Artur Daniel Liskowacki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Artur Daniel Liskowacki
pisarz, poeta, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych, krytyk teatralny
brak zdjecia
fot. Jan Surudo
Data urodzenia 4 stycznia 1956
Miejsce urodzenia Szczecin


Ambasador niebieski.png
Laureat1.png

Artur Daniel Liskowacki (ur. 1956) – pisarz, poeta, dziennikarz, autor słuchowisk radiowych, krytyk teatralny


Życiorys

Artur Daniel Liskowacki urodził się 4 stycznia 1956 roku w Szczecinie. Jest synem pisarza i poety Ryszarda Liskowackiego i Danieli z d. Maj, nauczycielki języka polskiego. Uczęszczał do renomowanego V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie, gdzie współredagował szkolną gazetkę „Kaktus”. Teksty pisał pod pseudonimami Aleksander i K. Tokolwiek. Był także ilustratorem pisma. W 1974 roku rozpoczął studia polonistyczne o specjalizacji teatrologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia ukończył w 1978 roku.

W 1974 roku zadebiutował wierszami w lubelskiej „Kamenie”. Poezję, prozę, szkice literackie, recenzje i artykuły publicystyczne drukował w „Nowym Wyrazie”, „Poezji”, „Szpilkach”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Życiu Literackim”, „Odrze”, „Literaturze”, „Piśmie Literacko-Artystycznym”, „Dekadzie Literackiej”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Czasie Kultury”, „Toposie”, „Wokandzie”, „Sycynie”, „Wiadomościach Kulturalnych”, „Przekroju”, a także na łamach „Latarni Morskiej”, „Migotań” i dwumiesięcznika „Pogranicza”, których był stałym współpracownikiem; od roku 1996 współpracuje z miesięcznikiem „Twórczość”. W swojej twórczości literackiej wiele miejsca poświęca historii Pomorza, a w szczególności niemieckiej przeszłości Szczecina, oraz wzajemnym polsko-niemieckimi relacjom. Pisze także książki i sztuki dla dzieci. Jest autorem słuchowisk radiowych, które od lat osiemdziesiątych są emitowane przez Polskie Radio Szczecin. W ostatnich latach blisko współpracuje ze szczecińskim wydawnictwem Forma.

Jako dziennikarz zadebiutował w 1978 roku w redakcji tygodnika „Jantar”. Krótko współpracował z „Kurierem Szczecińskim”. Od 1983 roku pracował w tygodniku kulturalnym „Morze i Ziemia”, gdzie m.in. redagował rubrykę Teatr. W 1990 roku związał się z redakcją „Kuriera Szczecińskiego”. Kolejno był kierownikiem działu kulturalnego (1990-2008), prezesem i redaktorem naczelnym gazety (2008-2010).

Należy do czołowych krytyków teatralnych w Polsce. Recenzje i teksty dotyczące teatru publikował m.in. w „Morzu i Ziemi”, „Gońcu Teatralnym”, „Scenie”, „Dialogu”; od roku 1990 zamieszcza je w „Kurierze Szczecińskim”, jest też stałym współpracownikiem miesięcznika „Teatr”. Wielokrotny juror Ogólnopolskiego Przeglądu Teatru Małych Form w Szczecinie; juror ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Przyczynił się do reaktywowania w 1995 roku plebiscytu teatralnego Bursztynowy Pierścień, współtworząc jego nową formułę; wielokrotny przewodniczący Komisji Nominacyjnej oraz jury Bursztynowego Pierścienia.

W latach 1996-1999 pełnił funkcję prezesa Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Prezes Fundacji Literatury im. Henryka Berezy.

W 2000 roku został uhonorowany Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecina, a w 2001 roku tytułem Ambasador Szczecina. W czerwcu 2013 roku został wyróżniony nagrodą Fundacji Turzańskich za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej w latach 2011-2012. W czerwcu 2014 roku nakładem Wydawnictwa Scholar ukazał się wywiad-rzeka Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim, przeprowadzony z pisarzem przez Jerzego Borowczyka i Michała Larka, pracowników naukowych UAM w Poznaniu.

W 2015 roku został jurorem Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie dla uczczenia jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce.

Twórczość literacka

(fot. Robert Stachnik)

Poezja

 • 1975Sielanki (wiersze) - arkusz poetycki Koła Młodych Związku Literatów Polskich w Poznaniu, „OKS Od Nowa”, Poznań
 • 1985Autoportret ze szminką (wiersze) - Wydawnictwo Literackie, Kraków
 • 1994Atlas ptaków polskich (wiersze) - Wydawnictwo „Barbara”, Szczecin
 • 2006To wszystko (wiersze) - Wydawnictwo „13 Muz”, Szczecin (seria: Biblioteka Pograniczy)
 • 2010Po sobie (wiersze) - Wydawnictwo Forma, Szczecin
 • 2013Elegijki (wiersze) - Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot (seria: Biblioteka „Toposu”, t. 92)
 • 2017Późne popołudnie (wiersze) - Wydawnictwo Towarzystwo Przyjaciół Sopotu , Sopot (seria: Biblioteka „Toposu”, t. 143)ProzaDla dzieci

 • 1983Balbaryk i skrzydlate psy - Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • 1985Balbaryk i złota piosenka - Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • 1987Najbłękitniejsze oczy - Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • 1989Straszny smok Synoptycy - Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin
 • 1997Śnieżynek - Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin (seria: Błękitna Seria)
 • 1999Awantura w pudełku kredek - Wydawnictwo „Nota Bene”, Wrocław (seria: Bajki Poczytajki)
 • 1999Bardzo ciepłe kraje - Wydawnictwo „Nota Bene”, Wrocław (seria: Bajki Poczytajki)
 • 1999Tuptaszek i Wigorek - Wydawnictwo „Nota Bene”, Wrocław (seria: Bajki Poczytajki)
 • 2001Pierścień Kocie Oczko - Wydawnictwo „Nota Bene”, Wrocław (seria: Bajki Poczytajki)
 • 2001Przedziwne przygody czajnika z gwizdkiem - Wydawnictwo „Nota Bene”, Wrocław (seria: Bajki Poczytajki)
 • 2008Balbaryk i skrzydlate psy (wyd. II) - Wydawnictwo Telbit, Warszawa
 • 2008Balbaryk i złota piosenka (wyd. II) - Wydawnictwo Telbit, Warszawa
 • 2008Balbaryk i tajemne wrota (wspólna, trzytomowa edycja z częściami: Balbaryk i skrzydlate psy i Balbaryk i złota piosenka; książka ilustrowana rysunkami autora) - Wydawnictwo Telbit, WarszawaAntologie

 • 1999Kiedy ty mówisz Odra. Wiersze z motywem rzeki (zebrał i opracował Ryszard Sławczyński), Klub Muzyki i Literatury, Wrocław
 • 2006Poza słowa. Antologia wierszy 1976-2006 (wstęp, wybór i redakcja Tadeusz Dąbrowski), Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk
 • 2007Oder-Rhein. Grenzen im Fluss. Eine Anthologie (Hg. von Lothar Jordan und Regina Wyrwoll), Kleis-Museum Frankfurt (Oder), Feinrich-Heine Institut Düsseldorff. Kontiftung NRW
 • 20082008. Antologia współczesnych polskich opowiadań (opowiadanie Odchodząc, wracając) - Wydawnictwo Forma, Szczecin
 • 2010Do przyjaciela wroga. Niemcy w poezji polskiej (pod redakcją Piotra Roguskiego), Wydawnictwo Śląsk, Katowice
 • 20112011. Antologia współczesnych polskich opowiadań (opowiadanie Miejsce i czas) - Wydawnictwo Forma, Szczecin
 • 20142014. Antologia współczesnych polskich opowiadań (opowiadanie Wołga i ja) - Wydawnictwo Forma, SzczecinOpracowania i inne publikacje książkowe

 • 1987Gwiazda jej przyniosła tu... (Stanisława Engelówna), Najwierniejszy z aktorów (Jan Daszewski), Osobowość w teatrze polskim (Aleksander Rodziewicz) [w:] Ku Słońcu 125. Księga z miasta umarłych (pod red. Mariusza Czarnieckiego), Wydawnictwo Glob, Szczecin
 • 1996 Dwadzieścia lat później... [w:] Zenon Butkiewicz, Nasz Współczesny. Teatr Współczesny w Szczecinie w latach 1976-1996, - Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin
 • 1998Marek Czasnojć i Michał Czasnojć (zdjęcia), Artur Daniel Liskowacki (tekst), Pomorze Zachodnie, Wydawnictwo Radwano, Warszawa
 • 2002Gry śmiertelne (o aktorstwie Jacka Polaczka) [w:] Szczecin teatralny cz. I – Twórcy, przedstawienia, festiwale (pr. zbiorowa pod red. Leokadii Kaczyńskiej), Uniwersytet Szczeciński (Materiały, konferencje nr 66), Szczecin, s. 259-268
 • 2006 – opracowanie, wstęp i wybór wierszy Henryka Banasiewicza, Ekbatana, Książnica Pomorska, Szczecin
 • 2014 – Jerzy Borowczyk, Michał Larek, Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim (wywiad-rzeka), Wydawnictwo Scholar, Szczecin
 • 2015Małe sceny wielkiego zamku – Teatr Krypta i Piwnica przy Krypcie (współautor Ryszard Markow), Zamek Książąt Pomorskich, SzczecinArtykuły i recenzje w prasie (wybór)

 • 1980Między morzem i ziemią (2), „Morze i Ziemia. Almanach Społeczno-Kulturalny”, kwiecień 1980, s.52-53
 • 1982Księżyc w studni (z cyklu: Teatr), „Morze i Ziemia” 1982 nr 3, s. 14
 • 1982Bije zamkowy zegar, „Morze i Ziemia” 1982 nr 4, s. 7
 • 1982Apokalipsa według Brechta (z cyklu: Teatr), „Morze i Ziemia” 1982 nr 4, s. 14
 • 1983Wróbel i mucha, „Morze i Ziemia” 1983 nr 1, s. 14
 • 1983Sen o nagości, „Morze i Ziemia” 1983 nr 2, s. 14
 • 1983Jedno pytanie, „Morze i Ziemia” 1983 nr 2, s. 15
 • 1983Wybraliśmy dla was. Zabicie ciotki, „Morze i Ziemia” 1983 nr 2, s. 16
 • 1983Nie deptać po odciskach (rozmowa z Andrzejem Cybulskim, pełnomocnikiem ds. Teatru Rzeczypospolitej), „Morze i Ziemia” 1983 nr 4, s. 1 i 4
 • 1983Trup w wannie (z cyklu: Teatr), „Morze i Ziemia” 1983 nr 5, s. 13
 • 1983Jak się panom wydaje? (rozmowa ze szczecińskimi edytorami - Stanisławem Urbaniakiem (KAW) i Romualdem Sawickim („Glob”)), „Morze i Ziemia” 1983 nr 6, s. 13
 • 1983Hiob, czyli o wierności, „Morze i Ziemia” 1983 nr 7, s. 9
 • 1983A jednak będzie... Szczeciński Tydzień Teatralny, „Morze i Ziemia” 1983 nr 10, s. 11
 • 1983Somosierra, „Morze i Ziemia” 1983 nr 11, s. 4-5
 • 1983W oczekiwaniu, „Morze i Ziemia” 1983 nr 11, s. 12
 • 1983Cztery damy i as (z cyklu: Teatr), „Morze i Ziemia” 1983 nr 14, s. 9
 • 1983Małe formy w nowej formie, „Morze i Ziemia” 1983 nr 15, s. 6
 • 1983Tytan i geometria, „Morze i Ziemia” 1983 nr 17, s. 12-13
 • 1983Książka do przeceny, „Morze i Ziemia” 1983 nr 18, s. 15
 • 1983„Ulisses”, czyli próba głosu, „Morze i Ziemia” 1983 nr 20, s. 12-13
 • 1983Były skarby, „Morze i Ziemia” 1983 nr 22, s. 15
 • 1983Jest teatr! Gdzie publiczność? (rozmowa z Ryszardem Majorem, kierownikiem artystycznym Teatru Współczesnego w Szczecinie), „Morze i Ziemia” 1983 nr 26, s. 8
 • 1983Krajobraz po klęsce, „Morze i Ziemia” 1983 nr 26, s. 12-13
 • 1983Cytrynowy toast (rozmowa z Włodzimierzem Dobromilskim, „Morze i Ziemia” 1983 nr 28, s. 6
 • 1983Dialog z ministrem, „Morze i Ziemia” 1983 nr 30, s. 13
 • 1983Piąte koło?, „Morze i Ziemia” 1983 nr 31, s. 11
 • 1983Niutnia, czyli wąż morski, „Morze i Ziemia” 1983 nr 32, s. 12
 • 1983Boguś nie spasował, „Morze i Ziemia” 1983 nr 33, s. 1 i 5
 • 1983Courage - raz jeszcze, „Morze i Ziemia” 1983 nr 33, s. 5
 • 1983Odrodzenie czy ekshumacja? (rozmowa z Krzysztofem Orłowskim, jednym z organizatorów FAMA '83, członkiem Komitetu Wykonawczego RO ZSP w Szczecinie), „Morze i Ziemia” 1983 nr 34, s. 12
 • 1983Powrót chusteczki (z cyklu: Teatr), „Morze i Ziemia” 1983 nr 38, s. 8
 • 1983Wielki gorący kocioł (rozmowa z Krzysztofem Czemarmazowiczem, szczecińskim sędzią piłkarskiej ekstraklasy), „Morze i Ziemia” 1983 nr 40, s. 12-13
 • 1983Człowiek - Stachura, „Morze i Ziemia” 1983 nr 41, s. 11
 • 1983Na bramce stoję, nikogo się nie boję..., „Morze i Ziemia” 1983 nr 42, s. 1 i 4-5
 • 1983Nie ma rady?, „Morze i Ziemia” 1983 nr 43, s. 3
 • 1983Uniwersytet - drugie podejście, „Morze i Ziemia” 1983 nr 44, s. 6-7
 • 1983Morskie listy, „Morze i Ziemia” 1983 nr 44, s. 8
 • 1983Bez cudów (z cyklu: Teatr), „Morze i Ziemia” 1983 nr 44, s. 11
 • 1983Teatr prowincjonalny? (rozmowa z dyrektorem artystycznym Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze, Hilarym Kurpanikiem), „Morze i Ziemia” 1983 nr 45, s. 3
 • 1983Hiszpańskie koronki, „Morze i Ziemia” 1983 nr 46, s. 12-13
 • 1983Coś tu nie gra, „Morze i Ziemia” 1983 nr 47, s. 10-11
 • 1983Pierwszy w Europie przegląd kina australijskiego! Odkrycie kontynentu?, „Morze i Ziemia” 1983 nr 49, s. 12-13
 • 1983Od Wawelu do Wierzynka. „Morze i Ziemia” 1983 nr 50, s. 12-13
 • 1983Igraszki z historią, „Morze i Ziemia” 1983 nr 51-52, s. 8
 • 1984Małe formy z dużym brzuchem, „Morze i Ziemia” 1984 nr 18, s. 7
 • 1984Formy i deformacje „Scena” 1984 nr 8, s. 15-16
 • 1985Polskie głogi, „Morze i Ziemia” 1985 nr 2 s. 9
 • 1985Białe, bielsze, czarne, „Morze i Ziemia” 1985 nr 4, s. 10
 • 1985Jezioro osobliwości, „Morze i Ziemia” 1985 nr 6, s. 9
 • 1985Rym do aligator, „Morze i Ziemia” 1985 nr 8, s. 6-7
 • 1985Hasło: Uniwersytet (rozmowa z dyrektorem Biblioteki Wojewódzkiej w Szczecinie - Stanisławem Krzywickim), „Morze i Ziemia” 1985 nr 9, s. 3 i 11
 • 1985Nie dać się zjeść budyniowi... (rozmowa z reżyserem teatralnym Wiesławem Górskim), „Morze i Ziemia” 1985 nr 14, s. 8-9
 • 1985Mury i bramy (rozmowa z pisarzem Tadeuszem Siejakiem), „Morze i Ziemia” 1985 nr 15, s. 8-9
 • 1985Jest hasło - są odzewy, „Morze i Ziemia” 1985 nr 15, s. 12
 • 1985Sam na sam, „Morze i Ziemia” 1985 nr 18, s. 8
 • 1985Próg dojrzałości (współautor Kazimierz Jordan), „Morze i Ziemia” 1985 nr 19, s. 1 i 6-7
 • 1985Tylko sen? (z cyklu: Teatr), „Morze i Ziemia” 1985 nr 19, s. 12
 • 1985Budowanie z ruin, „Morze i Ziemia” 1985 nr 21, s. 3 i 12
 • 1985Tęsknota za małą formą, „Morze i Ziemia” 1985 nr 20, s. 3-4
 • 1985Dlaczego milkną recytatorzy? (rozmowa z recytatorem Andrzejem Głowackim), „Morze i Ziemia” 1985 nr 21, s. 10-11
 • 1985Próba diagnozy (rozmowa z kierownikiem Wydziału Kultury KC PZPR, prof. Witoldem Nawrockim), „Morze i Ziemia” 1985 nr 22, s. 3-4
 • 1985Brzydka choroba, „Morze i Ziemia” 1985 nr 23, s. 7
 • 1985Co się śni śpiącej królewnie, „Morze i Ziemia” 1985 nr 24, s. 10-11
 • 1985Obrazki z Różewicza, „Morze i Ziemia” 1985 nr 26, s. 11 i 13
 • 1985Miłośnicy, czy fachowcy?, „Morze i Ziemia” 1985 nr 28, s. 11
 • 1985Ktoś nikt, „Morze i Ziemia” 1985 nr 29, s. 8
 • 1985Złamany flet, „Morze i Ziemia” 1985 nr 30, s. 9
 • 1985Z półki na półkę, „Morze i Ziemia” 1985 nr 30, s. 12
 • 1985O Pierścieniach (rozmowa z Edmundem Piotrowskim, aktorem Teatru Muzycznego w Szczecinie, laureatem Srebrnego Pierścienia na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej - Kołobrzeg'85), „Morze i Ziemia” 1985 nr 31, s. 8-9
 • 1985Kino zjada kino, „Morze i Ziemia” 1985 nr 32, s. 1 i 4
 • 1985Ile kosztuje kilogram książki?, „Morze i Ziemia” 1985 nr 33, s. 10
 • 1985Nosem w sufit?, „Morze i Ziemia” 1985 nr 34, s. 3
 • 1985Radio mówi do ucha (rozmowa ze Zbigniewem Puchalskim, naczelnym redaktorem szczecińskiej rozgłośni Polskiego Radia), „Morze i Ziemia” 1985 nr 35, s. 6
 • 1985Sztuka umierania, „Morze i Ziemia” 1985 nr 36, s. 8
 • 1985Załatwione odmownie, „Morze i Ziemia” 1985 nr 39, s. 1 i 3
 • 1985Ogon smoka, „Morze i Ziemia” 1985 nr 1 i 7
 • 1985To nie było proste (rozmowa z prof. dr. hab. Henrykiem Lesińskim, dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego), „Morze i Ziemia” 1985 nr 42, s. 3
 • 1985Trawa odżyje..., „Morze i Ziemia” 1985 nr 43, s. 1 i 4
 • 1985Zaplątani we włóczkę, „Morze i Ziemia” 1985 nr 44, s. 8-9
 • 1985Pięć minut przed czterdziestką, „Morze i Ziemia” 1985 nr 46, s. 3 i 10
 • 1985Ślepe ptaki epoki (rozmowa z jackiem Chromym z warszawskiego Muzeum Literatury), „Morze i Ziemia” 1985 nr 47, s. 3
 • 1985Z życia rzeczy, „Morze i Ziemia” 1985 nr 48, s. 6-7
 • 1985Książka z wysokim autorytetem, „Morze i Ziemia” 1985 nr 48, s. 3
 • 1985Buława po hetmanie „Morze i Ziemia” 1985 nr 49, s. 3
 • 1985Zdrowie mamutów (rozmowa z Jerzym Moszkowiczem, kierownikiem poznańskiego teatru studenckiego), „Morze i Ziemia” 1985 nr 50, s. 3 i 6
 • 1985Złote kwiaty wiśni, „Morze i Ziemia” 1985 nr 51-52, s. 10 i 17
 • 1985Teatr i szkoła, „Scena” 1985 nr 6, s. 31-32
 • 1986Gra w policję, „Morze i Ziemia” 1986 nr 1, s. 8-9
 • 1986Wielkie wody, „Morze i Ziemia” 1986 nr 2, s. 8
 • 1986Mroki pałacu, „Morze i Ziemia” 1986 nr 4, s. 7
 • 1986Książka w sypialni, „Morze i Ziemia” 1986 nr 5, s. 1 i 4
 • 1986Czarny kalendarzyk, „Morze i Ziemia” 1986 nr 6, s. 1 i 4-5
 • 1986Sanszo i jego pan, „Morze i Ziemia” 1986 nr 7, s. 10
 • 1986Płyń, książko moja..., „Morze i Ziemia” 1986 nr 8, s. 6-7
 • 1986Cukier w kostkach, „Morze i Ziemia” 1986 nr 9, s. 1 i 4-5
 • 1986Wziąć wysokie C (rozmowa z dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego Andrzejem Kisielewskim), „Morze i Ziemia” 1986 nr 10, s. 10-11
 • 1986Rogi Amora, „Morze i Ziemia” 1986 nr 12, s. 7
 • 1986Damska apokalipsa, „Morze i Ziemia” 1986 nr 15, s. 12
 • 1986Donos, „Morze i Ziemia” 1986 nr 16, s. 11
 • 1986XXI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form. Apetyty i repetycje, „Morze i Ziemia” 1986 nr 19, s. 6-7
 • 1986O Kantorze sztuki rzemieślniczej (rozmowa z dyrektorem Spółdzielni „Art”, Iwoną Miluszką), „Morze i Ziemia” 1986 nr 19, s. 13
 • 1986Książka na kółkach, „Morze i Ziemia” 1986 nr 20, s. 7 i 10
 • 1986Muzy we mgle, „Morze i Ziemia” 1986 nr 24 s. 1 i 8
 • 1986Wyjść spod klosza (rozmowa z Andrzejem Mayem, dyrektorem Teatru Polskiego w Szczecinie, delegatem na X Zjazd partii), „Morze i Ziemia” 1986 nr 24, s. 3
 • 1986Zburzmy sobie dom, „Morze i Ziemia” 1986 nr 27, s. 1 i 5
 • 1986Nad morzem. W co się bawić?, „Morze i Ziemia” 1986 nr 28, s. 1 i 5
 • 1986Prosto z Polski. Mury i dmuchawce. Co on nam tu będzie, taki i owaki, po historii deptał, „Morze i Ziemia” 1986 nr 29-30, s. 6-7
 • 1986Farsa a la Czechow, „Morze i Ziemia” 1986 nr 31, s. 12-13
 • 1986Dom bez medali, „Morze i Ziemia” 1986 nr 32, s. 1 i 10-11
 • 1986Samotna czy samodzielna? (rozmowa o szczecińskiej kulturze z dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urz. Woj., Mieczysławem Chmielewskim), „Morze i Ziemia” 1986 nr 33, s. 6-7
 • 1986Kultura to nie „Bajka”, „Morze i Ziemia” 1986 nr 34, s. 1 i 7
 • 1986Dyskoteka w Żółwiej Błoci, „Morze i Ziemia” 1986 nr 35, s. 1 i 6-7
 • 1986Kopernika za bilet? (rozmowa z dyrektorem Teatru Współczesnego w Szczecinie Kazimierzem Krzanowskim), „Morze i Ziemia” 1986 nr 37, s. 7 i 13
 • 1986Rozrywka z epoki kamiennej? (rozmowa z reżyserem i krytykiem Lechem Terpiłowskim), „Morze i Ziemia” 1986 nr 40, s. 7 i 12
 • 1986Ślepa latarka, „Morze i Ziemia” 1986 nr 40, s. 8
 • 1986Szansa dla szanty, „Morze i Ziemia” 1986 nr 41, s. 1 i 7
 • 1986Czas nieprzespany (rozmowa z Lubomirem Machaczkiem, czeskim pisarzem, autorem prozy science-fiction), „Morze i Ziemia” 1986 nr 45, s. 8-9
 • 1986Warkocz Barbary, „Morze i Ziemia” 1986 nr 46, s. 8-9
 • 1986Kotylion z kwiatu wiśni, „Morze i Ziemia” 1986 nr 48, s. 6-7
 • 1986Z półki na półkę, „Morze i Ziemia” 1986 nr 48, s. 9
 • 1986Życie na chór z akompaniamentem, „Morze i Ziemia” 1986 nr 51-52, s. 6 i 13
 • 1986Małe formy wstęp wolny, „Scena” 1986 nr 8, s. 18-19
 • 1987Cztery sceny z krainy uśmiechu, „Morze i Ziemia” 1987 nr 1, s. 7
 • 1987Disco w mlecznym barze (rozmowa z disc-jockeyem, Bogdanem Bogielem), „Morze i Ziemia” 1987 nr 2, s. 10
 • 1987Dookoła „Globu”, „Morze i Ziemia” 1987 nr 3, s. 3
 • 1987Życiorysy. Nić polskiego losu, „Morze i Ziemia” 1987 nr 5, s. 1 i 4
 • 1988Wsteczny bieg. XXIII Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form, „Morze i Ziemia” 1988 nr 19, s. 8-9
 • 1988Zabierz mój ból, „Morze i Ziemia” 1988 nr 50, s. 1, 6
 • 1988Znicze w Katyniu, „Morze i Ziemia” 1988 z dn. 16-22 listopada, s. 8-9
 • 1989Oczy na zachód (rozmowa ze Stanisławem Adamczykiem, kierownikiem działu wydawniczego Instytutu Zachodniego w Poznaniu), „Morze i Ziemia” 1989 z dn. 3-9 maja, s. 6-7
 • 1989Rodzina katyńska (rozmowa z Ryszardem Wołagiewiczem, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia „Katyń” w Szczecinie), „Morze i Ziemia” 1989 nr 48, s. 3-4
 • 1990Czerwone w kolorach, C990 nr 3, s. 3-4
 • 1990Pamięć i prawda, „Morze i Ziemia” 1990 nr 3, s. 9
 • 1990Katyń - nowe fakty, „Morze i Ziemia” 1990 z dn. 2-8 maja, s. 7
 • 1990Czarna godzina białej floty, „Wokanda” 1990 nr 22, s. 6
 • 199035 lat Teatru Lalek „Pleciuga”, „Kronika Miasta Szczecina 1988”, s. 87-90
 • 1992Początek sezonu w BWA, „Kurier Szczeciński” 1992 nr 182, s. 6-7
 • 1997Nadzieje, kompleksy i sztuczne ognie, „Pomerania” 1997 nr 3, s. 8
 • 1997Wieczność pióra, „Pomerania” 1997 nr 3, s. 24
 • 1999Trzy orły, wiele spojrzeń, „Kurier Szczeciński” 1999 nr 9, s. 11
 • 2002Pionierzy i kondotierzy, „Gazeta Wyborcza Szczecin” z dn. 26-27 stycznia 2002, s. 21-22
 • 2005Pamięć telewizyjna, czyli jak to było..., „Kurier Szczeciński” 2005 nr 135, s. 19
 • 2005Jego Maryla, „Kurier Szczeciński” 2005 z dn. 23 grudnia 2005, s. 16
 • 2007Ryszard Liskowacki (1932-2006): o moim ojcu, „Kronika Szczecina 2006”, s. 147-152
 • 2008Ewa Kołogórska (1925-2007), „Kronika Szczecina 2007”, s. 187-188
 • 2012Jerzy Pachlowski (1930-2012), „Kronika Szczecina 2011”, s. 195-198
 • 2012Tadeusz Zwilnian-Grabowski (1926-2012), „Kronika Szczecina 2011”, s. 199-202
 • 2013Teatr pierwszych wzruszeń, „Gabit” 2013 nr 38, s. 5-6
 • 2018Co dalej z budową Teatru Współczesnego? Zróbmy to wreszcie!, „Kurier Szczeciński” z dn. 18 października 2018Twórczość radiowa

Tytuł słuchowiska Reżyseria (adaptacja radiowa) Realizacja akustyczna Obsada Data pierwszej emisji
Dzikie koty Sylwester Woroniecki Sylwester Woroniecki 19 lutego 1983
Wiersze o pogodzie Sylwester Woroniecki Jacek Polaczek, Sylwester Woroniecki 2 marca 1986
Małe ZOO Sylwester Woroniecki 30 listopada 1986
Telefon Sylwester Woroniecki 18 grudnia 1988
Kamyki (w cyklu Radiowa Scena Prezentacji) Waldemar Modestowicz (Waldemar Modestowicz) Tomasz Jankiewicz, Jacek Polaczek, Adam Zych 30 marca 1991
Przez drzwi Sylwester Woroniecki Nina Grudnik, Iwona Kowalska-Zych, Wojciech Wysocki 12 listopada 1995
Dwie bez cukru Waldemar Modestowicz Danuta Stenka, Wojciech Wysocki 11 lutego 2001
Za rzeką, za sobą Sylwester Woroniecki Michał Brajdenwald, Teresa Lipowska, Tomasz Zaliwski 14 października 2001
Eine kleine Sylwester Woroniecki (Sylwester Woroniecki) Piotr Barwina, Adam Bauman, Wojciech Brzeziński, Janusz Bukowski, Andrzej Ferenc, Adam Ferency, Iwona Kowalska-Zych, Grażyna Madej, Emil Michorzewski, Grzegorz Młudzik, Sebastian Napieraj, Wiesław Orłowski, Jacek Piątkowski, Jacek Polaczek, Ewa Sobczak, Janusz Wituch, Tadeusz Zapaśnik 10 marca 2002
Niezwykła podróż książki z obrazkami Jan Warenycia Maria Olszewska Magdalena Kizinkiewicz, Kamil Kubik, Irena Kownas, Marek Frąckowiak, Łukasz Lewandowski 30 kwietnia 2006
Fonek i Fonka Jan Warenycia Ewa Szałkowska Grzegorz Wons, Katarzyna Tatarak, Jarosław Domin, Anna Apostolakis, Włodzimierz Press, Beniamin Lewnadowski 2 lutego 2007
Telewizorzysko Dobrosława Bałazy Maria Olszewska Anna Klamczyńska, Anna Apostolakis, Łukasz Lewandowski, Jarosław Domin, Max Bałazy 1 kwietnia 2007
Wieczność pióra Sylwester Woroniecki Grażyna Madej (Alt), Jacek Piątkowski (Trel), Jacek Polaczek (Pio), Adam Zych (Szept) 3 czerwca 2007
Wielka tajemnica małej Krzynki Jan Warenycia Maciej Kubera Joanna Jędryka, Iwona Rulewicz, Piotr Bajor, Monikła Pikuła, Marek Troński 2007
Śnieżynek Dobrosława Bałazy Ewa Szałkowska Łukasz Lewandowski, Krzysztof Szczerbiński, Agnieszka Judycka, Sławomir Pacek, Dominika Kuźniak 6 stycznia 2008
Niepodziałek Dobrosława Bałazy Maciej Kubera Piotr Brzywczy, Beniamin Lewandowski, Katarzyna Tatarak, Łukasz Lewandowski, Wojciech Paszkowski 6 kwietnia 2008
Pan Słuchawkowy Jan Warenycia Maciej Kubera Alaksandra Rojewska, Agata Kulesza, Krzysztof Wakuliński, Henryk Talar 24 kwietnia 2008
De profundis Sylwester Woroniecki Anna Waraczewska Krzysztof Gordon (Człowiek z oddziału AK „Wachlarz”), Jerzy Kownas (Janukowicz), Grażyna Madej (Basia, córka Zygmunta „Łupaszki” Szendzielarza), Jacek Polaczek (Nauczyciel z Trzcińska), Danuta Szaflarska (Teściowa Łupaszki), Beata Zygarlicka (Kobieta), Adam Zych (Żołnierz) 11 maja 2008
Bardzo biała komnata Waldemar Modestowicz Ewa Szałkowska Mateusz Narloch, Aneta Todorczuk-Perchuć, Miłogost Reczek, Sławomir Pacek, Andrzej Ferenc, Agnieszka Judycka 31 sierpnia 2008
Kombo Waldemar Modestowicz Anna Waraczewska Dorota Chrulska (Przełożona), Jacek Polaczek (Jonas), Marek Żerański (Młody) 31 marca 2009
Po sobie Waldemar Modestowicz Anna Waraczewska Sławomir Kołakowski (On II), Krystyna Maksymowicz (Ona), Jacek Polaczek (On I) 20 czerwca 2011Twórczość teatralna

Tytuł Autor Reżyseria Scenografia Muzyka Forma twórczości Obsada Teatr Data premiery
Zielona baśń Marianna Kaszuba, Adam Rycko Zbigniew Niecikowski Wojciech Zieliński Jacek Wierzchowski opracowanie tekstu Grażyna Nieciecka, Anna Oleksy, Andrzej Ulrich, Zbigniew Wilczyński (Bór-Grabia), Robert Wojciechowski Teatr Lalek „Pleciuga” 10 listopada 1995
Śnieżynek Artur Daniel Liskowacki Zbigniew Niecikowski Urszula Kubicz-Fik Janusz Stalmierski autor Leszek Czyż (Bałwan), Danuta Kamińska (Vanessa; Ptak; Przebiśnieg), Damian Kamiński (Głos chłopca), Dariusz Kamiński (Gawlon), Mirosław Kucharski (Burgrabia), Michał Niecikowski (Głos chłopca), Zbigniew Niecikowski (Opowiadacz); Anna Pauter (Zając; Ptak; Przebiśnieg), Krzysztof Tarasiuk (Śnieżynek, Rycerz Lodowego Miecza) Teatr Lalek „Pleciuga” 22 lutego 1997
Eine kleine Artur Daniel Liskowacki Paweł Kamza (także autor adaptacji) Małgorzata Szydłowska Paweł Moszumański autor Arkadiusz Buszko (Hummel), Maria Dąbrowska (Stefi), Adam Kuzycz-Berezowski (Bonkowsky), Grażyna Madej (Leni), Wojciech Sandach (Bruno), Przemysław Walich (Willi), Beata Zygarlicka (Trudi) Teatr Współczesny 8 grudnia 2007
Podwieczorek u Łazarza Artur Daniel Liskowacki Adam Opatowicz Katarzyna Banucha Carl Loewe, Łukasz Górewicz autor Jacek Polaczek (Carl Loewe) oraz Olga Adamska (Pani T.), Krzysztof Bauman (Mistrz Katedry), Katarzyna Bieschke (Greta), Dorota Chirulska (Anna Loewe, córka Carla), Elżbieta Donimirska (Augusta Loewe, żona Carla), Zbigniew Filary (Superintendent), Michał Janicki (Giesebrecht), Sławomir Kołakowski (Wysoki radca Neumann, urzędnik), Piotr Emanuel Kraus (Jungefleisch), Wiesław Orłowski (Todt), Jacek Piotrowski (Walde), Adam Zych (Kupiec Mayer), Marek Żerański (Pastor Gottlieb) Teatr Polski 6 czerwca 2015
Balbaryk i Złota Piosenka Artur Daniel Liskowacki Zbigniew Niecikowski Joanna Braun Jacek Wierzchowski autor Rafał Hajdukiewicz, Danuta Kamińska, Dariusz Kamiński, Mirosław Kucharski, Paulina Lenart, Grażyna Niecicka-Puchalik, Maciej Sikorski, Krzysztof Tarasiuk, Edyta Niewińska-Van den Moeren, Marta Łągiewka, Przemysław Żychowski Teatr Lalek „Pleciuga” 18 marca 2016
Mbambo Paweł Kamza i Artur Daniel Liskowacki (adaptacja) na podstawie powieści Murzynek B. Artura Daniela Liskowackiego Paweł Kamza Izabela Kolka Paweł Moszumański autor, adaptacja Robert Gondek (Dyrektor), Adrianna Janowska-Moniuszko (Iza), Grażyna Madej (Nadkomisarz/Stanley/Jazzsinger I/Maks Factor), Krystyna Maksymowicz (Ala), Magdalena Myszkiewicz (Griot/Ester/Jazzsinger II, Przedszkolanka), Wojciech sandach (Maju), Beata Zygarlicka (Barba) Teatr Współczesny (Malarnia) 4 czerwca 2021Piosenki (wybór)

Tytuł Kompozytor Wykonawca
Cafe vacat Waldemar Sutryk Wiesław Łągiewka
Mruczanka Adam Opatowicz Wiesław Łągiewka
Mruczanka zgadywanka Krzysztof Baranowski Wiesław Łągiewka
Życie piwniczne Waldemar Sutryk Wiesław ŁągiewkaNagrody i wyróżnienia

 • 1993 – „Publicysta Roku 1992” w konkursie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • 1994 – nagroda za słuchowisko Przez drzwi w pierwszej edycji konkursu radiowego „Nad Odrą i Bałtykiem”
 • 1997 – nagroda prezydenta miasta Szczecina
 • 2000 – II nagroda za słuchowisko Dwie bez cukru w piątej edycji konkursu radiowego „Nad Odrą i Bałtykiem”
 • 2000 – wyróżnienie za słuchowisko Za rzeką, za sobą w piątej edycji konkursu radiowego „Nad Odrą i Bałtykiem”
 • 2000Nagroda Artystyczna Miasta Szczecina
 • 2001 – finalista literackiej nagrody Nike za powieść Eine kleine
 • 2002 – nagroda za słuchowisko Za rzeką, za sobą na II Krajowym Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry w Sopocie
 • 2002 – I nagroda za powieść Eine Kleine w kategorii prozy VI Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek
 • 2002 – nagroda za drugoplanową rolę aktorską dla Teresy Lipowskiej w słuchowisku Artura D. Liskowackiego Za rzeką, za sobą na II Krajowym Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry w Sopocie
 • 2003 – nagroda dla Krzysztofa Skoniecznego za realizację akustyczną słuchowiska Artura D. Liskowackiego Eine kleine na III Krajowym Festiwalu Polskiego Radia i Telewizji Dwa Teatry w Sopocie
 • 2009 – nominacja do literackiej nagrody Nike za tom opowiadań Capcarap
 • 2009 – nominacja do Europejskiej Nagrody Literackiej za powieść Mariasz
 • 2009 – Nagroda Specjalna im. Krzysztofa Zalewskiego za De profundis na IX Krajowym Festiwalu Radia i Telewizji w Sopocie
 • 2009 – nagroda dla Sylwestra Woronieckiego za scenariusz będący apaptacją - za słuchowisko Artura D. Liskowackiego De profundis na IX Krajowym Festiwalu Radia i Telewizji w Sopocie
 • 2011 – wyróżnienie honorowe dla słuchowiska Po sobie na XI Krajowym Festiwalu Radia i Telewizji w Sopocie
 • 2013 – nagroda Fundacji Turzańskich za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej w latach 2011-2012
 • 2021 – Nagroda Literacka „Jantar” (+ 10 tys. zł) za rok 2020 za zbiór opowiadań Hotel Polski
 • 2021Wielka Nagroda Jury w plebiscycie teatralnym Bursztynowy PierścieńOdznaczenia

 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria ArtisO Arturze D. Liskowackim m.in.

 • Jerzy Borowczak, Michał Larek, Zdrada jest próbą mistrza, w: Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami, Stowarzyszenie Czas Kultury, Poznań 2008
 • Urszula Chęcińska, Muzyczne przesłanie Artura Daniela Liskowackiego, „Pogranicza” 2001 nr 5, s.110-111
 • Urszula Chęcińska, Z ul. Herbowej do krainy Tutaj, „Guliwer” 1996 nr 6
 • Przemysław Czapliński, Odzyskiwanie miasta, w: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001
 • Krzysztof Ćwikliński, Tryptyk szczeciński, „Borussia” 33-34, 2004
 • Łukasz Grodziński, Michał Larek, Nie znam języka niemieckiego,"Arkusz” nr 11/2002
 • Inga Iwasiów, Śródmiejskie opowieści (Pogranicze i niepewność; Ostatnia część, pierwszy krok; Szczeliny) w: Parafrazy i reinterpretacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
 • Michał Larek, Jeśli nie ma między nami nazwy, imienia, słowa… (o Arturze Danielu Liskowackim), „2016 Szczecin” 2008 nr 1, s. 5
 • Miasto S. Świat prozy i nagroda „Nike" Z Arturem Danielem Liskowackim rozmawia Inga Iwasiów, „Pogranicza” 2001 nr 2, s. 67
 • Bogdan Twardochleb, Mój dom w krainie Tutaj. O Szczecinie w twórczości A.D.L, „Pogranicza” 1998, nr 1
 • Bogdan Twardochleb, Szczecin – miasto wieloznaczne, „Kurier Szczeciński” z dn. 8 grudnia 2015Ciekawostki

 • Słuchowisko Eine kleine jest dostępne na płycie dołączonej do książki Zbigniewa Jarzębowskiego Słuchowiska szczecińskiego radia. Studia z pogranicza literatury i sztuki radiowej wydanej przez Uniwersytet Szczeciński w 2009 roku
 • W dniu 8 grudnia 2016 roku w Klubie „13 Muz” odbyła się premiera filmu dokumentalnego Kadry z życiopisania, przestawiającego sylwetkę twórczą Artura Daniela Liskowackiego. Realizatorem filmu i jego producentem jest Marek Osajda, autorem zdjęć Bartosz JurgiewiczBibliografiaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz