Magdalena Śliwka

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Magdalena Śliwka
bibliotekarka
brak zdjecia
Data urodzenia 10 października 1942
Miejsce urodzenia Ründeroth
Data śmierci 8 lutego 2000
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz komunalny przy ul. Kościuszki w Dębnie, kwatera nr XV.6.14
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Magdalena Śliwka (1942-2000), bibliotekarka, zastępca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie (obecnie Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie) w latach 1986-1997.

Życiorys

Urodziła się 10 października 1942 r. w Ründeroth (Niemcy). Matka – Jadwiga Balicka, z d. Zakrzewska po wojnie przebywała w obozie na terenie ZSRR. Jej pierwszy mąż zginął w 1942 r. w okolicach Kijowa. Magdalena Śliwka spędziła młodość u swojej babci w Chełmnie nad Wisłą. Po powrocie matki z obozu, rodzina wraz z drugim mężem – sędzią Franciszkiem Balickim – osiedliła się w Dębnie.

O swoim dzieciństwie i pochodzeniu Magdalena Śliwka dowiedziała się niespodziewanie w 1982 r., gdy dzięki pomocy ze strony Kościoła odnalazł ją Alojz Mertes, wiceminister spraw zagranicznych RFN[1] Po zaproszeniu do Bonn przekazał dokumenty stwierdzające, że jest córką jego brata. Magdalena Śliwka nie przyjęła proponowanego jej niemieckiego obywatelstwa.[2]

W Dębnie Magdalena Śliwka ukończyła Liceum Ogólnokształcące. Po maturze, 19 września 1960 r. rozpoczęła pracę w dzisiejszej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego (wtedy Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna), gdzie pełniła funkcję kierowniczki działu gromadzeniem zbiorów. W 1975 r. została kierowniczką biblioteki.[3] W trakcie pracy podjęła studia na kierunku bibliotekoznawczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, podnosząc swe kwalifikacje. Studia skończyła w roku 1980, uzyskując tytuł magistra bibliotekoznawstwa.

Pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dębnie, 1966 r. Od lewej: Zofia Brodowska, Janina Pietkiewcz (kierowniczka), Magdalena Śliwka, Czesław Dowgiert, Leokadia Alenowicz, Michalina Brączek, Janina Jednoróg, Jan Ćwirko
Z Kroniki Powiatowej Biblioteki Publicznej na powiat chojeński w Dębnie 1946-1966, skan nr 191. Źródło: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania
Powiatowe eliminacje turnieju wiedzy „Włodzimierz Ilicz Lenin” w PiMBP w Dębnie, 22 lutego 1970, Magdalena Śliwka pierwsza od lewej, fot. Stanisław Maruszczak
Informacja o nominacji Magdaleny Śliwki na dyrektora MBP w Dębnie, Źródło: Kronika Miasta i Gminy w Dębnie [1973)-1980, 1975 r., skan nr 83

W 1982 roku swoje życie zawodowe związała ze Szczecinem, dokąd przeniosła się razem z dwiema córkami. 1 kwietnia 1982 r. podjęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, w której przeszła przez wszystkie szczeble awansu.[4]

Wystawa „Skarby Książnicy Szczecińskiej”,
4-15 maja 1984, od prawej dr Władysław Michnal, Magdalena Śliwka

Początkowo pracowała w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym jako instruktor wojewódzki (1982-1984), w latach 1984-1986 pełniła funkcję kierownika Działu Udostępniania Zbiorów.

Obchody 35-lecia Oddziału Szczecińskiego Związku Literatów Polskich, 1985 r. Aula WiMBP w Szczecinie. Od lewej: Magdalena Śliwka, Mieczysław Chmielewski - dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, Czesław Uścinowicz, Stanisław Krzywicki, Ireneusz Gwidon Kamiński, Stanisław Kazimierz Miśkiewicz
Wystawa w WiMBP "Kwadryga - w 60 rocznicę jej powstania", 1987 r. Od lewej: Magdalena Śliwka, Ryszard Markow, Marek Sztark, Barbara Sztark, Stanisław Telega

1 września 1986 r. została mianowana przez wojewodę szczecińskiego Marka Tałasiewicza zastępcą dyrektora, które to stanowisko piastowała do przejścia na emeryturę 31 grudnia 1997 r.

Dzięki wielokrotnym wyjazdom studyjnym do Danii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii i na Łotwę dyrektor Magdalena Śliwka miała szansę poznać nowe trendy w bibliotekarstwie, metody pracy (m.in. public relations, marketing biblioteczny, nowe media) oraz organizację pracy bibliotek za granicą. Dobre praktyki i pomysły starała się przenieść na grunt polski, wprowadzając wzorcowe rozwiązania do bibliotek na Pomorzu Zachodnim[5]

Rezultatem otwarcia się ówczesnej [[Książnica Szczecińska|Książnicy Szczecińskiej] na kontakty z bibliotekami zagranicznymi było pogłębianie osobistych kontaktów z bibliotekarzami na całym świecie, również wyjazdy, staże i wymiany pracowników, cenne materiały przywożone do biblioteki, publikacje (m.in. specjalny numer „Bibliotekarza Zachodniopomorskiego” - 1990, nr 1-2 - poświęcony doświadczeniom bibliotekarstwa skandynawskiego) oraz rzeczowe wsparcie działalności biblioteki w postaci grantów i dotacji.

Między innymi dzięki zaangażowaniu i zdolnościom organizacyjnym dyrektor Magdaleny Śliwki biblioteka zorganizowała międzynarodowe konferencje:

 • Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w służbie społeczności lokalnej” (Szczecin, 5 października - 9 października 1991 r.)
  Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy "Biblioteki publiczne w służbie społeczności lokalnej", 5-9 października 1991 r.
 • 2. Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy „Biblioteka ośrodkiem informacji biznesowej” (Szczecin, 19 października - 21 października 1994 r.)
 • Konferencję poświęcona najnowszym technikom i kierunkom w bibliotekarstwie (we współpracy z firmą Lange & Springer; 27 czerwca - 28 czerwca 1994 r.)
 • Polsko-Niemieckie Sympozjum na temat konserwacji zbiorów w bibliotekach naukowych (wspólnie z Biblioteką Państwową w Berlinie Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz; Szczecin – Berlin, 7 kwietnia - 9 kwietnia 1997 r.)

Odpowiadając na zapotrzebowanie studentów młodego Uniwersytetu Szczecińskiego i nowych szczecińskich szkół wyższych na niemiecką literaturę, 22 lutego 1993 r. w bibliotece otwarto w porozumieniu z Instytutem Goethego w Monachium Czytelnię Niemiecką (dziś Biblioteka Niemiecka. Medioteka Języka Niemieckiego (Szczecin).

Otwarcie Czytelni Niemieckiej Instytutu Goethego w Książnicy Szczecińskiej – 22 lutego 1993 r. Od prawej: Włodzimierz Lasecki, Stanisław Maruszczak, M. Śliwka, Stephan Nobbe - dyrektor Oddziału Instytutu Goethego w Warszawie, Małgorzata Frymus, NN, S. Krzywicki, Wojciech Soiński - Wicewojewoda Szczeciński, dr Antonius Jammers, dyrektor biblioteki Biblioteki Państwowej w Berlinie Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, NN
Wystawa „Dwa literackie pokolenia romantyków polskich”, 1994 r., Aula Książnicy Pomorskiej. Od lewej: Magdalena Śliwka, Aleksandra Solarska, Elżbieta Mollin

Pod koniec 1993 r. Książnica Szczecińska zrealizowała również pomysł otwarcia Czytelni Biznesu - ośrodka informacji gospodarczej. Idea narodziła się po rozpoczęciu przemian politycznych i ekonomicznych w Polsce, a zaczęła się urzeczywistniać dzięki pomocy Carletona Earla, dyrektora bibliotek hrabstwa Dorset w Wielkiej Brytanii, obecnego na seminarium w Szczecinie w 1991 r.

Wizyta w Hrabstwie Dorset w Wielkiej Brytanii,
11-17 marca 1995 r. Od lewej: Jolanta Goc, Carleton Earl, Magdalena Śliwka

Magdalena Śliwka sama czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach bibliotekarskich w kraju i za granicą. Wykładała bibliotekarstwo w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie oraz w szczecińskiej filii Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy im. H. Radlińskiej. Korzystając z doświadczeń Biblioteki Jagiellońskiej, opracowała autorski program przysposobienia młodych bibliotekarzy.

Jubileusz 35-lecia pracy dr. Władysława Michnala (od prawej). Obok niego: Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka, 1995 r.

Aktywnie działała w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. W 1986 r. była członkinią grupy założycielskiej stowarzyszenia społeczno-kulturalnego Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Szczecińskiej (dziś: Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej), jego zarządu tymczasowego oraz pierwszego prezydium (w funkcji sekretarza).[6] Publikowała artykuły w specjalistycznych czasopismach bibliotekarskich, była członkiem redakcji Bibliotekarza Zachodniopomorskiego oraz „Poradnika Bibliotekarza”.
Współpracowała z naukowymi wydawnictwami zagranicznymi, pośredniczyła w nawiązywaniu kontaktów polskich bibliotek naukowych z wydawcami z zagranicy w celu uzupełnienia ich zasobów o wartościową literaturę naukową i organizowała w Książnicy Szczecińskiej spotkania z międzynarodowymi wydawcami.[7]

Tuż po 1989 r. Magdalena Śliwka nawiązała współpracę z firmą księgarsko-wydawniczą „Lange & Springer”. Do 1999 r. prowadziła szczeciński oddział firmy, borykając się z wyzwaniami czasu gospodarczej transformacji i z wielkim zapotrzebowaniem bibliotek w Polsce na literaturę naukową.

We wspomnieniach najbliższych współpracowników i przyjaciół pojawia się jako fachowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, uzupełniającym doskonałe przygotowanie merytoryczne i rozległą wiedzę bibliotekarską. Ambitna, niezwykle solidna, wymagająca dużo od siebie i innych, ale również obdarzona empatią, życzliwie i otwarcie nastawiona do świata, zainteresowana drugim człowiekiem.[8]

Magdalena Śliwka odeszła tuż po śmierci swojej matki, 8 lutego 2000 r. w Szczecinie. Spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ul. Kościuszki w Dębnie (kwatera nr XV.6.14).

Odznaczenia

 • 1979 – Odznaka "Zasłużony dla Województwa Gorzowskiego"[9]
 • 1997 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
  Dr Antonius Jammers, Magdalena Śliwka. Wystawa Biblioteki Narodowej „Sztuka konserwacji opraw książkowych” w ramach Polsko-Niemieckiego Sympozjum na temat konserwacji zbiorów w bibliotekach naukowych, Książnica Pomorska,
  7-9 kwietnia 1997 r.
  Odznaczenie Magdaleny Śliwki Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Wojewodę Szczecińskiego dr. Marka Tałasiewicza.
  Od lewej: S. Krzywicki, M. Tałasiewicz, M. Śliwka, Wiesława Dziechciowska. Książnica Pomorska, Sala Stefana Flukowskiego, 1997 r.


Publikacje (wybór)

 • Bibliobus – nowa forma udostępniania zbiorów w Szczecinie / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1985, nr 1, s. 41-50.
 • Biblioteki publiczne województwa szczecińskiego 1973-1984 / oprac. Magdalena Śliwka; red. Stanisław Krzywicki. Szczecin: Książnica Szczecińska, 1985, 253 s.
 • CD-ROM – nowy typ zbiorów bibliotecznych / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1993, nr 1-2, s. 5-7.
 • Duńskie biblioteki publiczne w okresie zmian / oprac. Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 118-123.
 • Krótka informacja o Deutsches Bibliotheksinstitut – DBI (Niemieckim Instytucie Bibliotek) / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1992, nr 1-4, s. 5-8.
 • Marketing w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie jako sposób myślenia i system działania / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz” 1996, nr 6, s. 8-10.
 • Miejska Biblioteka w Kolonii od A do Z / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1992, nr 1-4, s. 23-40.
 • Prawo biblioteczne w krajach skandynawskich / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 69-117.
 • Skarby Książnicy Szczecińskiej: informator wystawy / oprac. i wybór dokumentów: Anna Chylińska, Wiesława Dziechciowska, Cecylia Judek, Halina Kożan-Macijewicz, Stanisław Krzywicki, Eliza Ostrowska, Alicja Oświecińska, Aleksandra Solarska, Urszula Szajko, Magdalena Śliwka. Szczecin: WiMBP, 1984, 10 s.
 • Spojrzenie na duńskie bibliotekarstwo publiczne / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1990, nr 1-2, s. 56-68.
 • Ważny dokument polskiej polityki bibliotecznej / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1985, nr 1, s. 4-11.
 • Wczoraj, dziś i jutro Hamburskiej Biblioteki Publicznej / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1992, nr 1-4, s. 9-13.
 • Współpraca zagraniczna Książnicy Pomorskiej w roku 1994 / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1994, nr 3-4, s. 10-12.
 • Zbiór główny Książnicy Szczecińskiej: informacja wstępna / Magdalena Śliwka. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1987, nr 1-2, s. 16-25.

Przypisy

 1. Pismo "Pogląd: Dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności", Berlin, 31.7.1983, Rok 2, nr 14/40. W: Blog o polskich uchodźcach w Niemczech [online]. [Przeglądany 11.03.2021]. Dostępny w: https://uchodzcywniemczech.pl na s. 12 wspomina o nim jako o specjaliście od spraw polskich.
 2. Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy Polskiego Bibliotekarstwa, red. Maria Lenartowicz, Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa: SBP, 2012, s. 206. Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; 1.
 3. Władysław Michnal, Magdalena Śliwka – koleżanka na „bibliotecznym świeczniku”, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1996, nr 1, s. 47.
 4. Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005, red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, s. 463
 5. Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy..., op. cit., s. 207.
 6. Sylwia Wesołowska, Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005..., op. cit., s. 219.
 7. Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy..., op. cit., s. 207.
 8. Zob. Stanisław Krzywicki, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy..., op. cit., s. 206-207. Zob. też: Udo Zimmermann, Pożegnanie Magdaleny Śliwki, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2000, nr 1, s. 68-70.
 9. Zob. Władysław Puch, Jan Bogusławski, Kronika Miasta i Gminy Dębna [1973)-1980. W: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania [online]. [Przeglądany 11.03.2021], skan nr 293.


Bibliografia

 • Bogusławski Jan, Kronika Miasta i Gminy Dębna 1981-1989. W: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • [E.B.], 20 rocznica śmierci Magdaleny Śliwki. W: sbp.pl [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • Historia i opis Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dębno. W: biblioteka.debno.com.pl [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • Krzywicki Stanisław, Z żałobnej karty: Magdalena Śliwka 1942-2000, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2000, nr 1, s. 63-67.
 • Krzywicki Stanisław, Magdalena Śliwka 1942-2000. W: Teoretycy i praktycy Polskiego Bibliotekarstwa, red. Maria Lenartowicz, Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Warszawa: SBP, 2012, s. 205-210. Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych; 1.
 • Krzywicki Stanisław, Judek Cecylia, Śliwka Magdalena. W: Słownik pracowników książki polskiej: Suplement III, red. Hanna Tadeusiewicz [et al.] Warszawa: SBP, 2010, s. 275.
 • Łazarek Anna, Nekrologia 2000 [Śliwka Magdalena], "Kronika Szczecina" 2000, nr 19, s. 224-225.
 • Michnal Władysław, Magdalena Śliwka – koleżanka na „bibliotecznym świeczniku”, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 1996, nr 1, s. 47-48.
 • Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005, red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005.
 • [Pietkiewicz Janina], Kronika Powiatowej Biblioteki Publicznej na powiat chojeński w Dębnie 1946-1966. W: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • "Pogląd: Dwutygodnik Komitetu Obrony Solidarności", Berlin, 31.7.1983, Rok 2, nr 14/40. W: Blog o polskich uchodźcach w Niemczech [online]. [Przeglądany 11.03.2021]. Dostępny w: https://uchodzcywniemczech.pl
 • Puch Władysław, Bogusławski Jan, Kronika Miasta i Gminy Dębna [1973)-1980. W: Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania [online]. [Przeglądany 11.03.2021].
 • Wesołowska Sylwia, Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005, red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, s. 219-221.
 • Zimmermann Udo, Pożegnanie Magdaleny Śliwki, "Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2000, nr 1, s. 68-70.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Agnieszka Gnat-Leśniańska