Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina (SPK), organizacja zajmująca się propagowaniem kultury oraz historii Koszalina poprzez działalność wydawniczą, edukacyjną i społeczną. Skupia wiele osobistości z koszalińskiego świata kultury, nauki, działaczy społecznych i samorządowych. W jego ramach funkcjonuje Klub Pioniera Miasta Koszalina oraz Klub Historii Miasta i Krajowe Bractwo Literackie. SPK wydało wiele publikacji książkowych i gazetowych dotyczących historii miasta. [1]
W obecnym Zarządzie SPK, zasiadają: dr Łukasz Trzeciak (prezes), dr Wojciech Grobelski (wiceprezes), Małgorzata Chyła (wiceprezes), Jadwiga Chapat (sekretarz), Marianna Biłat (skarbnik), oraz członkowie Tadeusz Motyczyński, Ryszard Wieczorek i Bogusław Wolf.
Stowarzyszenie liczy 160 członków i jest organizacją pożytku publicznego.

Historia

SPK zostało utworzone 25 maja 1994 roku. Pracami Stowarzyszenia kierował od początku Zarząd, którego pierwszym prezesem był dr Eugeniusz Żuber. W 2000 roku Stowarzyszenie liczyło 86 członków i 110 sympatyków. Prawie 25% z nich to ludzie młodzi, często uczniowie szkół średnich. Osiągnięcia organizacji, już po pięcioletniej działalności, były znaczące, tym bardziej, że były wynikiem działania pozarządowego, osobistego zaangażowania działaczy i społeczników. Stowarzyszenie radziło sobie samo, zdobywając środki na rozwijania różnych inicjatyw. Dochody uzyskiwano zakładając oficynę wydawniczą Stowarzyszenia „Presco”, czy firmę reklamowo-promocyjną. Oficyna „Presco” opracowywała społecznie i wydała kilkadziesiąt książek. Wśród nich tom „Koszalin współczesny”, w przygotowaniu którego znaczący udział mieli znani historycy, pisarze i dziennikarze. Innym cennym wydawnictwem był album „Koszalin wczoraj i dziś” czy popularny „Koszalin – zarys dziejów miasta” autorstwa Eugeniusza Buczaka.
Wśród historyków skupionych przy SPK zrodziła się potrzeba opracowania i wydania pięciotomowych dziejów miasta, czego efektem jest pozycja pt. „Koszalin z dziejów miasta do 1266” T. 1. poświęcona dziejom słowiańskim miasta.
Wydarzeniem kulturalnym stał się medal o treści „Przyjaciel Miasta”, który po raz pierwszy w dziejach miasta Zarząd SPK przyznał dwóm wyróżniającym się osobom – zasłużonym dla Koszalina – kanclerzowi BWSH prof. dr. Romanowi Skeczkowskiemu i mgr inż. Marianowi Jagiełce (budowniczemu „Milenium” na ul. 1 Maja w Koszalinie).
Bardzo ważną rolę informacyjną i popularyzatorską pełniło przez wiele lat czasopismo „Koszalin”. SPK prowadzi od wielu lat konkursy wiedzy o mieście i regionie dla młodzieży koszalińskich szkół. Klub Historii Miasta opracował i aktualizuje stronę internetową Stowarzyszenia. Powstała internetowa „Galeria Pamięci” – osób pochowanych na koszalińskich cmentarzach. SPK dba o pomniki poległych żołnierzy spod Lenino, Monte Cassino i powstańców Wielkopolskich. Strona internetowa stowarzyszenia zawiera szereg informacji, zdjęć i map związanych z historią Koszalina.
Od chwili powstania SPK działał w jego strukturach Klub Literacki, który 12 kwietnia 1999 roku przekształcił się w Krajowe Bractwo Literackie. Było to wydarzenie na skalę krajową, którym zainteresowano się w Szczecinie, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie.

Adres

Stowarzyszenie Przyjaciół Koszalina:
ul. Władysława Andersa 34, pok. 39, 75-604 Koszalin
e-mail: spk@przyjaciele.koszalin.pl.

Przypisy

  1. Zenon Kasprzak, O działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina w latach 1994-2012. W: Koszaliński Portal Historyczny [online]. [Dostęp 17. 11. 2014].

BibliografiaLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Tomasz Wojciechowski