Puszcza Bukowa

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Puszcza Bukowa (także Knieja Bukowa)[1] – kompleks leśny położony przy południowo-wschodnich dzielnicach Szczecina na Wzgórzach Bukowych. Wchodzi w skład Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, utworzonego w 1981 r. oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”, utworzonego w 1996 r. Wyróżnia się dominacją dobrze zachowanych żyznych lasów liściastych, zwłaszcza buczyn, które występują tu w wielu postaciach siedliskowych (buczyny kwaśne, żyzne, źródliskowe). Występują tu poza tym lasy łęgowe (w tym rzadki na niżu podgórski łęg jesionow]), olsy, dąbrowy, bory sosnowe i grądy. Czynnikiem sprzyjającym zróżnicowaniu lasów i zachowaniu ich walorów naturalnych jest bogata rzeźba Wzgórz Bukowych i dominacja żyznych siedlisk świeżych i wilgotnych.

Geografia Puszczy

Najważniejsze szczyty to: Bukowiec – 149 m n.p.m., Lisica – 140 m n.p.m., Łowczyn – 138 m n.p.m., Czajcza Góra – 133 m n.p.m., Jelonki – 132 m n.p.m., Świątek – 119 m n.p.m., Sobolowa Góra – 119 m n.p.m.

Strumienie należą do trzech zlewisk:

Jeziora w Szczecińskim Parku Krajobrazowym wypełniają na ogół naturalne, polodowcowe zagłębienia terenu. Występują głównie w południowej części Parku. W granicach parku znajduje się 17 jezior pochodzenia polodowcowego (największe z nich to Jezioro Binowskie i Glinna Wielka) oraz 2 powstałe w wyniku działalności człowieka. Są to: Jezioro Szmaragdowe oraz tzw. Nowy Staw.

Flora

Różnorodność siedlisk Wzgórz Bukowych powoduje, że wykształciły się tu wyjątkowo liczne zbiorowiska roślinne z bardzo bogatą florą. Flora Puszczy Bukowej obejmuje ok. 1250 gatunków roślin, w tym 53 gatunki podlegające całkowitej ochronie (m.in. cis pospolity, jarząb szwedzki, rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, wiciokrzew pomorski, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, storczyk krwisty, buławnik wielkokwiatowy). Na terenie Puszczy Bukowej w licznych dolinach strumieni występują łęgi: olszowo – jesionowe, jesionowe (podgórskie). W bezodpływowych zagłębieniach terenu z wysokim poziomem wody występują olsy i łozowiska.

Fauna

Fauna Puszczy Bukowej jest bardzo bogata, obejmuje 141 gatunków ptaków, 36 gatunków ssaków, 16 gatunków płazów i gadów. Rzadkie gatunki (podlegające całkowitej ochronie prawnej) to m.in.:

  • ptaki – bocian czarny, bielik, orlik krzykliwy, kania ruda;
  • gady – padalec, żmija zygzakowata, zaskroniec, gniewosz plamisty;

Bardzo bogata jest również flora motyli, reprezentowana przez około 400 gatunków, przy czym motyle dzienne stanowią około 60 gatunków (m.in. paź królowej, niestrzęp głogowiec, mienia tęczowiec, strażnik), odkryto też rzadkie gatunki kosarzy, pajęczaków, chrząszczy i mięczaków. Spośród wszystkich rozpoznanych dotąd w Puszczy gatunków fauny 169 objętych jest ochronną prawną. Jeszcze bardziej rygorystycznej ochronie podlegają stanowiska lęgowe bielika, kani rudej, orlika krzykliwego, bociana czarnego. Obszar Puszczy Bukowej to miejsce występowania gatunków znajdujących się w spisie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Należą do nich m.in.: bąk, kania ruda, bielik, orlik krzykliwy, ohar, kozioróg bukowiec, jelonek rogacz.

Rezerwaty przyrody

Głazy narzutowe

Nazwa Opis Obwód (cm) Wysokość (cm) Położenie (numer oddziału) Zdjęcie
Głaz Grońskiego gnejs szaro-różowy, średnioziarnisty 1230 140 238
Gronskiego.jpg
Głaz Szwedzki gnejs plagioklazowo-biotytowy, różowo-szary, granoblastyczny z żyłą pegmatytową 970 180 251
Szwedzki.jpg
Głaz Serce gnejs smalandzki szaro-różowy 1450 150 261
Glazserce.jpg
Głaz Krajoznawców granit biotytowy, różowo-szary, różnoziarnisty 1750 270 186
Głaz Słupi granit biotytowy, różowy, różnoziarnisty 865 150 283
Głaz Słupieniec granit 870 150 281
Głaz Omszały granit biotytowy, różowy, różnoziarnisty 900 120 250
Głaz Ukryty granit szary 1200 100 173
Głaz Kołyska granit szary 900 200 346
Głaz przy Leśnej Szosie granit szary, zagłębiony 1250 50 156
Głaz przy autostradzie b.d. b.d b.d b.d
Głaz Antoni[2] b.d. b.d b.d b.d link
Głaz Błażej[3] b.d. b.d b.d b.d link

Pomniki

Szlaki turystyczne

POL Szlak czerwony.svg Szlak Nadodrzański POL Szlak czerwony.svg Szlak im. Stanisława Pawelskiego POL Szlak czerwony.svg Szlak przez Słupi Głaz im. Wojciecha Lipniackiego POL Szlak czerwony.svg Szlak przez Trawiastą Buczynę

POL Szlak niebieski.svg Szlak im. Stanisława Grońskiego POL Szlak niebieski.svg Szlak Równiny Wełtyńskiej i Pojezierza Myśliborskiego

POL Szlak zielony.svg Szlak im. Bolesława Czwójdzińskiego POL Szlak zielony.svg Szlak Woja Żelisława

POL Szlak żółty.svg Szlak im. Bolesława Krzywoustego POL Szlak żółty.svg Szlak Artyleryjski POL Szlak żółty.svg Szlak Buczynowych Wąwozów POL Szlak żółty.svg Szlak do Szwedzkiego Kamienia POL Szlak żółty.svg Szlak Familijny przez Park Leśny Zdroje

POL Szlak czarny.svg Szlak PTTK „Wiercipięty” POL Szlak czarny.svg Szlak Górski na Bukowiec POL Szlak czarny.svg Szlak „Vadam” POL Szlak czarny.svg Szlak Sekwoi POL Szlak czarny.svg Szlak przez Wielecki Staw POL Szlak czarny.svg Szlak do Jeziora Szmaragdowego Szlak „Zielona Odra”

Punkty widokowe

Przypisy

Bibliografia

Zobacz też