Gmina Goleniów

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Goleniów
Gmina Goleniów
Urząd Miasta i Gminy Goleniów
Powiat goleniowski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 33[1]
Liczba miejscowości 54[2]
Strona internetowa miejscowości.

Gmina Goleniów – gmina miejsko-wiejska położona w południowo-zachodniej części powiatu goleniowskiego. Siedzibą władz gminy jest miasto Goleniów.

Geografia

Położenie

Położenie gminy na tle powiatu goleniowskiego

Gmina Goleniów położona jest w północno-wschodniej części powiatu goleniowskiego, zajmuje powierzchnię 443 km2 (44.285 ha)[3]. Od północy graniczy z gminami Stepnica i Przybiernów, od wschodu z gminami Osina i Maszewo, od południa z gminami Stargard i Kobylanka, a od zachodu z gminą Police. Siedzibą władz gminy jest Goleniów.

Według podziału Polski na mezoregiony fizyczno-geograficzne obszar zajmowany przez gminę należy do:

Klimat

Pod względem klimatycznym omawiany obszar został zaliczony przez Krzysztofa Prawdzica do Dzielnicy Bałtyckiej oraz krain: Gryficko-Nowogardzkiej i Pyrzycko-Goleniowskiej[5].

Krainy klimatyczne gminy Goleniów według Krzysztofa Prawdzica
Dane klimatyczne Kraina Gryficko-Nowogardzka Kraina Pyrzycko-Goleniowska
średnia temperatura roczna 7 - 7,6°C 7,7 - 7,9°C
średnia temperatura okresu V-VII 14 - 15°C 15 - 15,6°C
suma opadów atmosferycznych w roku 550 - 625 mm 525 mm
suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII 180 - 190 mm 180 mm

Z kolei Alojzy Woś, biorąc pod uwagę najczęściej występujące typy pogody, zakwalifikował ten teren do Regionu Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on w porównaniu z innymi regionami kraju:

 • względnie częstym występowaniem dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną (średnia dobowa temperatura powietrza od 0,0°C do -5,0°C, temperatura maksymalna powyżej i minimalna poniżej 0°C), z niewielkim zachmurzeniem oraz bez opadu
 • oraz rzadkie zjawianie się dni z pogodą przymrozkową, umiarkowanie zimną, z dużym zachmurzeniem nieba i opadem[6].

Obiekty fizjograficzne

Rzeka Ina

Wzniesienia[7]:

Wody płynące[8]

 • ujściowy odcinek Odry Zachodniej;
 • Ina - rzeka, z całkowitej jej długości (129,1 km) na obszar gminy przypada 21 km, przepływa przez Puszczę Goleniowską i Goleniów, uchodzi do Odry na północ od Inoujścia;
 • Wisełka – struga, prawy dopływ Iny;
 • Wiśniówka - struga, prawy dopływ Iny, ma ujście w Goleniowie;
 • Gowienica - rzeka, płynie przez gminę na odcinku 15 km (całkowita długość 47,9 km);
 • Krępa - struga o długości 15 km, płynie w północnej części gminy.

Przyroda

Leśnictwo

Nadleśnictwo Goleniów

Lasy położone na obszarze gminy podlegają zarządowi:

 • Nadleśnictwa Kliniska[9],
 • Nadleśnictwa Goleniów[10],
 • Nadleśnictwa Nowogard[11].
Leśnictwo w gminie Goleniów
(stan na 31 grudnia 2018 r.)
[12]
Powierzchnia lasów ogółem w ha w tym lasy publiczne w tym własność gminy Lesistość %
21429 21307 41,0 48,3

Obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000 na terenie gminy[13]:

 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Odry PLB320003 - obszar doliny Odry pomiędzy Kostrzynem a Zalewem Szczecińskim wraz z Jeziorem Dąbie;
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Zalew Szczeciński (PLB 320009) - położony m. in. w gminach Stepnica i Goleniów;
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Ujście Odry i Zalew Szczeciński (PLH 320018), położony m. in. w gminie Stepnica i Goleniów;
 • Obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Goleniowska (PLB 320012), położony na terenach gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica i Wolin. Na terenie obszaru wydzielono rezerwaty przyrody: Uroczysko Święta im. Profesora Mieczysława Jasnowskiego, Olszanka -położony na terenie gmin Goleniów i Stepnica, w południowo-wschodniej części Puszczy Goleniowskiej. Obejmuje obszar dwóch, sąsiadujących ze sobą rezerwatów: Olszanka i Uroczysko Święta.
 • Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Goleniowska (PLH 320013) - położony na terenie gmin Goleniów, Przybiernów, Stepnica, Osina, Nowogard. Ostoja obejmuje najcenniejsze fragmenty Puszczy Goleniowskiej, związane z rzekami Gowienicą, Stepnicą, Wołczenicą i rynnami subglacjalnymi z licznymi oczkami torfowisk wysokich.

Rezerwaty przyrody

 • Rezerwat przyrody Uroczysko Święta im. prof. Mieczysława Jasnowskiego – rezerwat torfowiskowy, obszar lasu położony w Leśnictwie Olszanka (Nadleśnictwo Goleniów), o powierzchni 207,77 ha. Celem utworzenia rezerwatu przyrody jest ochrona lasów bagiennych z licznymi stanowiskami paproci długosza królewskiego (Osmunda regalis) oraz wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum)[14].
 • Rezerwat przyrody Olszanka – rezerwat torfowiskowy, obejmuje obszar lasu, bagien i wód, o powierzchni 1354,39 ha, położony w gminach Stepnica i Goleniów. Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych torfowiska bałtyckiego, borów bagiennych i olsów oraz rzadkich i ginących gatunków ptaków i ssaków[15].
 • Rezerwat przyrody Żółwia Błoć - rezerwat torfowiskowy, o powierzchni 15,13 ha i otulinie 88,62 ha, położony w obrębie ewidencyjnym Niedamierz. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla torfowisk wysokich i przejściowych oraz ochrona bogatej flory torfowców, innych mchów i charakterystycznej dla mszarów flory naczyniowej[16].

Użytki ekologiczne

 • Użytki bez nazwy w Nadleśnictwie Kliniska o łącznej powierzchni 217,50 ha, należące do gmin Goleniów i Stargard[17];
 • Uroczysko Majorka – użytek zlokalizowany w obrębie ewidencyjnym wsi Danowo, położony na terenie Nadleśnictwa Nowogard, Leśnictwo Maszewo, zajmujący powierzchnię 3,59 ha. Ustanowiony został w celu ochrony populacji roślin i zwierząt, w tym szczególnie zbiorowisk roślinnych związanych z terenami podmokłymi oraz miejsc rozrodu bezkręgowców, płazów i ptaków[18].
 • Łozy nad Gowienicą – użytek o powierzchni 5,72 ha, położony w Leśnictwie Mosty, w obrębie ewidencyjnym Burowo. Celem ustanowienia użytku jest ochrona cennego obszaru silnie podmokłych, zabagnionych łąk oraz zadrzewień przylegających zachodnim krańcem do rzeki Gowienicy. Charakterystyczną cechą obszaru jest sukcesja lasu łęgowego związanego z ekosystemem rzeki. Na obszarze tym występuje licznie chroniony storczyk listera jajowata (Listera ovata). [19].

Parki podworskie

Parki podworskie wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków[20]:

park pałacowy w Mostach z pierwszej połowy XIX wieku o powierzchni 28 ha. Drzewostan stanowią m. in.: buki zwyczajne (obwód 375-450 cm), dęby szypułkowe (obwód 400-640 cm), glediezja trójcierniowa (obwód 200 cm);

Pomniki przyrody

Wykaz istniejących pomników przyrody
w gminie Goleniów
[21]
Nazwa Liczba obiektów Miejscowość
Dąb szypułkowy 1 Goleniów
Lipa drobnolistna 2 Kliniska Wielkie
Dąb szypułkowy 1 Imno
Dąb szypułkowy 2 Imno
Świerk pospolity 1 Kąty
Aleja dębów szypułkowych 40 Imno

Historia

Do roku 1945 roku miejscowości należące do obecnej gminy Goleniów wchodziły w skład powiatu nowogardzkiego (Landkreis Naugard).

Landkreis Naugard

Gmina miejska Goleniów ustanowiona została na mocy Obwieszczenia Wojewody Szczecińskiego w 1948 roku jako jedna z czterech gmin miejskich powiatu nowogardzkiego (do powiatu wchodziło wówczas również 12 gmin wiejskich)[22].

1 października 1954 roku utworzono powiat goleniowski, do którego weszło wydzielone z powiatu nowogardzkiego miasto Goleniów, stając się jednocześnie siedzibą Powiatowej Rady Narodowej[23].

Od 1 stycznia 1962 roku w skład jednostki administracyjnej Goleniów wchodziły miejscowości: Białomącze, Budzisław, Chochołki, Ciechno, Domastryjewo, Inina, Ininka, Janiszewo, Jawornik, Kępki, Krzewno, Mikorzyn, Piskorze, Skórnica, Strzałkowo, Twarogi, Wygonki, Zabród, Zarosty, Żółwia[24].

W 1968 roku zniesiono gromady Krępsko i Żółwią Błoć a z ich obszarów utworzono Gromadę Goleniów z siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej w Goleniowie. Do nowoutworzonej gromady włączono również miejscowości Bolechowo oraz Podańsko (ze zniesionej Gromady Stawno)[25].

Kolejne obwieszczenie (1969 rok) dotyczące podziału administracyjnego województwa szczecińskiego wymieniało w składzie jednostki Goleniów następujące miejscowości: Białomącze, Budzisław, Chochołki, Ciechno, Jawornik, Kępki, Mikorzyn, Piskorze, Skórnica, Strzałkowo, Wygonki, Zarosty. Natomiast w Gromadzie Goleniów znalazły się sołectwa:

- Bolechowo (Bolechowo);
- Podańsko (Podańsko wraz z leśniczówką Krzewno i tuczarnią Zabród);
- Białuń (Białuń wraz z gajówką Grabina i leśniczówką Niedamierz);
- Glewice (Glewice);
- Kąty (Kąty);
- Krępsko (Krępsko wraz z osadami: Jedliny, Kalikowice, Kiełpinek, Kiełpnica);
- Łaniewo (Łaniewo);
- Modrzewie (Modrzewie wraz z majątkami Bolesławice i Kamieniska, wsią Świętą, osadami Czołpino, Marłecz, Nadrzecze, Przerośliny, Raduń, Trawica, Zgorznica, Domastryjewo oraz tuczarniami Inina i Ininka);
- Marszewo (Marszewo wraz z osadą Żółwia);
- Miękowo (Miękowo wraz z tuczarnią Gniazdowo i leśniczówką Twarogi);
- Wierzchosław (Wierzchosław);
- Żdżary (Żdżary);
- Żółwia Błoć (Żółwia Błoć wraz z osadą Janiszewo)[26].

Następnie 1 stycznia 1973 roku utworzono Gminę Goleniów z siedzibą Gminnej Rady Narodowej w Goleniowie. W skład nowoutworzonej gminy weszły obszary sołectw:

- Białuń (Białuń);
- Bolechowo (Bolechowo, Bącznik, Łęsko, Smolniki, Roztocze);
- Budno (Budno, Żółwia);
- Burowo (Burowo, Burówko);
- Danowo (Danowo);
- Glewice (Glewice);
- Imno (Imno, Mosty Osiedle, Przepiórki);
- Kąty (Kąty);
- Krępsko (Krępsko);
- Łaniewo (Łaniewo);
- Marszewo (Grabina, Janiszewo, Marszewo);
- Miękowo (Gniazdowo, Miękowo, Niedamierz, Twarogi)
- Modrzewie (Bolesławice, Czołpino, Domastryjewo, Inina, Ininka, Jedliny, Kalikowice, Kamieniska, Kiełpinek, Kiełpinica, Marłecz, Modrzewie, Nadrzecze, Przerośliny, Raduń, Święta, Trawica, Zgorznica);
- Mosty (Mosty);
- Niewiadowo (Niewiadowo);
- Podańsko (Krzewno, Pątlica, Podańsko, Tarnówko, Zabród);
- Stawno (Stawno);
- Tarnowiec (Tarnowiec);
- Tarnówko (Tarnówko);
- Wierzchosław (Wierzchosław);
- Żdżary (Żdżary);
- Żółwia Błoć (Żółwia Błoć)[27].

Z dniem 1 stycznia 1992 roku dokonano połączenia miasta Goleniów i gminy Goleniów w jedną gminę miejsko-wiejską[28].

W wyniku reformy administracyjnej kraju z 1999 roku powołano powiat goleniowski w nowych granicach administracyjnych, z siedzibą władz w Goleniowie, obejmujący gminy: Dobra, Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina i Przybiernów[29]. 1 stycznia 2002 roku reaktywowano powiat łobeski, do którego przyłączono gminę Dobra[30].

Gospodarka i infrastruktura

Rolnictwo

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w 2010 roku w gminie istniały 333 gospodarstwa rolne (w tym 328 indywidualne) zajmujące się uprawami. Powierzchnia gospodarstw wyniosła 5896,26 ha (w tym indywidualnych 4338,30 ha). Ogółem na 3846,88 ha uprawiano zboża, na 350,32 ha ziemniaki, na 689,75 ha uprawy przemysłowe, na 688,99 ha rzepak i rzepik, a na 408,96 ha warzywa gruntowe[31].

W 91 gospodarstwach rolnych hodowano bydło, w 63 trzodę chlewną, 74 konie, 163 drób[32].

Użytkowanie gruntów w gminie Goleniów w ha <br\> stan na 2010 rok[33]
Gmina Grunty ogółem Użytki rolne ogółem Pod zasiewami Grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi Uprawy trwałe Sady ogółem Ogrody przydomowe Łąki trwałe Pastwiska trwałe Pozostałe użytki rolne Lasy i grunty leśne Pozostałe grunty
Goleniów 16036,18 14555,75 5896,26 459,32 34,82 30,08 9,41 6701,07 712,23 742,65 398,56 1081,87
Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych w ha <br\> stan na 2010 rok[34]
Gmina ogółem do 1 ha włącznie powyżej 1 ha razem 1 - 5 ha 1 - 10 ha 1 - 15 ha 5 - 10 ha 5 - 15 ha 10 -15 ha 5 ha i więcej 10 ha i więcej 15 ha i więcej
Goleniów 16036,18 105,58 15930,60 682,20 1527,76 2488,35 845,56 1806,15 960,59 15248,40 14402,84 13442,25

Transport

Transport drogowy

Przez gminę prowadzą:

 • droga ekspresowa S3, łącząca miejscowości gminy ze Szczecinem i resztą kraju (24 km do skrzyżowania z autostradą A6 i drogą krajową nr 10),
 • drogi krajowe:
nr 3 do Przybiernowa (20 km) – w kierunku Świnoujścia,
nr 6 do Nowogardu (23 km) – w kierunku Koszalina i Gdańska,
 • drogi wojewódzkie:
nr 111 od węzła Goleniów Zachód (S3) przez Modrzewie do Świętej (14 km),
nr 113 z węzła Żółwia Błoć (S6) do Maszewa (19 km)
nr 112 z Modrzewia do Stepnicy (16 km)[35],
 • drogi powiatowe[36]:
nr 0854Z - Warcisławiec – Borzysławiec – Lubczyna - Czarna Łąka – Pucice;
nr 0701Z - Goleniów – Warcisławiec – Rurzyca – Kliniska –Pucice – Załom;
nr 0702Z - Rurzyca - Rurka Stacja PKP;
nr 0703Z - Iwno - Rurzyca;
nr 0704Z - Warcisławiec – Łozienica – Ininka – Komarowo;
nr 0705Z - Modrzewie – Ininka;
nr 0706Z - Goleniów – Lubczyna;
nr 0707Z - Goleniów – Podańsko – Tarnówko – Przemocze;
nr 0708Z - Kliniska Wielkie – Stawno – Tarnowo;
nr 0709Z - Kliniska Wielkie – Strumiany – Sowno;
nr 0710Z - Goleniów – Bolechowo – Stawno;
nr 0711Z - Podańsko – Danowo – Dobrosławiec;
nr 0712Z - Miękowo – Goleniów;
nr 0713Z - Goleniów-Marszewo-Żółwia Błoć;
nr 0714Z - Krępsko – Łaniewo – Żdżary;
nr 0715Z - Krępsko – Miękowo – Białuń;
nr 0716Z - Zielonczyn – Widzieńsko – Wierzchosław – Miękowo;
nr 0742Z - Goleniów – Twarogi – Kąty;
nr 0743Z - Glewice – Bodzęcin – Węgorza;
nr 0744Z - Osina – Krzywice – Glewice;
nr 0745Z - Mosty – Burowo – Przypólsko – Osina.

Transport kolejowy

Poprzez powiat goleniowski przebiegają dwie linie kolejowe o numerach 401 i 402.

Linia kolejowa nr 401, przebiegająca z północy na południe (Szczecin Dąbie - Świnoujście), jest jednocześnie fragmentem międzynarodowej linii kolejowej E59.

Linia kolejowa nr 402 (Goleniów - Koszalin) łączy wschodnią i zachodnią część województwa zachodniopomorskiego.

Transport lotniczy

Na terenie sołectwa Glewice, znajduje się jedyny na terenie województwa zachodniopomorskiego Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność[37].

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

W 2019 roku na terenie gminy znajdowało się 6011 budynków mieszkalnych (w tym 2501 w Goleniowie), a w nich w sumie 12998 mieszkań (w tym 8593 w Goleniowie). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła w mieście 67,4 m2, na obszarze wiejskim 105,7 m2.

W zasobach gminy znajdowało się w 2019 roku 125 mieszkań socjalnych (w tym 85 w Goleniowie).

W 2019 roku z sieci wodociągowej korzystało 94,7% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 85,4%, a z gazowej 60,1%. [38].

Mieszkańców gminy zaopatruje w wodę i odprowadza ścieki firma Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., powołana uchwałą Nr XI/102/07 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 sierpnia 2007 roku. Ludność zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęć w miejscowościach: Goleniów, Budno, Komarowo, Kliniska Wielkie, Zabród, Danowo, Święta, Mosty i Niewiadowo.

Za gospodarkę odpadami komunalnymi odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Goleniowie. Odpady komunalne transportowane są na gminne składowisko w Podańsku.

Wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej zajmuje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Goleniowie[39].

Rynek pracy i bezrobocie

W odległości trzech kilometrów od Goleniowa usytuowano Goleniowski Park Przemysłowy, będący uzbrojonym technicznie terenem, na którym zlokalizowanych jest około 50 firm, zajmujących się m. in. „przetwórstwem rolnym, produkcją żywności, obróbką skór, konfekcjonowaniem i obróbką kamieni dekoracyjnych, produkcją przędzy dywanowej, tapet, artykułów higienicznych, produkcją naczep i przyczep, kadłubów do jachtów, montażem sprzętu komputerowego oraz łopat dla siłowni wiatrowych”[40]. Park zarządzany jest bezpośrednio przez Burmistrza Gminy, a wszelkie prace związane z jego rozwojem, inwestycjami i funkcjonowaniem prowadzone są przez pracowników gminy Goleniów[41].

Pracujący w gminie i mieście Goleniów
(stan na 31 grudnia 2018 r.)[42]
Powiat goleniowski Gmina Goleniów Goleniów
Ogółem 20919 13975 8789
w tym kobiety 9829 6555 4325
Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON
(stan na 31 grudnia 2018 r.)[43]
Sektor Powiat goleniowski Gmina Goleniów Goleniów
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1192 388
Przemysł i budownictwo 9665 6808
Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja 4706 3597
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości i inne usługi 5356 3182

Liczba bezrobotnych w gminie Goleniów według stanu na dzień 31 grudnia 2018 wyniosła ogółem 503 osoby (w tym 58,4% kobiet).

Samorząd

Organami gminy, w tym także miasta Goleniów jest Rada Miejska i Burmistrz. W skład Rady wchodzi 21 radnych[44].

Od 2018 r. najważniejsze funkcje pełnią:

 • Burmistrz Gminy – Robert Krupowicz
 • Zastępca Burmistrza – Henryk Zajko
 • Zastępca Burmistrza – Tomasz Banach
 • Przewodnicząca Rady Miejskiej – Krystyna Jaworska
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Robert Kuszyński
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Rutkowski[45].

Jednostkami pomocniczymi gminy są 33 sołectwa: Białuń, Bolechowo, Borzysławiec, Budno, Burowo, Czarna Łąka, Danowo, Glewice, Imno, Kąty, Kliniska Wielkie, Komarowo, Krępsko, Lubczyna, Łaniewo, Łozienica, Marszewo, Miękowo, Modrzewie, Mosty, Mosty Osiedle, Niewiadowo, Podańsko, Pucice, Rurzyca, Stawno, Święta, Tarnowiec, Tarnówko, Wierzchosław, Załom, Żdżary, Żółwia Błoć.

Kultura

Placówkami kształtującymi życie kulturalne gminy są Goleniowski Dom Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Goleniowie, Szkoła Muzyczna I Stopnia oraz Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej[46].

Goleniowski Dom Kultury prowadzi działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród organizowanych stałych zajęć należy wymienić: zajęcia wokalne i taneczne, teatralne, plastyczne, sportowe. <br\>

Goleniowski Dom Kultury

Przy placówce działają m. in.:

 • Chór Dziecięcy Brzdąc;
 • Orkiestra Dęta Wood & Brass Band;
 • Kapela Alepak;
 • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej Ina;
 • Kapela Goleniowska;
 • Grupy Taneczne Bąble Mini i Bąble;
 • Grupa Taneczna Arabeska;
 • Grupy Taneczne Kontrast i Kontrast Duo.

Na terenie Goleniowa działają również:

 • Stowarzyszenie Collegium Vocale;
 • Zespół Jesienni Przyjaciele;
 • Teatr Brama.
Biblioteka Miejska i Powiatowa

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie posiada oprócz siedziby głównej filię na Osiedlu Helenów oraz oddziały w Kliniskach Wielkich, Krępsku, Mostach, Żółwiej Błoci i Lubczynie.

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej Żółty Domek działa od 2008 roku, a jego celem jest dokumentowanie, opracowywanie i popularyzowanie dziejów miasta i powiatu[47].

Goleniów był i jest organizatorem wielu imprez cyklicznych. Zaliczyć do nich należy: Goleniowskie Dni Muzyki i Tańca (organizowane do 1991), plenery rzeźbiarskie, Festiwal Teatralny Bramat, Dni Kultury Ukraińskiej, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Nad Iną, Festiwal Młodości Teatralnej Łaknienia.

Od marca 1990 roku w mieście wydawany jest tygodnik regionalny pod tytułem Gazeta Goleniowska[48].

Oświata

Na terenie gminy Goleniów działają publiczne placówki oświatowe, prowadzone przez gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego oraz placówki niepubliczne, prowadzone przez inne organa, np. osoby prywatne.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Goleniowie

W roku szkolnym 2018/2019 działało tu 27 placówek wychowania przedszkolnego i 14 szkół podstawowych.

Przedszkola

 • Muzyczne Przedszkole w Goleniowie
 • Niepubliczne Przedszkole Puchatek w Goleniowie
 • Prywatne Przedszkole Językowe "Promyczek" w Goleniowie
 • Przedszkole Niepubliczne "Akademia Malucha" w Goleniowie
 • Przedszkole Niepubliczne "Misiowe Przedszkole" w Goleniowie
 • Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Jedynka" w Goleniowie
 • Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Smyki" w Goleniowie
 • Przedszkole Publiczne "Bajkowa Akademia" w Goleniowie
 • Przedszkole Publiczne "Bławatek" w Kliniskach Wielkich
 • Niepubliczne Przedszkole Słoneczko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kliniskach Wielkich
 • Przedszkole Publiczne "Stokrotka" w Goleniowie
 • Przedszkole Publiczne Nr 2 im. Wandy Chotomskiej w Goleniowie
 • Przedszkole Publiczne w Białuniu w Zespole Szkół Publicznych
 • Przedszkole Publiczne w Mostach w Zespole Szkół Publicznych im. Lotników Polskich
 • Publiczne Przedszkole Puchatkowa Kraina w Goleniowie
 • Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina" w Goleniowie

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Noblistów Polskich w Goleniowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Jana Brzechwy w Goleniowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Goleniowie
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie
 • Prywatna Językowa Szkoła Podstawowa "Promyczek" im. Księcia Barnima I w Goleniowie
 • Szkoła Podstawowa im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich
 • Zespół Szkół Publicznych w Białuniu (Szkoła Podstawowa im. Marka Kotańskiego, Przedszkole Publiczne)
 • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie
 • Zespół Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach (Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa)

Szkoły ponadpodstawowe

 • Zespół Szkół Nr 1 w Goleniowie, w skład zespołu wchodzą: Technikum Nr 1, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Branżowa Szkoła I Stopnia w Goleniowie
 • Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

Szkoły specjalne

 • Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie, w skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 1

W Goleniowie działają również:

 • Szkoła Muzyczna I Stopnia oraz
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe[49].

Kościoły i związki wyznaniowe

Kościół Rzymskokatolicki

Teren gminy Goleniów należy do Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, dekanatów Goleniów i Szczecin-Dąbie. Znajduje się tu 19 kościołów (w tym 7 parafialnych)[50]:

Kościół św. Katarzyny w Goleniowie


Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Grupa w Goleniowie należy do Okręgu Zachodniopomorskiego Diecezji Zachodniej[51].


Kościół Zielonoświątkowy

Zbór w Goleniowie należy do Okręgu Zachodnio-Wielkopolskiego[52].


Świadkowie Jehowy

Na terenie gminy znajdują się trzy zbory: dwa zlokalizowane w Goleniowie (Wschód i Zachód) oraz jeden w Mostach. W 2010 roku w Mostach oddano do użytku nowowybudowaną Salę Zgromadzeń, mogącą pomieścić 1000 uczestników[53].

Sport

Stadion Miejski w Goleniowie

Na terenie gminy Goleniów działają następujące kluby sportowe[54]:

 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy JF DUET, działający przy Szkole Podstawowej nr 3 w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Barnim Goleniów;
 • Parafialny Klub Sportowy Juvenia Goleniów;
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Karate - Goleniów;
 • Uczniowski Klub Sportowy Lider, działający przy Zespole Szkół Zawodowych w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Siódemka, działający przy Szkole Podstawowej nr 7 w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Tańca Sportowego Santori, działający przy Szkole Podstawowej nr 4 w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Prestige z siedzibą w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Delfinusy w Goleniowie;
 • Klub Turystyki Kolarskiej Passat Goleniów;
 • Stowarzyszenie Brydża Sportowego Progres w Goleniowie;
 • Rugby Klub Goleniów;
 • Osiedlowy Klub Sportowy Euroinsbud Goleniów;
 • Klub Piłkarski Hanza Goleniów z siedzibą w Goleniowie;
 • Klub Koszykówki Gryf Goleniów z siedzibą w Goleniowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Sigma w Danowie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Leśnik z siedzibą w Rurzycy;
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Promień Mosty, założony w 1950 roku (piłka nożna);
 • Uczniowski Klub Sportowy Pikander Lubczyna, działający przy Szkole Podstawowej w Lubczynie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Komarex Lubczyna, działający przy Szkole Podstawowej w Lubczynie;
 • Uczniowski Klub Sportowy Feniks Żdżary;
 • Uczniowski Klub Sportowy Orły Kliniska Wielkie (piłka nożna);
 • Uczniowski Klub Sportowy Judo – Bushido, działający przy Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich;
 • Uczniowski Klub Sportowy Aviator, działający przy Zespole Szkół Publicznych w Mostach;
 • Uczniowski Klub Sportowy Odra w Świętej z siedzibą w Szkole Podstawowej w Krępsku;
 • Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Kliniska w Kliniskach Wielkich, działający przy Zespole *Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich;
 • Ludowy Klub Sportowy Huragan Wierzchosław.


Bazę sportowo-rekreacyjną na terenie gminy Goleniów tworzą m. in.:

 • Stadion Miejski w Goleniowie,

boiska sportowe w miejscowościach: Goleniów, Imno, Kliniska Wielkie, Komarowo, Mosty, Pucice, Wierzchosław;

 • Kompleks Reakreacyjno-Sportowy Fala;
 • Ośrodek Wodny, Przystań Żeglarska w Lubczynie;
 • Ośrodek Strzelecki im. J. Flaszy (strzelnica zewnętrzna i strzelnica kryta).


Organizatorem wielu wydarzeń sportowych na terenie gminy Goleniów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie.

Do cyklicznie odbywających się imprez należą m. in.[55]:

 • Goleniowska Mila Niepodległości - organizowana od 1989 roku;
 • Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorek „Goleniów Cup”, który po raz pierwszy odbył się w 1998 roku;
 • Grand Prix Goleniowa - impreza sportowa urządzana od 2009 roku, której celem jest propagowanie aktywnych form wypoczynku, przed wszystkim biegania;
 • Sportowy Piknik z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bądź Fit” (od 2010 roku);
 • Otwarte Mistrzostwa Goleniowa w Tenisie Stołowym (od 2009 roku);
 • Goleniowska Gala Sportowców, na której nagradzani są zawodnicy z Gminy Goleniów, reprezentujący swój powiat i gminę na regionalnych, polskich, europejskich i światowych imprezach sportowych;
 • Goleniowskie Święto Latawca;
 • Regaty Żeglarskie Dziennikarzy Lubczyna Dąbie Cup;
 • Żeglarski Memoriał Norberta Ohla;
 • Regaty o Złotą Kotwicę Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Turystyka

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są[56]:

w mieście Goleniów:

 • teren Starego Miasta (wpis nr 46 z dnia 30 lipca 1955);
 • obwarowania miejskie (wpis nr 267 z dnia 06 kwietnia 1957);
 • spichlerz - trzykondygnacyjna budowla pochodząca z XVIII wieku (wpis nr 1277 z dnia 22 kwietnia 1955);
 • kościół św. Katarzyny – zbudowany w XV wieku na fundamentach kościoła romańskiego (wpis nr 1278 z dnia 12 września 1958);
 • więzienie przy ulicy Grenadierów 66 (otoczenie wpis nr 128 z dnia 11 lipca 2003);
 • budynek poczty przy ul. Konstytucji 3 Maja 17 (wpis nr 1279 z dnia 30 listopada 1993);
 • szkoła przy ul. Kilińskiego 11 (wpis nr 251 z dnia 03 marca 2006);
 • relikty kaplicy i kościoła św. Jerzego (otoczenie) – kaplica pochodząca z XIII wieku została zniszczona w 1686 roku, a w 1720 roku rozebrana. W latach 1722-1725 wybudowano w tym miejscu ryglowy kościół, który został zniszczony w 1945 roku (wpis nr 227 z dnia 5 października 2005);
 • nieczynny cmentarz żydowski (wpis nr 1769 z dnia 4 października 2018 r.);

w pozostałych miejscowościach gminy:

Szlaki turystyczne

Poprzez gminę przebiegają następujące szlaki rowerowe[57]:

 • szlak żółty o długości 21 km, biegnący trasą Goleniów - Osiedle Helenów - Podańsko - Tarnówko - Stawno - Bącznik - Bolechowo – Goleniów;
 • szlak czerwony o długości 26,5 km, przebiegający trasą: Goleniów – Marszewo – Imno – Mosty – Danowo – Budno – Goleniów;
 • szlak zielony o długości 45 km, przebiegający trasą: Goleniów - Żdżary - Łaniewo - Krępsko – Miękowo - Żółwia Błoć – Niewiadowo – Glewice – stacja PKP Mosty – Burowo – Mosty;
 • szlak niebieski o długości 31 km, biegnący trasą: Goleniów – Góra Lotnika – Łęsko – Lipa Anna – Kliniska – Rurzyca – Goleniów;
 • szlak czarny, o długości 12 km, przebiegający trasą Modrzewie – Bolesławice – Święta.

Szlak Sentymentalny Nr 2. Trasa: Goleniów – Żółwia Błoć – Niewiadowo – Glewice – Osiedle Mosty – Imno – Mosty – Danowo – Budno – Podańsko – Tarnówko – Stawno – Bolechowo. Długość 48 km.

Wytyczono także tzw. Szlaki Sentymentalne po Starych Cmentarzach Gminy Goleniów[58].:

 • Szlak Sentymentalny nr 1 o długości 7,5 km, rozpoczyna się i kończy przy Bramie Wolińskiej w Goleniowie. Na jego trasie znalazły się miejsca, w których zlokalizowane były nekropolie np. plac przy kościele św. Katarzyny, „Wyk”, park miejski czy plac przy Zakładzie Karnym;
 • Szlak Sentymentalny nr 2 o długości 48 km, biegnący trasą: Goleniów – Żółwia Błoć – Niewiadowo – Glewice – Osiedle Mosty – Imno – Mosty – Danowo – Budno – Podańsko – Tarnówko – Stawno – Bolechowo;
 • Szlak Sentymentalny nr 3 o długości 13 km, przebiegający trasą: Borzysławiec – Lubczyna – Czarna Łąka – Pucice – Rurzyca.

Szlak kajakowy „Meandry Iny”, o długości 34 km, rozpoczyna się w Bączniku i prowadzi przez Zabrodzie, Goleniów (Basen Kąpielowy i Port Rzeczny), Modrzewie, Bolesławice, Inoujście do Lubczyny.

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwało 36 088 osób: 17 684 mężczyzn i 18 404 kobiet, co stanowi 43,8% wszystkich mieszkańców powiatu goleniowskiego[59]. Gęstość zaludnienia w Gminie Goleniów wynosi 81 osób na 1 km2.

Ludność gminy według wieku
(dane z 31 grudnia 2019 r.)[60]
Mężczyźni Kobiety Razem
Wiek przedprodukcyjny 2 944 2 862 5 806
Wiek produkcyjny 12 235 10 607 22 842
Wiek poprodukcyjny 2 505 4 935 7 440
Razem 17 684 18 404 36 088
Ludność gminy w latach 2003-2018[61]
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Miasto 22 409 22 399 22 480 22 399 22 440 22 377 22 404 22 349
Obszar wiejski 9 939 10 255 10 549 10 830 11 137 11 402 11 686 12 015
Ogółem 32 348 32 654 33 029 33 229 33 577 33 779 34 090 34 364
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miasto 22 844 22 846 22 776 22 747 22 578 22 579 22 553 22 403
Obszar wiejski 12 320 12 535 12 757 12 962 13 138 13 266 13 423 13 655
Ogółem 35 164 35 381 35 533 35 709 35 716 35 845 35 976 36 058

W 2002 roku w powszechnym spisie ludności na 31.998 mieszkańców gminy narodowość niepolską zadeklarowało 49 osób, w tym 19 niemiecką i 10 ukraińską[62]. Liczba obywateli polskich, którzy zadeklarowali używanie w kontaktach domowych języka mniejszości wyniosła 81 osób (język niemiecki)[63].

System ochrony zdrowia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy w 2018 roku funkcjonowało 17 zakładów opieki zdrowotnej, liczba osób przypadających na jeden zakład wyniosła 2121[64].

Opiekę zdrowotną mieszkańcom zapewniają m. in.[65]:

w Goleniowie:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polmed Sp. z o.o.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profi-Med. Sp. z o.o.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwo Środowiskowe-Rodzinne
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalista S.C.
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Reumatologia
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz
 • Centrum Logopedii, Uzależnień i Mediacji Sądowych Edukacja, Profilaktyka, Terapia J. Z. Szeliga S.C.

w Załomiu:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profi-Med. Sp. z o.o.

W Goleniowie działa jeden z dwóch szpitali w powiecie goleniowskim - Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Sp. z o.o. z oddziałami: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, neonatologii, położniczo-ginekologiczny.

W gminie świadczą usługi także gabinety stomatologiczne i apteki.

Herb

Herb Goleniowa
Flaga Goleniowa

Symbolami Gminy Goleniów są herb, flaga, sztandar oraz hejnał[66].

Szczegóły herbu są zgodne z obowiązującymi zasadami heraldycznymi. Jego wzór został ustanowiony Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Goleniowie Nr VI/251/93 z 28 października 1993 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów. Herb gminy stanowią dwa złote półksiężyce, odwrócone do siebie grzbietami oraz cztery srebrne sześcioramienne gwiazdy położone symetrycznie na tarczy herbowej, dwie w środku zakoli półksiężyców z prawej i lewej strony oraz po jednej w górnej i dolnej części tarczy herbowej, częściowo w rozwidleniach utworzonych przez półksiężyce. Tło tarczy jest niebieskie.

Wzór flagi Gminy Goleniów ustanowiony został Uchwałą Nr II/263/69 Rady Miejskiej w Goleniowie z 16 lutego 1996 roku. Flaga Gminy Goleniów stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach 2/3 X (szerokość: długość) w barwie niebieskiej. W lewym górnym rogu, przy drzewcu umieszczone są elementy herbu, dwa odwrócone do siebie plecami złote półksiężyce i cztery symetrycznie rozłożone srebrne gwiazdy w proporcjach odpowiednich proporcjom herbu.

Sztandar samorządu gminy Goleniów wykonany w 1993 roku stanowi prostokątny płat tkaniny o długości 110 cm i szerokości 100 cm oraz bokach ozdobionych pomarańczowymi frędzlami. Z jednej strony, na pomarańczowym tle znajduje się herb Gminy Goleniów, nad którym widnieje niebieski napis MIASTO I GMINA GOLENIÓW, poniżej herbu znajduj się data 27-V-1990, z drugiej symbol państwa polskiego: godło na tle flagi. Nad godłem znajduje się napis RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod godłem znajduje się data 11.11.1918 – 11.11.1993. Sztandar przytwierdzony jest do drzewca z głowicą zwieńczoną miniaturowym orłem w koronie.

Hejnał Goleniowa skomponowany został w 2002 roku przez prof. Marka Jasińskiego na zlecenie Zarządu Gminy i przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/473/02 z dnia 29 sierpnia 2002 roku.

Miejscowości i sołectwa

Przypisy

 1. [1] Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017 [online]. [Przeglądany 22 listopada 2018]
 2. Tamże
 3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2013, s. 166
 4. Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, s. 33, 36, 50-51
 5. Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961, s. 34-38
 6. Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993, nr 20, s. 14, 33
 7. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001
 8. Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001; Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006; Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Goleniów do 2015 roku. W: Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów [online]. [Przeglądany 14 kwietnia 2013]
 9. Nadleśnictwo Kliniska. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 26 listopada 2020].
 10. Nadleśnictwo Goleniów. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 26 listopada 2020].
 11. Nadleśnictwo Nowogard. W: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie [online]. [Przeglądany 26 listopada 2020].
 12. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019 [online]. [Przeglądany 26 listopada 2020].
 13. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008, s. 97-142
 14. Rozporządzenie Nr 29/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2004, nr 90, poz. 1736
 15. Rozporządzenie Nr 117/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Olszanka”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2006, nr 109, poz. 2083
 16. Zarządzenie Nr 11/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Żółwia Błoć”. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 70, poz. 1289
 17. Uchwała Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2011, nr 102, poz. 1864
 18. Uchwała Nr XVIII/212/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2008, nr 62, poz. 1379
 19. Uchwała Nr XLVI/593/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego obszaru „Łozy nad Gowienicą” w obrębie ewidencyjnym Burowo, gm. Goleniów. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2010, nr 17, poz. 2158
 20. Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002, s. 247-249; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 9 maja 2013]
 21. Program Ochrony Środowiska – aktualizacja. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie [online]. [Przeglądany 16 maja 2013].
 22. Obwieszczenie Wojewody Szczecińskiego z dnia 1 lipca 1948 r. w sprawie tymczasowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Szczeciński Dziennik Wojewódzki" 1948, nr 13, poz. 103
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 r. w sprawie utworzenia powiatu goleniowskiego w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1954, nr 15, poz. 69
 24. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1965 r. o aktualnym podziale administracyjnym województwa szczecińskiego, obowiązującym od 1 stycznia 1962 r. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1965, nr 14, poz. 75
 25. Uchwała Nr XVII/94/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 1968 r. w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1968, nr 14, poz. 65
 26. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 15 grudnia 1969 r. w sprawie ogłoszenia aktualnego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1969, nr 23, poz. 140
 27. Uchwała Nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim. "Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie" 1972, nr 15, poz. 111; Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 1973 r. w sprawie podziału administracyjnego województwa szczecińskiego. Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 1973, nr 2, poz. 7
 28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 1991 r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy, oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib. "Dziennik Ustaw" 1991, nr 87 poz. 397
 29. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. "Dziennik Ustaw" 1998, nr 103, poz. 652
 30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu. "Dziennik Ustaw" 2001, nr 62, poz. 631
 31. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 32. Pogłowie zwierząt gospodarskich. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]
 33. Użytkowanie gruntów. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 34. Powierzchnia gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych. W: Bank danych lokalnych [online]. [Przeglądany 6 maja 2013]
 35. Raport o stanie gminy Goleniów w roku 2019. Goleniów 2020, s. 6.
 36. Uchwała Nr 369/03 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie nadania nowej numeracji dróg powiatowych w Województwie Zachodniopomorskim
 37. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów. [Przeglądany 24 listopada 2020].
 38. Zasoby mieszkaniowe. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 2 grudnia 2020].
 39. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Goleniów do 2015 roku. W: Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów [online]. [Przeglądany 14 kwietnia 2013]
 40. Goleniowski Park Przemysłowy. W: Goleniów.pl [online]. [Przeglądany 6 września 2013]
 41. Goleniowski Park Przemysłowy. W: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A. [online]. [Przeglądany 6 września 2013]
 42. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 17 listopada 2020].
 43. Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy 2019. Szczecin : Urząd Statystyczny 2019, s. 130-131.
 44. Uchwała Nr VIII/125/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, Nr 64, poz. 1152
 45. Organa władzy. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie [online]. Przeglądany 26 listopada 2020].
 46. Palica, Maria. Życie kulturalne Goleniowa 1945-2008. Goleniów: Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie, 2008, s. 87
 47. Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej "Żółty Domek". W: Goleniów – serwis Miasta i Gminy Goleniów [online]. [Przeglądany 27 maja 2013]
 48. Aberbuch, Ewa. Goleniów – wczoraj, dziś, jutro. Wyd. 3. Goleniów: Gmina Goleniów, 2010, s. 90
 49. Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Goleniowskiemu. W: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Goleniowie. [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013]
 50. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012], s. 42-73; Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum", 2002, s. 151-160
 51. Grupa adwentystów w Goleniowie. W: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Diecezja Zachodnia [online]. [Przeglądany 2 grudnia 2020].
 52. Kościół Zielonoświątkowy w Goleniowie. [Przeglądany 17 maja 2013]
 53. Tarczykowska, Agnieszka. Mostach powstał gigant. "Głos Szczeciński" 2010, nr 16, s. 10.
 54. Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Goleniowskiego; Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia. W: Powiat goleniowski [online]. [Przeglądany 22 maja 2013]
 55. Imprezy cykliczne. W: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie [online]. [Przeglądany 23 maja 2013]
 56. Matysiak, Paulina. Kościoły Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej : nasze dziedzictwo. T. 2. Bydgoszcz: Ikona, [2012]; Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych w powiatach. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online]. [Przeglądany 16 listopada 2020]
 57. Gmina Goleniów. Szlaki rowerowe. Szlaki sentymentalne. Szlak kajakowy. Goleniów: Gmina Goleniów, 2006, s. 2-16
 58. Tamże, s. 17-28
 59. Stan ludności. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 30 listopada 2020].
 60. Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012, s. 112; Stan ludności. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 30 listopada 2020].
 61. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012; Stan ludności. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 30 listopada 2020].
 62. Deklaracje narodowościowe w gminach. W: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013].
 63. Mniejszości według województw, powiatów i gmin w 2002 roku. W: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz języka używanego w domu [online]. [Przeglądany 11 kwietnia 2013].
 64. Goleniów - gmina miejsko-wiejska. Statystyczne Vademecum Samorządowca 2019 [online]. [Przeglądany 2 grudnia 2020].
 65. [Gdzie się leczyć http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm Narodowy Fundusz Zdrowia]. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie [online]. [Przeglądany 2 grudnia 2020].
 66. Uchwała Nr VIII/125/03 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Goleniów. "Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego" 2003, Nr 64, poz. 1152, s. 7505; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Goleniów. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2011, nr 102, poz. 1865, s. 14592-14597

Bibliografia

 • Aberbuch, Ewa. Goleniów – wczoraj, dziś, jutro. Wyd. 3. Goleniów: Gmina Goleniów, 2010
 • Białecki, Tadeusz. Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2001. ISBN 8372412014
 • „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie” 1954, nr 15, poz. 69; 1965, nr 14, poz. 75; 1968, nr 14, poz. 65; 1969, nr 23, poz. 140; 1972, nr 15, poz. 111; 1973, nr 2, poz. 7
 • „Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego” 2002, nr 79, poz. 1629; 2003, nr 64, poz. 1152; 2004, nr 90, poz. 1736; 2006, nr 109, poz. 2083; 2008, nr 62, poz. 1379; 2010, nr 17, poz. 2158; 2010, nr 70, poz. 1289; 2011, nr 102, poz. 1864-1865
 • „Dziennik Ustaw” 1991, nr 87 poz. 397; 1998, nr 103, poz. 652; 2001, nr 62, poz. 631
 • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 w województwie zachodniopomorskim. Red. Krzysztof Ziarnek, Danuta Piątkowska. Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2008. ISBN 9788392696001
 • Filipiak, Jarosław, Sadowski, Jacek. Jeziora Szczecińskie (zarys faktografii). Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie, 1994
 • Gmina Goleniów. Szlaki rowerowe. Szlaki sentymentalne. Szlak kajakowy. Goleniów: Gmina Goleniów, 2006
 • Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Hydronimy. Część 2. Wody stojące. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006. ISBN 8323996075
 • Kondracki, Jerzy. Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. I*

SBN 8301130504

 • Palica, Maria. Życie kulturalne Goleniowa 1945-2008. Goleniów: Urząd Miasta i Gminy w Goleniowie, 2008
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2004-2012. ISSN 1505-5507
 • Prawdzic, Krzysztof. Klimat województwa szczecińskiego w świetle potrzeb rolnictwa. Szczecin: K.W. PZPR, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa WRN w Szczecinie, 1961
 • Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna In Plus, 2002. ISBN 8391082784
 • Schematyzm Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Archidiecezjalne "Ottonianum". ISBN 8370412327
 • „Szczeciński Dziennik Wojewódzki” 1948, nr 13, poz. 103
 • Tarczykowska, Agnieszka. W Mostach powstał gigant. „Głos Szczeciński” 2010, nr 16, s. 10
 • Województwo Zachodniopomorskie : podregiony, powiaty, gminy 2012. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2012
 • Woś, Alojzy. Regiony klimatyczne Polski w świetle częstości występowania różnych typów pogody. Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 1993

Linki zewnętrzne

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka