Dzieje Szczecina

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dzieje Szczecina T. 1-4
Dzieje Szczecina T. 1-4
'
Autor praca zbiorowa
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo 13 Muz
Rok wydania 1963-1998
Miejsce wydania Warszawa, Poznań, Szczecin
Rodzaj publikacja naukowa
Zobacz Dzieje Szczecina T. 1-4 w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

Dzieje Szczecina - czterotomowa publikacja przybliżająca historię miasta od czasów prehistorycznych do 1990 roku.

Tom I

W tomie zapoznano czytelników ze źródłami archeologicznymi do pradziejów Szczecina, omówiono początki zasiedlania tego obszaru w paleolicie i mezolicie oraz stosunki kulturowe panujące u ujścia Odry w neolicie i w epoce brązu. Kolejny rozdział poświęcony został plemionom kultury łużyckiej osiadłym na terenie Szczecina. W dalszych częściach książki zaprezentowano przemiany osadnicze, podstawy społeczno-gospodarcze, stosunki kulturowe w okresach przedrzymskim, rzymskim i wczesnego średniowiecza (do czasu ukształtowania się miasta). Tom uzupełnia bibliografia archeologii Szczecina[1].

Tom II

Publikacja przedstawia główne etapy rozwoju miasta od X do początku XIX wieku, zatem od okresu wczesnofeudalnego (do roku 1237), poprzez rozdrobnienie feudalne (1237-1478) i okres przewagi państwa feudalnego (1478-1723), aż po początki układu kapitalistycznego (1713-1805). Omówiono tu również kierunki rozwoju sztuki w Szczecinie oraz dokonano przeglądu źródeł i literatury do dziejów miasta[2].

Tom III

W wyłonionych trzech podokresach 1806-1870, 1871-1918 i 1919-1945 autorzy omówili główne linie rozwojowe miasta, jego rozwój przestrzenny i demograficzny, stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne. Poruszono również kwestie stosunków wyznaniowych i narodowościowych, oświaty, życia kulturalnego, obyczajowości i warunków życia ludności[3].

Tom IV

Ostatni tom rozpoczyna przegląd źródeł i literatury do dziejów Szczecina po roku 1945. Podobnie jak w poprzednich częściach, omówione zostały główne etapy rozwoju miasta. W dalszej kolejności opisano okres pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej, początki kształtowania się polskiego Szczecina oraz zagadnienia organizacji życia politycznego w okresie Polski Ludowej. Kolejne tematy zaakcentowane w publikacji to osadnictwo, przesiedlenia ludności niemieckiej, mniejszości narodowe, zatrudnienie, rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz problemy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Dalsze rozdziały dotyczą gospodarki morskiej, przemysłu, handlu, oświaty, stosunków wyznaniowych, służby zdrowia i życia kulturalnego[4].

Przypisy

  1. Dzieje Szczecina. T. 1. Red. Władysław Filipowiak, Gerard Labuda. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 632-633
  2. Dzieje Szczecina. T. 2. Red. Gerard Labuda. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 866-868
  3. Dzieje Szczecina. T. 3. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1994, s. 993-996
  4. Dzieje Szczecina. T. 4. Red. Tadeusz Białecki, Zygmunt Silski. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1998, s. 825-828

Bibliografia

  • Dzieje Szczecina. T. 1. Red. Władysław Filipowiak, Gerard Labuda. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. ISBN 83-01-04342-3, ISBN 83-01-04343-1
  • Dzieje Szczecina. T. 2. Wyd. 2. Red. Gerard Labuda. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. ISBN 83-01-04344-X
  • Dzieje Szczecina. T. 3. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1994. ISBN 83-901159-1-3
  • Dzieje Szczecina. T. 4. Red. Tadeusz Białecki, Zygmunt Silski. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1998. ISBN 83-908898-1-1Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka