Ewa Jackowska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ewa Jackowska
psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, profesor US
brak zdjecia
Ewa Jackowska
Narodowość polska


Ewa Jackowska – psycholog kliniczny, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

Ewa Jackowska jest córką Jerzego Jackowskiego, zasłużonego leśnika i wybitnego działacza ochrony przyrody, oraz Jadwigi z Kornagów, ekologa, popularyzatora polskiej kultury i przyrody, nauczyciela akademickiego, publicystki. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie następnie w 1976 roku obroniła pracę doktorską na temat: Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. W 1985 roku uzyskała drugi stopień specjalizacji z psychologii klinicznej. W 2008 roku na podstawie rozprawy Psychiczne następstwa deportacji w głąb ZSRR w czasie II wojny światowej. Przyczyny, moderatory, uwarunkowania uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Od momentu zakończenia studiów do chwili obecnej zawodowo związana ze Szczecinem. W latach 1981-1993 pracowała w charakterze psychologa klinicznego na Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie. Od 1993 związana z Uniwersytetem Szczecińskim jako nauczyciel akademicki. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Opublikowała ponad 70 prac badawczych z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii, m.in. w „Archives Psychiatry and Psychoterapy”, „Kulturze i Edukacji”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Przeglądzie Psychologicznym”, „Psychiatrii Polskiej”, „Psychoterapii”. Główny temat pracy naukowej podjętej w ostatnim dziesięcioleciu dotyczył zaburzeń psychicznych u osób doświadczonych stresem traumatycznym ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wywózek do byłego ZSRR na życie psychiczne sybiraków – mieszkańców Szczecina i okolic. Aktywnie działa społecznie. W Szczecińskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w dwóch kadencjach pełniła funkcję przewodniczącej. Członek – współzałożyciel Stowarzyszenia „Więź” – organizacji pozarządowej na rzecz osób chorujących psychicznie. Organizator różnych form zajęć psychoedukacyjnych dla członków rodzin osób chorujących na schizofrenię. Uczestniczy w działaniach na rzecz miasta Szczecina inicjując i promując projekty z obszaru kultury i edukacji jako senator organizacji pozarządowej Senat Obywatelski.

Najważniejsze publikacje książkowe

 • Wpływ środowiska rodzinnego na przystosowanie społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym, WSiP, Warszawa 1980
 • Psychiczne następstwa deportacji w głąb ZSRR w czasie drugiej wojny światowej. Przyczyny, moderatory, uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2004
 • Psychologia i psychoterapia chrześcijańska w teorii i praktyce (współredaktor), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2006
 • Młodzież w XXI wieku (współredaktor), Print Group, Szczecin 2010
 • Wybrane problemy współczesnej humanistyki (współredaktor), Print Group, Szczecin 2010

Wybrane prace z ostatnich lat

 • Psychopathological long-term consequences of deportation of Polish civilians into the Soviet Union after 55 years, „Archives of Psychiatry and Psychotherapy” 2005 vol. 7, s. 47-56
 • A reflection on the Psycho-Social Conditioning of Mass Crime, „Kultura i Edukacja” 2006 nr 4, s. 58-69
 • Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię – przegląd badań i mechanizmy psychologiczne, „Psychiatria Polska” 2009 nr 6, s. 655-670
 • Psychiatryczno-psychologiczna diagnoza agresywnych zachowań u dzieci i młodzieży, „Przegląd Humanistyczny” 2010 nr 3, s. 15- 27


Źródła

 • Biogram naukowy dr hab. Ewy Jackowskiej w: Pedagogika specjalna w służbie niepełnosprawnych. Księga jubileuszowa (red. Barbara Ostapiuk), Szczecin 2008, s. 211 – 214
 • Jadwiga Jackowska, Jan Maria Jackowski, Znad Dniepru nad Odrę. Wspomnienia matki i syna, Warszawa 2008
IES64.png
Autor opracowania: Jan Maria Jackowski
200px-Nuvola apps important.svg.png Artykuł z Internetowej Encyklopedii Szczecina znajduje się w trakcie weryfikacji i oczekuje na ewentualne uzupełnienie bibliografii i/lub dostosowanie do standardów Encyklopedii Pomorza Zachodniego