Gmina Drawno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Drawno
Powiat choszczeński
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 12[1]
Liczba miejscowości 53[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Drawno – gmina miejsko-wiejska w północno-zachodniej Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim. Siedzibą gminy jest miasto Drawno.
W latach 1975-1998 gmina wchodziła w skład województwa gorzowskiego.

Geografia

Gmina Drawno położona jest na zachodnim skraju Puszczy Drawskiej, na pograniczu Pojezierza Myśliborskiego i Wałeckiego. Obszar gminy położony jest pomiędzy 53.07 - 53.19 szerokości geograficznej północnej i 15.37 - 16.02 długości geograficznej wschodniej. Ponad 70 % powierzchni obszaru gminy zajmuje Drawieński Park Narodowy wraz z otuliną. Pozostałą część stanowi obszar sandrowej Równiny Drawskiej ciągnącej się wzdłuż doliny Drawy - prawego dopływu Noteci, na wschód od Pojezierza Choszczeńskiego i Dobiegniewskiego. Rzeźbę terenu gminy stanowią wyraźnie zaznaczone układy rynien lodowcowych, o zróżnicowanych kierunkach przebiegu dawnych szlaków odpływu wód. Na powierzchni gminy występują gliny zwałowe, torfy, piaski i osady żwirowe ostatnich zlodowaceń. W części centralnej i zachodniej znajdują się utwory moreny czołowej i dennej oraz wzniesienia kemowe - Srebrna Góra i Winnogóra (Winna Góra). Najwyższym punktem na terenie gminy jest wzniesienie o wysokości 109,1 m n.p.m. w okolicy jeziora Trzebuń, natomiast najniżej położone jest lustro Drawy w miejscu, w którym opuszcza ona gminę[3].

Położenie

Gmina Drawno - położenie na tle powiatu

Gmina miejsko-wiejska Drawno położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie choszczeńskim. Sąsiaduje z gminą wiejską Bierzwnik i gminami miejsko-wiejskimi Choszczno oraz Recz wchodzącymi w skład powiatu choszczeńskiego. Przylega również do gminy Kalisz Pomorski w powiecie drawskim, gmin Tuczno i Człopa w powiecie wałeckim oraz gminy Dobiegniew w powiecie strzelecko-drezdeneckim należącym do województwa lubuskiego.

Powierzchnia gminy wynosi 321 km2, w tym miasto zajmuje 5 km2, co łącznie stanowi 24,2 % powierzchni powiatu choszczeńskiego[4].

Klimat

Gmina Drawno leży w strefie klimatu umiarkowanego o wpływie klimatu morskiego i oceanicznego. Rzeźba terenu (wzniesienia morenowe), doliny rzeczne i rozległe kompleksy leśne Puszczy Drawskiej wpływają znacząco na panujące na tym obszarze lokalne warunki klimatyczne. W Drawnie pogoda może być zupełnie inna, niż wewnątrz Puszczy Drawskiej, czy w okolicach Recza gdzie jest m.in. większa częstotliwość burz. Cechy charakterystyczne klimatu panującego na tym obszarze są następujące[5]:

- średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7 – 8 °C;
- w tym średnia temperatura dla stycznia to (-2) - (- 3) °C a dla lipca 18 – 19°C;
- średnia liczba dni gorących powyżej 25 °C wynosi 80 – 100 dni w roku;
- średnia liczba dni mroźnych poniżej 0,0 °C wynosi 55 – 75 dni w roku;
- średnio rocznie spada około 617 mm opadów atmosferycznych;
- okres wegetacyjny trwa 200 - 220 dni;
- łączne roczne nasłonecznienie wynosi około 1 423 h w roku;
- najczęściej występują wiatry z zachodu i południowego zachodu;
- zaleganie pokrywy śnieżnej trwa od 30 do 50 dni,
- okresy bezśnieżne zdarzają się niemal corocznie i trwają od 40 do 60 dni;
- średni czas trwania lata termicznego ze średnią dobową temperaturą powyżej 15 °C wynosi 70 –80 dni.

Obiekty fizjograficzne

Na obszarze gminy znajduje się 10 jezior. Atutem Drawna jest jego położenie pomiędzy dwoma jeziorami: Dubie i Rudno[6], przez które przepływa jedna z najczystszych rzek w Polsce - Drawa - prawy dopływ Noteci. Do największych jezior na terenie gminy należą: Dubie (216,0 ha) i Trzebuń (136,0 ha). Do malowniczych mniejszych jezior można zaliczyć: Jezioro Dominikowskie, Jezioro Pańskie, Piaseczno, Karpino, Jezioro Środkowe, Korytnica, Jezioro Żółwińskie. Sieć wodną w gminie uzupełniają cieki o mniejszym znaczeniu: rzeki – Korytnica, Głęboka, Słopica, Bagnica I i II, Wardynka oraz strumień Sitna[7].

Do wzniesień pochodzenia polodowcowego na terenie gminy należą[8]:

 • Gacka Góra – góra (97 m), w odległości 0,5 km od Gacka
 • Gać – wzgórze (97 m), płd. wsch. Brzezin
 • Garncarska – góra (110 m), koło Święciechowa
 • Góra Zamkowa – wzgórze w mieście Drawno
 • Kozia – góra (107 m), w okolicy Karpina
 • Lisica (Lisia Góra) – góra (108,7 m), w odległości 1,5 km od Święciechowa
 • Lisica – góra (95,1 m), w odległości 1 km od Podlesia
 • Młyńska Góra – wzgórze (108 m) koło Święciechowa
 • Równica – pagórki (110 m), 1 km od Chomętowa
 • Srebrna Góra – góra (121,6 m), 1 km na północ od Drawna
 • Wapnica (Wapienna Góra) – góra (103 m), w odległości 0,7 km od Drawna
 • Winnogóra (Winna Góra) – góra (104 m), w południowo-wschodniej części miasta Drawno

Przyroda

Gmina Drawno jest gminą rolno-leśną o przewadze terenów leśnych. Na terenie gminy do obszarów i obiektów wyjątkowo cennych pod względem przyrodniczym należą:

Na terenie gminy Drawno znajduje się fragment parku, który zajmuje powierzchnię 1 903,42 ha. Jest to część parku obejmująca odcinek doliny rzeki Drawy od jeziora Dubie w Drawnie do lasów miedzy szosami Zatom – Radęcin i Bogdanka – Głusko.

 • Rezerwat przyrody „Torfowisko Konotop” wraz z otuliną[10]to rezerwat położony w Nadleśnictwie Drawno i Bierzwnik o całkowitej powierzchni 65,85 ha. Obszar należy do jednego z najlepiej zachowanych pojeziernych torfowisk Pomorza Zachodniego. Występują tu gatunki flory i fauny zaliczane do gatunków chronionych, zagrożonych i rzadkich. Z flory należy wymienić m.in.: trzy gatunki rosiczek, turzycę strunową, fiołka torfowego, kruszczyka błotnego, żurawinę drobnoowocową, bażynę czarną, turzycę bagienną; z fauny: brodźca samotnego, żurawia, żmiję zygzakowatą.
 • Obszary chronionego krajobrazu

Na obszarze gminy Drawno częściowo położone są cztery obszary chronionego krajobrazu: „D”„Choszczno – Drawno”, „F”„Bierzwnik”, „E „Korytnica Rzeka”[11] i „Dominikowo - Niemieńsko”[12].

 • Obszary Natura 2000[13]:
- obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO)
Lasy Puszczy nad Drawą (PLB 320016)
- obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO)
Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023)
Uroczyska Puszczy Drawskiej (PLH 320046)
 • Użytki ekologiczne

Na terenie gminy znajduje się kilkanaście użytków ekologicznych: Bagno Hassena, Gack I, Gack II,Gack III, Parszywe Bagno I, Parszywe Bagno II, Długie Bagno, Brzozowe Bagna, Bagno nad Pańskim, Błędno, Grążelowe Starorzecze, Żółwińskie Bagno, Martwy Bór, Krzywe Bagno, Torfowisko Jaźwiny[14].

 • Pomniki przyrody[15].

W gminie Drawno dotychczas ustanowiono pomnikami przyrody następujące pojedyncze drzewa, grupy drzew oraz głazy narzutowe:

- w Borowcu - 1 dąb szypułkowy (ok. 300 lat) oraz grupa 3 dębów szypułkowych, (ok. 300 lat);
- w Konotopie - 2 pojedyncze dęby bezszypułkowe (ok.400 lat), 1 świerk pospolity oraz grupa 4 dębów szypułkowych (ok. 400 lat);
- w Prostynii - 1 lipa drobnolistna (ok.150 lat);
- w Kiełpinie - 1 wiąz pospolity (ok.200 lat);
- w Święciechowie - 6 pojedynczych dębów bezszypułkowych, 2 pojedyncze buki oraz głaz narzutowy;
- w Drawnie - 1 wiąz szypułkowy i 1 jesion wyniosły;
- w Międzyborzu - grupa 3 dębów szypułkowych (ok. 450 lat);
- w Barnimiu - głaz narzutowy.

Historia

Ziemie okolic Drawna stanowiły we wczesnym średniowieczu pogranicze Pomorza i Wielkopolski. W X wieku razem z Ziemią Choszczeńską zostały włączone do państwa polskiego przez Mieszka I. Po śmierci Przemysława II w 1296 roku teren został opanowany przez margrabiów brandenburskich i włączony do Nowej Marchii. Margrabiowie oddali w lenno Ziemię Drawieńską rodowi von Wedel. Ciągłe walki na tym obszarze oraz zmiany właścicieli nie sprzyjały osadnictwu. W 1402 roku okolice Drawna zostały sprzedane Zakonowi Krzyżackiemu, a następnie elektorowi brandenburskiemu. Od 1466 do 1472 Drawno było pod panowaniem książąt pomorskich. W 1470 roku powstało wójtowstwo pomorskie z siedzibą w Drawnie. Wójtem drawieńskim w 1476 roku był Hans von Wedel. Od połowy wieku XV aż do końca II wojny światowej Drawno znajdowało się pod jurysdykcją Brandenburgii i jej prawnych następców. W połowie XVI wieku Drawno znalazło się w Powiecie Choszczeńskim. Dzięki Rüdigerowi von Wedel powstały nowe wsie i folwarki m.in. Brzeziny, Niemieńsko, Dominikowo, Rościn. Głównym zajęciem mieszkańców okolic Drawna przez wieki pozostało rolnictwo, gospodarka leśna, rybołówstwo, gorzelnictwo i bartnictwo. XIX wiek przyniósł rozwój przemysłu w Drawnie. Uruchomiono 7 cegielni, kaflarnię, sieciarnię, tartak parowy, wiatraki i młyny z turbinami wodnymi, fabrykę wyrobów ceramicznych "Etruria", w której produkowano skrzaty ogrodowe - jedne z pierwszych w Europie. W 1895 roku powstała linia kolejowa łącząca Drawno z Choszcznem i Kaliszem. Do 1938 roku miasto należało do Nowej Marchii. W latach 1938-1945 podlegało administracyjnie Prowincji Pomorskiej. Podczas II wojny światowej obszar Powiatu Choszczeńskiego wchodził w skład tzw. Wału Pomorskiego. 22 stycznia 1945 roku w Kreis Arnswalde ogłoszono ewakuację. 12 lutego 1945 roku miasto noszące nazwę Neuwedell zostało zdobyte przez wojska radzieckie. Na wskutek działań wojennych zniszczone zostało w 25%[16][17][18].

Władze polskie po II wojnie światowej, przejęły miasto Neuwedel położone w powiecie choszczeńskim[19] i nadały mu nową nazwę Drawno.

W 1954 roku gdy dokonano przekształcenia gmin w gromady, Drawno pozostało miastem nie stanowiącym powiatu miejskiego[20].

Strukturę podziału administracyjnego utrzymano do 1 stycznia 1973 r., wtedy zlikwidowano gromady i ponownie wprowadzono gminy. W skład gminy Drawno z siedzibą gminnej rady narodowej w Drawnie weszły obszary sołectw: Barnimie, Dominikowo, Konotop, Święciechów, Zatom, Żółwino[21].

Zmianom podlegała przynależność wojewódzka gminy. Do roku 1975 gmina Drawno znajdowała się w granicach województwa szczecińskiego, w latach 1975-1998 wchodziła w skład województwa gorzowskiego[22].

Od 1 stycznia 1999 r. należy do województwa zachodniopomorskiego[23].

Gospodarka i infrastruktura

W gminie Drawno według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wpisanych do rejestru REGON było 371 podmiotów gospodarczych (bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), z czego 22 firmy działały w sektorze publicznym a 349 w sektorze prywatnym. W ogólnej liczbie działających przedsiębiorstw najwięcej jest firm handlowych – 11,9 %, przedsiębiorstwa związane z przetwórstwem przemysłowym stanowią 8,9 %, z budownictwem 8,1 %, z branżą rolną i leśną 7,5 %[24].

Podmioty gospodarcze w gminie Drawno
(stan na dzień 31 XII 2012)
Drawno sektor publiczny sektor prywatny
Miasto 16 201
Wieś 6 148
Razem w gminie 22 349


Podmioty gospodarcze w gminie Drawno według branż
(stan na dzień 31 XII 2012)
Sekcje PKD 2007[25] Liczba przedsiębiorstw w gminie
Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 50
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe 33
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F – Budownictwo 41
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 69
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa 18
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 14
Sekcja J – Informacja i komunikacja 4
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 6
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 36
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 15
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie społeczne 6
Sekcja P – Edukacja 15
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 12
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 12
Sekcja S i T – Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 26
Sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne 0

Na koniec kwietnia 2013 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie obejmowała 467 osób, co stanowi wskaźnik bezrobocia na poziomie 13,2% w stosunku do aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu. Wśród bezrobotnych osób są 254 kobiety, 281 osób zamieszkuje tereny wiejskie[26].

Rolnictwo

W 2010 roku w gminie funkcjonowało 174 gospodarstw rolnych, w tym 171 to gospodarstwa indywidualne[27]. Powierzchnia użytków rolnych wynosiła łącznie 4990,41 ha, w tym 3507,90 ha przypadało na gospodarstwa indywidualne[28]. Grunty rolne o łącznej powierzchni 2910,07 ha przeznaczono pod zasiewy[29].

Leśnictwo

Na obszarze gminy powierzchnia 22262,5 ha jest zajęta przez grunty leśne, w tym powierzchnia lasów wynosi 21553 ha. Oznacza to wskaźnik lesistości na poziomie 67,1%[30].

Grunty leśne podlegają zarządowi Nadleśnictwa Drawno, Nadleśnictwa Głusko i Kalisz Pomorski. W powiecie choszczeńskim znajduje się siedziba Nadleśnictwa Drawno oraz siedziby wszystkich podległych mu leśnictw: Leśnictwo Barnimie, Leśnictwo Borowiec, Leśnictwo Brzeziny, Leśnictwo Dominikowo, Leśnictwo Drawa, Leśnictwo Kiełpino, Leśnictwo Kołki, Leśnictwo Międzybór, Leśnictwo Prostynia, Leśnictwo Zdanów, Leśnictwo Żółwino. W skład Nadleśnictwa Głusko wchodzą Leśnictwa Nowa Korytnica i Jaźwiny z terenu gminy Drawno. Nadleśnictwa swą wysoką atrakcyjność turystyczną zawdzięczają położeniu w Puszczy Drawskiej i w otulinie Drawieńskiego Parku Narodowego. Lesistość terenu sięga tu 70%. Obfitość grzybów przyciąga rokrocznie rzesze grzybiarzy. Rzeki Korytnica, Drawa i Mierzęcka Struga oraz liczne jeziora stanowią raj dla amatorów sporów wodnych. Infrastrukturę turystyczną stanowią: pięć miejsc biwakowania, dwadzieścia dziewięć miejsc postoju pojazdów, dwie ścieżki edukacyjne, ścieżka rowerowa oraz miejsca odpoczynku przy osadzie leśnej Głusko. Drogi leśne udostępniane są dla pojazdów silnikowych co jest dużym udogodnieniem dla turystów zmotoryzowanych. Przez tereny leśne przebiegają liczne szlaki piesze, rowerowe, konne oraz wodne[31].

Drogi

Drogi krajowe są własnością Skarbu Państwa, drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność samorządu stosownego szczebla[32]. Na terenie gminy przebiega fragment drogi krajowej nr 10 Bydgoszcz - Szczecin[33] oraz droga wojewódzka nr 175 (Drawsko Pomorskie – Choszczno)[34].

Sieć dróg powiatowych w gminie wynosi łącznie 91.422 km, drogi zamiejskie zajmują 89.404 km, drogi miejskie 2.018 km[35].

Wykaz dróg powiatowych w gminie Drawno[36].
Nr drogi Nazwa drogi Drogi zamiejskie (km) Drogi miejskie (km)
2222 Z Recz – Suliszewo – Kołki – Zieleniewo – Chłopowo – Krzęcin 0.213 -
2226 Z Recz – Kiełpino – Brzeziny – Zieleniewo 8.938 -
2223 Z Suliszewo – Korytowo – Brzeziny 0.830 -
2233 Z Żółwino – Drawno – Zatom – Granica pow. 24.526 1.273
2234 Z Drawno – Konotop (skrzyżowanie) 10.055 0.340
2235 Z Brzeziny – Wygon 4.010 -
2224 Z Brzeziny – Barnimie – Dominikowo – Granica pow. 14.468 -
2236 Z Chomętowo – Dominikowo 0.878 -
2237 Z Niemieńsko – Nowa Korytnica 8.373 -
2238 Z Jaźwiny – Bogdanka 0.992 -
2243 Z Bogdanka – Stare Osieczno 3.917 -
2244 Z Rościn – Drawno 5.272 -
2245 Z Drawno – Barnimie 6.932 0.405

Na terenie gminy czynny przystanek kolejowy znajduje się w Żółwinie[37].

Samorząd

Gmina miejsko-wiejska Drawno jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie gminy Recz[38]. Siedzibą władz Gminy jest miasto Drawno. Organami Gminy są Rada Miejska oraz Burmistrz. Ich kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych wybranych przez mieszkańców na 5-letnią kadencję. Przewodniczącym Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 jest Aleksander Dementiew. Funkcję Burmistrza kadencji 2018-2023 sprawuje Andrzej Chmielewski[39].

Na terenie Gminy 12 sołectw funkcjonuje w charakterze samorządowych jednostek pomocniczych: Drawno, Barnimie, Brzeziny, Dominikowo, Chomętowo, Kiełpino, Konotop, Niemieńsko, Podlesie, Święciechów, Zatom, Żółwino[40].

Kultura

Życie kulturalne w gminie Drawno kształtują następujące ośrodki kultury[41]:

* Drawieński Ośrodek Kultury,
* Biblioteka Publiczna w Drawnie wraz z Filią w Barnimiu.

W Drawnie działa również Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej.

Do organizowanych imprez cyklicznych należą:

- Festiwal Krasnali w Drawnie,
- Piknik nad Drawą.

Oświata

Na terenie gminy Drawno w roku szkolnym 2011/2012 działały następujące szkoły publiczne oraz publiczne szkoły specjalne[42]:

- Szkoła Podstawowa Specjalna
- Gimnazjum Specjalne
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W przedszkolu przebywało 111 dzieci, w szkołach podstawowych kształciło się 324 dzieci, natomiast w gimnazjum 174 dzieci. W 2011 r. wydatki na oświatę i wychowanie wynosiły 32,6 % wydatków budżetu gminy[43].

Kościoły i związki wyznaniowe

Jedyną wspólnotę religijną na terenie gminy Drawno jest Kościół katolicki w obrządku łacińskim. W kościelnej strukturze administracyjnej, teren gminy wchodzi w skład dekanatu Drawno, należącego do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Kościoły parafialne z terenu gminy znajdują się[44]:

Kościoły filialne znajdują się w miejscowościach: Dominikowo, Kiełpino, Konotop, Święciechów, Zatom, Żółwino[45].

Sport

Na terenie gminy istnieje infrastruktura sportowa złożona z[46]:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drawnie (boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, oraz kąpielisko miejskie),
- zespołu boisk sportowych Orlik 2012 (boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki i tenisa ziemnego) w Drawnie,
- kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w Niemieńsku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Na obszarze gminy działają liczne kluby sportowe[47]:

- Ludowy Klub Sportowy „Świt” Barnimie
- Miejski Klub Sportowy „DRAWA” w Drawnie
- Uczniowski Klub Sportowy „Drawianka” Drawno
- Szkolny Klub Żeglarski „DRAWA” w Drawnie
- Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” w Niemieńsku

Do cyklicznych imprez sportowych organizowanych na terenie gminy należą:

Turystyka

Walory przyrodniczo – krajobrazowe Drawieńskiego Parku Narodowego oraz baza turystyczna gminy stwarza doskonałe warunki do atrakcyjnego spędzania czasu w lesie i nad wodą oraz do poszukiwań śladów historii[48].

Dla turystów przygotowano[49]:

 • szlaki piesze:
Szlak czerwony: Zatom - Barnimie – Drawno (im. Stefana Czarnieckiego) (14,3 km)
Szlak czerwony: Głusko - Moczele – Zatom (16,1 km)
Szlak czerwony: Głusko – Podszkle – Stare Osieczno (6,3 km)
Szlak niebieski: Nowa Korytnica - Jeziora Krzywe - Dębsko - Dominikowo – Sieniawa - Drawno (18,8 km)
Szlak niebieski: Drawno – Rościn – Prostynia (14,4 km)
 • szlak rowerowy
Szlak żółty (okrężny w kształcie ósemki): dookoła jezior drawieńskich (13,8 km)

Niekwestionowaną atrakcją turystyczną jest kajakowy szlak im. Jana Pawła II – „Śladami Papieża”. Trasa spływu (teren gminy i DPN – 38,2 km) została podzielona na 6 etapów:

 1. Drawno – biwak „Barnimie” (8,7 km), na 1,5 km odcinka – przystań wodna DPN nad Drawą w m. Drawnik
 2. biwak „Barnimie”- biwak „Bogdanka” (8,4 km)
 3. biwak „Bogdanka”- biwak „Sitnica” (7,1 km)
 4. biwak „Sitnica”- biwak „Pstrąg” (5,3 km)
 5. biwak „Pstrąg” - biwak „Kamienna”(5,3 km)
 6. biwak „Kamienna” - Stare Osieczno (3,4 km)

Na uwagę zasługuje również turystyka konna. Trzy szlaki: „Zatom” „Drawnik – Zatom”, oraz „Drawno – Rościn” pozwalają na wyjątkowe spotkania z naturą.

Centrum Informacji Turystycznej (CIT) znajduje się w Drawnie. Jest jedynym punktem informacji turystycznej w powiecie choszczeńskim. Jego siedziba mieści się w budynku dawnego spichlerza zbożowego położonego w najstarszej części miasta.
Dodatkowo w Drawnie na Przystani Wodnej znajduje się Punkt Informacji Turystycznej Drawieńskiego Parku Narodowego[50].


Zabytki

Na obszarze gminy Drawno do dzisiejszego dnia zachowały się liczne zabytki architektury[51] - stare folwarki, obiekty sakralne i pałacowe - zespoły parkowe i obiekty archeologiczne[52].

Wykaz zabytkowych obiektów na terenie gminy Drawno
Miejscowość Obiekt zabytkowy
Barnimie Murowany kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XVI wieku z drewnianą dzwonnicą
Barnimie Wieś – wielodrożnica
Barnimie Resztki folwarku
Brzeziny Kościół pw. Nawiedzenia NMP z 1755 roku wraz z dawnym cmentarzem, pałac
Chomętowo Wieś folwarczna z XVIII – XIX wieku
Chomętowo Folwark
Dominikowo Wieś – owalnica, o układzie kołowym z jednym centralnym punktem; charakterystyczna dla okresu średniowiecza
Dominikowo Kościół protestancki, obecnie katolicki pw. Wniebowzięcia NMP z XVII wieku
Drawnik Wczesnośredniowieczne grodzisko nad Drawą
Drawno Grodzisko i ruiny zamku z XIV wieku
Drawno Układ urbanistyczny miasta
Drawno Kościół parafialny pw. M.B. Nieustającej Pomocy z XVII wieku
Drawno Teren Starego Miasta
Drawno Pamiątkowy głaz niemieckich mieszkańców Drawna
Gack Wieś „kolonia – układ ulicówek rozciągniętych wzdłuż jednej drogi głównej
Kiełpino Wieś – ulicówka, dwór z oficynami, park dworski
Konotop Pałac (ruina), park dworski
Niemieńsko Wieś folwarczna z XVIII – XIX wieku
Niemieńsko Folwark z zabytkową gorzelnią
Niemieńsko Pałac myśliwski z otoczeniem
Podegrodzie Folwark
Polesie Wieś „kolonia – układ ulicówek rozciągniętych wzdłuż jednej drogi głównej
Sieniawa Wieś folwarczna z XVIII – XIX wieku
Święciechów Wieś – wielodrożnica, pałac z parkiem dworskim
Zatom (część) Wieś „kolonia – układ ulicówek rozciągniętych wzdłuż jednej drogi głównej
Zatom (część wschodnia) Wieś – wielodrożnica
Żółwino Wieś – owalnica, o układzie kołowym z jednym centralnym punktem; charakterystyczna dla okresu średniowiecza
teren gminy Linia kolejowa Choszczno – Kalisz Pomorski z urządzeniami kolejowymi (most na Drawie, stacja w Drawnie)
teren gminy Linia kolejowa Rzecz – Kalisz Pomorski z urządzeniami kolejowymi
teren gminy Dawne systemy hydrotechniczne

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września 2012 roku, w gminie Drawno zamieszkiwało 5325 osób: 2632 kobiety i 2693 mężczyzn, co stanowi 10,62 % ogólnej liczby mieszkańców powiatu choszczeńskiego[53]. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 17 osób na 1 km2.

W latach 2004-2011 wielkość populacji w gminie przedstawiała się następująco[54]:

Liczba mieszkańców gminy Drawno
(stan na dzień 31 XII)
Rok Liczba mieszkańców ogółem Kobiety Mężczyźni
2004 5405 2714 2691
2005 5348 2684 2664
2006 5327 2674 2653
2007 5326 2682 2644
2008 5331 2669 2662
2009 5331 2671 2660
2010 5305 2655 2650
2011 5319 2626 2693

System ochrony zdrowia

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze gminy udzielane są w dni powszednie, w godz. 8.00 - 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka zdrowotna jest realizowana w gabinecie przychodni - a w przypadkach, gdy jest to medycznie uzasadnione również w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent jest jego mieszkańcem[55]. Na terenie gminy funkcjonuje 1 zakład opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci są przyjmowani przez lekarzy rodzinnych. Lekarze specjaliści prowadzą prywatne praktyki lekarskie. W Drawnie znajdują się 2 apteki zajmujące się sprzedażą leków i innych produktów medycznych.

W 2011 r. wydatki na ochronę zdrowia wynosiły 0,5 % wydatków budżetu gminy[56].

Herb

Herb miasta i gminy Drawno

Herb Gminy i Miasta Drawno przedstawia na niebieskim tle srebrnego żurawia skierowanego w prawo (heraldycznie) i trzymającego żółty kamień w uniesionej prawej nodze. Po prawej stronie znajduje się czarna połowa zębatego koła na żółtym tle[57]. Wizerunek herbu określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/42/07 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 czerwca 2007 r.[58].

Miejscowości i sołectwa

Wykaz sołectw i miejscowości w gminie Drawno
Sołectwo Miejscowości należące do sołectwa
Barnimie Barnimie, Barników, Borowiec, Drawnik, Podegrodzie, Żółwinko
Brzeziny Brzeziny, Gack, Karpinek
Chomętowo Chomętowo, Sieniawa, Skrzaty, Zalesie
Dominikowo Dominikowo, Brodźce, Gładysz
Drawno Borki, Brac, Dobrojewo, Dolina, Janków, Kawczyn, Kępa, Kolonia Kniewo, Kośnik, Maciejów, Ostrożyce, Pszczewko, Przysiekiercze, Samborz, Sicienko, Śmieszkowo, Wiśniewo, Zacisze, Zdanów
Kiełpino Kiełpino, Kostrzewa, Karpin
Konotop Konotop, Bogdanka, Międzybór
Niemieńsko Niemieńsko, Nowa Korytnica
Podlesie Podlesie
Święciechów Święciechów, Rościn
Zatom Zatom, Rogoźnica, Jaźwiny, Sówka
Żółwino Żółwino, Prostynia


Przypisy

 1. Drawno - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 sierpnia 2013]
 2. Drawno - gmina miejsko-wiejska. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012 [online]. [Przeglądany 11 sierpnia 2013]
 3. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Drawno na lata 2008–2015. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online]. Przeglądany 14 czerwca 2013]
 4. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012. s. 98. ISSN 1733-103X
 5. Gminny Program Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publiczne Urząd Miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 16 czerwca]
 6. Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, ISBN 8323996075
 7. Plan rozwoju lokalnego gminy Drawno na lata 2008-2015. [online]. [Przeglądany 26 lipca 2013]
 8. Białecki Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. ISBN 83-7141-201-4
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego. „Dziennik Ustaw” 1990, Nr 26, poz. 151 z późn. zm.
 10. Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9.01.2009. „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego” 2009, Nr 5, poz. 190
 11. Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 roku. „Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego” 1998, Nr 20 poz.266
 12. Wykaz obszarów chronionego krajobrazu. W: Geoprzyroda.pl. [online.[Przeglądany 16 czerwca 2013]
 13. Obszary Natura 2000. W: Obszary Natura 2000. [online]. [Przeglądany 18 czerwca 2013]
 14. Wykaz istniejących użytków ekologicznych]. W: Geoprzyroda.pl. [online]. [Przeglądany 11 sierpnia 2013]
 15. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Drawno na lata 2008–2015. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 16 czerwca 2013]
 16. Przewodnik po Drawnie i okolicach. Drawno: Urząd Miejski, 2012, s. 51-58. ISBN 978-83-7560-116-9
 17. Białecki Tadeusz. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: „Polskie Pismo i Książka”, 1991, s. 46-47. ISBN 83-85360-01-8
 18. Rys historyczny Drawna. W: 700 lat Drawna 1313-2013. [online]. [Przeglądany 10 lipca 2013]
 19. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 listopada 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości, położonych w powiecie Choszczeńskim. „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1946, nr 14, poz. 87
 20. Ogłoszenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 2 czerwca 1958 r. w sprawie ogłoszenia podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1958, nr 7, poz. 30
 21. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1972, nr 15, poz. 111
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 15 lipca 2013]
 23. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. W: Internetowy System Aktów Prawnych. [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 24. Portret terytorialny W: Bank Danych Lokalnych. [online]. [Przeglądany 26 czerwca 2013]
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD. „Dziennik Ustaw” 2007, Nr 251, poz. 1885 oraz 2009 , Nr 59, poz. 489
 26. Statystyka. W: Powiatowy Urząd Pracy w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 26 czerwca 2013]
 27. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 28. Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 29. Użytkowanie gruntów. W: Bank Danych Lokalnych. [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013]
 30. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 209. ISSN 1733-103X
 31. Lasy powiatu choszczeńskiego. W: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. [online]. [Przeglądany 17 lipca 2013]
 32. Podział dróg publicznych. W: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. [online]. [Przeglądany 3 lipca 2013]
 33. Zarządzenie Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. "Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury" 2008 , Nr 15, poz. 78
 34. Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury” 2008, Nr 15, poz. 79
 35. Wykaz dróg powiatowych. W: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 6 lipca 2013]
 36. Numeracja dróg powiatowych w Województwie zachodniopomorskim. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. [online]. [Przeglądany 6 lipca 2013]
 37. Indeks stacji. W: Ogólnopolska Baza Kolejowa. [online]. [Przeglądana 8 lipca 2013]
 38. Ustawa o samorządzie gminnym W: Internetowy System Aktów Prawnych [online]. [Przeglądany 9 czerwca 2020]
 39. [ http://bip.drawno.pl/strony/menu/39.dhtml Skład Rady Miejskiej] W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie][online]. [Przeglądany 16 kwietnia 2020]
 40. Statut Gminy Drawno [online] [Przeglądany 16 kwietnia 2020]
 41. Placówki kultury i stowarzyszenia społeczno-kulturalne. W: Powiat choszczeński wita. [online]. [Przeglądany 11 lipca 2013]
 42. Wykaz szkół i placówek oświatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. W: Kuratorium Oświaty w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 43. Gmina miejsko-wiejska Drawno. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012. [online]. [Przeglądany 23 maja 2013]]
 44. Parafie wg gmin. W: Parafie Archidiecezji według gmin. [online]. [Przeglądany 25 czerwca 2013]
 45. Wspólnoty. W:Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. [online]. [Przeglądany 25 czerwca 2013]
 46. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 9 lipca 2013]
 47. Wykaz klubów sportowych działających na terenie powiatu choszczeńskiego. W: Powiat choszczeński wita. [online]. [Przeglądany 9 lipca 2013]
 48. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 18 lipca 2013]
 49. Szlaki turystyczne. W: 700 lat Drawna 1313-2013. [online]. [Przeglądany 19 lipca 2013]
 50. Informacja Turystyczna. W: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. [online]. [Przeglądany 31 lipca 2013]
 51. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie]. [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 52. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2004 -2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 53. Stan, ruch naturalny i wędrówkowy ludności w III kwartale. W: GUS Baza Demografia. [online]. [Przeglądany 21 maja 2013]
 54. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2005 - 2012. ISSN 1733-103X
 55. Dla pacjenta. W: Narodowy Fundusz Zdrowia Zachodniopomorski Odział Wojewódzki w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 24 maja 2013]]
 56. Gmina miejsko-wiejska Drawno. W: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012. [online]. [Przeglądany 25 maja 2013]]
 57. Białecki Tadeusz. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: „Polskie Pismo i Książka”, 1991. s. 47. ISBN 83-85360-01-8
 58. Statut Gminy Drawno W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 2 lipca 2013]


Bibliografia

 1. Białecki, Tadeusz. Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: „Polskie Pismo i Książka”, 1991. ISBN 8385360018
 2. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. ISBN 8371412014
 3. Gminny Program Ochrony Środowiska. W: Biuletyn Informacji Publiczne Urząd Miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 16 czerwca]
 4. Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006, ISBN 8323996075
 5. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu gmin i powiatów wchodzących w skład województw. „ Monitor Polski”. 2010, Nr 48, poz. 654
 6. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 18 listopada 1946 roku o przywróceniu i ustaleniu nazw miejscowości, położonych w powiecie Choszczeńskim. „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1946, nr 14, poz. 87
 7. Ogłoszenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 2 czerwca 1958 r. w sprawie ogłoszenia podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1958, nr 7, poz. 30
 8. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Drawno na lata 2008–2015. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online]. Przeglądany 14 czerwca 2013]
 9. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Choszczeńskiego na lata 2004 -2007 z perspektywą na lata 2008 – 2011. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 20 czerwca 2013]
 10. Przewodnik po Drawnie i okolicach. Drawno: Urząd Miejski, 2012. ISBN 9788375601169
 11. Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998 roku. „Dziennik Urzędowy Województwa Gorzowskiego” 1998, Nr 20, poz. 266
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw. „Dziennik Ustaw” 1975, Nr 17, poz. 92
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Drawieńskiego Parku Narodowego. „Dziennik Ustaw” 1990, Nr 26, poz. 151 z późn. zm.
 14. Statut Gminy Drawno. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawnie. [online]. [Przeglądany 2 lipca 2013]
 15. Strategia Rozwoju Turystyki Powiatu Choszczeńskiego na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016-2020. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Choszcznie. [online]. [Przeglądany 9 lipca 2013]
 16. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1972, nr 15, poz. 111
 17. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. „Dziennik Ustaw” 1998, Nr 96, poz. 603
 18. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2005 - 2012. ISSN 1733-103X
 19. Zarządzenie Nr 4 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 9.01.2009. „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego” 2009, Nr 5, poz. 190
 20. Zarządzenie Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym. "Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury" 2008 , Nr 15, poz. 78
 21. Zarządzenie Nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim. „Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury” 2008, Nr 15, poz. 79
 22. Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2005 - 2012. ISSN 1733-103X

Linki zewnętrzne

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Elżbieta Malinowska