Pomnik poległych w I wojnie światowej (Błotno, powiat stargardzki)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Pomnik poległych w I wojnie światowej, Błotno (pow. stargardzki), 2014

Pomnik poległych w I wojnie światowej w Błotnie (niem. Jakobsdorf), gm. Dobrzany, pow. stargardzki znajduje się w centrum wsi, na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. Jest to wykonany z piaskowca obelisk ustawiony na trójstopniowym cokole i płaskiej podstawie. Na ścianie frontowej umieszczony jest wypukły relief Krzyża Żelaznego wz 1914, poniżej inskrypcja: Unseren/ im Weltkriege gefallenen/ Helden/ 1914-1918. / Die/ dankbare Gemeinde/ Jakobsdorf. Na ścianach bocznych obelisku wyryta lista zawierająca nazwiska, daty urodzin i śmierci 23 poległych i 4 zaginionych żołnierzy:

1914/ Gefr. Emil Wobig / * 10.4.1886 † 19.8./ Gren. Gust. Blindow / * 13.1.1895 † 28.8./ Res. Albert Marquardt / * 22.6.1888 † 14.9./ Musk. Gust. Haseteu(?)/ *10.10.1892 † 3.10./ Untffz. Thom.(?) Bietz / * 24.11.1897 † 21.10/ 1915/ Res. Hermann Schröder/ * 6.12.1884 † 16.2/ Res. Wilhelm Klatt/ * 4.6.1884 †10.4./ Füsl. Ant. Bleeck/ * 31.1.1885 † 23.7./ Drag. Erich Hein/ *8.4.1894 † 11.9./ Musk. Paul Hoffmann/ *??.??.1882 † 28.9./ Musk. Walter L?/ *9.4.1891 † ??.8./ Drag. Erich Hein/ * 8.4.1894 † 11.9./ 1916/ Musk. Aug. Gaulke/ * 16.1.1891 † 7.7./ Musk. Fritz Braatz/ *6.12.1896 † 21.9./ 1917/ Artllr. Richard Hein/ *30.9.1897 †30.6./ Inft. Franz Hein/ * 23.1.1896 † 3.7./ Musk. Emil Jiljahn/ * 23.12.1896 † 6.11./ 1918/ Gefr. Fritz Saeckel/ * 18.6.1891 †12.1./ 1918/ Inft. Robert Gaulke/ * 28.11.1893 † 11.4/ Musk. Erich Pehl/ * 21.6.1893 † 22.4./ Musk. Alb. Hein/ * 28.3.1895 † 24.4./ Ers. Res. Gustav Marquardt/ *13.8.1885 † 27.8./ Schüt. Franz Gaulke/ *27.2.1899 † 6.11. Vermisste/ Musk. Gotth. Krummhauer/ *13.9.1893 v.31.1.1915/ Res. Karl Krüger/ *15.11.1885 v. 6.6.1915/ Musk. Gustav Gehrke/ *20.3.1896 v.27.9.1916/ Serg. August Hein/ *12.1.1882 v.19.7.1918.

Bibliografia

  • Bierca Andrzej. Miejsca i formy upamiętnienia żołnierzy poległych w I wojnie światowej w Stargardzie i okolicach, Stargardia, T. 2, Stargard 2002.
  • Karta ewidencji upamiętnień I wojny światowej nr 244 opracowana przez K. Wójcik, L. Walasek, 2002; archiwum Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.
  • Majewski Marcin. Gmina Dobrzany. Zabytki powiatu stargardzkiego, Stargard 2013.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Anna Bartczak