Oflag II C - Woldenberg (film)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Oflag II C - Woldenberg (1994) – jesienią 1939 roku Niemcy rozpoczęli w Woldenbergu (dziś Dobiegniew) budowę obozu (Oflag II C), w którym po kampanii wrześniowej uwięziono polskich jeńców wojennych, głównie oficerów WP. W okresie od 1940 roku do zakończenia wojny, w Woldenbergu przebywało około 6 tys. polskich oficerów i ponad siedmiuset szeregowców, wśród nich wielu wybitnych przedstawicieli polskiej inteligencji – m.in. aktor Kazimierz Rudzki, poeta Konstanty Ildefons Gałczyński, pisarz Marian Brandys. Fakt ten sprawił, że w obozie rozwinęła się na dużą skalę działalność oświatowa, kulturalna i naukowa. Jeńcy, zorganizowani zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w koła specjalistyczne (m.in. medyków, prawników, techników, rolników), prowadzili systematyczne szkolenie zawodowe. Niektóre koła naukowe organizowały normalne studia akademickie, które dały zaczątek do powstania Uniwersytetu Woldenberskiego. W 1944 roku liczba studentów tej konspiracyjnej uczelni wynosiła 1500 osób. W charakterze wykładowców pracowało 80 osób. Uniwersytet był ewenementem w niemieckich obozach jenieckich podczas II wojny światowej. Rozwijało się tu bujne życie kulturalne i artystyczne. Istniały dwa teatry obozowe – dramatyczny i kukiełkowy, chóry i zespoły muzyczne. Wystawiano sztuki i opery polskich autorów. Ta wszechstronna działalność jeńców Oflagu II C została dobrze udokumentowana. Zachowały się zdjęcia, numery gazetek, obozowych, grafiki, znaczki pocztowe. Pozostały zapiski i wspomnienia więźniów. Po wojnie byli jeńcy obozu utworzyli koło Woldenberczyków. Ze składek zbudowali w Dobiegniewie szkołę, w której znajduje się izba pamiątek Oflagu II C. Tradycją stały się zjazdy Woldenberczyków w kolejne rocznice wybuchu wojny. Film przedstawia zjazd byłych jeńców w 40 rocznicę wybuchu wojny. Prezentuje zachowane dokumenty, stare fotografie, wspomnienia byłych jeńców.

Informacje o filmie

  • scenariusz i realizacja: Andrzej Androchowicz
  • zdjęcia: Mirosław Skrzypczak
  • dźwięk: Andrzej Szalbierz
  • montaż: Elżbieta Jackiewicz
  • lektor: Roman Baczyński
  • kier. produkcji: Nina Ciążyńska
  • dane techn.: kolor
  • czas: 29'20"
  • produkcja: TVP Wrocław 1994
  • emisja: 16 maja 1994, godz. 16.00 (TVP Polonia – Blok programów edukacyjnych)IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz