Pommersches Landesmuseum Stettin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Muzeum Starożytności Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w refektarzu Bogusława na zamku szczecińskim, lata 90. XIX wieku, zdjęcie ze zbiorów Archiwum Fotografii Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Pommersches Landesmuseum in Stettin (Pomorskie Muzeum Krajowe w Szczecinie), muzeum regionalne działające w latach 1927–1945, do 1934 roku pod nazwą Provinzialmuseum Pommerscher Altertümer (Prowincjonalne Muzeum Starożytności Pomorskich). Instytucja gromadząca, opracowująca i udostępniająca zabytki związane z historią kultury ziem położonych w granicach ówczesnej Prowincji Pomorze, od czasów najdawniejszych po pierwsze dekady XX wieku.

Data utworzenia: 21 grudnia 1927 roku (otwarcie 28 sierpnia 1928 roku) Siedziba: dawna rezydencja sejmu stanów pomorskich (Altes Landeshaus; Pałac Sejmu Stanów Pomorskich),ul. Staromłyńska 27 (niem. Luisenstraße 27–28) w Szczecinie (obecnie Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych) Dyrektor: dr Otto Kunkel (1895–1984) Data zamknięcia: styczeń 1945 roku (działalność zakończona 24 kwietnia 1945 roku).

Historia

Muzeum zostało utworzone na mocy umowy zawartej w Szczecinie w dniu 21 grudnia 1927 roku pomiędzy regionalnym organem samorządowym – Związkiem Prowincjonalnym (Komunalnym) Pomorza (niem. Provinzialverband Pommern) a Pomorskim Towarzystwem Historii i Starożytności (niem. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde) – stowarzyszeniem założonym w 1824 roku w celu badania, gromadzenia i ochrony dziedzictwa kulturowego ziem pomorskich.

Z inicjatywą umieszczenia w przyzwoitych warunkach lokalowych i przyjęcia opieki nad kolekcją starożytności pomorskich (Pommersche Altertumssammlung), gromadzoną w Szczecinie od 1824 roku przez Towarzystwo Starożytności wyszedł w maju 1923 roku starosta krajowy (Landeshaptmann) Johannes Sarnow (1860–1924). Skłoniła go do tego nie tylko zauważalna na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej tendencja do tworzenia lokalnych muzeów (Heimat-,Kreisheimatmuseen), co uwypuklało brak instytucji gromadzącej zbiory reprezentatywne dla całego regionu, lecz także potrzeba nadania funkcji zabytkowemu gmachowi dotychczasowej rezydencji sejmu prowincjonalnego (niem. Altes Landeshaus) po podjęciu decyzji o budowie nowego kompleksu administracyjnego przy placu Armii Krajowej (niem. Kaiser Wilhelm Str.) (obecnie gmach Urzędu Miejskiego w Szczecinie).

Zarząd Prowincji w zamyśle pokrywał połowę kosztów utrzymania i rozwoju zbiorów muzealnych, którym nadano nazwę Prowincjonalna Kolekcja Starożytności Pomorskich (niem. Provinzialsammlung Pommerscher Altertümer). Po kilkuletnich uzgodnieniach pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także wybudowaniu w latach 1924–1927