Cecylia Judek

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Cecylia Judek
bibliotekarka, polonistka
brak zdjecia
Data urodzenia 1 października 1952
Miejsce urodzenia Łobez
Narodowość polska


Cecylia Judek (ur. 1952) - polonistka, bibliotekarka w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.

Życiorys

Cecylia Judek urodziła się 1 października 1952 roku w Łobzie. W 1971 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Resku i rozpoczęła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku filologia polska. Po ukończeniu nauki w 1976 roku rozpoczęła pracę w Redakcji Wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W tym czasie współpracowała z prof. Jerzym Topolskim w zakresie spraw wydawniczych Oddziału PAN w Poznaniu. W 1978 roku przeniosła się do Szczecina gdzie podjęła pracę w Komisji Kultury ZW ZSMP[1]. Zajmowała się tu kulturą młodzieżową. Organizowała wystawy plastyków wiejskich, spotkania teatralne i obozy filmowe. Przy jej udziale organizowano współzawodnictwo na „najlepszy punkt biblioteczny na wsi”.

Od 1 września 1981 związała swoje zawodowe życie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie (obecnie Książnica Pomorska). Początkowo na stanowisku kierownika Oddziału Pomorzoznawczego, a następnie od 1984 roku kierownika Oddziału Rękopisów – Muzeum Literackiego Działu Zbiorów Specjalnych. Z tym oddziałem biblioteki związana była do lipca 2002 roku kiedy to powierzono jej kierownictwo Działu Zbiorów Specjalnych. Pięć lat później została sekretarzem naukowym Książnicy Pomorskiej i sprawowała tę funkcję do początku 2019 roku. Aktualnie pracuje w Sekcji Rękopisów i Starych Druków.

W 1985 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na uniwersytecie w Poznaniu. W kolejnych latach otrzymała stopień kustosza, a następnie starszego kustosza służby bibliotecznej.

Od szeregu lat Cecylia Judek prowadzi działalność dydaktyczną. W latach 1985-2001 pracowała jako nauczyciel kontraktowy w szczecińskiej filii Zaocznego Pomaturalnego Studium Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie (obecnie: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej), wykładając przedmiot „Literatura piękna”. W latach 2007-2009 prowadziła zajęcia z przedmiotu „Ochrona dziedzictwa kulturowego w bibliotekach”, a w latach 2011-2015 z przedmiotu „Zbiory specjalne w bibliotekach” na studiach podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Szczecińskim.

Cecylia Judek jest współorganizatorką wielu wystaw, konferencji i spotkań literackich odbywających się w Książnicy Pomorskiej. Współpracuje ze środowiskami kulturalnymi i naukowymi regionu. Pozyskuje do zbiorów biblioteki cenne archiwa rodzinne i spuścizny literackie. Dzięki jej zabiegom Książnica Pomorska wzbogaciła się o listy Marii Dąbrowskiej, Jerzego Giedroycia, Wisławy Szymborskiej, a także rękopisy utworów Tadeusza Parnickiego, Andrzeja Kuśniewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i in. Trafiło tu również archiwum Leonarda Borkowicza, pierwszego wojewody szczecińskiego. Współpraca ze Szczecińskim Towarzystwem Kultury zaowocowała pozyskaniem ponad 700 pamiętników i wspomnień, będących plonem konkursu "Dzieje szczecińskich rodzin w XX i XXI wieku.

Zorganizowała także cykle konferencji i sympozjów naukowych i popularnonaukowych: "Kultura umysłowa a tożsamość narodowa i europejska" (wspólnie z Archiwum Archidiecezjalnym), "Ludzie książki Pomorza Zachodniego". Warto także wspomnieć, że jest inicjatorką Wewnętrznej Akademii Bibliotecznej (WAB) - platformy wymiany informacji i doświadczeń bibliotekarzy oraz ludzi związanych z kulturą miasta i regionu.

Cecylia Judek jest niestrudzoną popularyzatorką czytelnictwa i literatury. Wygłasza prelekcje w murach Książnicy Pomorskiej, w bibliotekach regionu oraz w środowiskach seniorów.

Od początku swojej pracy w bibliotece jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W roku 2005 została wybrana przewodniczącą Zachodniopomorskiego Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Funkcję tę sprawowała z powodzeniem przez trzy kadencje, do marca 2017 r. Ukoronowaniem działalności Cecylii Judek na niwie zawodowej jak w szeregach SBP, było zwycięstwo w konkursie "Bibliotekarz Roku 2017", który organizują wspólnie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Okręg Zachodniopomorski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Powtórny laur zdobyła w edycji ogólnopolskiej konkursu, organizowanym przez Zarząd Główny SBP w Warszawie. Tu również stanęła na najwyższym podium zdobywając tytuł Bibliotekarza Roku 2017.

Odznaczenia

 • 1989 - Brązowy Krzyż Zasługi
 • 1995 - Zasłużony Działacz Kultury
 • 2002 - Złoty Krzyż Zasługi
 • 2005 - Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
 • 2005 - Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego
 • 2007 - Medal SBP „W uznaniu zasług"
 • 2009 - Odznaka Honorowa SBP

Publikacje (wybór)

Cecylia Judek jest autorką ponad 150 artykułów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Od 1989 roku zasiada w kolegium redakcyjnym kwartalnika Bibliotekarz Zachodniopomorski. Od ok. 1995 roku współpracowała z periodykiem kulturalno-literackim „Pogranicza” (czasopismo istniało do 2012 r.). Jej artykuły ukazały się także na łamach „Bibliotekarza”, „Pomeranii”, „Rozmaitości Wileńskich” czy „Słowa Żydowskiego” i in.

 • 1978 - Jakim językiem mówimy. W: Głos Szczeciński,Dod. kult. „Spojrzenia”, nr 47, s.1.
 • 1982 - Poszukiwania bibliograficzne literatury o Pomorzu Zachodnim w Bibliotece Uniwersytetu Greifswaldzkiego. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, Szczecin, nr 1-4, s. 32–35.
 • 1984 - Ciekawsze rękopiśmienne dedykacje autorskie w księgozbiorze Marii i Stefana Flukowskich. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, Szczecin, nr 2-3, s. 74–83.
 • 1984 - Wystawa „Skarby Książnicy Szczecińskiej”: Szczecin 4 -13.05 1984 r. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, Szczecin, nr 2-3, s. 69–73.
 • 1987 - Nowości rękopiśmienne w Bibliotece Głównej WiMBP w Szczecinie. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, Szczecin, nr 1-2, s. 69–76.
 • 1988 - Konstanty Ildefons Gałczyński: w 35 rocznicę śmierci: informator wystawy, Szczecin: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 12s.
 • 1988 - Ze zbiorów Muzeum Literackiego Książnicy Szczecińskiej: informator wystawy, maj 1988. Szczecin (współudział)
 • 1989 - Witkacy - projektant kartek pocztowych. W: Głos Szczeciński, nr 100; dod. kult. „Spojrzenia”, nr 1, s.3.
 • 1989 - Przyczynek do dziejów szczecińskiej prasy w latach 1946-1973. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, Szczecin, nr 1, s. 23–48.
 • 1990 - Sylwetki twórców emigracyjnych: Danuta Mostwin: informator wystawy. Szczecin: Książnica Szczecińska.
 • 1991 - Jutro w Szczecinie” Stanisława Marii Salińskiego – powieść, która nie powstała. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, Szczecin, nr 3-4, s. 5–15.
 • 1992 - Z archiwum Stanisławy Klimkowskiej-Bieńkowskiej: informator wystawy, Szczecin: Książnica Szczecińska.
 • 1993 - Kazimierz Studentowicz: informator wystawy, Szczecin: Książnica Szczecińska.
 • 1993 - Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie: informator wystawy, Szczecin: Książnica Szczecińska.
 • 1993 - Wybitni Szczecinianie: Katalog wystawy: Książnica Szczecińska , Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2-24.04.1993 r. Oprac. Elżbieta Minda, Aleksandra Solarska, Barbara Sztark. (oprac. biogramów i wybór eksponatów - współautorstwo), Szczecin : Książnica Szczecińska.
 • 1994 - Paweł Zaremba – nieznany fotograf Mandżurii z lat 1897-1906. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 3-4, s.34-39.
 • 1994 - Skarby kultury wschodniej i Słowiańszczyzny Wschodniej w zbiorach Książnicy Szczecińskiej: informator wystawy, Szczecin: Książnica Szczecińska. (współautorstwo)
 • 1995 - Rękopisy nie płoną: Sekretne archiwum w Książnicy Pomorskiej. W: Pogranicza, nr 2 [właśc.1], s.62-66.
 • 1995 - Rękopisy nie płoną: O długu Zygmunta III Wazy; czyli rzecz o dokumentach królewskich w Książnicy Pomorskiej. W: Pogranicza,nr 2/3, s.91-97.
 • 1996 - "Rossica” w Książnicy Pomorskiej: Wystawa z okazji Dni Kultury Rosji, Szczecin, 20-30.06.1996, Szczecin: Książnica Pomorska. (współautorstwo)
 • 1997 - Od „Akwamaryny” do „Rybaków bez sieci” Niny Rydzewskiej. W: Pomerania, nr 3, s.27–29.
 • 1997 - Rękopisy nie płoną: Sałatka historyczno-obyczajowo-polityczna: Ciekawostki z rodzinnych archiwów w Książnicy Pomorskiej. W: Pogranicza,nr 2, s. 101-106.
 • 1998 - Prawdy, plotki i anegdotki o szczecińskich młodych pisarzach (w okresie socrealizmu). W: Pogranicza, nr 1, s.63-71.
 • 1998 - Polacy w Mandżurii: 100 Rocznica założenia miasta Harbin: informator wystawy, Szczecin: Książnica Pomorska. (współautorstwo)
 • 1998 - Problematyka zbiorów zabytkowych na dawnych Ziemiach Odzyskanych na przykładzie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Zbiory zabytkowe w bibliotekach publicznych Materiały z konferencji Opole, 5-6 listopada 1998, Opole: Wojewódzka Biblioteka Publiczna. (współautorstwo)
 • 1998 - Legenda Poety czyli dedykacje dla Zbigniewa Herberta. W: Pogranicza, nr4.
 • 1999 - Jerzy Liebert i Maria Flukowska: Liebertiana w Książnicy Pomorskiej. W: Pogranicza, nr 6, s. 60-64.
 • 2000 - Wieczór wspomnień o Eliaszu Rajzmanie. W: Słowo Żydowskie, nr 2, s. 27.
 • 2000 - W słońcu maja czyli Anna Frajlich w Szczecinie. W: Słowo Żydowskie,nr 2, s. 27.
 • 2001 - Zjazd szczeciński w świetle dokumentów. W: Pogranicza, nr 2, s. 121-125.
 • 2002 - Maria Flukowska – kobieta niezwykła. W: Pogranicza, nr 4 , s. 89-99.
 • 2002 - Człowiek. Historia. Sztuka. Podróże: (wybór cytatów z tekstów Zbigniewa Herberta), Szczecin: Książnica Pomorska, 28s. (współautorstwo)
 • 2003 - Zjazd ZLP. W: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku: Przewodnik encyklopedyczny. Red. Inga Iwasiów, Erazm Kuźma, Szczecin: Wydawnictwo „Kurier-Press”, s. 54-56.
 • 2003 - Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Wyd II popr. i rozszerz.. Red. Danuta Kamolowa, Warszawa, s.318-326. (hasło poświęcone Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, współautorstwo)
 • 2004 - Kolekcja wileńska w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie: Muzeum Wilna i Kresów Północno-Wschodnich. W: Wileńskie Rozmaitości, nr 1, s. 9-11.
 • 2006 - Skarby Książnicy Pomorskiej, Szczecin: Książnica Pomorska.
 • 2006 - Zbiory specjalne. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej: 1905-2005. Red. Hanna Niedbał, Barbara Chojnacka, Agnieszka Gnat-Leśniańska, Szczecin, s. 87-209.
 • 2006 - Rękopiśmienne materiały o Oflagu II C w Woldenbergu i innych obozach jenieckich w zbiorach Książnicy Pomorskiej. W: Pomorze militarne XII-XX wiek. Cz. II. Red. Kazimierz Kozłowski, Wiesław Wróblewski, Szczecin, s. 261-270.
 • 2006 - Witkacy o pisarzach w listach do żony. W: Powroty do Witkacego: Materiały sesji naukowej poświęconej Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi: Słupsk, 7-8 maja 2004. Red. Józef Tarnowski, Słupsk: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, s. 287-310.
 • 2007 - Stefan Flukowski-patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu. W: 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu 1947-2007, Świnoujście
 • 2008 - Współpraca Książnicy Pomorskiej w Szczecinie z niemieckimi sąsiadami. W: Poradnik Bibliotekarza, nr 4 s. 28-31.
 • 2008 - Zbiory harbińskie w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Polacy w Harbinie. Red. Andrzej Furier, Szczecin s. 122-135.
 • 2009 - Zbiory zabytkowe Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Wybrane aspekty ich ochrony. W: Zabytkom na odsiecz (…) Red. Anna Bartczak, Maria Witek, Szczecin, s. 209-227.
 • 2009 - Zbiory Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Szczecin: Książnica Pomorska, 68 s.
 • 2009 - Z Mandżurii do ojczyzny – polskie drogi. W: Edukacja Humanistyczna, nr 2, s. 27-35.
 • 2009 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w bibliotekach. Na przykładzie Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. W: Biblioteka to plus dla regionu. Materiały z sesji Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Książnicy Pomorskiej, Szczecin, 14 maja 2009 r. Red. Agnieszka Borysowska, Szczecin: Książnica Pomorska, s. 93-110.
 • 2009 - Rękopiśmienne pamiętniki w zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. W: Pamiętnikarstwo na Pomorzu Zachodnim. Czterdziestolecie konkursu „Dzieje Szczecińskich Rodzin”, Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury.
 • 2010 - Ocalić spuściznę Eliasza Rajzmana. W: Jidisze Wort-Słowo Żydowskie,nr 7 s. 20-24.
 • 2010 - Topografia pamięci. 60 lat działalności szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów. Album. Wybór i opracowanie: Róża Król i Janusz Mieczkowski; redakcja: Cecylia Judek, Szczecin: hogben s.c. – cyfrowe centrum druku, 82s.
 • 2010 - Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement III. Red. Hanna Tadeusiewicz, Warszawa : Wydawnictwo SBP. Seria Nauka-Dydaktyka-Taktyka.(autorstwo 17 biogramów)
 • 2011 - Czesław Miłosz w Szczecinie czyli idylla na Głębokiem. W: Czesław Miłosz i rewolucja. Red. Jerzy Madejski przy współpracy Urszuli Bielas-Gołubowskiej i Beaty Wolskiej, Szczecin: Książnica Pomorska, s. 53-74.
 • 2012 - Strategie pozyskiwania rękopisów jako element budowania tożsamości lokalnej (na przykładzie Książnicy Pomorskiej. W: strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 16-17.09.2011, Szczecin : Seria „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego”. T.IX., s. 304-315.
 • 2012 - Grób Konstantego Symonolewicza w Połczynie-Zdroju. W: Konstanty Symonolewicz – orientalista, dyplomata, opiekun Polonii Mandżurskiej. Red. Adam Winiarz, Szczecin: Książnica Pomorska, s. 88-93.
 • 2014 - Stanisław Lagun (19117-2014). Garść wspomnień. W: Kronika Szczecina 2013, Szczecin, s. 279-287.
 • 2015 - Przyjaźnie Stefana Flukowskiego. W: Stefan Flukowski i kult nowoczesności Red. Jerzy Madejski i Beata Małgorzata Wolska, Szczecin, s. 36-53.
 • 2016 - My wszyscy z niego? O Henryku Sienkiewiczu (1846-1916), patronie roku 2016 – prawdy, plotki i anegdotki. W: Dialogi, nr 3 s. 4-13.
 • 2016 - Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement IV. Red. Magdalena Rzadkowolska, Warszawa : Wydawnictwo SBP. Seria Nauka-Dydaktyka-Taktyka (autorstwo 8 biogramów, współautorstwo 3 biogramów).

Przypisy

 1. Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.


Bibliografia

 • Encyklopedia Szczecina. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kulturalne, [2015], s. 378-379. ISBN 978-83-942725-0-0
 • Michnal Władysław. Cecylia Judek – sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Bibliotekarz, 2010, nr 7-8.
 • Dokumenty z prywatnego archiwum C. Judek.
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko