Lucyna Turek-Kwiatkowska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lucyna Turek-Kwiatkowska
archiwista, historyk
brak zdjecia
Data urodzenia 20 sierpnia 1925
Miejsce urodzenia Piętno
Data śmierci 11 kwietnia 2017
Miejsce śmierci Szczecin
Tytuły i nagrody prof. dr hab.
Narodowość polska


Lucyna Turek-Kwiatkowska (1925-2017) – historyk, archiwista, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, nauczyciel akademicki.

Życiorys

Lucyna Turek-Kwiatkowska urodziła się 20 sierpnia 1925 roku w Piętnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Rychnowie, kontynuowała naukę w Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu. Po wybuchu II wojny światowej została zmuszona do przerwania kształcenia i podjęcia pracy w charakterze służącej. Od 1945 do 1947 roku kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Kaliszu, gdzie zdała maturę i zdobyła uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych. W latach 1947-1952 studiowała zaocznie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego[1].

Fot. Jan Surudo, Książnica Pomorska, 2 października 2008 r.

Aktywność zawodową rozpoczęła w roku 1952 od pracy w Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Rok później przeprowadziła się do Szczecina, gdzie w latach 1953-1975 zatrudniona była w Wojewódzkim Archiwum Państwowym, pełniąc m.in. funkcje kierownika Działu Akt Sądowych, kierownika Działu Akt Specjalnych, a następnie dyrektora (1969-1975). Doświadczenie zawodowe poszerzała również podczas stażu w paryskim Archives Nationales oraz stypendiów w archiwach włoskich (Rzym, Padwa, Mediolan). W roku 1967, na podstawie rozprawy pt.: Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808-1914, uzyskała stopień doktora[2].Od 1973 roku prowadziła także zajęcia z nauk pomocniczych historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz współpracowała z Instytutem Zachodnim, Szczecińskim Towarzystwem Naukowym i szczecińskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego[3].

Prof. Lucyna Turek-Kwiatkowska, Cecylia Judek, dyr. Lucjan Bąbolewski podczas otwarcia wystawy: "110 lat Książnicy Pomorskiej", 9 października 2015 r.
Prof. Lucyna Turek-Kwiatkowska, Katarzyna Zwierzewicz podczas otwarcia wystawy: "110 lat Książnicy Pomorskiej", 9 października 2015 r.
Lucyna Turek Kwiatkowska5.jpg

W 1975 roku podjęła pracę naukową i dydaktyczną w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, a następnie w Uniwersytecie Szczecińskim (1985-2005). Przez cały ten okres związana była z Instytutem Historii, pełniła m.in. funkcje kierownika Zakładu Historii Nowożytnej. W latach 1985-1987 powierzono jej stanowisko prodziekana Wydziału Humanistycznego ds. studiów zaocznych. Habilitację uzyskała w 1984 roku na podstawie monografii Obraz przeszłości regionu w świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku, w 1989 otrzymała tytuł profesora za dysertację Przemiany świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego XIX wieku, a w roku 1992 powołana została przez ministra edukacji narodowej na stanowisko profesora zwyczajnego. Zainteresowania badawcze skupiają się wokół następujących tematów: dzieje oświaty na Pomorzu, historia pomorskich miast, rozwój świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego oraz kultury materialnej i duchowej Pomorzan w XIX i pierwszej połowie XX wieku[4]. W działalności społecznej koncentrowała się na współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym (od 2000 roku Członek Honorowy), Szczecińskim Towarzystwem Naukowym, Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich (od 2002 roku Członek Honorowy) i Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Francuskiej (od 2003 roku pełniła funkcję wiceprezesa).

Zmarła 11 kwietnia 2017 roku w Szczecinie.

Publikacje (wybór)

Obszerne zestawienie publikacji naukowych autorstwa prof. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej z lat 1956-2000 sporządziła Agnieszka Chlebowska[5].

 • Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808-1914. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1945-1975. Red. Lucyna Turek-Kwiatkowska. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1975.
 • Udział szkolnictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu szczecińskiego w latach 1945-1970. Warszawa, Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
 • Kołbacz - przeszłość i teraźniejszość. Red. Lucyna Turek-Kwiatkowska. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.
 • Obraz przeszłości regionu w świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku. Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1986.
 • Oświata, nauka i kultura szczecińska w latach 1800-1939. Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1986.
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego na Pomorzu Szczecińskim w latach 1975-1985. Red. Lucyna Turek-Kwiatkowska. Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1988.
 • Dobrzany, dzieje miasta. Red. Lucyna Turek-Kwiatkowska. Szczecin: Szczecińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1989.
 • Oświata szczecińska w latach 1945-1949. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1989.
 • Przemiany świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego w XIX wieku. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1989.
 • Płoty. Dzieje miasta. Red. Lucyna Turek-Kwiatkowska. Słupsk: „Pobrzeże”, 1991.
 • Białecki, Tadeusz, Turek-Kwiatkowska, Lucyna. Szczecin stary i nowy. Encyklopedyczny zarys historycznych dzielnic i osiedli oraz obiektów fizjograficznych miasta. Szczecin: STK, 1991.
 • Chmielewski, Zdzisław, Turek-Kwiatkowska, Lucyna. Udział nauki, szkolnictwa wyższego i regionalnych towarzystw w przemianach społecznych na Pomorzu Zachodnim. Szczecin: STN, 1992.
 • Kultura na Pomorzu w XIX wieku. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000. ISBN 8387739316.
 • Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000.ISBN 8372410909.
 • Elektryka na Pomorzu Zachodnim. Red. Lucyna Turek-Kwiatkowska. Szczecin: Wydawnictwo PPH ZAPOL, 2006. ISBN 8360140693.
 • Zabytki architektury jako walor turystyczny Pomorza Zachodniego. Szczecin: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna, 2010.
 • Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939. Wyd. 3. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012. ISBN 9788372418470.

Odznaczenia i nagrody

 • 1979 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • 1980 Nagroda indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych nad rozwojem szkolnictwa i oświaty na Pomorzu Zachodnim
 • 1984 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski[6]

Przypisy

 1. Gaziński, Radosław. Jubileusz 85. rocznicy urodzin Profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej. „Przegląd Zachodniopomorski”. 2010, z. 3, s. 9.
 2. Tamże, s. 10-11.
 3. Frankel, Maria, Macholak Jan. Lucyna Turek-Kwiatkowska w Archiwum Państwowym w Szczecinie. „Przegląd Zachodniopomorski”. 2010, z. 3, s. 16-17.
 4. Gaziński, Radosław. Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Pani Profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej. „Szczeciński Informator Archiwalny”. 2006, nr 19, s. 6-9.
 5. Chlebowska, Agnieszka. Bibliografia prac prof. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej za lata 1956-2000. „Szczecińskie Studia Historyczne” 2000, nr 13, s. 7-18.
 6. Encyklopedia Szczecina. T. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 545.


Bibliografia

 • Chlebowska, Agnieszka. Bibliografia prac prof. Lucyny Turek-Kwiatkowskiej za lata 1956-2000. „Szczecińskie Studia Historyczne”. 2000, nr 13, s. 7-18. ISSN 0867-5767.
 • Encyklopedia Szczecina. T. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 545.
 • Frankel, Maria, Macholak, Jan. Lucyna Turek-Kwiatkowska w Archiwum Państwowym w Szczecinie. „Przegląd Zachodniopomorski”. 2010, z. 3, s. 15-20. ISSN 0552-4245.
 • Gaziński, Radosław. Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Pani Profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej. „Szczeciński Informator Archiwalny”. 2006, nr 19, s. 5-9. ISBN 8389341506.
 • Gaziński, Radosław. Jubileusz 85. rocznicy urodzin Profesor Lucyny Turek-Kwiatkowskiej. „Przegląd Zachodniopomorski”. 2010, z. 3, s. 9-14. ISSN 0552-4245.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka