Nad Odrą i Bałtykiem - Kronika Kulturalna (TV)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Nad Odrą i Bałtykiem - Kronika Kulturalna (1966) – program zrealizowany z okazji zbliżającego się III „Milenijnego” Kongresu Kultury Polskiej (7–9 października 1966)

W olbrzymim kompleksie problemów i zagadnień składających się na pojęcie „kultura”, niepoślednie miejsce zajmuje regionalny ruch społeczno-kulturalny. W odniesieniu do tzw. Ziem Zachodnich, szczególnie zaś do województw wrocławskiego i szczecińskiego, społeczne inicjatywy miały w wielu wypadkach decydujący wpływ na rozwój kulturalny wsi, miast i regionu. To bezinteresowne działanie wielu ludzi w poważnej części określiło stan posiadania społeczeństwa w zakresie kultury na Ziemiach Zachodnich. Czy ruch ten słusznie nazywa się regionalnym? W jakim stopniu ruch ten zadecydował o obliczu kulturalnym tych ziem? Jaki jest model organizacyjny środowisk kulturalnych w poszczególnych województwach? Jaką rolę spełnia obecnie kultura na Ziemiach zachodnich? Na te pytania starają się odpowiedzieć zgromadzeni w studiu telewizyjnym delegaci na III Kongres Kultury Polskiej: inż. Bronisław Kupczyński - prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia, inż. Andrzej Lesiewski - redaktor naczelny tygodnika regionalnego „Nowiny” z Jeleniej Góry, Zbigniew Turkiewicz - sekretarz Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Szczecinie, Józef Wiłkomirski - dyrektor Filharmonii Szczecińskiej.

Dyskusję w programie uzupełniły materiały filmowe:

  • Działalność kulturalno-oświatowa w Jeleniej Górze – wizyta w klubie „Kwadrat”, jednej z dwunastu placówek wchodzących w skład Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich w Jeleniej Górze; spotkanie w klubie z Andrzejem Lesiewskim, byłym prezesem Towarzystwa, które od 8 lat pełni funkcję koordynatora pracy kulturalno-oświatowej na terenie całego powiatu; działalność pracowni fotograficznej, pracowni modelarstwa lotniczego i Amatorskiego Klubu Filmowego; zajęcia klubowe w sekcjach językowej, dyskusyjnej i tanecznej;
  • W Kamieniu Pomorskim – krótki zarys historyczny miasta; działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej (m.in. sesje popularno-naukowe w oparciu o rezultaty badań archeologicznych; organizacja wspólnie ze szczecińskim Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej);
  • Kłodzko – działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, m.in. organizacja Kłodzkiej Wiosny Poetyckiej, wydawanie publikacji związanych z regionem („Roczniki Kłodzkie”, tomiki poezji, opracowania historyczne itp.);
  • Na Ziemi Myśliborskiej – inauguracja nowego roku kulturalno-oświatowego w Stawie (17 września), działalność Rejonowego Ośrodka Kultury w Stawie (Gromadzka Biblioteka Publiczna, czytelnia, salka odczytowo-telewizyjna, kiosk „Ruch”, zespoły teatralny i mandolinistów, chór dziecięcy, kółko fotograficzne); wizyta w Barlinku (otwarcie poplenerowej wystawy malarstwa i rysunku zorganizowanej przez Myśliborskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, działalność pierwszej w województwie Izby Pamiątek oraz Społecznego Ogniska Muzycznego i Chóru „Halka”, cykliczne koncerty „Przy świecach i kawie”, organizowane przez Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne im. Henryk Wieniawskiego);
  • W Legnicy – historia Legnickiego Towarzystwa Naukowego, powstałego w 1959 roku z inicjatywy mgr. Tadeusza Gumińskiego (kompletowanie zbiorów bibliotecznych, w tym „białych kruków”, m.in. Kroniki świata Hartmanna Schedla z 1493 roku, wydawanie własnego periodyku „Szkiców Legnickich”, działalność wystawiennicza powstałego w 1964 roku Muzeum Ziemi Legnickiej);
  • W Szczecinie – relacja z obrad Ogólnopolskiego Sejmiku Twórców Morskich, zorganizowanego we wrześniu przez Klub Marynistów i Szczecińskie Towarzystwo Kultury (obrady z udziałem ministra kultury i sztuki Lucjana Motyki), podjęcie uchwały, zawierającej wnioski i postulaty, które mają być zaprezentowane na III Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie (m.in. otwarcie uniwersytetu na Wybrzeżu, rozwinięcie akcji stypendialnej dla twórców morskich, powołanie do życia naukowego kwartalnika morskiego, organizowanie konkursów i wystaw marynistycznych, ustanowienie specjalnej nagrody marynistycznej), otwarcie w Zamku wystawy fotograficznej „Morze okiem dziennikarza” (laureatem I nagrody w postaci „Złotego Neptuna” został szczeciński fotoreporter Andrzej Wituszyński, „Srebrne Neptuny” przypadły w udziale Zenonowi Dmochowskiemu ze Szczecina i Stefanowi Kraszewskiemu z Sopotu);

ŹródłaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz