Czesław Piskorski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Czesław Piskorski
krajoznawca, regionalista
brak zdjecia
Fot. Jerzy Gazda
Data urodzenia 27 lutego 1915
Miejsce urodzenia Poznań
Data śmierci 6 maja 1987
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie, kwatera 60A, rząd 12, grób 1A
Lokalizacja grobu zobacz na mapie
Narodowość polska


Czesław Piskorski (1915-1987) - krajoznawca, regionalista.

Życiorys

Czesław Piskorski urodził się w Poznaniu 27 lutego 1915 roku. W roku 1937 ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Poznaniu, a w 1969 roku obronił na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pracę doktorską nt. rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim.

Od stycznia 1938 roku do wybuchu II wojny światowej był dziennikarzem w dziale gospodarczym „Kuriera Poznańskiego”. W czasie okupacji działał w organizacji „Ojczyzna”, a następnie w Delegaturze Rządu. Aresztowany przez „Gestapo” został zesłany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen, gdzie pracował w kamieniołomach. Był członkiem podziemnej Rady Obozu. Po zakończeniu wojny wrócił jednym z pierwszych transportów do kraju i osiedlił się w Szczecinie. Był współzałożycielem Spółdzielni Wydawniczej „Polska Książka i Prasa”, która wydawała pierwsze polskie książki i czasopisma. Działał również w Polskim Związku Zachodnim.

Był współzałożycielem (28 sierpnia 1946) i wiceprezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W roku 1946 wydał swoją pierwszą książkę „Zabytki piastowskiego Szczecina”.[1] Wygłaszał liczne pogadanki radiowe o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim.

W 1956 roku został powołany na stanowisko przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej, a w okresie późniejszym aż do emerytury w 1981 roku kierował zorganizowanym przez siebie szczecińskim oddziałem Instytutu Turystyki.

W latach 1945-1987 napisał ponad 50 książek i broszur i około 1000 innych publikacji z dziedziny geografii regionu, ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa w tym znaczną liczbę przewodników po Szczecinie, województwie i całym Pomorzu Zachodnim. Przygotował ok. 50 audycji telewizyjnych o dziejach szczecińskich ulic. Przez cały okres pełnił różne odpowiedzialne funkcje w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i centralnym, będąc członkiem zarządów i przewodnicząc różnym komisjom jak np. Krajoznawczej, Historii i Tradycji.

Jako wykładowca wyszkolił liczne rzesze przewodników szczecińskich, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów zabytków. Za swoją działalność został wyróżniony w 1985 roku przez Zjazd Krajowy PTTK godnością Członka Honorowego PTTK. Niezależnie od działalności w PTTK udzielał się społecznie w innych organizacjach m.in. w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych, Polskim Towarzystwie Geograficznym, Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwie Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego.Działał także w Zarządzie szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zmarł 6 maja 1987 roku w Szczecinie i został pochowany na Cmentarzu Centralnym (kwatera 60a).

Jedna z ulic prawobrzeżnego Szczecina została nazwana jego imieniem, a od 1996 roku do czasu wygaśnięcia był patronem Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Brodnickiej. Przed szkołą znajduje się głaz narzutowy z tablicą pamiątkową. Obecnie patronuje Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu przy ul. Jagiellońskiej 65, który co roku organizuje rajd jego imienia. Na kamienicy (ul. Mazurska 21), w której mieszkał od 1945 roku aż do śmierci, w 1988 roku umieszczono tablicę pamiątkową z brązu, która została skradziona w 2002 roku. W 2008 roku powieszono nową, tym razem z marmuru. W Lubiniu na wyspie Wolin znajduje się jemu poświęcony obelisk, a jeden ze szlaków turystycznych na tej wyspie nosi imię Czesława Piskorskiego.

Przypisy

  1. Wydana przez Spółdzielnię Wydawniczą "Polskie Pismo i Książka". Szczecin 1946 (wydanie pierwsze), w drukarni: Drukarnia "Polskie Pismo i Książka" w Szczecinie X 02031.


Publikacje

  • Szczecin i dolne Przyodrze. Przewodnik. Warszawa 1948
  • Polskie wybrzeże Bałtyku;
  • Zachodnie wybrzeże polskiego Bałtyku;
  • Ze Szczecina przez Świnoujście do Międzyzdrojów;
  • Szczecin i okolice;
  • Jeden dzień w Szczecinie;Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Jan Krzysztoń