Marian Jurczyk

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Marian Jurczyk
Prezydent Szczecina
brak zdjecia
Data urodzenia 16 października 1935
Miejsce urodzenia Karczewice
Data śmierci 30 grudnia 2014
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie
Narodowość polskaWikipedia.jpg
Artykuł może zawierać treści pochodzące z Wikipedii.


Marian Jurczyk (1935-2014) – związkowiec i polityk, działacz opozycji w okresie PRL, senator IV kadencji, dwukrotny prezydent Szczecina

Życiorys

Marian Jurczyk urodził się 16 października 1935 roku w Karczewicach. W latach 50. ukończył zaocznie technikum ekonomiczne.

Od 1954 roku pracował w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W sierpniu 1980 roku stanął na czele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. Był sygnatariuszem porozumień sierpniowych. Kierował następnie Międzyzakładową Komisją Robotniczą „S”, a w 1981 roku objął stanowisko przewodniczącego zarządu Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność”. Był delegatem na I KZD w Gdańsku, wszedł w skład komisji krajowej związku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego internowano go na okres od 13 grudnia 1981 do 18 listopada 1982 roku. Przebywał w ośrodkach odosobnienia m.in. w Goleniowie. Pod koniec 1982 roku tymczasowo aresztowany i oskarżony o przygotowania do obalenia ustroju PRL.

W tym samym roku zginęła tragicznie jego synowa Dorota, wyskakując z okna kamienicy w Szczecinie. Po uzyskaniu informacji o śmierci żony, tego samego dnia z innego budynku wyskoczył syn Mariana Jurczyka Adam, również ponosząc śmierć.

Marian Jurczyk został zwolniony w związku z ogłoszoną amnestią w 1984 roku. Dwa lata później przeszedł na rentę. Wszedł w skład tzw. Grupy Roboczej Komisji Krajowej, opozycyjnej wobec podziemnych władz związku związanych z Lechem Wałęsą.

Zadeklarował się jako przeciwnik się porozumień Okrągłego Stołu. Założył następnie własny związek zawodowy pod nazwą „Solidarność 80”, kierował nim (a później jednym z odłamów) przez około dziesięć lat.

W wyborach parlamentarnych w 1997 roku jako kandydat niezależny uzyskał mandat senatora IV kadencji z województwa szczecińskiego[1]., uzyskując 124 897 głosów. W kolejnym roku zorganizował własne ugrupowanie pod nazwą Niezależny Ruch Społeczny, który wszedł w skład prawicowego bloku Ruch Patriotyczny Ojczyzna. Z ramienia RPO uzyskał mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego I kadencji, z którego zrezygnował, kiedy to 18 listopada 1998 został wybrany przez Radę Miasta na urząd prezydenta Szczecina.

31 grudnia tego samego roku, tuż po objęciu stanowiska, zerwał umowę dotyczącą budowy hipermarketu na Pomorzanach, którą poprzedni zarząd miasta podpisał kilka miesięcy wcześniej z niemiecką spółką „Euroinvest Saller”. Deweloper ten w postępowaniu cywilnym uzyskał później zasądzenie od miasta na swoją rzecz zwrotu wpłaconego uprzednio zadatku w kwocie 5 mln zł wraz z odsetkami. W 2005 roku Marianowi Jurczykowi i pozostałym sześciu członkom zarządu miasta w związku z powyższą decyzją i jej konsekwencjami prokurator przedstawił zarzut niedopełnienia obowiązków i narażenia miasta na znaczne straty materialne. 5 lipca 2007 Sąd Rejonowy w Szczecinie skazał Mariana Jurczyka oraz Dariusza Wieczorka (byłego wiceprezydenta ds. rozwoju gospodarczego z SLD) na kary po dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na pięcioletnie okresy próby. Sąd ten orzekł także grzywny, zakazy zajmowania określonych stanowisk w administracji publicznej oraz zobowiązanie do naprawienia szkody[2]. W 2008 sąd odwoławczy, uwzględniając m.in. apelację prokuratora od wyroku co do uniewinnienia pozostałych członków zarządu miasta, uchylił w całości orzeczenie sądu I instancji, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania[3].

