mieszkowice, w: Państwowa Komisja Wyborcza. Wybory 2011 [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://wybory2011.pkw.gov.pl/owb/320000/pl/320605.html

Bibliografia

 • Dudowie M. i T., Dolina Dolnej Odry, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2008.
 • Kociuba J., Pomorze. Praktyczny przewodnik turystyczny po ziemiach Księstwa Pomorskiego, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 2010.
 • Kozłowski K., Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010, Wydawnictwo Kadruk, Szczecin 2012.
 • Machałek M., Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2012.
 • Migdalski P., ...w tej strażnicy Rzeczypospolitej. Rejon Pamięci Narodowe Cedynia-Gozdowice-Siekierki, Szczecin-Poznań 2007.
 • Opracowanie zbiorowe, Polska niezwykła. Zachodniopomorskie, Demart Wydawnictwo, Warszawa 2008.
 • Piskorski J.M. (red.), Pomorze Zachodnie poprzez wieki, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Rymar E., Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita", Chojna 2012.
 • Woźniak B., Mieszkowice, Oficyna IN PLUS, Wołczkowo 2003.

Linki zewnętrzne

Zobacz też