Pomoc:Poradnik autora

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Edycja

Jeśli u góry ekranu nie wyświetla się nasz login to znaczy, że nie jesteśmy zalogowani.

Przed wszelkimi edycjami należy się zalogować 

Zaczynamy edytować

Na górze każdej strony znajduje się przycisk Edytuj - należy w niego kliknąć, co spowoduje otwarcie okna edycji.

Wpiszmy zatem następującą treść:

== Tytuł nowej sekcji ==
 
To jest moja pierwsza edycja na Internetowej Encyklopedii Szczecina.
 
A to jest link do hasła [[Piotr Zaremba]].

Następnie należy kliknąć w przycisk Pokaż podgląd aby zobaczyć dokonane zmiany przed ostatecznym zapisaniem. Po kliknięciu w "Pokaż podgląd" ukaże nam się ekran z naszą edycją. Jeśli popełniliśmy błąd, to należy znów użyć pola edycji, poprawić dany błąd i znów wcisnąć przycisk "Pokaż pogląd". Proces ten można powtarzać wielokrotnie, dopóki nie osiągniemy ostatecznej, zadowalającej wersji. Jeśli nasza edycja została wykonana w treści artykułu to nie podpisujemy swoich edycji, ani swoim imieniem, nazwiskiem ani nawet loginem. Informacje na temat autora opracowania umieszczamy na końcu artykułu przy wykorzystaniu szablonu {{Autor}}. Niezależnie od podpisu wszystkie informacje o tym kto wykonał daną edycję znajdują się w historii artykułu.

Przycisk "Zapisz"

Kiedy jesteśmy usatysfakcjonowani wszystkimi wprowadzonymi przez nas zmianami możemy w końcu zapisać plik. Należy wtedy:

Wypełnić pole opisu zmian.

(Pole to informuje innych o charakterze dokonanych zmian i jest bardzo użyteczne dla kontrolowania, czy ktoś nie próbował zwandalizować artykułu.)

A następnie:

Kliknąć w przycisk "Zapisz".

Jak widać artykuł wrócił do swojego normalnego wyglądu i wprowadzona przez nas zmiana jest od razu widoczna!

Linki

Linki - są to skróty do innych stron, zarówno do innych podstron na Internetowej Encyklopedii Szczecina - tzw. linki wewnętrzne, lub też do innych stron gdzieś w internecie - tzw. linki zewnętrzne.

Podczas edycji, linki wstawiamy używając w odpowiedni sposób kombinacji nawiasów kwadratowych [ ].

Linki używane są, ponieważ ogromnie ułatwiają poruszanie się po Internetowej Encyklopedii Szczecina i odnajdywanie haseł, które połączone są ze sobą tematycznie. Jednolity tekst bez linków wewnętrznych wygląda dość nudnie - z drugiej strony nie może ich być również zbyt wiele. Linki mają bowiem pomagać w zrozumieniu danego hasła, a nie być wstawiane tylko po to, aby tam były.

Linki wewnętrzne

Linki wewnętrzne dodaje się przez użycie podwójnych nawiasów kwadratowych. W naszej pierwsze edycji powyżej znajduje się takie zdanie:

A to jest link do hasła Piotr Zaremba.

które podczas edycji wyglądało tak:

 A to jest link do hasła [[Piotr Zaremba]].

Jak więc łatwo zauważyć, jeśli weźmiemy jakieś słowo lub frazę w kwadratowe nawiasy, jak np. [[Piotr Zaremba]], to spowoduje to, że Internetowa Encyklopedia Szczecina automatycznie utworzy link do odpowiedniego hasła.

W języku polskim często zdarza się jednak, że słowa są odmieniane, np. przez przypadki. Jeśli dodana jest tylko końcówka to link można utworzyć w taki sposób:

[[Majowe]]go

co zostanie wyświetlone jako: Majowego.

Jeśli jednak ze słowa nie da się wyodrębnić jego wersji podstawowej (lub jeśli został dodany przedrostek), to wówczas link tworzy się w taki sposób (pierwsza część to zawsze nazwa artykułu, druga część to zawsze wersja do wyświetlenia):

 [[Piotr Zaremba|Piotra Zaremby]]

Co zostanie wyświetlone jako: Piotra Zaremby. Znaczek pomiędzy obydwiema wyrazami (bez żadnych odstępów!) to pionowa kreska "|". W zależności od rodzaju klawiatury może się ona znajdować w różnych miejscach, ale najczęściej jest ona na tym samym klawiszu co "\", zazwyczaj w okolicach klawisza Enter (czasem również w okolicy litery "Z"):

Pierwsza część może się składać z jednego lub kilku słów, a część do wyświetlenia może być całkowicie dowolna. Możemy więc zastosować taką kombinację:

 [[Most im. Karola Świerczewskiego|most]]

co zostanie wyświetlone jako: most. Można również użyć dowolny inny napis:

 [[Most im. Karola Świerczewskiego|most przy Dziewokliczu]]

co w rezultacie da: most przy Dziewokliczu.

Jeśli dany artykuł nie istnieje to pojawi się czerwony link. Jeśli więc napiszemy:

 [[nieistniejący artykuł o mostach|mosty]]

to efekt będzie taki: mosty. Czerwony link można zinterpretować na dwa sposoby: albo popełniliśmy błąd w odwoływaniu się do już istniejącej strony albo też faktycznie artykuł jeszcze nie został stworzony.

Można oczywiście i należy również tworzyć linki do dat i liczb, które, także są "artykułami" w Kalendarium Internetowej Encyklopedii Szczecina. Oto kilka przykładów:

[[1945]] = 1945
[[5 lipca]] = 5 lipca
[[35 listopada]] = 35 listopada (link jest czerwony bo przecież nie ma takiej daty)

Linki zewnętrzne

Hasła w Internetowej Encyklopedii Szczecina mogą zawierać w sobie odnośniki do artykułów lub innych opracowań dostępnych w Internecie. Na przykład, w artykule o Teatrze Lalek "Pleciuga" (aby uzyskać ten niebieski wewnętrzny link musieliśmy zastosować konstrukcję [[Teatr Lalek "Pleciuga"|Teatrze Lalek "Pleciuga"]]) dobrze byłoby dodać link do oficjalnej strony internetowej tej instytucji. Linki zewnętrzne tworzy się używając pojedyncze nawiasy kwadratowe:

[http://pleciuga.pl/ Teatr Lalek "Pleciuga"]

Co zostanie wyświetlone jako: Teatr Lalek "Pleciuga" Jak łatwo zauważyć, przy każdym linku zewnętrznym pojawia się specjalny znaczek na końcu linku informujący nas, że jest to odwołanie poza Internetową Encyklopedię Szczecina.

Można również stosować następujące kombinacje (bez nawiasów):

http://pleciuga.pl/

co zostanie wyświetlone jako: http://pleciuga.pl/

Oraz (z nawiasami, ale bez opisu):

[http://pleciuga.pl/]

co zostanie pokazane jako: [1]

Linki zewnętrzne umieszcza się na końcu artykułu w specjalnej sekcji zatytułowanej Linki zewnętrzne.


Sekcje artykułu

Dla podniesienia czytelności hasła należy podzielić go na sekcje. Wynika to zarówno ze standardów tworzenia haseł jak i potrzeby wydzielenia poszczególnych bloków treści. Sekcje tworzymy wprowadzając tekst poprzedzony odpowiednią ilością "znaków równości". W Internetowej Encyklopedii Szczecina stosujemy zazwyczaj nagłówki drugiego i trzeciego poziomu. W uzasadnionych przypadkach można stosować także czwartego

= Nagłówek 1 = (rzadko stosowany)

== Nagłówek 2 == (często stosowany)

=== Nagłówek 3 === (często stosowany)

==== Nagłówek 4 ====
===== Nagłówek 5 =====

====== Nagłówek 6 ======


Nagłówek 1


Nagłówek 2


Nagłówek 3

Nagłówek 4

Nagłówek 5

Nagłówek 6

Formatowanie tekstu

Wygląd tekstu na Internetowej Encyklopedii Szczecina można formatować na kilka sposobów. Znaki formatowania (nawiasy kwadratowe, nawiasy klamrowe, kreski, kropki, itd) czasem nazywa się również wikikodem. Oto kilka przykładów wikikodu:

Wikikod do umieszczenia podczas edycji Tekst wyświetlony w artykule
''tekst pochylony''
tekst pochylony
'''tekst pogrubiony'''
tekst pogrubiony
'''''tekst pochylony i pogrubiony'''''
tekst pochylony i pogrubiony
Tekst normalny
: wcięcie tekstu
::: Wielokrotne wcięcie tekstu

Tekst normalny

wcięcie tekstu
Wielokrotne wcięcie tekstu
lista punktowana
* element 1 listy punktowanej
* element 2 listy punktowanej
:* element 2.1 listy punktowanej

lista punktowana

  • element 1 listy punktowanej
  • element 2 listy punktowanej
    • element 2.1 listy punktowanej
lista numerowana
# element 1 listy numerowanej
# element 2 listy numerowanej
:# element 2.1 listy numerowanej

lista numerowana

  1. element 1 listy numerowanej
  2. element 2 listy numerowanej
  1. element 2.1 listy numerowanej
;Pojęcie 1 : Definicja pojęcia...
Pojęcie 1
Definicja pojęcia...
<pre>
Tekst preformatowany
</pre>
Tekst preformatowany
Pierwsza spacja w linii
 daje efekt podobny do <pre>

Pierwsza spacja w linii

daje efekt podobny do <pre>
Pojedyncze przejście do
nowej linii nic nie robi.
Ale 

pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Pojedyncze przejście do nowej linii nic nie robi. Ale

pusta linijka

rozpoczyna nowy akapit.

Można <br /> wymusić przejście 
do nowej linii <br /><br /> kilkukrotnie.
Można
wymusić przejście do nowej linii

kilkukrotnie.
Indeks<sup>górny</sup>
Indeks<sub>dolny</sub>
Indeksgórny

Indeksdolny

tabela

{| class="wikitable"
|-
! Pierwsza kolumna tabeli
! Druga kolumna tabeli
! Trzecia kolumna tabeli
|-
| Tu coś wpiszemy
| i tu coś
| i tu jeszcze coś
|-
| 1
| 2
| 3
|}
  

{| oznacza początek tabeli
|- oznacza nowy wiersz
! oznacza opis kolumny
| oznacza nową kolumnę
|} - oznacza koniec tabeli

tabela

Pierwsza kolumna tabeli Druga kolumna tabeli Trzecia kolumna tabeli
Tu coś wpiszemy i tu coś i tu jeszcze coś
1 2 3

Wyłączenie przetwarzania wiki-kodu:

<nowiki>
[[Linki]], {{szablony}} <br /> i inne specjalne znaki
</nowiki>

Tekst pomiędzy tagami <nowiki> zostanie wyświetlony bez przetwarzania: [[Linki]], {{szablony}} <br />i inne specjalne znaki

Dodajemy grafiki

Bardzo ważną opcją na Internetowej Encyklopedii Szczecina jest możliwość (i zarazem łatwość) dodawania wszelkich grafik i obrazków do artykułów. Dodanie grafiki jest bardzo podobne do dodania zwykłego linku wewnętrznego, czyli używa się podwójnych nawiasów kwadratowych. Jest jednak jeden warunek - grafikę można dodać do tekstu tylko jeśli grafika jest już "załadowana" do Internetowej Encyklopedii Szczecina.

Dodajemy grafikę do artykułu

Musimy więc najpierw wiedzieć, gdzie znajduje się już istniejąca grafika. Najłatwiej jest skorzystać z artykułu, w którym dana grafika już się pojawiła. Wówczas kopiujemy tylko nazwę pliku i możemy taką grafikę wyświetlić w dowolnym innym artykule.

Przykładowo, jeśli wiemy, że na Internetowej Encyklopedii Szczecina znajduje się następujący obrazek, o nazwie pliku "Przykład.jpg" to możemy go umieścić w dowolnym artykule przez wstawienie w żądanym miejscu takiego ciągu znaków:

[[Plik:Przykład.jpg]]

Co skutkuje wyświetleniem:

Przykład.jpg

Można oczywiście zmienić rozmiar grafiki jeśli jest za duża (zazwyczaj nie stosuje się wyświetlania rozmiarów większych niż 400px):

[[Plik:Przykład.jpg|100px]]

Przykład.jpg

Zalecanym jest, aby grafika znajdowała się po prawej (right) części ekranu (można też umieścić ją po lewej=left i w środku=center):

[[Plik:Przykład.jpg|100px|right]]
Przykład.jpg

Aby dodać opis do grafiki należy użyć następującej składni:

[[Plik:Przykład.jpg|100px|right|thumb|Przykładowy opis obrazka]]
Przykładowy opis obrazka

Użycie opcji "thumb" (co wywodzi się z języka angielskiego thumbnail - miniatura), spowoduje, że tekst będzie "otaczał" grafikę, podczas gdy w konfiguracji bez "thumb" tekst pojawi się dopiero pod grafiką. W większości przypadków grafiki umieszcza się właśnie z opcją "thumb", ponieważ pozwala to na lepsze wykorzystanie miejsca w artykułach.

Pominięcie podania innych opcji poza "thumb" spowoduje wyświetlenie obrazka w "standardowym" rozmiarze 180 pikseli szerokości umieszczonego po prawej stronie, co jest zalecanym użyciem:

[[Grafika:Przykład.jpg|thumb|Tylko w opcji "thumb"]]


Tylko w opcji "thumb"


Galerie

Możliwe również jest (ale tylko tam gdzie to niezbędne), tworzenie galerii. Wpis:

<gallery>
Plik:Widok_z_katedry1.JPG|Widok 1
Plik:Widok_z_katedry2.JPG|Widok 2
Plik:Widok_z_katedry3.JPG|Widok 3
</gallery>

da efekt w postaci:

Uwaga – nie należy poszczególnych grafik umieszczać w znacznikach [[]].

Nie wszystkie grafiki dobrze się prezentują w tego typu galeriach. Raczej powinno się umieszczać w nich te, których wymiary są przystające do wymiarów samego okna galerii. również w przypadku galerii nie należy dawać zbyt rozbudowanych opisów. W niektórych przypadkach będzie to dawało niezbyt dobry efekt.

Kategorie

Na Internetowej Encyklopedii Szczecina jest kilka tysięcy haseł, w których łatwo się pogubić. Z tego też względu wszystkie strony są umieszczone w odpowiednich kategoriach. Kategoria jest rodzajem specjalnego linku wewnętrznego i umieszcza się ją na końcu artykułu poprzez dodanie odpowiedniego skrótu. Przykładowo, dla artykułu "Ulica Kaliny" odpowiednią kategorią jest np. Ulice Szczecina:

Otwórzmy zatem hasło Jezioro Słoneczne i kliknijmy w Edytuj aby podejrzeć kod (nie musimy nic zmieniać w tekście, ale aby podejrzeć kod należy przejść do trybu edycji). Na końcu artykułu możemy znaleźć listę następujących kategorii:

[[Kategoria:Jeziora i stawy]]

Jeśli nie wiemy jaką kategorię dodać do nowo utworzonego hasła, to wówczas należy wpisać:

[[Kategoria:?]]

Kategoria zostanie wówczas dodana przez Redaktora w przyszłości. Jedno hasło może być przypisane do kilku kategorii. Dla przykładu hasło: Piotr Zaremba znajduje się w kilku kategoriach.

Przekierowania

Jeśli kilka określeń odnosi się do tego samego znaczenia, to wówczas często stosuje się tzw. przekierowania (z angielskiego redirect). Przekierowanie to jest specjalny artykuł na Wikipedii, którego zadaniem jest właśnie "przekierowanie" czytelnika do docelowego artykułu. Przekierowanie nie ma żadnych kategorii lub wersji językowych i składa się tylko z jednej linijki tekstu:

#REDIRECT[[Artykuł docelowy]]

lub

#PATRZ[[Artykuł docelowy]]

Przykładowo, przekierowanie z określenia Bismarckturm do docelowego artykułu Wieża Bismarcka zostało utworzone przez stworzenie nowej strony zatytułowanej "Bismarckturm" której całą zawartością jest tylko:

#REDIRECT[[Wieża Bismarcka]]

Strony ujednoznaczniające

Strona ujednoznaczniająca to strona Internetowej Encyklopedii Szczecina, która zawiera linki (odnośniki) do stron precyzujących poszczególne znaczenia danego hasła (i tylko takie linki). Na przykład Gryfia może oznaczać zarówno wyspę, jak i stocznię. Ponieważ są to zupełnie różne tematy, informacje o nich znajdują się w 2 różnych artykułach i czytelnicy nie zawsze muszą być nieświadomi tego, że istnieje jakieś "inne zastosowanie" tej nazwy, lub po prostu nie wiedzieć, pod jakim tytułem znajduje się artykuł o nim, dlatego stworzono strony ujednoznaczniające.

Strona taka ma tytuł będący wspólną nazwą wszystkich artykułów, np. Gryfia.

Stronę ujednoznaczniającą tworzymy poprzez wstawienie na niej szablonu {{disambig}}i podanie linków (odnośników) do poszczególnych stron:

Ujednoznacznienie Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego pojęcia.

Nie robimy linków z przecinkami, myślnikami itp. w nazwie, tylko z nawiasami.

Format strony ujednoznaczniającej powinien być następujący:

{{disambig}}
* [[Wyspa Gryfia]]
* [[Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia"]]
* ...
== Zobacz też ==
* wpis3
* wpis4
* ...


Zmiana nazwy artykułu

Na Internetowej Encyklopedii Szczecina nie ma możliwości zmiany nazwy raz utworzonej strony. Jeśli taka potrzeba zajdzie, to trzeba po prostu utworzyć nową stronę, przenieść całą zawartość, po czym usunąć starą. Dla dowolnej strony można to jednak wykonać automatycznie. Wystarczy otworzyć taką stronę, po czym kliknąć w link przenieś dostępny na górze (zakładka z trójkątem).