Ze stanowiska prezydenta Szczecina Marian Jurczyk zrezygnował 24 stycznia 2000 roku, po tym decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, iż funkcji prezydenta miasta na prawach powiatu nie można łączyć z mandatem senatorskim.

W marcu tego samego roku sąd lustracyjny drugiej instancji na wniosek Rzecznika Interesu Publicznego prawomocnie uznał go za tzw. kłamcę lustracyjnego, co doprowadziło do utraty przez niego mandatu senatora. Sąd ten stwierdził, że Marian Jurczyk zataił fakt zmuszenia go w 1977 roku przez funkcjonariuszy SB groźbą pozbawienia życia do współpracy, a okoliczności jej nawiązania nie zwalniały z obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego odmiennej treści. Sąd Najwyższy, uwzględniając złożoną kasację, uchylił jednak zapadły wyrok. W ponownym rozpoznaniu sprawy w 2001 roku Marian Jurczyk został ponownie w obu instancjach uznany za kłamcę lustracyjnego. W 2002 roku w ramach postępowania kasacyjnego Sąd Najwyższy orzekł jednak, że jego oświadczenie lustracyjne było prawdziwe, gdyż współpraca z SB nie miała charakteru tajnego, a przekazywane informacje były pozbawione wartości operacyjnej, a ponadto sama SB oceniała tę współpracę jako mało przydatną m.in. z powodu braku lojalności.

23 maja 2004 przeprowadzono referendum w sprawie jego odwołania z zajmowanego urzędu. W głosowaniu 94% biorących udział poparło ten postulat, jednak referendum okazało się nieważne z powodu niedostatecznej frekwencji (która wyniosła 19%)[4].

W wyborach bezpośrednich w 2006 roku bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. W I turze zajął 4. miejsce z poparciem 4013 wyborców (2,94%)[5]. 4 grudnia tegoż roku zakończył urzędowanie, po czym wycofał się z życia publicznego, przechodząc na emeryturę.

Zmarł 30 grudnia 2014 roku w Szczecinie po długiej i ciężkiej chorobie. Został pochowany 3 stycznia 2015 roku na Cmentarzu Centralnym.

Odznaczenia

  • 2014 – medal „Za zasługi dla Szczecina”
  • 2015 – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie)

Przypisy

  1. Informacje na stronie Senatu. [dostęp 15 stycznia 2010]
  2. Marian Jurczyk skazany. wyborcza.pl, 6 lipca 2007. [dostęp 15 stycznia 2010].
  3. Jurczyk i Wieczorek (na razie) nie płacą. gazeta.pl, 31 marca 2008. [dostęp 15 stycznia 2010].
  4. Marian Jurczyk w serwisie „Ludzie Wprost”. [dostęp 15 stycznia 2010].
  5. Serwis PKW – Wybory 2006. [dostęp 15 stycznia 2010].


Źródła

Prezydenci Szczecina

Piotr Zaremba (1945-1950) • Jan Stopyra (1973-1984) • Ryszard Rotkiewicz (1984-1990)
Jan Czesław Bielecki (1990-1991) • Władysław Lisewski (1991-1994) • Bartłomiej Sochański (1994-1998) • Marek Koćmiel (2000-2001) • Edmund Runowicz (2001-2002) • Marian Jurczyk (1998-2000; 2002-2006) • Piotr Krzystek (od 2006)200px-Nuvola apps important.svg.png Artykuł z Internetowej Encyklopedii Szczecina znajduje się w trakcie weryfikacji i oczekuje na ewentualne uzupełnienie bibliografii i/lub dostosowanie do standardów Encyklopedii Pomorza Zachodniego