Aleksandra Kwiecińska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Aleksandra Kwiecińska
bibliotekarka, pedagog, działaczka społeczna
brak zdjecia
Data urodzenia 21 lipca 1941
Miejsce urodzenia Raciąż
Data śmierci 4 października 2011
Miejsce śmierci Szczecin
Narodowość polska


Aleksandra Kwiecińska (1941–2011) - bibliotekarka, pedagog, działaczka społeczna

Życiorys

Aleksandra Kwiecińska urodziła się w czasie II wojny światowej, 21 lipca 1941 r. we wsi Raciąż w województwie kujawsko-pomorskim. W 1959 r. osiemnastoletnia Aleksandra Kwiecińska ukończyła toruńskie liceum pedagogiczne, a w 1967 r. trzyletnie bydgoskie studium pedagogiczne (kierunek filologia polska). Studiowała na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując w 1974 r. tytuł magistra historii. Natomiast pełniąc funkcję dyrektorki stargardzkiej biblioteki publicznej, w 1982 r. ukończyła Podyplomowe Studium Bibliotekoznawcze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu.

Praca zawodowa

Aleksandra Kwiecińska ścieżkę zawodową rozpoczęła tuż po ukończeniu liceum pedagogicznego, jako nauczycielka w szkole podstawowej, pracując w niej blisko 9 lat. W 1968 r. po przeprowadzce do Piły rozpoczęła pracę w tamtejszym Urzędzie Miejskim, pełniąc przez cztery lata funkcję Przewodniczącej Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. W 1972 r., po przeniesieniu się do Stargardu, podjęła pracę inspektora miejskiego w Wydziale Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego. Od 1 kwietnia 1978 r. do 31 grudnia 2001 r. pełniła funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej w Stargardzie. Jednocześnie pracowała (w niepełnym wymiarze czasu) jako nauczycielka historii oraz języka polskiego w leżącej po sąsiedzku z biblioteką – Szkole Podstawowej nr 1, ucząc w niej w latach (1985–1991) oraz (1993–1994). Funkcja dyrektora nie przeszkadzała Aleksandrze Kwiecińskiej w podejmowaniu kolejnych wyzwań, w tym także społecznych. Przez osiem lat, od 1989 do 1996 r. redagowała kronikę miasta.

Praca w bibliotece

Praca w bibliotece przypadła na trudne lata 80. oraz 90. XX wieku, które były początkiem wielu zmian w organizacji pracy związanych ze stopniową automatyzacją bibliotek w Polsce.

1978 r.

Z chwilą objęcia przez Aleksandrę Kwiecińską stanowiska dyrektora, biblioteka oddziałowa w Stargardzie wraz ze swoimi filiami odnotowała blisko 12.000 zarejestrowanych czytelników, 128.000 odwiedzin oraz ponad 200.000 wypożyczeń. W 1978 r. w bibliotece zorganizowano i przeprowadzono wiele ciekawych form promocji książki oraz czytelnictwa m.in.: konkurs plastyczny „Stargard dawniej i dziś”, czy giełdę płyt i wydawnictw muzycznych.

1979 r.

W drugim roku pełnienia funkcji dyrektora, biblioteka zorganizowała 284 formy pracy z czytelnikiem, m.in.: lekcje biblioteczne o Janinie Porazińskiej, wiedzy o regionie – z wykorzystaniem zbiorów działu regionalnego. W tym czasie organizowano cotygodniowe projekcje filmowe. Prowadzono wspólnie ze Związkiem Literatów Polskich – studium wiedzy o kulturze, sztuce i literaturze współczesnej. Rok 1979 – ogłoszony został Międzynarodowym Rokiem Dziecka, stąd przygotowano oraz zrealizowano wiele imprez dla dzieci m.in.: spotkanie z autorką Krystyną Boglar, konkurs czytelniczy „Przyjaciele mojego dzieciństwa”, konkurs czy znasz baśnie Andersena, konkurs na projekt exlibrisu oddziału dziecięcego, konkurs na projekt życzeń i podziękowań „Tym, którzy kochają dzieci”.

1980 r.

Był to znaczący rok dla rozwoju biblioteki stargardzkiej i sieci bibliotek terenowych. Przeprowadzono wówczas wiele remontów, modernizacji i adaptacji. Uzupełniono zbiory, sprzęt i wyposażenie. Dział Zbiorów Audiowizualnych w części zabytkowej obiektu, na drugim piętrze, uzyskał ciekawą aranżację.

1982 r.

Powstała pierwsza w Stargardzie filia publiczno-szkolna w Szkole Podstawowej nr 12 na Osiedlu XXX-lecia (obecnie os. Zachód). Spotkania autorskie przyjęły nową formułę „Rozmów o literaturze” i prowadzone były przez pisarzy z każdym czytelnikiem indywidualnie. Ciesząc się dużym zainteresowaniem.

1983 r.

26 kwietnia zespół pracowników Oddziałowej Biblioteki Publicznej w Stargardzie Szczecińskim otrzymał wojewódzką nagrodę w dziedzinie kultury „… za wysokie wyniki w rozwoju czytelnictwa w mieście Stargardzie i całym regionie …”. Wyróżnienie przyznał Wojewoda Szczeciński mgr inż. Stanisław Malec. W 1983 r. Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza w salach biblioteki organizowała raz w miesiącu audycje muzyczne dla stargardzkiej młodzieży szkolnej.

1985 r.

Aleksandra Kwiecińska wraz ze współpracownikami zorganizowała w stargardzkiej bibliotece imprezę o zasięgu regionalnym – IX Wojewódzkie Dni Książki i Plastyki Szczecińskiej.

1986 r.

W dniach 13–14 grudnia 1986 r. stargardzka biblioteka pod kierownictwem Aleksandry Kwiecińskiej zorganizowała imprezę o zasięgu ogólnopolskim – II Ogólnopolską Sesję Marynistyczną na temat: Współczesna literatura marynistyczna dla dzieci i młodzieży.

1988 r.

Trwająca od listopada 1987 r. modernizacja czytelni naukowej – została ukończona. Dział wznowił pracę 2 maja 1988 r. prezentując estetyczny i funkcjonalny wystrój – autorstwa stargardzkiego plastyka – Ryszarda Manny.

1989 r.

Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Fundusz Literatury przyznał Aleksandrze Kwiecińskiej nagrodę za cenny osobisty wkład w upowszechnianie polskiej literatury współczesnej.

1990 r.

10 listopada 1990 r. renesansowa kamienica (siedziba biblioteki) decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została ponownie wpisana do rejestru zabytków województwa szczecińskiego pod numerem A1167. W grudniu tego roku uruchomiona została druga filia publiczno-szkolna w mieście, w Szkole Podstawowej nr 13 na osiedlu Zachód.

1992 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dn. 25 sierpnia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Oddział w Stargardzie Szczecińskim przekształcona zostaje w Miejską Bibliotekę Publiczną. Dział Zbiorów Audiowizualnych rozpoczął gromadzenie i abonamentowe udostępnianie płyt kompaktowych. Płytą z numerem inwentarzowym nr 1 stał się album zespołu U2 pt. „Achtung Baby”. W bibliotece swój własny lokal otrzymało Koło Światowego Związku Żołnierzy AK w Stargardzie.

1994 r.

W opuszczonych przez Bibliotekę Pedagogiczną pomieszczeniach Oddziału Dziecięcego od nowego roku szkolnego 1994/1995 pracę rozpoczął Oddział Przedszkolny. W taki sposób powstał Dział Dziecięco-Młodzieżowy z Oddziałem Przedszkolnym. W grudniu 1994 r. zakupiono pierwszy zestaw komputerowy do wykorzystania w pracach bibliotecznych (gł. dla Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów).

1996 r.

Biblioteka Publiczna w Stargardzie, obchodziła pięćdziesięciolecie działalności. Oficjalne obchody odbyły się 15 listopada 1996 r. Tego dnia na ręce Aleksandry Kwiecińskiej napłynęło wiele wyróżnień m.in., Medal Wojewody Szczecińskiego, wraz z listem gratulacyjnym, który przekazał Poseł na Sejm RP – Stanisław Kopeć, Złoty Exlibris Książnicy Pomorskiej, który osobiście przekazany został przez dyrektora Książnicy PomorskiejStanisława Krzywickiego oraz Władysława Michnala – kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego KP, także list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Stargardu – Kazimierza Nowickiego, wraz z nagrodą pieniężną na działalność biblioteki w kwocie 2000 zł. Ponadto wiele życzeń od przedstawicieli stargardzkich instytucji kultury, oświaty, stowarzyszeń oraz organizacji społecznych.

1998 r.

Od 1998 r. w stargardzkiej bibliotece rozpoczęła się automatyzacja, rozpoczęto tworzenie baz danych w systemie MAK BN.

2000 r.

Na rok przed odejściem Aleksandry Kwiecińskiej na emeryturę, Biblioteka Główna i jej filie zarejestrowały 14.681 aktywnych czytelników, ogółem udostępniono 223.638 książek, 38.838 tytułów czasopism oraz 13.227 jednostek zbiorów muzycznych. Ogółem wypożyczalnie biblioteczne odwiedziło 80.110 Czytelników, zaś czytelnie 28.084 osoby. W 2000 r. agendy biblioteczne odwiedzało łącznie od 400 do 500 osób dziennie.

2001 r.

31 grudnia 2001 r. Aleksandra Kwiecińska przeszła na zasłużoną emeryturę (po 42 latach pracy zawodowej w instytucjach urzędowych, kultury oraz w szkolnictwie). Trzy dni wcześniej, 28 grudnia 2001 r. z rąk Prezydenta Miasta – Kazimierza Nowickiego, otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta dla Zasłużonych Twórców Kultury.

Życie na emeryturze

A. Kwiecińska podczas wykładów na UTW w Stargardzie

W 2000 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Stargardu i dyrektora Biblioteki Miejskiej – Aleksandry Kwiecińskiej, zrodziła się idea założenia w Stargardzie Szczecińskim Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pierwszą siedzibą UTW stała się siedziba biblioteki publicznej w Stargardzie, ul. Mieszka I nr 1. Aleksandra Kwiecińska – w pierwszych latach działalności UTW w Stargardzie pełniła funkcję sekretarza organizacyjnego Rady Programowej, była uczestniczką sekcji plastycznej, języków obcych, sekcji literackiej oraz sekcji turystycznej. Będąc studentką UTW, gospodarując większą ilością czasu – spełniała się poetycko, pisząc wiersze oraz fraszki. Była m.in. autorką słów do hymnu studentów UTW w Stargardzie. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 4 października 2011 r. w Szczecinie.

Życie prywatne

Mąż Aleksandry Kwiecińskiej – Zdzisław Kwieciński był adwokatem. Syn Jarosław poszedł w ślady ojca, jest prawnikiem w szczecińskich kancelariach. Córka Beata będąc w kwiecie wieku (w trakcie studiów archeologicznych) zmarła na nieuleczalną chorobę Aleksandra Kwiecińska dla bliższych i dalszych współpracowników była po prostu Olą. Większość pamięta jej artystyczny styl ubierania się, w którym dominowały żabotowe eleganckie bluzki oraz długie, niekiedy falbaniaste spódnice. Uwielbiała biżuterię, o której było głośno, przez jej „głośność” – wielu pracowników biblioteki pamięta brzęczenie, które jednocześnie wydawało kilkanaście bransoletek w trakcie codziennych spacerów Pani Dyrektor po działach biblioteki lub kiedy prowadziła ożywione dyskusje, czy kiedy pisała na maszynie do pisania w swoim gabinecie. Aleksandra Kwiecińska była także miłośniczką zwierząt, przez wiele lat była posiadaczką suczki, która wyglądem przypominała filmowego psa Lessi. Pupilka przez domowników nazywana byłą Dusią.

Ordery i odznaczenia

  • 1976 r. Srebrny Krzyż Zasługi;
  • 1979 r. Odznaka Gryfa Pomorskiego;
  • 1984 r. Odznaka Zasłużony Działacz Kultury;
  • 1985 r. Złoty Krzyż Zasługi;
  • 2001 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski ; laureatka Nagrody Prezydenta Miasta – dla Zasłużonych Twórców Kultury za: „Całokształt działalności związanej z rozwojem stargardzkiej kultury, ochroną i renowacją obiektów zabytkowych, za upowszechnianie czytelnictwa, wprowadzenie nowoczesnych technik komputerowych w bibliotece, publikacje fachowych artykułów oraz za współtworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Stargardzie.”

Bibliografia

  • Kronika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stargardzie szczecińskim za lata 1978-2002;
  • Kronika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Stargardzie Szczecińskim za lata 1953-1995;
  • Aleksandra Kwiecińska, Jubileusz 50-lecia pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stargardzie Szczecińskim, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1996, nr 4.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Anna Kucharska