Pomoc:Standardy artykułów

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Wersja z dnia 21:00, 8 mar 2009 autorstwa GlobalUser (dyskusja | edycje) (drobne redakcyjne)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

{{../blank|Nazwa miasta}} – krótki opis miasta.

Położenie

Położenie

Podział administracyjny

Oficjalny podział administracyjny (z opcjonalną mapką).

Środowisko naturalne

Struktura powierzchni, geologia (ukształtowanie powierzchni), hydrologia (zbiorniki i cieki wodne), szczyty górskie, przełęcze i ważniejsze wzgórza, klimat

Geologia

Gleba

Klimat

Wody

Przyroda

Informacje o florze i faunie (gatunki chronione, rzadkie i zagrożone, ciekawe przykłady egzotów), lasach (walory przyrodnicze, rozmieszczenie), formach ochrony przyrody (pomniki przyrody i powierzchniowe formy ochrony). Zieleń urządzona tutaj jeśli są opisy parków, cmentarzy i zieleńców z charakterystyką dendroflory lub w sekcji "Układ urbanistyczny" jeśli przedstawiana jest tylko informacja przestrzenna.

Demografia

Informacje o liczbie ludności (opcjonalna piramida wieku), gęstości zaludnienia, przyroście naturalnym, saldzie migracji itp. + krótka analiza zmian liczby ludności z opcjonalnym wykresem słupkowym lub tabelka.

Historia

Skrótowa historia miasta z linkiem {{main}} do hasła głównego.

Nazwa

Pochodzenie nazwy miasta, warianty nazwy z przeszłości, nazwy obcojęzyczne różne od oryginalnej.

Symbole

Opis symboli miasta.

Polityka

Informacje o radzie miejskiej, prezydencie/burmistrzu, okręgu wyborczym do którego miasto należy, związkach i stowarzyszeniach którego miastem jest członkiem, ambasadach/konsulatach jeżeli są, a także o tym że jest siedzibą gminy, powiatu, euroregionu, stolicą województwa itp. oraz jakie ważne instytucje państwowe w mieście się znajdują (np. delegatura urzędu wojewódzkiego).

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa, miasta partnerskie, umowy międzynarodowe.

Architektura

Układ urbanistyczny

Rozwój przestrzenny

Zabytki

Kultura

Opis działalności kulturalnej z ewentualnymi sekcjami Ośrodki kultury, Teatry, Kina, Muzea, Biblioteki, Imprezy cykliczne itp.

Media

Lista stacji radiowych, telewizyjnych oraz gazet i czasopism o zasięgu regionalnym, obejmujących swym zasięgiem dane miasto. Nie należy umieszczać listy mediów internetowych.

Edukacja i nauka

Opis placówek oświatowych i instytutów naukowych. Należy wystrzegać się list wszystkich szkół, poza uczelniami wyższymi zaleca się podać tylko informacje o liczbie szkół danego typu.

Turystyka

Informacja turystyczna

Szlaki turystyczne

Baza noclegowa

Religia

Charakterystyka życia religijnego miasta. Informacje o związkach wyznaniowych działających w mieście, przynależności do diecezji/eparchii i dekanatu(ów).

Sport i rekreacja

Charakterystyka ogólna + krótkie informacje o poszczególnych dziedzinach sportu, ważniejszych obiektach sportowych (stadiony, hale, lodowiska, stoki narciarskie itp.) i terenach rekreacyjnych, a także imprezach cyklicznych i zawodach o dużym znaczeniu (np. mistrzostwa Polski, igrzyska olimpijskie).

Gospodarka

Z podziałem na działy (przemysł, handel, usługi, rolnictwo).

Przemysł

Handel i usługi

Rolnictwo

Infrastruktura

Wodociągi, gazownictwo, sieć energetyczna, ochrona środowiska (oczyszczalnie ścieków, ochrona atmosfery, gospodarka odpadami), itp. oraz służba zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo (policja, straż pożarna, straż miejska).

Transport

Opis transportu z podziałem na kolej, drogi, komunikację miejską, wodną i lotniczą.

Komunikacja miejska

Transport drogowy

Transport kolejowy

Transport lotniczy

Transport wodny

Wojsko

Jeżeli miasto stanowi garnizon, krótka jego charakterystyka. Należy się wystrzegać listy wszystkich jednostek wojskowych na przestrzeni lat.

Osoby związane z...

tu {{kategoria główna}} do kategorii "Ludzie związani z..."

Honorowi obywatele

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne