Pogranicza (czasopismo)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pogranicza
Pogranicza
'
Częstotliwość dwumiesięcznik
Wydawca Miejska Biblioteka Publiczna (Szczecin)
Kraj Polska
Tematyka kulturalno-literacka
Ukazuje się od 1994
Ukazywał się do 2012
Naczelny Inga Iwasiów
Format 24 cm
ISSN 1233-3654
Zobacz Pogranicza w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

Pogranicza - szczeciński dwumiesięcznik kulturalny o tematyce literacko-kulturalnej wydawany w latach 1994-2012.

Historia

Pismo powstało w 1994 roku. Początkowo działało jako kwartalnik, później przeobraziło się w dwumiesięcznik. Inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym był Mirosław Lalak. Pismo redagowane było przez szczecińskich pisarzy i pracowników polonistyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jak czytamy w nocie redakcyjnej z pierwszego numeru: "Pragniemy wydarzenia i zjawiska uwarunkowane specyficznym położeniem Szczecina w rytm ogólnopolskiego życia kulturalnego, rozpatrywać je w kontekście spraw i doświadczeń żywotnych dla naszych najbliższych sąsiadów, Niemiec i krajów skandynawskich. Zobowiązuje nas do tego nie tylko dziedzictwo historii, tak różnorodne i skomplikowane w przypadku naszego miasta, ale i przekonanie, że przestrzeń kultury, przestrzeń publiczna kształtująca nasz los jest światem rozciągającym się ponad tradycyjnie pojmowanymi granicami"[1].

Po tragicznej śmierci Mirosława Lalaka (23 marca 1999 roku) stanowisko redaktor naczelnej objęła Inga Iwasiów (od numer 3/1999 [20])[2], która od początku była członkinią redakcji.

Początkowo wydawcą „Pograniczy” był Dom Kultury "Klub 13 Muz" w Szczecinie. Wydawcą dwóch ostatnich numerów (6/2011 i 1/2012) była Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie.

"Pogranicza" publikowały materiały poświęcone dziejom kulturalnym Szczecina, historii regionu oraz bieżącym wydarzeniom artystycznym w mieście. Zamieszczano także krótkie formy poetyckie i prozatorskie, w tym debiuty, szkice krytycznoliterackie o literaturze współczesnej, omówienia nowości wydawniczych. Ważne były zagadnienia sztuki i architektury.

Po wydaniu 96. numerów w połowie 2012 roku redakcja podjęła decyzję o zaprzestaniu wydawania "Pograniczy". Powodem rozwiązania czasopisma był konflikt z ówczesnym wydawcą - Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie[3]. Pismo nie doczekało więc nieodległego jubileuszu 20-lecia istnienia.

Redakcja (ostatni skład): Inga Iwasiów (redaktor naczelna), Iza Krupa (sekretarz redakcji), Piotr Krupiński, Jerzy Madejski. Piotr Michałowski (zastępca redaktor naczelnej)

W "Pograniczach" publikowali m.in.: Edward Balcerzan, Sławomir Buryła, Anna Frajlich, Brygida Helbig, Erazm Kużma, Artur Daniel Liskowacki, Henryk Markiewicz, Tomasz Mizerkiewicz, Krzysztof Niewrzęda, Robert Ostaszewski, Andrzej Skrendo, Leszek Szaruga, Piotr Śliwiński, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Olga Tokarczuk, Krzysztof Uniłowski, Adam Wiedemann.

Przypisy

  1. "Pogranicza" nr 1/1994 [1], s. 3.
  2. Numer "Pograniczy" 2/1999 [19] ukazał się już po śmierci Mirosława Lalaka, ale widniał on jeszcze jako redaktor naczelny.
  3. Elżbieta Lipska, Pogranicza znikają na zawsze?, wSzczecinie.pl, 02 lipca 2012, [dostęp 2015-10-30].
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Krzysztof Lichtblau