Kronika szczecińska (TV)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kronika szczecińska – półgodzinny telewizyjny magazyn publicystyczny nadawany od 1961 roku. Początkowo program emitowano raz w tygodniu. Od 17 grudnia 1971 roku Kronikę nadawano 3 razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota). Na program składały się kilkuminutowe felietony filmowe i rozmowy z zaproszonymi do studia gośćmi. Tematyka Kroniki była różnorodna, począwszy od spraw ekonomicznych, społecznych, naukowych, kulturalnych, aż po najnowszą historię Szczecina.

Program realizowany był przez Ośrodek Telewizyjny w Szczecinie i nadawany ze studia, znajdującego się na siódmym piętrze „Odzieżowca” przy ul. Tkackiej. Kierownikiem redakcji Kroniki i jednym z prowadzących był Ireneusz Dulęba. Współautorami wydań i prowadzącymi byli m.in. Danuta Małek, Andrzej Androchowicz, Włodzimierz Piotrowski i Alfred Sobecki.Wybrane programy

Kronika szczecińska nr 8 (24 lutego 1963)

Tematy wydania:

 • trudna sytuacja w stoczni spowodowana ostrą zimą (-15°C) i ograniczeniami energetycznymi; opóźnienia w wodowaniu kadłubów kolejnych jednostek i w wyposażeniu statku m/s „Śniadecki”; spadek wydajności pracy z 98 do 60%; problemy z kooperantami;
 • zagrożenie powodzią; oczyszczanie jeziora Dąbskiego oraz dalszych rejonów Odry i Regalicy z lodu przez 6 lodołamaczy Rejonu Dróg Wodnych i z Niemieckiej Republiki Demokratycznej;
 • spotkanie uczniów Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie z kpt. Konstantym Maciejewiczem (wspomnienia kapitana; historia Polskiej Marynarki Handlowej w pigułce; zasady rekrutacji młodzieży do SRM);
 • rozmowa red. Włodzimierza Piotrowskiego z dyrektorem Szkoły Przyzakładowej Szczecińskich Zakładów Włókien Sztucznych w Żydowcach inż. Tadeuszem Kołodziejskim – przygotowanie kadry zawodowej dla przemysłu chemicznego; obecne zaplecze szkolne i plany na przyszłość; warunki bytowe uczniów w szkole (dopłaty do nauki, stypendia zakładowe);
 • rozmowa z płk. Andrzejem Lipińskim, komendantem WKU, o Oficerskich Szkołach Zawodowych i uczelniach wojskowych (zasady rekrutacji);
 • filmowa podróż po Finlandii
 • felieton red. Alfreda Sobeckiego o kontaktach polsko-fińskich w żegludze handlowej (Szczecin portem Czechosłowacji i Węgier); rola szczecińskiej PŻM w przewozie towarów do i z Finlandii; perspektywy wdrożenia nowej floty na liniach Szczecin-Helsinki;
 • dwie premiery teatrów amatorskich – Oskarżeni Agnieszki Osieckiej i Andrzeja Jareckiego w wykonaniu zespołu Teatrzyku na Wielkiej (piosenka Wysoki sądzie, to wszystko z nudów w interpretacji Elżbiety Gwiaździńskiej) i Romans z wodewilu Władysława Krzemińskiego w wykonaniu Zespołu ZBM;


Goście kamery: red. red. Włodzimierz Piotrowski, Alfred Sobecki, inż. Tadeusz Kołodziejski, płk. Andrzej Lipiński, Elżbieta Gwiaździńska;
Dokrętki filmowe: Stocznia zimą, Lodołamacze na jeziorze Dąbskim, Spotkanie z kpt. Maciejewiczem, Szkoła Przyzakładowa przy SZWS, Czarne berety, Finlandia;
Rekwizyty: plansze tytułowa i końcowa, wizytówki, mapa, taśma magnetofonowa z nagraniami, zdjęcia;Kronika szczecińska nr 9 (3 marca 1963)

Tematy wydania:

 • fala silnych mrozów w kraju (do -39°C) - droga wodna na Bałtyk zamknięta zwałami lodu, trudna sytuacja w porcie szczecińskim, niemal całkowite wstrzymanie za- i wyładunku statków, niewykonanie planu przeładunków w styczniu i w lutym 1963;
 • rozmowa z sekretarzem ds. ekonomicznych Komitetu Miejskiego PZPR Stanisławem Rychlikiem o trudnej sytuacji w szczecińskim przemyśle, spowodowanej złymi warunkami pogodowymi (próba oceny realizacji planów produkcyjnych, ujemne skutki zimy w szczecińskim porcie, stoczni i przedsiębiorstwach budowlanych, zagrożenie planów kwartalnych);
 • masowa pomoc szczecińskich zakładów pracy w odśnieżaniu miasta, działania i zarządzenia Miejskiego Komitetu Przeciwpowodziowego - przygotowanie przeciwpowodziowe w mieście (zagrożenie zalaniem Wyspy Puckiej, Ostrowa Grabowskiego i ul. Światowida na Stołczynie), przygotowanie miejsc w hotelach i schroniskach dla potencjalnych ofiar powodzi, gromadzenie niezbędnego sprzętu, piasku i faszyny do budowy wałów przeciwpowodziowych;
 • uroczystość wręczenia dyplomów 26 położnym, absolwentkom Państwowej Szkoły Pielęgniarskiej w Szczecinie przy pl. Orła Białego (przemówienie dyrektorki szkoły, Marii Szlarb, wręczenie dyplomów przez dra Zygmunta Czerniaka, adjunkta kliniki ginekologiczno-położniczej Pomorskiej Akademii Medycznej);
 • felieton red. Włodzimierza Piotrowskiego na temat szkolnictwa zawodowego w Szczecinie - działalność w mieście i regionie 55 średnich szkół zawodowych, 5 liceów pedagogicznych, 2 studiów nauczycielskich i Liceum Sztuk Plastycznych, 160 zasadniczych szkół zawodowych, odczuwalny deficyt wykwalifikowanych fachowców ze średnim i zasadniczym wykształceniem zawodowym (w latach 1962-1965 zakłada się niedobór ok. 4 tys. osób), problemy z koordynacją w szkolnictwie zawodowym - brak fachowców zwłaszcza w rolnictwie i leśnictwie, nadmiar energetyków i fachowców w specjalnościach odzieżowych;
 • wizyta w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Politechniki Szczecińskiej, spotkanie z prof. Józefem Rabiejem, konstruktorem silnika elektrycznego o regulowanej ilości obrotów, i zespołem jego współpracowników - mgr. inż. mgr. inż. Mieczysławem Chodynieckim, Witoldem Jasienieckim, Jerzym Szymanisem i Ludwikiem Zdanowskim, objaśnienie zasady działania silnika i jego przydatności, testy silnika w Zakładach Przemysłu Wełnianego w Łodzi;
 • komentarz autorski red. Alfreda Sobeckiego na temat morskich problemów Szwecji (nisko opłacana kadra marynarska i stoczniowa, przewozy między portami zagranicznymi, wzajemne kontakty żeglugowe pomiędzy Polską a Szwecją (linia Gdańsk-Sztokholm, Szczecin-Malmoe i Goeteborg) na zasadzie Gentelman's Agreement, przewidywany rozwój linii promowych do Szwecji);
 • wizyta w najmłodszej w Szczecinie, 90 Drużynie Harcerskiej im. Janusza Korczaka (powstała 1 października 1962) - zajęcia pod kierunkiem Eugeniusza Włodarskiego, działalność kółka tanecznego i motorowego;
 • konkurs recytatorski - podsumowanie dziewiątej edycji i prace związane z dziesiątym, jubileuszowym konkursem - powołanie Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego i Wojewódzkiego Sadu Konkursowego z udziałem przedstawiciela telewizji szczecińskiej, eliminacje do konkursu, sylwetka Jana Małysa z Barlinka, wieloletniego uczestnika tej imprezy;


Dokrętki filmowe: Lód w porcie, Przygotowanie przeciwpowodziowe, Wręczanie dyplomów położnym, W pracowni prof. J. Rabieja, Szwecja, Harcerze, Konkurs recytatorski;
Rekwizyty: plansze tytułowa i końcowa, wycinki z gazet, zdjęcia i rysunki, wykresy;Kronika szczecińska nr 14 (9 kwietnia 1963)

W redakcji Kroniki. Ireneusz Dulęba i Andrzej Androchowicz

Tematy wydania:

 • rejs po porcie statkiem Żeglugi Szczecińskiej (otwarcie sezonu turystycznego; przygotowania do inauguracji rejsów „białej floty” do Świnoujścia);
 • uruchomienie w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Skolwinie czwartego zespołu maszyn do produkcji papieru (przygotowania do rozruchu nowych maszyn; wizyta w Szczecinie Jana Grudzińskiego, wiceministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego; historia fabryki papieru w pigułce; informacje o produkcji papieru dla kraju i na eksport; plany fabryki na przyszłość);
 • dwudniowa sesja Klubu Publicystów Morskich Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (omówienie skutków minionej zimy; rejs dziennikarzy po Zalewie Szczecińskim na pokładzie holownika Polskiego Ratownictwa Morskiego „Korab”; zapoznanie dziennikarzy ze specyfiką pracy załóg lodołamaczy; spotkanie z dyrektorem PŻM, Witoldem Małeckim, na pokładzie statku m/s „Kruszwica” - zadania i perspektywy rozwoju szczecińskiego ośrodka żeglugowego; organizacja i plany naukowe nowo otwartej Państwowej Szkoły Morskiej;
 • rozmowa red. Alfreda Sobeckiego z byłym kapitanem fińskiej żeglugi wielkiej, obecnie maklerem, Hausenem Gooranem, na temat szkolnictwa morskiego w Finlandii (rodzaje szkół, wymagania - m.in. niezbędna znajomość przynajmniej dwóch języków obcych, kontakty fińsko-polskie);
 • felieton o usługach w Szczecinie (problemy z zaopatrzeniem; brak punktów usługowych niektórych branży w mieście; współpraca Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielni Pracy w Szczecinie; rozmowa red. Włodzimierza Piotrowskiego z wiceprezesem ZGS „Samopomoc Chłopska” Pawłem Chudaczem i wiceprezesem WZSP Witoldem Górewiczem na temat zaopatrzenia wsi w artykuły przemysłowe i codziennego użytku oraz zorganizowania punktów usługowych na wsi - działalność około 1500 sklepów na wsiach województwa szczecińskiego i urozmaicenie asortymentu sprzedawanych w nich towarów; plan rozwoju spółdzielni pracy w miasteczkach i wsiach regionu; propozycja uruchomienia ruchomych warsztatów naprawczych w zakresie ślusarstwa i mechaniki; doświadczenia spółdzielni wielobranżowej w Stargardzie Szczecińskim;
 • ekspozycja „Wystawy artystyczne w nowoczesnym mieszkaniu” w salach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przygotowana przez „Cepelię” i Wojewódzki Dom Kultury (prezentacja wybranych eksponatów - mebli, kilimów, makat, ceramiki, przedmiotów sztuki zdobniczej, wytworów sztuki ludowej);
 • rozmowa red. Ireneusza Dulęby z dr Zofią Hryniewicz-Dynakową z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie na temat zagadnień związanych z właściwym odżywianiem („Rok racjonalnego żywienia” ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia; cele racjonalnego odżywiania; problem otyłości wśród Polaków; plusy i minusy korzystania z usług zakładów zbiorowego żywienia; propozycja zmiany nawyków odżywiania);
 • sylwetka dr Krystyny Stawiarskiej, lekarza pediatry, byłej asystentki prof. Orłowskiego w Klinice Chorób Dziecięcych, a później kierownika Rejonowej Przychodni przy ul. Słowackiego, związanej ze Szczecinem od 1946 roku;
 • wystawa plastyczna lekarza stomatologa Jerzego Baszkowskiego z Nowogardu w Klubie „13 Muz”;
 • życzenia wielkanocne dla telewidzów od zespołu redagującego Kronikę;


Dokrętki filmowe: Wycieczki po porcie, Papiernia Skolwin, Rejs publicystów po Zalewie, Stocznia (arch.), Usługi, Wystawa wnętrz «Cepelii», Najstarszy lekarz, Wystawa Baszkowskiego, Słoiki na śmietniki;
Rekwizyty: plansze tytułowa i końcowa, plansze z zestawieniami (żywienie);Kronika szczecińska nr 15 (16 kwietnia 1963)

Tematy wydania:

 • podsumowanie minionych świąt Wielkiej Nocy - wspomnienie zanikających tradycji, np. Dyngusa, odczytanie fragmentów Opisu obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza, dotyczących świąt wielkanocnych;
 • powrót do Polski załogi szczecińskiego jachtu „Hermes II” - Bogdana Dacko, Zbigniewa Pawlaka i Jerzego Szołajki, z pięciomiesięcznego rejsu przez Atlantyk (rozpoczęty 7 września 1962), pierwszy tego typu rejs na trasie 8.5 tys. mil, wywiad Ireneusza Dulępy z kpt. jachtu, inż. Bogdanem Dacko (pierwsze wrażenia z rejsu);
 • korespondencja red. Mirosława Chmielewskiego z pokładu statku-bazy „Kaszuby” z łowisk na Morzu Północnym;
 • sfinalizowanie rozmów dotyczących wznowienia żeglugi promowej pomiędzy Polską a Szwecją - rozmowa z dyrektorem PŻM Ryszardem Kargerem na temat obustronnych korzyści przywrócenia linii promowych i udziału PŻM w obsłudze żeglugi promowej (korzyści gospodarcze i ekonomiczne), uruchomienie linii Szczecin-Ystad;
 • inwestycje Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie - oddanie w kwietniu 1963 dwóch nowych bloków mieszkalnych na Osiedlu Kolejowym przy ul. Potulickiej, podsumowanie dotychczasowej działalności budowlanej Spółdzielni (290 mieszkań w blokach przy pl. Zwycięstwa i ulicach Buczka, 3 Maja i Drzymały; plany rozbudowy osiedla przy ul. Potulickiej; projekt zabudowania do 1970 roku kwartału przy ul. Milczańskiej na Pomorzanach;
 • rozmowa z sekretarzem ds. ekonomicznych Komitetu Miejskiego PZPR, mgr. Stanisławem Rychlikiem, na temat realizacji zadań produkcyjnych szczecińskich zakładów pracy w I kwartale 1963 roku (trudna sytuacja spowodowana ciężką zimą, wyniki produkcyjne);
 • wizyta w kinie Colosseum po trwającym dwa lata remoncie (niedoróbki i usterki budowlane - urządzenia wentylacyjne, rampa dla widzów, zaplecze), przedłużenie remontu o kolejne dwa lata;
 • budowa „Arkonki”, największego kąpieliska w Polsce (plany budowy basenów i zagospodarowania terenu, pomoc i udział szczecińskich zakładów pracy przy budowie);
 • przygotowania do sesji naukowej poświęconej problemom czarnego lądu, organizowanej w maju 1963 przez Polskie Towarzystwo Afrykańskie i Politechnikę Szczecińską (współpraca polsko-afrykańska w dziedzinie żeglugi, rybołówstwa, urbanistyki, kultury i nauki), spotkanie ze szczecińskim artystą plastykiem, Łukaszem Niewisiewiczem, który powrócił z kilkumiesięcznego rejsu do Afryki liniowcem PŻM „Kruszwica” (wspomnienia z rejsu i pobytów w afrykańskich portach, podróże w głąb czarnego lądu, afrykańskie szkice i materiały, projekty cykli malarskich poświęconych Afryce);
 • premiera (10 kwietnia) baletu Léo Delibesa Coppelia w Operetce Szczecińskiej w choreografii Stanisława Miszczyka z udziałem tancerzy Wiesławy Królówny, Leszka Adamczyka i Jerzego Płocheckiego;


Dokrętki filmowe: Powitanie załogi jachtu «Hermes»; Osiedle Kolejowe w Szczecinie; Budownictwo (mat. arch.); Kino Colosseum; Budowa «Arkonki»; Fragmenty baletu «Coppelia»;
Rekwizyty: plansze tytułowa i końcowa, magnetofon reporterski Fi-Cord i taśma magnetofonowa z korespondencją red. M. Chmielewskiego, zdjęcie statku „Kaszuby”, mapa krajów skandynawskich;Źródła

InneIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz