Marek Tałasiewicz

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Marek Tałasiewicz
Wojewoda szczeciński
brak zdjecia
Marek Tałasiewicz (2010)
Data urodzenia 23 sierpnia 1943
Miejsce urodzenia Kielce
Tytuły i nagrody dr nauk technicznych
Narodowość polska


Marek Jan Tałasiewicz (ur. 23 sierpnia 1943 w Kielcach) – dr nauk technicznych, naukowiec (autor kilku wzorów użytkowych i patentów oraz prac naukowo-badawczych z zakresu systemów sterowania i oceanotechniki) i wykładowca uniwersytecki, rzeczoznawca; szczeciński działacz polityczny, społeczny i gospodarczy, działacz opozycji solidarnościowej w okresie PRL, pierwszy „solidarnościowy” wojewoda szczeciński (19901998) oraz wojewoda zachodniopomorski od 2014[1], wiceprezes zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding, doradca Prezydenta Miasta Szczecina; publicysta.

Życiorys

Urodził się w Kielcach w 1943 roku, gdzie uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego i zdał maturę (1961). W tym okresie był czynnym członkiem i instruktorem ZHP. W latach 19561963 pełnił następujące funkcje: drużynowego, szczepowego, członka Komendy Hufca ZHP Kielce-miasto. Był także redaktorem gazetki Chorągwi Kieleckiej ZHP.

Następnie dostał się na Wydział Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, skąd został delegowany na dalsze studia do Instytutu Politechnicznego w Charkowie (Ukraina) – ukończył je w 1967 roku z dyplomem mgr inż. elektryka-automatyka[2]. W okresie studiów (19611967) był aktywnym członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich i dziennikarzem Tygodnika Studenckiego „Politechnik” w Krakowie (1962-1966) oraz Ilustrowanego Tygodnika Studenckiego „itd”. Wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – działał w nim do 1990 roku.

Po powrocie ze studiów na Ukrainie (ówcześnie |w ZSRR do Polski (1967) zamieszkał w Szczecinie i rozpoczął pracę na stanowisku starszego konstruktora w Biurze Projektowo – Konstrukcyjnym Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego. Następnie przeniósł się na Politechnikę Szczecińską (1971), gdzie pracował naukowo i dydaktycznie. M.in. był prodziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów. Równocześnie próbował udzielać się politycznie w Stronnictwie Demokratycznym (1968 - 1971) i w tzw. strukturach poziomych PZPR (19801981). Był także działaczem Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (19711981).

Od 1970 roku uczestniczył w działalności ruchów i organizacji opozycyjnych wobec władz PRL – uczestniczył w strajkach „grudniowych” (1970-1971), a po „wydarzeniach czerwcowych” 1976 sympatyzował z Komitetem Obrony Robotników. W latach 1980-1990 był aktywnym i prominentnym działaczem NSZZ „Solidarność”, organizatorem i uczestnikiem strajków, redaktorem i kolporterem nielegalnych pism opozycyjnych. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność” na Politechnice Szczecińskiej oraz przewodniczącym Komisji Zakładowej; zasiadał również w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Szczecinie. Współtworzył „Przymierze Społeczne Odrodzenie"[3] i udzielał się w Szczecińskim Klubie Katolików.

W okresie przełomu 1989/1990 współtworzył przedwyborczą regionalną strukturę zwolenników „Solidarności"[4] na terenie województwa szczecińskiego - Obywatelski Komitet Porozumiewawczy w Szczecinie (zwany także Obywatelskim Komitetem Porozumiewawczym Regionu Pomorza Zachodniego[5] lub Obywatelskim Komitetem Porozumiewawczym Ziemi Szczecińskiej[6]). Po wyborach samorządowych wygranych przez Komitety Obywatelskie „Solidarność”, w 1990 roku został radnym miasta Szczecina oraz delegatem Rady Miasta do Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego (radnym wojewódzkim). Krótko pełnił funkcję dyrektora Wojewódzkiego Biura Pracy, a wkrótce został pierwszym „solidarnościowym” Wojewodą Szczecińskim (od 24 kwietnia 1990 do 16 stycznia 1998). W tym okresie (1995) ukończył wyższy kurs obronny w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Marek Tałasiewicz – Wojewoda Szczeciński.

Po odejściu ze stanowiska wojewody rozpoczął pracę w gospodarce morskiej – kierował Morską Bazą Paliw Płynnych „Porta Petrol” S.A. w Szczecinie (19981999), a następnie został zastępcą prezesa Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding Spółka Akcyjna w Szczecinie (następczyni zrestrukturyzowanej Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego).

W wyborach samorządowych roku 1998 uzyskał mandat radnego wojewódzkiego w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z ramienia AWS. W kadencji 19982002 był członkiem Komisji Rozwoju i Promocji Województwa oraz Komisji Doraźnej ds. opracowania statusu i innych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Sejmiku[7].

W okresie rządów SLD został aresztowany na 4 miesiące (lipiec 2002) – prokurator przedstawił mu (oraz innym członkom zarządu) zarzuty niegospodarności i nieprawidłowości w obrocie akcjami Stoczni Szczecińskiej Porta Holding Spółka Akcyjna w Szczecinie[8]. Po czteroletnim procesie (20042008) Sąd okręgowy w pierwszej instancji uniewinnił go (i innych) od popełnienia zarzucanych czynów[9], a wyrok ten podtrzymał następnie sąd apelacyjny w postępowaniu odwoławczym, przyznając jednocześnie, że zarząd działał prawidłowo, w interesie stoczni[10].

Po 2004 roku pracował jako wykładowca w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i kierował Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie. W latach 20092010 był doradcą Prezydenta Szczecina[11].

W latach 1998 – [[2000] był członkiem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL), a następnie związał się z Platformą Obywatelską (PO) – był jednym z jej założycieli w regionie zachodniopomorskim (od 2000 roku, jeszcze jako członek SKL[12]). Jako członek PO w wyborach 2010 otrzymał na jej liście pierwsze miejsce[13] i ponownie został radnym wojewódzkim Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a następnie został przez radnych wybrany na Przewodniczącego Sejmiku[14].

Przebieg pracy zawodowej (zakresy zadań i osiągnięcia)

 • 1 września 196715 marca 1972 - Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego - starszy konstruktor w Biurze Projektowo – Konstrukcyjnym:
  • koncepcja i nadzór nad projektowaniem pierwszych polskich systemów automatyzacji umożliwiających bezwachtową pracę siłowni okrętowej;
  • przewodniczący Klubu Techniki i Racjonalizacji.
 • 16 marca 197231 stycznia1990 - Politechnika Szczecińskanauczyciel akademicki, adiunkt[15]:
  • Prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów;
  • Z-ca Dyrektora Instytutu Okrętowego ds. Nauczania, przewodniczący instytutowej komisji programowej;
  • Pełnomocnik Rektora ds. współpracy naukowej z Instytutem Oceanologii Akademii Nauk ZSRR;
  • Adiunkt w Zakładzie Automatyki i Teorii Systemów, później – w Zakładzie Technicznego Zabezpieczenia Okrętów;
  • Współudział w organizowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych z techniki systemów i systemów technicznego zabezpieczenia okrętów;
  • Nagrody ministra i rektora za osiągnięcia dydaktyczne i naukowo – badawcze.
 • Doktorat nauk technicznych (automatyka) uzyskany na Politechnice Szczecińskiej (1978).
 • 1 luty 199022 czerwca 1990 - Urząd Wojewódzki w Szczecinie – organizator i dyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie:
  • Organizacja w województwie struktur administracji pracy.
 • 23 czerwca 199016 stycznia 1998 - Wojewoda Szczeciński[16]:
  • organizacja struktur administracji rządowej w województwie szczecińskim,
  • koordynowanie działań administracji specjalnych;
  • przygotowanie planu rozwoju województwa i wielu programów sektorowych, np. zagospodarowanie mienia po jednostkach Armii Radzieckiej, program „Odra–2006”, budowa i organizacja nowych przejść granicznych;
  • członek Konwentu Wojewodów (1993 - 1998), przewodniczący Zespołu ds. Funkcjonowania Administracji Publicznej, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  • koordynowanie współpracy wojewodów pomorskich w zakresie edukacji regionalnej i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej;
  • przewodniczący Rady Programowej Instytutu Rozwoju Regionalnego Komunalnego Związku Celowego „Pomerania”;
  • współprzewodniczący Polsko – Niemieckiego Międzyrządowego Komitetu Współpracy Przygranicznej (1990 - 1998);
  • członek Polsko – Niemieckiej Międzyrządowej Rady ds. Ochrony Środowiska (1991 – 1998);
  • członek Rady Koordynacyjnej ds. Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów (1994 – 1997);
  • członek Rady ds. Współpracy z Obwodem Kaliningradzkim;
  • przewodniczący grupy roboczej Subregionalnej Współpracy Państw Regionu Morza Bałtyckiego.
 • 1 marca 199831 grudnia 1999 - Morska Baza Paliw Płynnych „Porta Petrol” S.A. w Szczecinie - prezes Zarządu Spółki:
  • prowadzenie inwestycji w Świnoujściu.
 • 1 października 1999 - 24 kwietnia 2002 - Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka Akcyjna w Szczecinie - wiceprezes Zarządu:
  • nadzór nad spółkami logistycznymi i portfelowymi Grupy Kapitałowej Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A.;
  • koordynacja „miękkiego zarządzania” w Grupie.
 • 5 maja 20025 lipca 2002 - Porta-Info sp. z o.o. w Szczecinie - prezes zarządu:
  • restrukturyzacja spółki w celu poprawienia konkurencyjności na rynku zewnętrznym.
 • 1 września 200428 lutego 2009 - Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie - nauczyciel akademicki w Katedrze Europeistyki.
 • 8 listopada 200716 czerwca 2008 - Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie - prezes Zarządu.
 • 16 czerwca 2009 - 1 września 2010 - Urząd Miasta Szczecina - Doradca Prezydenta Miasta Szczecina.
 • 1 - 28 lutego 2014 – Bulk Cargo Port Szczecin sp. z o.o. – doradca Zarządu,
 • od 12 marca 2014wojewoda zachodniopomorski,

Działalność społeczna i polityczna

 • Związek Harcerstwa Polskiego (1956 - 1963):
  • drużynowy, szczepowy, członek Komendy Hufca ZHP Kielce-miasto,
  • redaktor gazetki Chorągwi Świętokrzyskiej ZHP w Kielcach.
 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (1961 - 1990):
  • prezes szczecińskiego Klubu Turystów Pieszych „Wiercipięty” (1967 - 1972),
  • przewodniczący Okręgowej Komisji Turystyki Pieszej w Szczecinie,
  • Przewodnik Turystyki Pieszej, Instruktor Krajoznawstwa, Strażnik Ochrony Przyrody;
 • Zrzeszenie Studentów Polskich (19611967):
  • przewodniczący Rady Roku Wydz. Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1962-1963),
  • dziennikarz Tygodnika Studenckiego „Politechnik” w Krakowie (1962 - 1966),
  • przewodniczący Ośrodka ZSP w Charkowie (1964 - 1966).
 • Stronnictwo Demokratyczne (1968-1971):
  • przewodniczący Koła Inteligencji Technicznej w Szczecinie.
 • Członkostwo w organizacjach naukowo technicznych:

Działalność polityczna

 • Aktywny uczestnik strajków w grudniu 1970 - styczniu 1971:
  • członek straży strajkowej.
 • Od 1977 sympatyk KSS KOR.
 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (1980 - 1981):
  • POP w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej,
  • uczestnik tzw. struktur poziomych PZPR - bez formalnej funkcji.
 • Stowarzyszenie Społeczne „Odrodzenie” - współzałożyciel (1981).
 • NSZZ „Solidarność” (1980 - 1990):
  • w sierpniu 1980 współorganizator strajku okupacyjnego w Instytucie Okrętowym Politechniki Szczecińskiej,
  • członek Komitetu Założycielskiego na Politechnice,
  • członek Komisji Zakładowej na Politechnice,
  • członek Rady Porozumiewawczej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • członek Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie,
  • delegat na I Wojewódzki Zjazd Delegatów;
  • od 14 grudnia do 15 grudnia 1981 współorganizator i uczestnik strajku okupacyjnego na Politechnice Szczecińskiej;
  • 19821989 - wraz z Janem Otto, Władysławem Lisewskim, Jackiem Saukiem, Longinem Komołowskim, Jerzym Zimowskim, Ryszardem Lembasem i Danutą Kaczanowską członek nieformalnej grupy działaczy podziemia, związanej z Międzyzakładowym Komitetem Organizacyjnym[17];
  • redaktor, a także autor tekstów, tłumacz i grafik, podziemnego biuletynu „BIS"[18];
  • korespondent pisma „Obraz"[19];
  • kolporter podziemnych wydawnictw;
  • w październiku 1985 regionalny komisarz podziemnej „S” ds. kontroli wyborów do Sejmu PRL;
  • 1989 – luty 1990 - przewodniczący Komisji Zakładowej na Politechnice Szczecińskiej i członek Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.
 • Szczeciński Klub Katolików (1980 - 1989):
  • uczestnik Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.
 • Obywatelski Komitet Porozumiewawczy (OKP) Ziemi Szczecińskiej (1989 - 1990):
  • współzałożyciel, następnie wiceprzewodniczący i rzecznik prasowy.
 • Radny Miasta Szczecina (19901993).
 • Radny wojewódzki Sejmiku Samorządowego Województwa Szczecińskiego (1990) (i następnie województwa zachodniopomorskiego (1998 - 2002 oraz od 2010).
 • Stowarzyszenie Zachodniopomorskie - współzałożyciel i przewodniczący (19911993).
 • Członek Business Club w Szczecinie od 1995.
 • Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Aktywizacji Gmin i Regionu od 1997.
 • Członek Związku Pracodawców od 1998.
 • Członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1998 - 2000),
 • Pełnomocnik Platformy Obywatelskiej na Pomorze Zachodnie (od 2001), a członek PO od 2010.
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego (od 29 listopada 2010)[20].

Twórczość

Publikacje książkowe

Współtworzył 8 publikacji książkowych, w tym:

 • M.Tałasiewicz: Myśli o Pomorzu Zachodnim. Wyd. „Dokument” Archiwum Państwowego w Szczecinie, Szczecin 1998
 • R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, M. Tałasiewicz: Bilans pierwszych lat powiatów 1999 – 2001. „Roczniki samorządów Województwa Zachodniopomorskiego”. Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Pomerania, Szczecin 2002
 • M. Tałasiewicz, M. Molewicz: Szkic do analizy upadku Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. oraz jej grupy kapitałowej. w: Holdingi po polsku - od sukcesów do porażek. Studia przypadków. Seria wydawnicza „Case study”, nr 3. Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2003, str.15 –117
 • R. Czyszkiewicz, M. Molewicz, M. Tałasiewicz: Regionalne drogi rozwoju. Roczniki samorządowe województwa zachodniopomorskiego 1997 – 2002. Oficyna In Plus, Wołczkowo 2004
 • K. Kalita-Skwirzyńska, M. Kubus, J. Maciejewski, G. Nowak, A. Stachak, M. Tałasiewicz: Z Lipian do Maszewa i z powrotem. Oficyna In Plus, Szczecin 2004
 • P. Biniek, M. Tałasiewicz: „Stocznia Szczecińska. Upadek”. Wydawnictwo „Kurier-Press”, Szczecin 2011

Artykuły, referaty, publikacje naukowe

 1. Do 1990 roku był autorem 5 artykułów prasowych:
 • Chopin w Charkowie. Tygodnik studencki „Politechnik”, nr 36(293) z 19 VI 1965
 • Z Charkowa do Samarkandy. Część I: Ojciec jabłek. Ilustrowany Tygodnik Studencki „itd”, nr 2(268), 9 I 1966
 • Z Charkowa do Samarkandy. Część II: Kamienne miejsce. Ilustrowany Tygodnik Studencki „itd”, nr 3(269) z 16 I 1966
 • Z Charkowa do Samarkandy. Część III: Miasto Uług-Beka. Ilustrowany Tygodnik Studencki „itd”, nr 4(270) z 23 I 1966
 • Z Charkowa do Samarkandy Część IV: Miasto wichrów. Ilustrowany Tygodnik Studencki „itd”, nr 5(271) z 30 I 1966
 1. oraz współautorem 23 pozycji naukowych i technicznych, opublikowanych w Polsce i za granicą, dotyczących projektowania automatyki okrętowej, wśród nich:
 • A. Karczewicz, Tałasiewicz M.: Techniczne i ekonomiczne zagadnienia optymalizacji zakresu automatyzacji siłowni towarowych statków morskich. Instytut Okrętowy Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1970
 • J. Sołdek, M. Tałasiewicz (i inni): Założenia i koncepcje centralnego systemu pomiarów i kontroli na statku. Instytut Okrętowy Politechniki Szczecińskiej, praca nr 1/71/A, Szczecin 1971.
 • J. Sołdek, M. Tałasiewicz: Problemy badawcze i techniczne stosowania maszyn cyfrowych na statkach. Materiały konferencji naukowo – technicznej „Zastosowanie maszyn cyfrowych na statkach”, Gdańsk 25-27 III 1974.
 • J. Sołdek, R. Szablewski, M. Tałasiewicz: Prognoza zintegrowanego sterowania na statkach morskich. Materiały sesji naukowej „Polska na morzu 2000”, Gdańsk 1974 (także w: „Polska na morzu – 2000”, nr 2/1976, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1976, str. 226-238)
 • M. Tałasiewicz (red.): Automatyzacja, pomiary, kontrola i sterowanie na promach pasażersko – samochodowych. Instytut Okrętowy politechniki Szczecińskiej, praca nr 17/75/A, Szczecin 1975
 • M. Tałasiewicz: O metodyce określania racjonalnego zakresu nadzoru nad siłowniami okrętowymi, Materiały konferencji „Zastosowanie informatyki i techniki systemów w sterowaniu flotą”, PKAPI, NOT, IOPS, Szczecin 20 XII 1977, str. 41-54
 • M. Tałasiewicz:,,Komputery na statkach. Materiały konferencji „Zastosowanie komputerów w przemyśle”, Szczecin 20-21 XI 1978, tom I, str. 197-208
 • M. Tałasiewicz: Zastosowanie komputerów w gospodarce morskiej. „Technika i Gospodarka Morska” vol. 29 (1979), nr 5 (335), str. 292
 • M. Tałasiewicz: Metoda obliczania czasu awaryjnych przestojów złożonych systemów technicznych (na przykładzie siłowni okrętowych). Materiały konferencji „Cybernetyka w gospodarce morskiej”, Gdynia 24-26 IX 1979, tom II, str. 259-268
 • M. Tałasiewicz: O wpływie systemu kontroli na jakość funkcjonowania siłowni okrętowych. Materiały sympozjum „Aktualne problemy technicznej eksploatacji floty”, Szczecin 4 XII 1980, str. 25-34
 • M. Tałasiewicz: Nadzór nad złożonymi systemami technicznymi na przykładzie systemu dynamicznej stabilizacji położenia. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej, nr 165, Szczecin 1981, str. 73-74
 • M. Tałasiewicz: O proektirovanii sistem kontrolya slozhnykh tekhnicheskikh sistem. W: „Vestnik Khar’kovskogo politekhnicheskogo instituta”. Nr 210. Avtomatika i priborostroenie. Vypusk 10. „Vyshcha shkola”, Izd-vo pri Kharkovskom universitete. Khar’kov 1984. str.18-19
 • M. Tałasiewicz: Sterowanie zespołem wciągarek w aktywnym cięgnowym systemie utrzymywania pozycji statku. Materiały XIII Sesji Naukowej Okrętowców, 1988, str. 747-758
 • M. Tałasiewicz, M. Thierry: Statki i systemy do prac poszukiwawczo-dokumentacyjnych, wydobycia i transportu konkrecji żelazo-manganowych. „Technika i Gospodarka Morska” nr 7/89, str. 333-336
 1. Po 1990 roku był autorem i współautorem 35 artykułów i referatów na tematy gospodarcze, polityczne i społeczne dotyczące regionu Pomorza Zachodniego – wśród nich:
 • Samorząd terytorialny za progiem, opublikowane w 4 częściach w czasopiśmie „Jedność”, od 5 kwietnia do 3 maja 1990
 • Współpraca międzyregionalna w dobie otwarcia europejskiego. W:"Szanse i powinności Pomorza”, materiały II Pomorskiego Sejmiku Społeczno-Kulturalnego, Szczecin, 27 kwietnia 1991 (str.5-16)
 • Szczecin – Polens Tor zum Westen..., W: „Polen und wir”. Zeitschrift fuer Deutsch – Polnische Verstaendigung. No 4/1994, s. 13-15
 • Pomorze Zachodnie z perspektywy pięćdziesięciolecia. W: „50 lat Polski na Pomorzu Zachodnim. Polityka – Społeczeństwo - Kultura”, Materiały z sesji naukowej pod red. K. Kozłowskiego i E. Włodarczyka, Szczecin 19-20 maja 1995 r., Wyd. Archiwum Państwowego „Dokument” w Szczecinie, Szczecin 1996, str. 227-232
 • Atrakcyjność regionu szczecińskiego na mapie inwestycyjnej kraju. Zachodniopomorskie Forum „Finanse ‘97”, Szczecin, 5-7 III 1997, Materiały konferencyjne, str.193-195
 • Przyszłość już się zaczęła. Uwagi o rozwoju i przyszłości Pomorza Zachodniego. „Przegląd Samorządowy” nr 9, IX 1997
 • Polsko – niemieckie pogranicze – obszar współpracy i nadziei. „Europa Regionum”, t. II, Polsko – Niemieckie Towarzystwo Badań Regionalnych Europa Regionum, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997. Tekst skrócony: „Przegląd Samorządowy” nr 36(12/97), Szczecin, XII 1997
 • Rozwój Województwa Szczecińskiego w latach 1990 –1997. „Przegląd Samorządowy” nr 39(3/98), III 1998
 • Euroregiony jako miejsce współpracy, integracji i rywalizacji. Kongres Pomorski w Szczecinie, 5 VI 1998
 • Prawica, konserwatyzm. Pismo Zachodniopomorskie. Biuletyn SKL w Szczecinie, nr 1, Szczecin, XI 1998
 • Przyszłość już się zaczęła. Księga Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego Gdańsk 1997-Szczecin 1998, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Instytut Pomorski, Gdańsk 1999, str.343-346
 • Szczecin i Pomorze Zachodnie w kształtowaniu polskiej gospodarki morskiej. Materiały konferencji naukowej „Morze elementem polskiej racji stanu”, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin1999, str. 205-208
 • Odra – rzeka lepszego losu. Sesja naukowa „Polska myśl morska XX w.”. Warszawa, 8 II 2000
 • The Borderland between Poland and Germany. ”The Polish Foreign Affairs Digest”. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, t.2 nr 1(2), 2002, Warszawa 2002, pp.211-215
 • Kto odpowiada za katastrofę stoczni. „Rzeczpospolita”, 20 VI 2002
 • Konsolidacja polskich stoczni – jeszcze jedno podejście?... W: Wortal „Wrota Pomorza Zachodniego”, 25 listopada 2003
 • Pomorze Środkowe – szkic do portretu separatystów. Opublikowane w portalu Wrota Pomorza Zachodniego w dniu 15 stycznia 2004 r.
 • Czas przeszły dokonany, niedokończony.... W: „Cztery Strony” (Miesięcznik Kulturalny Kuriera Szczecińskiego) nr 7, 4 czerwca 2009
 • "Nie będziemy płacić za wasz kryzys”, czyli dobro ogólne a interes wspólny. „Kurier Szczeciński”, 24 lipca 2009
 • Chwała i dramat Stoczni Szczecińskiej. „Kronika Szczecina 2009”, Wydawnictwo „Dokument”, Szczecin 2010, str. 95-104
 1. W okresie od 22 stycznia 1993 do 15 stycznia 1998 opublikował 61 artykułów pod wspólnym nadtytułem Sprawa miesiąca, w comiesięcznym dodatku Monitor Wojewódzki „Głosu Szczecińskiego”.
 1. Felietony na tematy społeczne, gospodarcze i polityczne pod ogólnym nadtytułem Bez gniewu i zawziętości
  1. publikowane w „Dzienniku Szczecińskim” - 27 felietonów cotygodniowych publikowanych od 22 I 1993 do 23 VII 1993;
  2. publikowane w „Głosie Szczecińskim” - 101 felietonów cotygodniowych publikowanych od 24 stycznia 1998 do 29 stycznia 2001;
  3. publikowane w „Nowym Kurierze” - 5 felietonów comiesięcznych w 2001 roku.

Ekspertyzy i opinie

 • Opinia na temat Generalnej oceny wpływu budowy sieci autostrad na środowisko w Polsce. Przegląd Samorządowy nr 30(6/97), Szczecin, czerwiec 1997
 • wspólnie z A. Zelek i P. Lewandowski: Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej na Pomorzu Zachodnim do 2006 roku – na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, maj 2002
 • udział w pracy zbiorowej pod red. J. Hozera: Analiza i diagnoza rozwoju portu Świnoujście, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2006
 • udział w pracy zbiorowej pod red. J. Zaleskiego: Program prewencyjnego zapobiegania powodzi w dorzeczu Odry ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Warty i Zalewu Szczecińskiego – OdraRegion. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław 2006

Zainteresowania pozazawodowe

 • polityka, polityka regionalna, europeistyka, funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 • krajoznawstwo oraz turystyka piesza i górska;
 • literatura;
 • internet – m.in. własna strona w Facebook [1]

Życie prywatne

 • Jest żonaty (żona – Magdalena, także emerytka[21]). Mają jednego syna i czworo wnucząt.
 • Syn, Mieszko Tałasiewicz, jest doktorem habilitowanym filozofii i pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego (dyrektor Instytutu Filozofii, kierownik studiów doktoranckich, Senator UW i Członek Kolegium Elektorów UW, redaktor kwartalnika „Filozofia Nauki"[22] [23]).
 • Synowa, Agnieszka Bogumiła Tałasiewicz, jest prawnikiem, doradcą podatkowym[24] i partnerem w firmie doradczej Ernst&Young w Warszwie[25].

Wyróżnienia, odznaczenia i medale

Przypisy

 1. Nagła rezygnacja - Tałasiewicz za Zydorowicza, w: 24Kurier.pl[dostęp: 28.02.2014]
 2. Mgr inż. elektryk – automatyk, absolwent Charkowskiego Instytutu Politechnicznego im. W.Lenina (wg informacji Archiwum UW w Szczecinie, sierpień 2011)
 3. J. Tarnowski: Przymierze Społeczne Odrodzenie, w: Encyklopedia Solidarności [dostęp: 30.08.2011]
 4. A. Dudek: Komitety Obywatelskie, w: Encyklopedia Solidarności[dostęp: 30.08.2011]
 5. Obywatelski Komitet Porozumiewawczy, w: Centrum Dialogu PRZEŁOMY[dostęp: 30.08.2011]
 6. S.Wójcikowa: Marek Jan Tałasiewicz, w: Encyklopedia Solidarności [dostęp: 30.08.2011]
 7. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego – kadencja 1998-2002[dostęp: 30.08.2011]
 8. P. Kobalczyk: Krajobraz siedem lat po linczu, w: Rzeczpospolita, 16.05.2009[dostęp: 30.08.2011]
 9. D Staniewski: Za szkody i areszt. W: Portal Morski, 06.04.2011[dostęp: 01.09.2011]
 10. D. Staniewski: Za szkody i areszt, w: 24 Kurier – Serwis Kuriera Szczecińskiego[dostęp: 30.08.2011]
 11. Y. Husaim – Sobecka: Szczecin: Prezydent Krzystek dobrał sobie doradców, w: GS24 – Serwis Głosu Szczecińskiego, 07.08.2009[dostęp: 30.08.2011]
 12. Patrz: Platforma Obywatelska 20-24.01.2010[dostęp: 30.08.2011]
 13. M. Parkitny: Marek Tałasiewicz z jedynką. Platforma Obywatelska zamyka listy do sejmiku województwa, w: GS24 – Serwis Głosu Szczcińskiego, 14.10.2010[dostęp: 30.08.2011]
 14. Marek Tałasiewicz – Przewodniczący Sejmiku WZ, w: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego[dostęp: 30.08.2011]
 15. wg danych osobowych w Archiwum UW w Szczecinie
 16. Wg danych Archiwum UW w Szczecinie
 17. A. Kubaj: Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny „S” Regionu Pomorza Zachodniego, w: Encyklopedia Solidarności[dostęp: 30.08.2011]
 18. Podziemny biuletyn Społecznego Komitetu Nauki w Szczecinie
 19. L. Mrozowska: "Obraz" – czasopismo, w: Encyklopedia Solidarności[dostęp: 30.08.2011]
 20. A. Zadworny: Geblewicz marszałkiem, Tałasiewicz przewodniczący. Za: GW Szczecin, 29.11.201[dostęp:30.09.2011]
 21. M.Szczepkowska: Nie jestem przestarzałą gwiazdą rocka, w: 24Kurier – Serwis Kuriera Szczecińskiego, 30.08.2011[dostep: 30.08.2011]
 22. Pracownicy UW – dr hab. - adiunkt Mieszko Tałasiewicz[dostęp: 30.08.2011]
 23. Mieszko Tałasiewicz], w: Portal Studentów IF UW][dostęp: 30.08.2011]
 24. Agnieszka Tałasiewicz – doradca podatkowy, w: e-prawnik.pl[dostęp: 30.08.2011]
 25. Ernst$Young – patrz: Agnieszka Tałasiewicz[dostęp: 30.08.2011]
 26. DU z 2003, nr 191/1869: Rozporządzenie RM w spr. ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"[dostęp: 30.08.2011]
 27. Towarzystwo Przyjaciół Szczecina, w: Bazy.ngo.pl[dostęp: 01.09.2011]

Źródła

 • T. Białecki (red.): Encyklopedia Szczecina, T2 (P-Ż), Wyd. US-Instytut Historii, Szczecin 2000, s. 502, ISBN 83-87341-45-2
 • M. J. Tałasiewicz: Curriculum vitae. Szczecin, sierpień 2011
 • M. Tałasiewicz: Wykaz publikacji. Materiały własne autora. Szczecin, 2011
 • Dane z akt osobowych znajdujących się w archiwum Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie (sierpień 2011)

Zobacz też

Linki zewnętrznePoprzednik
Stanisław Malec
500px-Herb Polski.svg.png Wojewoda szczeciński
1990 - 1998
500px-Herb Polski.svg.png Następca
Władysław Lisewski
(także Wojewoda zachodniopomorski)


Poprzednik
Marcin Zydorowicz
(Wojewoda zachodniopomorski)
500px-Herb Polski.svg.png Wojewoda zachodniopomorski
2014 -
500px-Herb Polski.svg.png Następca

Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego


IES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak
200px-Nuvola apps important.svg.png Artykuł z Internetowej Encyklopedii Szczecina znajduje się w trakcie weryfikacji i oczekuje na ewentualne uzupełnienie bibliografii i/lub dostosowanie do standardów Encyklopedii Pomorza Zachodniego