Czaplinek

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Czaplinek
Czaplinek
Nazwa niemiecka Tempelburg
Powiat drawski
Gmina Czaplinek
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Czaplinek (niem. Tempelburg, dawniej Tempelbork) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Czaplinek.

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Na terenie Czaplinka znajdują się jeziora[1]:

Przyroda

Historia

Samorząd

Organami samorządowymi w Czaplinku jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. Funkcję burmistrza sprawuje Adam Kośmider[2]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[3].

Aktualny skład Rady Miejskiej w Czaplinku[4]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[5].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[6]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe zdobył 5 mandatów
 • Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Dla Was zdobył 4 mandaty
 • Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Przyjaciół Czaplinka zdobył 4 mandaty
 • Komitet Wyborczy Wyborców Broczyno zdobył 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Wyborców Czaplinek Razem 1 mandat

W głosowaniu na Burmistrza:

Pierwsze głosowanie nie rozstrzygnęło wyboru burmistrza w drugiej turze wybierani byli:

 • Adam Sylwester Kośmider - członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej - liczba oddanych głosów 2055,co stanowiło 64,12% - wybrany na burmistrza
 • Marcin Jerzy Rachuta - członek Platformy Obywatelskiej RP - liczba oddanych głosów 1150,co stanowiło 35,88%

Przy Radzie Miasta działają komisje[7]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarczo - Finansowa
 • Komisja Komunalną
 • Komisja Infrastruktury Społecznej
 • Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 • Komisja Organizacyjna

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[8]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 22
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 66
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 84
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 294
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 35
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 36
Sekcja J - Informacja i komunikacja 8
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 19
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 89
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 37
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 21
Sekcja P - Edukacja 3
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 37
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 20
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 55
Ogółem 877

Kultura

Kultura w Czaplinku według danych GUS, stan na 2012 rok[9]:
Biblioteki[10]
Liczba bibliotek 1
Liczba czytelników w ciągu roku 527

Oświata

Oświata w Czaplinku według danych GUS, stan na 2011 rok[11]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 378
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 684
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 414
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 97
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 229
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 28

Kościoły i związki wyznaniowe

W Czaplinku działa parafia rzymskokatolicka[12]:

 • Świętej Trójcy w Czaplinku (liczba wiernych: 7 903), która posiada kościół pomocniczy:
  • Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku

W Czaplinku działa rzymskokatolicki zakon żeński[13]:

 • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis - FMA lub CMW) - Salezjanki

Sport

Sport w Czaplinku według danych GUS, stan na 2010 rok[14]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 3
Liczba sekcji sportowych 6
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 293
Liczba kobiet 82
Suma 375
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 145
Liczba dziewcząt 79
Suma 224

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w Czaplinku rośnie, ma na to wpływ dodatni przyrost naturalny, który w 2012 wynosił 2,5 na 1000 mieszkańców. Ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, utrzymuje się na niskim poziomie wynosiło w 2012 roku -7 osób a saldo migracji zagranicznych wyniosło -5 osób[15]. Gęstość zaludnienia w Czaplinku wynosi 529 osób na 1 km2[16].

Liczba ludności w Czaplinku na przestrzeni lat 2008 - 2012[17].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 6 852 6 838 7 167 7 145 7 200
Kobiety 3 597 3 586 3 715 3 715 3 755
Mężczyźni 3 255 3 252 3 452 3 430 3 445


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[18]:

 • przedprodukcyjnym - 1 388 osób - 19,3%
 • produkcyjnym - 4 635 osób - 64,4%
 • poprodukcyjnym - 1 177 osób - 16,3%


W Czaplinku na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet[19].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w Czaplinku według danych GUS, stan na 2011 rok[20]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 3
Suma 3
Liczba praktyk lekarskich 4
Apteki ogólnodostępne[21]
Liczba aptek ogólnodostępnych 3
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2 400

Herb

Herb gminy Czaplinek

Herb Czaplinka został zdefiniowany w Statucie gminy Czaplinek w rozdziale II, paragraf 6, punkt I jako: złota czapla stojąca na bramie o trzech wieżach na błękitnym tle[22]. Herb jest nawiązaniem do nazwy miasta i jeziora nad którym leży Czaplinek oraz wyobrażeniem zamku Templariuszy[23].
Zabytki

Pomniki

Osoby urodzone w miejscowości

Osoby związane z miejscowością

Przypisy

 1. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 2. Organy władzy, Burmistrz, w: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czaplinek [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=48
 3. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 4. Kadencja 2010-2014, Skład rady, w: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czaplinek, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?c=366
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 6. Wybory Samorządowe 2010 - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat drawski - gm. Czaplinek w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320301.html
 7. Uchwała nr XXVIII/284/2012 z 29.11.2012 r., Statut Gminy Drawsko Pomorskie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomrskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=165088
 8. Portret miasto Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Portret miasto Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Dane z 2011 roku.
 11. Portret miasto Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 12. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 13. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 18.06.2014] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 14. Portret miasto Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Portret miasta Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Portret miasta Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret miasto Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Portret miasto Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Portret miasto Czaplinek, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 20. Portret miasto Czaplinek. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 21. Dane z 2012 roku.
 22. Uchwała Nr XXIX /227/05 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Czaplinek, w: Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Czaplinek[online] [Przeglądany 22.07.2013] Dostępny w: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=312
 23. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też