Szczecin

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Szczecin
Szczecin
Wały Chrobrego
Nazwa niemiecka Stettin
Powiat miasto na prawach powiatu
Gmina miejska Szczecin
Prawa miejskie 1243
Strona internetowa miejscowości.


Szczecin (niem. Stettin) – miasto na prawach powiatu, stolica województwa zachodniopomorskiego i jego największe miasto. Centrum aglomeracji szczecińskiej, siedziba samorządu gminy, powiatu i województwa.

Geografia

Położenie

Szczecin to miasto w północno-zachodniej Polsce przy granicy polsko-niemieckiej. Leży u ujścia Odry, w odległości około 60 km (w linii prostej) od morza i 30 km od Zalewu Szczecińskiego. Powierzchnia miasta wynosi 300,55 km2 z czego 1202,8 km2 zajmują grunty pod wodami. Głównym elementem systemu hydrograficznego Szczecina jest Odra dopływająca do miasta dwoma nurtami: wschodnim - Odra Wschodnia (Regalica) i zachodnim - Odra Zachodnia. W granicach miasta są również zbiorniki wód stojących (główne: Jezioro Dąbie, Jezioro Głębokie, jeziora: Szmaragdowe, Rusałka i Słoneczne).[1]
Terytorium miasta graniczy z gruntami gmin: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów, Police.
Miasto Szczecin leży na terenie makroregionu Pobrzeże Szczecińskie, który składa się z jedenastu mezoregionów. Szczecin ulokowany jest na obszarze czterech z nich: Doliny Dolnej Odry, Równiny Goleniowskiej, Wzniesień (Wzgórz) Szczecińskich (składających się ze Wzgórz Warszewskich i Wału Stobniańskiego) oraz Wzgórz Bukowych.[2]

Podział administracyjny miasta

200px-Info icon 002.svg.png

Osobny artykuł: Podział administracyjny SzczecinaKlimat

Klimat Szczecina kształtuje przede wszystkim bliskość morza, warunki fizjograficzne (obecność jez. Dąbie, doliny rz. Odry, Wzgórz Warszewskich, Bukowych i Wału Bezleśnego, kompleksów leśnych – puszcz: Wkrzańskiej, Bukowej i Goleniowskiej) oraz obecność dużych zakładów przemysłowych i produkcyjnych w mieście i jego okolicy. W ostatnich latach odnotowano w Szczecinie również wpływy klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Wpływ morza, usytuowania terenu, dużych zbiorników wodnych i kompleksów leśnych przejawia się w postaci stosunkowo łagodnej zimy oraz dość chłodnego, wilgotnego lata. Zanieczyszczanie powietrza przez zakłady przemysłowe przyczynia się do zwiększenia częstotliwości opadów. W Szczecinie przeważają wiatry południowo-zachodnie występujące głównie w czerwcu, lipcu, wrześniu, listopadzie i grudniu. W kwietniu i maju przeważają wiatry z kierunków wschodnich i północno-wschodnich.

Średnia temperatura powietrza Średnie roczne sumy opadów Średnia prędkość wiatru Usłonecznienie Średnie zachmurzenie
2010 8,0°C 716 mm
2011 9,8°C 630 mm
2012 9,1°C 529 mm 3,8 m/s 1654 h 5,2 oktana
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie[3]


Średnie miesięczne temperatury powietrza w °C[4]
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 -5,6 0,4 4,0 8,8 11,1 16,5 21,7 18,5 13,1 7,6 4,8 -4,6
2011 0,9 -1,0 3,8 11,6 11,6 17,8 17,6 17,8 15,1 9,8 4,3 4,4
2012 1,8 -2,4 6,2 8,8 14,5 15,8 18,3 17,9 14,6 8,8 5,5 -0,2


Miesięczne sumy opadów atmosferycznych w mm[5]
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2010 35 23 43 27 75 21 63 172 55 32 109 61
2011 23 35 28 17 37 50 185 52 77 53 1 78
2012 67 35 11 35 25 44 115 57 31 42 38 29


Obiekty fizjograficzne

Wzniesienia:

Wody płynące:

 • rzeka Odra dopływająca do miasta dwoma nurtami:

- wschodnim: Odra Wschodnia (Regalica) średniej głębokości ok. 7 m i szerokości ok. 160 m (na odcinku od Widuchowej do jeziora Dąbie),
- zachodnim: Odra Zachodnia o głębokości 5–10 m i szerokości 140–200 m poniżej Widuchowej. Poniżej Mostu Długiego głębokość jest sztucznie utrzymywana ze względu na konieczność zachowania odpowiedniej głębokości toru wodnego Szczecin-Świnoujście.

Zbiorniki wód stojących:

Przyroda

Rzeźba terenu, urozmaicona sieć wodna, łagodne warunki klimatyczne oraz bogata flora i fauna to najważniejsze walory środowiska naturalnego Szczecina. Specyficzne ukształtowanie rzeźby terenu miasta powstało na skutek ustępującego zlodowacenia. Wśród cech charakterystycznych Szczecina można wymienić znaczną różnicę pomiędzy najwyżej i najniżej położonym poziomem obszarów miasta.
Najważniejsze formy geomorfologiczne:

 • Wzgórza Warszewskie wyniesione od ok. 35 do 132 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie – Wielecka Góra),
 • subglacjalna rynna kopalna o przebiegu południkowym (TanowoPilchowoSzczecin), głęboko (lokalnie do 100 m) wcięta w starsze podłoże,
 • Niecka Niebuszewska stanowiąca rozległe obniżenie na płd-wsch lewobrzeżnej części miasta,
 • Wzgórza Bukowe osiągające 148,4 m n.p.m. (najwyższe wzniesienie – Bukowiec),
 • Równina Goleniowska.

Średnie wzniesienie terenu Szczecina wynosi około 25 m n.p.m. Najniżej położonym terenem jest Międzyodrze (0,5–0,1 m n.p.m., pojawiają się niewielkie powierzchnie depresyjne rzędu 0,1 m p.p.m.)

2780,17 ha powierzchni Szczecina zajmują tereny leśne. Na terenie miasta jest kilkanaście parków oraz 93 zieleńce i prawie 5 tys. metrów kwadratowych kwietników.

Obszary Natura 2000 w granicach Szczecina:

 • Ostoja Siedliskowa – Ujście Odry i Zalew Szczeciński (wody Odry pomiędzy wyspą Skolwiński Ostrów i półwyspem Inoujście).
 • Ostoja Siedliskowa – Dolina Odry (Zalewskie Łęgi, Brynecki Ostrów, Siedlińska Kępa)
 • Ostoja Ptasia Dolina Dolnej Odry (wyspy: Mewia, Dębina, Dębinka, Radolin, Radoliński Chełm, Mieleńskie Łąki, Czapli Ostrów, Zalewskie Łęgi, Brynecki Ostrów, Siedlińska Kępa, wody jezior Dąbie i Dąbie Małe oraz rzeki Odry).
 • Ostoja Siedliskowa Wzgórza Bukowe (tereny wokół Jeziora Szmaragdowego, Szczecina-Płoni, Szczecina-Śmierdnicy, Szczecina-Jezierzyc i osady Sosnówko).

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (łączna powierzchnia 1 282,98 ha):

 • Dolina Siedmiu Młynów i Źródła Strumienia Osówka,
 • Wodozbiór,
 • Jezierzyce,
 • Park Leśny w Strudze,
 • Zalewskie Łęgi,
 • Dębina.

Na terenie miasta zlokalizowany jest fragment Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Bukowe Zdroje” o łącznej powierzchni 359 ha, a także kilkanaście parków:

Dużym skupiskiem zieleni w Szczecinie są cmentarze. Największym z nich jest Cmentarz Centralny (168 ha) znajdujący się w lewobrzeżnej części miasta i spełniający jednocześnie funkcje cmentarne i parkowe. Występuje tam 360 gatunków i odmian drzew oraz krzewów.
W granicach miasta znajduje się też wiele mniejszych elementów zieleni, do których należą zieleńce, w tym zieleń przy budynkach użyteczności publicznej i bulwarach. Zieleń uliczna zajmuje około 139 ha.
Pomniki przyrody

 1. Ogródki działkowe „Skarbówka” na terenie osiedla Osów - Wyspa na małym jeziorku liczącym ok. 1 ha powierzchni nazwana „Mszarnym Skarbkiem”
 2. ul. Judyma 1 - Trzy cisy drzewiaste o obwodach: 170, 160, 85 cm i wys. 10 m., dwa cisy są zrośnięte ze sobą
 3. ul. Broniewskiego 18 - Głaz narzutowy
 4. Teren parku obok zajezdni tramwajowej przy ul. Niemierzyńskiej - Jesion wyniosły porośnięty bluszczem pospolitym o obwodzie 265 m i wys. 22 m
 5. Jasne Błonia przy ul. Moniuszki i ul. Ogińskiego - Dwie aleje platanów klonolistnych 193 szt., o przeciętnym obwodzie pnia 2,0 m i średniej wys. 20,0 m
 6. ul. Piotra Skargi 31 - Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 370 cm, wys. 30 m
 7. Teren u zbiegu ulic Salomei, Matejki, Gontyny - Miłorząb o obwodzie pnia 240 cm i wys. 18 m
 8. ul. Wyszaka, w pobliżu Zamku - Platan klonolistny o przeciętnym obw. pnia 520 m i wys. 18 m
 9. Obwód Leśny Dąbie, Uroczysko Zdroje - Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 380 (440) cm i wys. 28,0 m
 10. Obwód Leśny Uroczysko Zdroje - Buk pospolity o obwodzie pnia 280 (300) cm i wys. 25 m
 11. ul. Radosna - Dąb szypułkowaty o obwodzie pnia 270 cm i wys. 24 m
 12. ul. Radosna - Dąb szypułkowaty o obwodzie pnia 340 (370) cm i wys. 24 m
 13. Osiedle Bukowe (przy ciągu pieszym z osiedla do Szczecińskiego Parku Krajobrazowego) - Buk pospolity o obwodzie pnia 440 (450) cm i wys. 30 m
 14. ul. Smocza 4b, Leśnictwo Podjuchy - Tulipanowiec amerykański o obwodzie pnia 85 cm i wys. 16 m
 15. Klęskowo ul. Chłopska (w pobliżu nr 36) - Dwa dęby o obwodach: 622 cm i 684 cm i wys. 23,5 i 25,0 m
 16. Płonia obok kościoła pw. Św. Rodziny - 800-letnia lipa o obwodzie pnia 885 cm i wys. 26,0 m
 17. Jezierzyce ul. Topolowa (obok posesji nr 29) - Lipa szerokolistna o obwodzie pnia 435 cm i wys. 23 m (obecnie drzewo usycha po uderzeniu pioruna)
 18. Park Żeromskiego, przy ul. Parkowej - Głaz narzutowy o obw. 850 cm, średnicy 280 cm oraz wys. 160 cm
 19. ul. Broniewskiego przy kościele - Cztery cisy rosnące obok głazu o obwodach: 80, 52, 79, 120 cm, każdy o wys. 11 m
 20. Plac Tobrucki przy ul. Nowej - Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 400 cm i wys. 22 m
 21. Plac Tobrucki przy ul. Nowej - Orzech czarny o obwodzie pnia 446 cm i wys. 22 m
 22. Załom obręb 3 Dąbie - Dąb szypułkowy – aleja o obwodach pni 160-470 cm i wys. 20-22,6 m
 23. Przy zbiegu ul. Handlowej, Pszennej i Chłopskiej - Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 338 cm i wys. 22 m
 24. Skwer im. J. Szczerskiej przy zbiegu ul. Kazimierza Pułaskiego i al. Piastów - Platan klonolistny o obwodzie pnia 189 i 540 cm i wys. 22 m
 25. Załom obręb 3 Dąbie - Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 390 cm i wys. 26 m
 26. Załom przy leśniczówce - Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 380 cm i wys. 28 m
 27. ul. 5 Lipca 8 podwórze - Kasztanowiec biały o obwodzie 310 cm pnia i wys. 20 m
 28. Teren parku Żeromskiego vis a vis byłego „Domu Marynarza” - Klon kolchidzki o obwodzie pnia 437 cm i wys. 24,5 m

Na faunę miasta Szczecin składa się 25 gatunków ssaków, 137 gatunków ptaków, 6 gatunków gadów, 7 gatunków płazów, 20 gatunków ryb oraz liczne gatunki bezkręgowców. Na terenie miasta występują także gatunki, dla których oprócz ochrony gatunkowej stosuje się ochronę ich siedlisk. Są to: ryby – piskorz, płazy – kumak nizinny i traszka grzebieniasta, ptaki – bielik, błotniak stawowy, bocian biały, dzięcioł czarny, jarzębatka, lerka, sokół wędrowny, gąsiorek zimorodek żuraw, ssaki – bóbr, wydra, nocek duży.

Historia

Najstarsze ślady obecności ludzi na terenie obecnego Wzgórza Zamkowego pochodzą sprzed ponad 8 tys. lat.[6] Osada była tam również w czasach kultury łużyckiej (ok. 700 lat p.n.e.) i później, już na przełomie VII i VIII w. n.e. Rozwijała się prężnie korzystając z położenia nad rzeką. Osiedle powiększało swój obszar i liczbę ludności, umacniało. W XI w. można już mówić o grodzie i podgrodziu rzemieślniczo-kupiecko-rybackim, które dało początek późniejszemu miastu.
Przełomowe konsekwencje miało dla Szczecina włączenie go w XII w. w orbitę wpływów Bolesława Krzywoustego. W wyniku misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu w 1124 r. mieszkańcy Szczecina, za przykładem pomorskiego księcia Warcisława I i grupy możnych, przyjęli chrzest. Biskup Otto założył dwie chrześcijańskie świątynie: Św. Piotra i Pawła (przed obwarowaniami miasta) oraz św. Wojciecha (w pobliżu placu targowego).[7]
W latach 1237-1243 książę Barnim I nadał Szczecinowi szereg przywilejów, na mocy których stał się on niezależnym ośrodkiem miejskim (lokacja na prawie magdeburskim). Nastąpił dynamiczny rozwój miasta. Jeszcze w XIII w. Szczecin wstąpił do Związku Miast Hanzeatyckich stając się ważnym ośrodkiem handlu rybami z dostępem do łowisk u wybrzeży Skanii. Jego strefa oddziaływań jako ośrodka gospodarczego obejmowała Pomorze, Nową Marchię i Brandenburgię, a od przełomu XIV i XV w. także ziemie polskie.[8].
U schyłku średniowiecza następuje koniec prosperity miast nadbałtyckich – również dla Szczecina druga połowa XVI w. jest ostatnim okresem świetności w czasach księstwa. Miasto liczyło wówczas 17-18 tys. mieszkańców, było wiodącym armatorem i eksporterem wśród miast zachodniopomorskich. Handlowano m.in. drewnem, wełną, skórami, sprowadzano sól, towary kolonialne, tkaniny, wina, metale. Rządy ostatniego z dynastii Gryfitów księcia Bogusława XIV to już czas naznaczony tragicznymi skutkami wojny trzydziestoletniej – Pomorze zajmują wojska cesarza Gustawa Adolfa. W 1630 r. podpisany zostaje sojusz pomorsko-szwedzki.
W 1637 Bogusław XIV umiera bezpotomnie i wygasa dynastia Gryfitów. Zawarty w 1648 r. pokój westfalski sankcjonuje podział Pomorza przyznający Szwecji zachodnią część księstwa z Wolgast i Szczecinem, a Brandenburgii wschodnią.
W 1713 r. miasto zajęły wojska koalicji antyszwedzkiej. W 1720 r. na mocy zawartego w Sztokholmie pokoju ujście Odry wraz ze Szczecinem zostało przekazane Prusom. Szczecin uzyskał status stolicy prowincji pomorskiej. W 1724 r. rozpoczęła się intensywna rozbudowa fortyfikacji miasta. W latach 1806-1813 Szczecin przeżył okupację wojsk napoleońskich. W wyniku walk odzyskano twierdzę, ale zniszczenia były ogromne. Kolejne lata to odbudowa i rozwój Szczecina. Sprzyjały temu reformy i odrodzenie samorządu lokalnego. Głównym hamulcem rozwoju przestrzennego miasta były jednak fortyfikacje. Uniemożliwiały też osiedlanie się nowych mieszkańców. Miasto było przeludnione.
Postępowała industrializacja, powstały nowe zakłady przemysłowe, rozwijały się istniejące. Szczególne znaczenie miał przemysł stoczniowy, maszynowy, rosła produkcja szczecińskiej cukrowni i fabryk chemicznych. Potentatami były cementownie, browary, młyny. W 1898 r. otwarty został port wolnocłowy, który przyciągnął nowych inwestorów. W 1873 r. zniesiono status twierdzy, co umożliwiło rozbudowę miasta. Powstało nowoczesne śródmieście, którego obszar dziecięciokrotnie przekraczał dotychczasowy obszar miasta. Projekt stworzył Konrad Kruhl na podstawie koncepcji Jamesa Hobrechta. Jego główną oś stanowiła obecna al. Jana Pawła II, gwiaździsty układ placów, alejowe obsadzenia głównych ulic. Liczba mieszkańców w ostatnich latach XIX w. wzrosła z 76 do 210 tys. Burmistrzem był wówczas Hermann Haken.
Do wybuchu I wojny światowej Szczecin kontynuował rozwój – prowadzono inwestycje w porcie i na torze wodnym do Świnoujścia, ilość i różnorodność przeładunku rosła, rozwijała się żegluga i produkcja. Szczecińskie stocznie Nuscke, Vulcan i Oderwerke słynęły z budowy nowoczesnych jednostek. W przemyśle maszynowym dominowały zakłady Stoewera produkujące maszyny do szycia, pisania, prania, rowery, motocykle i samochody. Przemysł odzieżowy to 65 firm zatrudniających w sumie 6,5 tys. osób. W 1912 r. powstaje papiernia, fabryka celulozy i sztucznego jedwabiu. W latach 1902-1921 powstaje reprezentacyjna zabudowa na nadodrzańskiej skarpie dawnego fortu – obecne Wały Chrobrego. W 1907 r. następcą Hakena na stanowisku burmistrza Szczecina zostaje Friedrich Ackermann, który kontynuuje politykę poszerzania miasta i włącza w jego granice kolejne obszary.
15 października 1939 r. uchwałą rządu niemieckiego utworzono Wielkie Miasto Szczecin, w którego skład weszło 31 gmin powiatu Randow, kilka gmin z powiatów Gryfino i Nowogard oraz miasta: Police i Dąbie. Obszar miasta powiększył się z 81 km kw. do 461 km kw. Zamieszkiwało go 383 tys. osób. Stał się trzecim co do wielkości miastem Rzeszy.
Ogromne zniszczenia miasta – głównie w rejonach nadodrzańskich, porcie i dzielnicach przemysłowych - spowodowały alianckie bombardowania Szczecina prowadzone w czasie II wojny światowej, w latach 1943-1945 r. 26 kwietnia 1945 r. do miasta wkroczyły oddziały radzieckie.
5 lipca 1945 r. – nastąpiło przejęcie Szczecina przez władze polskie. Prezydentem miasta został Piotr Zaremba.

Samorząd

Organem wykonawczym gminy jest Prezydent Miasta, który przy pomocy Urzędu Miasta wykonuje uchwały Rady Miasta Szczecin oraz inne zadania określone przepisami prawa. Prezydentem Szczecina jest Piotr Krzystek. Urząd swój sprawuje trzecią kadencję (zaprzysiężenie miało miejsce 8 grudnia 2014 r.).


Zastępcy prezydenta:

 • Krzysztof Soska (koordynowanie i integracja działań w sferze społecznej),
 • Michał Przepiera (realizacja i koordynowanie inwestycji miejskich),
 • Mariusz Kądziołka (zarządzanie infrastrukturą komunalną i bieżące utrzymanie miasta),
 • Piotr Mync – (koordynowanie tworzenia strategii i monitoringu rozwoju miasta, pozyskiwania i obsługi inwestorów oraz wspierania przedsiębiorczości).


Prezydium Rady Miasta tworzą przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Miasta VII kadencji jest Artur Szałabawka (PiS). Wiceprzewodniczący: Mariusz Bagiński (Niezrzeszony), Tomasz Hinc (PiS), Arkadiusz Marchewka (PO).

Radni VII kadencji Rady Miasta Szczecin: [9]

 • Bagiński Mariusz (Niezrzeszony)
 • Balicka Jolanta (Niezrzeszony)
 • Baran Bazyli (PO)
 • Bartnik Paweł (PO)
 • Biernat Stefania (PiS)
 • Bródka Joanna (PO)
 • Duklanowski Marek (PiS)
 • Dzikowski Władysław (Niezrzeszony)
 • Grodzki Tomasz (PO)
 • Herczyńska Maria Magdalena (PO)
 • Hinc Tomasz (PiS)
 • Jacyna-Witt Małgorzata (Niezrzeszony)
 • Jagielski Janusz (PiS)
 • Jania Piotr (PiS)
 • Jerzyk Henryk (Niezrzeszony)
 • Kolbowicz Marek (Niezrzeszony)
 • Kopeć Maciej (PiS)
 • Krystek Dawid (Niezrzeszony)
 • Liktoras Maria (Niezrzeszony)
 • Marchewka Arkadiusz (PO)
 • Matias Marcin (PiS)
 • Niburski Rafał (PiS)
 • Pańka Urszula (PO)
 • Posłuszny Jan (PO)
 • Soska Krzysztof (Niezrzeszony)
 • Stankiewicz Robert (PiS)
 • Stopyra Jan (Niezrzeszony)
 • Szałabawka Artur (PiS)
 • Tyszler Łukasz (PO)
 • Zielińska Grażyna (PO)

Gospodarka i infrastruktura

W Szczecinie są zarejestrowane 67 292 podmioty gospodarki narodowej (stan na koniec 2013 r.). Od 2000 r. liczba podmiotów gospodarczych na 1000 ludności wzrosła ze 142 do 165. Ponad 96 proc. podmiotów gospodarczych działających w Szczecinie to mikroprzedsiębiorstwa (0-9 pracowników), których w 2013 r. było 64 808. Sektor ten zatrudnia 2/3 wszystkich pracujących mieszkańców Szczecina. Małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników) było 2035, średnich (50-249 pracowników) – 386, a dużych (ponad 250) – 63, z czego zakładów zatrudniających ponad 1 000 pracowników na koniec 2013 roku było 11.
Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - 47 413. Zakłady prowadzone przez osoby fizyczne stanowią ponad 70 proc. wszystkich szczecińskich podmiotów. Dominują wśród nich:

 • placówki handlowe (23 proc. grupy),
 • zakłady budowlane (15 proc.),
 • firmy profesjonalne, naukowe i techniczne (13 proc.),
 • firmy transportu i gospodarki magazynowej (9 proc.).

Wśród spółek handlowych dominuje:

 • handel i naprawa pojazdów (27 proc.),
 • przemysł (17 proc.),
 • budownictwo (15 proc.),
 • biura nieruchomości (5 proc.).

Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2013 r. – 2191. Stanowią one 48 proc. spółek z udziałem kapitału zagranicznego zlokalizowanych w całym województwie zachodniopomorskim. Najwięcej jest firm średnich o liczbie pracowników 9–49 (prawie 20 proc.) i małych, zatrudniających do 9 pracowników (ponad 7 proc.). Dominuje kapitał niemiecki (ponad 40 proc.).

Wynik finansowy netto zakładów dużych i średnich z siedzibą w Szczecinie na koniec 2012 roku - 578,6 mln zł (85,6 proc. stanu 2011 r.), w tym w sektorze prywatnym: 441,2 mln zł, w sektorze publicznym: 137,3 mln zł.

Na liście 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów (stan z grudnia 2013) opublikowanej przez gazetę Rzeczpospolita znalazło się 45 firm z województwa zachodniopomorskiego, w tym 19 ze Szczecina:

 • Polska Żegluga Morska (183) – transport morski,
 • LIMA (340) – handel hurtowy,
 • Oktan Energy V L Service (378) – handel hurtowy,
 • Yara Poland (562) – produkcja nawozów mineralnych
 • Drobimex (701) – przemysł spożywczy,
 • Joker (816) – pośrednictwo finansowe,
 • Arcturus (857) – handel hurtowy,
 • Farutex (893) – handel hurtowy,
 • Energopol Szczecin (1041) – budownictwo,
 • Ship-Service (1060) – producent i dystrybutor paliw płynnych,
 • SEC (1180) – dostawca energii cieplnej,
 • PCC Gryf (1261) – przemysł spożywczy,
 • PHU D. Bobryk (1281) – producent i dystrybutor paliw,
 • Tankpol R Mosio i Wspólnicy (1342) – dystrybutor paliw,
 • SGI (1684) – budownictwo,
 • PSS Społem (1745) – handel detaliczny,
 • Fosfan (1876) – produkcja nawozów,
 • BONDI (1971) – obsługa rynku nieruchomości.

W rankingu eksporterów PŻM uplasował się na 27 pozycji i na 6 miejscu wśród firm o największym udziale eksportu w sprzedaży. Natomiast Yara Poland wyróżniła się jedną z największych stóp zwrotu z aktywów zajmując w tej kategorii 52 miejsce.
W rankingu tygodnika Polityka PŻM znalazł się na 151 miejscu, 427 - OT Logistic (transport), 460 - Farutex (handel hurtowy). Na liście znalazło się tylko 6 firm zachodniopomorskich.

Zasoby mieszkaniowe
Na koniec 2012 r. w Szczecinie było 168 471 mieszkań. Liczba lokali przypadająca na 1000 mieszkańców wynosiła 412 mieszkań (2010 r. - 402,7). Pod tym względem Szczecin zajmuje 10 miejsce wśród miast wojewódzkich. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wzrosła z 61,1 m kw. w 2010 r. do 63,7 m kw. w 2012 r. (szóste miejsce wśród miast wojewódzkich). Powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę w 2012 r. wynosiła 26,2 m2 (2010 r. – 24,5 m kw.).
Komunalne zasoby mieszkaniowe
W lokalach komunalnych mieszka ponad 51,7 tys. szczecinian (2011 r. – 56,7 tys.). Pod koniec 2013 r. miasto było właścicielem 20 115 mieszkań, w tym 1269 lokali socjalnych. Około 90 proc. lokali komunalnych znajduje się w lewobrzeżnej części Szczecina (największa koncentracja jest w centrum). Prawie 84 proc. mieszkań komunalnych administrowana jest przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (jednostka budżetowa), 12,6 proc. – przez TBS Prawobrzeże Sp. z o.o., a 3,4 proc. lokali – przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.
Mieszkania komunalne w większości znajdują się w przedwojennych nieremontowanych budynkach. Około 31 proc. (2011 r. - 25 proc.) mieszkań gminnych ogrzewanych było z sieci miejskiej. Prawie 1,5 tys. mieszkań stanowiły lokale wspólne, zamieszkiwane przez dwie lub trzy rodziny, korzystające ze wspólnego przedpokoju, kuchni lub toalety. Przeciętna powierzchnia mieszkania komunalnego w 2012 r. - 49,9 m kw. Lokale socjalne liczyły przeciętnie 38,2 m kw. (2013 r. - 39,9 m kw.). W 2012 r. statystyczne mieszkanie gminne zamieszkiwały średnio 2,55 osoby, na jedną osobę przypadało 17,4 m kw. powierzchni użytkowej lokalu.
Mieszkania oddane do użytku
W latach 2012-2013 oddano do użytku 3371 lokali mieszkalnych, w tym głównie:

W 2013 r. rozpoczęto budowę 1457 mieszkań (2012 r. - 1688 mieszkań).

Infrastruktura drogowa
Przez Szczecin przebiegają następujące drogi:
1. krajowe:

2. wojewódzkie:

Na drogach publicznych zarządzanych przez Miasto Szczecin według stanu na koniec 2013 r. znajdowało się 106 obiektów inżynierskich:

 • mosty (43 szt.)
 • wiadukty (34 szt.)
 • estakady (26 szt.)
 • kładki dla pieszych (13 szt.)
 • przejścia podziemne (2 szt.).

W mieście funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania (SPP), w ramach której utworzono ok. 7500 płatnych miejsc postojowych w obrębie centrum miasta, podzielonych na dwie podstrefy zróżnicowane pod względem wysokości opłat: podstrefa A (czerwona, droższa) i podstrefa B (żółta, tańsza). W każdej podstrefie wyznaczone są miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Na koniec 2013 r. SPP wyposażona była w 336 urządzeń do pobierania opłat.
Drogi rowerowe i transport zbiorowy
Łączna długość dróg rowerowych oraz dróg dla rowerów i pieszych na terenie Szczecina na koniec 2013 r. wynosiła 95,72 km (2011 r. - 77,7 km; 2009 r. – 69,8 km). Większość dróg rowerowych znajduje się w lewobrzeżnej części miasta. Około 50 km tras wykonanych jest z betonowej kostki, ok. 40 km stanowią drogi rowerowe o podłożu bitumicznym, pozostałe ok. 5 km to płyty chodnikowe, nawierzchnie szutrowe i inne.
Od sierpnia 2014 r. istnieje w Szczecinie wypożyczalnia rowerów (Bike_S Szczeciński rower miejski). Jest to system 33 stacji (324 rowerów) rozmieszczonych co kilkaset metrów w śródmieściu Szczecina, w których można wypożyczać rowery po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej wypożyczalni (pierwsze 20 minut jazdy rowerem jest darmowe). Bike_S działa 24 godziny na dobę wiosną, latem i jesienią. Powstał w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014. Stacje, rowery i oprogramowanie czeskiej firmy Homeport dostarczyła spółka BikeU. Operatorem Bike_S jest miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

W 2013 roku na terenie miasta funkcjonowało łącznie 77 linii transportu zbiorowego (tramwajowych i autobusowych) o łącznej długości 969,6 km, z czego długość linii dziennych wynosiła 726,21 km, w tym:

 • komunikacja tramwajowa: 12 linii tramwajowych, o łącznej długości 105,94 km, obsługiwanych przez 94 pociągi, na których kursowały 154 wagony tramwajowe.
 • komunikacja autobusowa: 44 linie zwykłe i 7 linii pospiesznych komunikacji dziennej, o łącznej długości 620,27 km, obsługiwanych przez 209 autobusów w szczytach przewozowych, w tym:

– 36 linii zwykłych, o łącznej długości 383,19 km oraz 6 linii pospiesznych o łącznej długości 100,22 km, obsługiwanych przez SPA Klonowica i SPA Dąbie (teren Szczecina oraz miejscowości Kołbaskowo i Przecław na terenie gminy Kołbaskowo),
– 8 linii zwykłych, o łącznej długości 120,06 km i 1 linia pospieszna o długości 16,8 km, obsługiwanych przez SPPK (połączenie Szczecina i Polic oraz wewnętrzna komunikacja w Policach),
– 14 linii nocnych, o łącznej długości 243,39 km, obsługiwanych przez 20 autobusów SPA Klonowica, SPA Dąbie, PKS Szczecin oraz SPPK (w zakresie 2 linii o łącznej długości 54,26 km, stanowiących połączenia Polic i Szczecina).

W latach 2012-2013 środkami komunikacji miejskiej przewieziono 286 793,7 tys. pasażerów (w tym: w 2012 r. – 144 775,4 tys., w 2013 r. – 142 018,3 tys. pasażerów). W 2013 r. z przewozów tramwajowych skorzystało 62 346,0 tys. pasażerów (2012 r. – 63 556,4 tys.), a z przewozów autobusowych 79 672,3 tys. pasażerów (2012 r. – 81 219 tys.). W 2013 r. rozpoczęto budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju (SST) - ekspresowa linia tramwajowa o długości 4 km połączy Basen Górniczy z osiedlem Słonecznym, a docelowo z Kijewem.

Kultura

Instytucje kultury w Szczecinie:

Oświata


Rok szkolny 2012/2013 Liczba placówek Liczba uczniów
Wychowanie przedszkolne 153 (w tym przedszkola 81) 12 995
Szkoły podstawowe 67 20 063
Gimnazja 60 10 102
Zasadnicze szkoły zawodowe 16 1674
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 2 93
Licea ogólnokształcące 30 7544
Technika oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne 24 (w tym szkoły artystyczne 3) 5895 (w tym uczniowie szkół artystycznych 274)
Szkoły policealne 42 6461
Źródło: Urząd Statystyczny w Szczecinie


Wśród 500 liceów ogólnokształcących z całego kraju notowanych w roku 2013 w Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięcznika Perspektywy znalazło się 8 liceów prowadzonych przez Miasto Szczecin. Szczecińskie licea w pierwszej setce rankingu:

 • XIII LO - 2 miejsce w rankingu ogólnym i zwycięstwo w rankingu maturalnym jako szkoła z najlepszymi w kraju wynikami egzaminów maturalnych
 • II LO - 38 miejsce
 • V LO - 59 miejsce
 • IX LO - 81 miejsce.

Na 20 szczecińskich liceów ogólnodostępnych 12 zaistniało na liście najlepszych szkół w Polsce. W rankingu znalazło się również Katolickie Liceum Ogólnokształcące (247. miejsce) oraz Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego (miejsce 500+).
Szczecińskie technika uznane za najlepsze (ranking techników):

 • Zespół Szkół Nr 8 - 43. miejsce,
 • Zespół Szkół Elektryczno–Elektronicznych - 50. miejsce,
 • Zespół Szkół Budowlanych - 138. miejsce.

Kadra pedagogiczna - w roku szkolnym 2012/2013 łączny wymiar zatrudnienia pracowników pedagogicznych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych Szczecina wynosił 6 061,36 etatów, a w roku szkolnym 2013/2014 – 5 952,76 etatów.

Szczecin jest największym ośrodkiem akademickim w województwie zachodniopomorskim. Spośród 22 uczelni w województwie, w Szczecinie działa 17. Na uczelniach w Szczecinie studiuje 47 814 studentów (rok akademicki 2012/2013).
Uczelnie w Szczecinie:

Kościoły i związki wyznaniowe

1. Kościół Rzymskokatolicki – Archidiecezja szczecińsko-kamieńska; Dekanaty:

 • Szczecin-Dąbie (8 parafii)
 • Szczecin-Niebuszewo (8 parafii)
 • Szczecin-Pogodno (12 parafii)
 • Szczecin-Pomorzany (7 parafii)
 • Szczecin-Słoneczne (9 parafii)
 • Szczecin-Śródmieście (5 parafii)
 • Szczecin-Żelechowa (10 parafii)

Zgromadzenia i zakony: [10]

 • Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo
 • Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
 • Zgromadzenie Małych Sióstr Jezusa
 • Siostry Misjonarki Miłości
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
 • Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
 • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (Siostry Salezjanki)
 • Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża
 • Zgromadzenie Sióstr Urszulanek
 • Zgromadzenie Sióstr służek Najświętszej Maryi Panny
 • Siostry Karmelitanki Bose
 • Zakon Redemptorystów
 • Zakon Salezjanów
 • Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela
 • Towarzystwo Jezusowe
 • Zgromadzenie Sióstr służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej
 • Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
 • Klasztor oo. Dominikanów
 • Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

2. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – diecezja wrocławsko-szczecińska, dekanat szczeciński, Szczecin – 1 parafia
3. Kościół Greckokatolicki (bizantyjsko-ukraiński) – metropolia przemysko-warszawska, eparchia wrocławsko-gdańska, dekanat koszaliński, parafia Szczecin (1 parafia)
4. Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP – diecezja wrocławska, parafia Szczecin
5. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP (parafia Szczecin)
6. Kościół Chrześcijan Baptystów (1 zbór)
7. Kościół Zielonoświątkowy (1 zbór)
8. Gmina Wyznaniowa Żydowska
9. Kościół „Chrystus dla wszystkich”
10. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
11. Kościół Zjednoczeniowy
12. Kościół Boży w Chrystusie
13. Misja Buddyjska „Trzy schronienia”
14. Ośrodek Misyjny Świątynia Buddyjska Hakubaizan Sanbain
15. Ośrodek Misyjny Szambala Polska
16. Ośrodek Misyjny Tekisui-An
17. Szczeciński Ośrodek Zen Stowarzyszenia ZEN-CZOGIE
18. Kościół Wiary
19. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
20. Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
21. Instytut Wiedzy o Tożsamości „Misja Czaitanii”
22. Ośrodek Misyjny Kabgye Ling
23. Ośrodek Misyjny Kunzang Ling
24. Suwerenny Zakon Rycerzy Św. Trójcy
25. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
26. Kościół Nowoapostolski
27. Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP [11]

Sport

W 2012 r. w Szczecinie istniały 93 kluby sportowe, w ramach których funkcjonowały 163 sekcje zrzeszające 9583 członków.
Zespoły ligowe w sezonie 2012/2013:

 • Pogoń Szczecin S.A - piłka nożna mężczyzn, awans do Ekstraklasy,
 • Miejski Klub Sportowy‚ 04 Szczecin - futsal, Ekstraklasa Futsalu 4. miejsce
 • SPR Pogoń Baltica Szczecin - piłka ręczna kobiet, Ekstraklasa 6. miejsce
 • KS GAZ-SYSTEM Pogoń Handball Szczecin - piłka ręczna mężczyzn, Ekstraklasa 7. miejsce
 • Klub Sportowy MORZE-BAŁTYK - piłka siatkowa mężczyzn, 2 liga
 • Piast Szczecin - piłka siatkowa kobiet, 2 liga
 • AZS Radex - koszykówka mężczyzn, 1 liga
 • King Wilki Morskie Szczecin - koszykówka kobiet, 1 liga 2. miejsce
 • Miejski Klub Sportowy OLIMPIA Szczecin - piłka nożna kobiet, 1 liga 4. miejsce


Sukcesy sportowców w 2013 r.:

 • Rafał Wilk – zawodnik Klubu Sportowego Inwalidów „Start” Szczecin, dwa I miejsca w Mistrzostwach Świata w Kolarstwie Niepełnosprawnych,
 • Kacper Białkowski – zawodnik Akademickiego Związku Sportowego Szczecin, III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w wioślarstwie;
 • Konrad Kuchta – zawodnik Akademickiego Związku Sportowego Szczecin, III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w wioślarstwie;
 • Konrad Wasielewski – zawodnik Akademickiego Związku Sportowego Szczecin, II miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów w wioślarstwie,
 • Piotr Licznerski – zawodnik Akademickiego Związku Sportowego Szczecin, II miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów w wioślarstwie.
 • Siatkarki Chemika Police i koszykarki King Wilków Morskich Szczecin awansowały do najwyższych klas rozgrywkowych.
 • Piłkarze Pogoni – po rundzie jesiennej są na 6. miejscu w Ekstraklasie.
 • Szczypiorniści Gaz-System Pogoń rok zakończyli na 3. miejscu w tabeli Superligi.
 • Szczypiornistki Pogoni Baltica Szczecin po 9 kolejkach sezonu 2013/14 są na 6. pozycji Superligi.

Infrastruktura sportowa
Miejskimi obiektami w Szczecinie zarządza Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji (MOSRiR). Ośrodek udostępnia bazę sportową i rekreacyjną klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, fundacjom, organizacjom sportowym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy i osobom prywatnym. Obiekty sportowe w zarządzie MOSRiR:

 • Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, ul. Karłowicza 28: stadion wraz z kompleksem boisk treningowych, 16 138 miejsc na widowni,
 • Hala Miejska, ul. Twardowskiego 12: hala wielofunkcyjna posiadająca dwa pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną i koszykówkę z wyposażeniem i zapleczem, 730 miejsc, zaplecze hotelowe,
 • Szczeciński Dom Sportu, ul. Wąska 16: zespół obiektów z zapleczem hotelowym, w tym m.in.: kryta pływalnia sportowa 50 m spełniająca wymogi do przeprowadzania zawodów pływackich i meczy piłki wodnej (Floating Arena 1760 miejsc na trybunach; kryta pływania sportowa 25 m, 416 stałych miejsc na trybunach; wielofunkcyjna hala sportowa, 744 miejsca na trybunach, wioślarski basen treningowy),
 • Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Litewska 20: stadion wraz zapleczem treningowym posiadający certyfikat PZLA do rozgrywania międzynarodowych zawodów lekkoatletycznych zgodnie z kryteriami IAAF, 1638 miejsc na trybunach,
 • Zespół Obiektów Sportowych „Tor Kolarski”, al. Wojska Polskiego 246: tor zadaszony, 400 m obwodu, widownia na 2000 miejsc, służy głownie do popularyzacji kolarstwa torowego; hala sportowa z wyposażeniem, przeznaczona dla sztuk walk dalekowschodnich,
 • Młodzieżowe Centrum Sportowe, ul. Narutowicza 17: hala wielofunkcyjna, w tym sala do gier zespołowych; sala gimnastyczna z wyposażeniem przeznaczona do gimnastyki sportowej; sala z wyposażeniem przystosowana do uprawiania szermierki,
 • Stadion Młodzieżowy, ul. Tenisowa 38: stadion wielofunkcyjny przeznaczony do rozgrywek i treningów piłki nożnej oraz rozgrywania niektórych konkurencji lekkoatletycznych, 1 050 miejsc na trybunach; cztery korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej,
 • Stadion Stal Stocznia, ul. Bandurskiego: stadion piłkarski z boiskami treningowymi, 2500 miejsc, zaplecze socjalne,
 • Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ul. Nehringa 69: trzy boiska trawiaste, w tym największe z trybuną na 624 miejsca i sztucznym oświetleniem, dwa korty tenisowe asfaltowe, zaplecze socjalne,
 • Boiska sportowe: ul. Witkiewicza, ul. Modra, Os. Kasztanowe, ul. Topolowa, ul. Stołczyńska, ul. Studzienna, ul. Wesoła, ul. Potulicka, ul. Pomarańczowa.

Szczecin dysponuje trzema obiektami specjalistycznymi klasy międzynarodowej:

 • Miejski Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka (1628 miejsc), posiadający certyfikat drugiej klasy Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), uprawniający do prowadzenia na nim zawodów międzynarodowych do rangi młodzieżowych mistrzostw Europy włącznie.
 • Zadaszony basen olimpijski o długości 50 m w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej (Floating Arena) spełniający wymogi do przeprowadzania zawodów pływackich i meczy piłki wodnej (1760 miejsc na trybunach).
 • Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Szafera, o pojemności 5300 widzów podczas imprez sportowych (7300 widzów podczas koncertów). W hali jest możliwość rozgrywania meczów wszystkich dyscyplin halowych.

W mieście znajduje się 12 przystani wodnych.

Najważniejsze imprezy sportowe organizowane w Szczecinie w latach 2012-2013:

Turystyka

W 2012 r. w Szczecinie było 7211 miejsc noclegowych w 51 obiektach ogółem. W strukturze bazy noclegowej Szczecina dominują hotele, w których znajdowało się 2967 miejsc noclegowych. W 2012 r. Szczecin odwiedziło łącznie 37 1712 turystów, w tym 131 575 turystów zagranicznych. Wśród zagranicznych turystów najwięcej jest Niemców, Duńczyków i Szwedów. Szczyt sezonu turystycznego przypada na okres wakacyjny, a ruch turystyczny w miesiącach czerwiec–sierpień stanowi ponad 30 procent ruchu turystycznego ogółem. W rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (stan na koniec 2013 r.) zewidencjonowanych jest 68 organizatorów i pośredników turystycznych. W Zachodniopomorskiej Izbie Turystycznej zrzeszonych jest 19 biur podróży mających swoją siedzibę w Szczecinie, będących organizatorami i pośrednikami turystycznymi posiadającymi zezwolenie.

Turystyczne trasy piesze w Szczecinie

Miejski Szlak Turystyczny (oznaczony czerwoną przerywaną linią na chodniku) rozpoczyna się przy dworcu kolejowym Szczecin Główny (ul. Kolumba 1), liczy 7 km, prowadzi do 42 zabytków i obiektów wartych obejrzenia, w tym m.in.:

Złoty Szlak wiedzie od Zamku Książąt Pomorskich, przez aleję Jana Pawła II, Jasne Błonia, do ogrodu różanego. Na jego trasie znajdują się m.in.:

Niezwykli szczecinianie i ich kamienice - szlak obejmujący trzynaście śródmiejskich kamienic i ich lokatorów okresu przed i powojennego. Opracowana jest mapa szlaku (w językach polskim, niemieckim i angielskim) z wyznaczoną trasą, opisami architektonicznymi kamienic oraz biogramami mieszkańców.
Wykaz kamienic znajdujących się na szlaku:

 • JULO LEVIN, ul. Śląska 51
 • HEINRICH GEORGE, ul. Łokietka 34
 • LEON JESSEL, ul. Krzywoustego 72
 • ANTONI KACZOROWSKI, al. Piastów 14
 • JANINA SZCZERSKA, al. Piastów 66
 • JANINA SMOLEŃSKA, al. Bohaterów Warszawy 106
 • WILHELM MEYER-SCHWARTAU, al. Wojska Polskiego 63
 • HELENA MAJDANIEC, ul. Wielkopolska 29
 • EMIL STOEWER, ul. Wielkopolska 32
 • HELIODOR SZTARK, al. Piłsudskiego 29
 • KURT TUCHOLSKY, ul. Rayskiego 29
 • STANISŁAWA ANGEL-ENGELÓWNA, al. Papieża Jana Pawła II 44
 • ERWIN ACKERKNECHT, al. Piłsudskiego 37

Popularne atrakcje turystyczne Szczecina:

 1. Zamek Książąt Pomorskich – pięcioskrzydłowy gmach dawnej siedziby książąt z pomorskiej dynastii Gryfitów. Do najchętniej odwiedzanych zamkowych atrakcji należą XVI-wieczny zegar astronomiczny oraz punkt widokowy na Wieży Dzwonów z wahadłem Foucaulta. Zamek jest szczecińskim ośrodkiem kulturalnym - przygotowuje i organizuje koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, konferencje oraz spotkania naukowe i popularno-naukowe.
 2. Szczecińskie Podziemne Trasy Turystyczne - rekonstrukcja schronu przeciwlotniczego z II Wojny Światowej oraz przeciwatomowego z okresu Zimnej Wojny ukrytego pod Dworcem Kolejowym Szczecin Główny. Jest to największy cywilny schron w Polsce. Wejście znajduje się w przejściu podziemnym dworca, przy schodach prowadzących na peron III. Schron zbudowano w czasie II wojny światowej. Wykorzystano do tego podziemia XVIII-wiecznych fortyfikacji. Po wojnie przebudowany na przeciwatomowy, do lat 90. XX w. odbywały się w nim szkolenia obrony cywilnej. Od 2006 roku schron udostępniono zwiedzającym, dla których przygotowano dwie trasy tematyczne: „II Wojna Światowa” i „Zimna Wojna - czas PRL-u”.
 3. Cmentarz Centralny – największy w Polsce cmentarz o charakterze parkowym. W 2010 r. utworzono dwa trakty turystyczne: historyczny i dendrologiczny. Oba mają przywoływać dawną tradycję traktowania tego miejsca jako atrakcji turystycznej.
 4. Kino Pionier – najstarsze kino na świecie. Zostało przyjęte do prestiżowej sieci Europa Cinemas oraz sieci Kin Studyjnych. W 2005 r. Pionierowi został przyznany tytuł najstarszego, nieprzerwanie działającego kina na świecie.
 5. Muzeum Techniki i Komunikacji – w zabytkowej zajezdni tramwajowej od 2006 r. funkcjonuje jedno z największych w Polsce muzeów o profilu technicznym. W zbiorach muzeum są m.in. tramwaje, autobusy, samochody, motocykle, rowery, pojazdy nietypowe, sprzęt elektroniczny, telekomunikacyjny i gospodarstwa domowego.
 6. Bulwary Nadodrzańskie – ciągi spacerowe wzdłuż Odry, znajdujące się po obu stronach rzeki.
 7. Nowy gmach Filharmonii Szczecińskiej – oddany do użytku w 2014 r., wyróżnia się oryginalną strzelistą bryłą zaprojektowaną przez hiszpańskich architektów ze studia Barozzi Veiga. Gmach został wzniesiony w miejscu przedwojennego Domu Koncertowego.

Demografia

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Szczecin liczył w pierwszej poł. 2014 roku 408 105 mieszkańców, w tym 47,5% (193 947) mężczyzn i 52,2% (214 158) kobiet. Gęstość zaludnienia wynosiła w 2013 r. - 1358 osób na km2.

Ludność Szczecina stanowi około 1% mieszkańców całego kraju (por. Warszawa ok. 4,5%) oraz 24% mieszkańców województwa zachodniopomorskiego[12].

Liczba w mieszkańców Szczecina w tys.[13]
Rok 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975
Ogółem 408,2 408,9 409,6 410,2 406,3 406,9 407,8 409,1 411,1 416,7 418,1 413,5 392,3 388,3 369,7
Mężczyźni 194,0 194,3 194,9 192,7 193,0 195,4 193,7 194,5 195,4 199,4 201,1 200,6 190,2 190,3 183,1
Kobiety 214,2 214,6 214,7 214,8 213,6 213,9 214,1 214,5 215,7 217,2 217,0 212,9 202,1 198,0 186,6

Liczba mieszkańców Szczecina 1975-2013.jpg

Biorąc pod uwagę wiek mieszkańców stwierdzono, że najliczniejszą grupę w 2013 roku stanowiły osoby w wieku 25-34 lat (68 083). Dane statystyczne wskazują także, iż 16,6%, a więc prawie 1/6 wszystkich mieszkańców miasta, to osoby powyżej 65 roku życia. Na 100 osób w wieku nieprodukcyjnym przypadało 57,7 osób w wieku produkcyjnym[14].

Ludność Szczecina wg wieku (stan na 31 XII 2013 r.)[15].
Wiek 0-2 3-6 7-12 13-15 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 i więcej
Liczba 10380 16176 19441 9594 15859 23782 68083 60888 48670 67365 67934

W 2013 roku zawarto 1690 małżeństw i orzeczono 854 rozwodów. Na świat przyszło 3362 dzieci, a zmarły 4262 osoby (najczęstszą przyczyną zgonów okazały się choroby nowotworowe i choroby układu krążenia). Od wielu lat odnotowywany jest ujemny przyrost naturalny, który w omawianym roku wyniósł -2,2[16].

Według prognoz GUS, opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, liczba mieszkańców Szczecina ma wynosić w roku:

2015 - 403070;
2020 - 400268;
2025 - 396155;
2030 - 390443;
2035 - 383917 osób.

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku na 415 399 mieszkańców Szczecina narodowość niepolską zadeklarowało 1634 mieszkańców, w tym m. in.:
niemiecką - 356,
ukraińską - 319,
romską - 198,
rosyjska - 162[17].

Służba zdrowia

W 2013 r. z budżetu Gminy Miasto Szczecin na ochronę zdrowia wydano ogółem ponad 23,9 mln zł (o 0,8 mln zł mniej niż w 2012 r.), co stanowiło 1,35 proc. całościowych wydatków. W 2012 r. w Szczecinie było 3531 łóżek w szpitalach ogólnych, funkcjonowały 272 przychodnie i 75 praktyk lekarskich, 142 apteki i punkty apteczne Udzielono 4293,8 tys. porad, w tym 3603,4 tys. lekarskich i 690,3 tys. stomatologicznych
W Szczecinie działa 10 szpitali publicznych (w tym 2 kliniczne i 2 resortowe MSWiA i MON) oraz 3 szpitale niepubliczne. Wskaźnik liczby łóżek na 10 tys. mieszkańców wynosił w 2012 r. 84,5 ze średnim czasem hospitalizacji 5,6 dnia. Liczba leczonych w szczecińskich szpitalach w 2012 r. - 151 328. Największą liczbę łóżek wykazywały szpitalne oddziały psychiatryczne (378), onkologiczne (213) oraz chirurgii ogólnej, najmniejszą zaś geriatria (6) i leczenia uzależnień (24). Najwięcej leczonych pacjentów było na oddziałach chirurgii ogólnej (11 623) oraz kardiologicznych (11 427), najmniej - na geriatrii (220) oraz leczenia uzależnień (785). Najdłuższy pobyt w dniach notuje się na oddziałach psychiatrycznym (27,9) oraz leczenia uzależnień (16,9), najkrótszy - na pediatrii (3,4), chirurgii ogólnej (3,5) i kardiologii (3,9). Największe obłożenie i wykorzystanie łóżek mają oddziały leczenia uzależnień (103,9 proc.) i geriatria (100,9 proc.).
W 2012 r. na 10 tys. osób przypadało 48,1 pracujących lekarzy, 5,8 - lekarzy dentystów. Pracujący personel medyczny: 3276 lekarzy (w tym 975 zatrudnionych na podstawie stosunku pracy), 433 lekarzy dentystów (w tym 100 zatrudnionych na podstawie stosunku pracy), 2655 pielęgniarek i 239 położnych. W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) pracowało 177 lekarzy w tym: 111 lekarzy rodzinnych, 22 pediatrów i 34 innych specjalności, 226 pielęgniarek i 59 położnych. W Szczecinie na 10 tys. mieszkańców wskaźnik personelu medycznego wynosił: 4,3 lekarzy (spadek o 1,7 w stosunku do 2011 r.), 5,5 pielęgniarek (spadek o 2,8 w porównaniu z rokiem poprzednim) i 1,4 położnych (1,8 w 2011 r.)

Herb

200px-Info icon 002.svg.png

Osobny artykuł: Herb Miasta Szczecina

Herb Miasta Szczecina 1996.png

Współczesny herb Szczecina to: na niebieskim tle (tarczy) czerwona głowa gryfa z żółtą (złotą) koroną i żółtym (złotym) dziobem. Według Statutu Miasta Szczecina z 1996 roku: Herbem Miasta jest koronowana głowa gryfa w kolorze czerwonym na niebieskim polu tarczy o stosunku wysokości do szerokości 1:0,75 w dolnej części w kształcie łuku. Korona i dziób są koloru złotego. Krawędź tarczy jest obramowana kolorem złotym.

Insygniami miasta oprócz herbu są: flaga, sztandar, pieczęć i łańcuch.
Od 1995 r. Szczecin ma swój hejnał skomponowany przez Jerzego Stalmierskiego.

Zabytki

Do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie wpisane są 282 zabytki z terenu Szczecina, m.in.:

Pomniki

Pomniki, akcenty rzeźbiarskie i tablice pamiątkowe w Szczecinie:

 • 10-lecie Szkoły Podstawowej dla Pracujących
 • 100-lecie Pallotynów w Polsce
 • 1000-lecie Państwa Polskiego - tablica, Książnica Pomorska
 • 1000-lecie Państwa Polskiego - tablica, Zamek Książąt Pomorskich
 • 1000. rocznica ustanowienia biskupstwa kołobrzeskiego
 • 1000-lecie Państwa Polskiego - tablica, Dom Rzemiosła, al. Wojska Polskiego
 • 100. rocznica urodzin M.Konopnickiej
 • 12 Pułku Ułanów Podolskich
 • 13 maja 2005 w rocznicę zamachu na Ojca Świętego
 • 1657-1957. 300-lecie Walk Stefana Czarneckiego
 • 1944-1956 Jaworzniacy Szczecin...
 • 30-lecie Zespołu Szkół Rolniczych
 • 357 Pułku Piechoty
 • 4 V 1946 - SP nr 5 im. Henryka Sienkiewicza
 • 40-lecie Zespołu Szkół Rolniczych
 • 400-lecie Poczty Polskiej
 • 40-lecie Szkolnictwa Morskiego
 • 40-lecie Zespołu Szkół Mechanicznych im.H. Mierzejewskiego
 • 50-lecie LO nr 2
 • 50 lat Jacht Klubu AZS Szczecin
 • 50 lat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących
 • 50 lat Parafii pw. Chrystusa Króla
 • 50 lat SM Wspólny Dom 1958-2008
 • 50 lat Szczecińskiej Budowlanki
 • 50 rocznica PCK i 25-lecie PRL
 • 50 rocznica SP nr 41 im. M. Golisza,
 • 50 lat SIMP
 • 50. rocznica Polskiej Żeglugi Morskiej
 • 50. rocznica Szkoły Podstawowej nr 44
 • 50-lecie Akademii Rolniczej w Szczecinie
 • 50-lecie Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej
 • 50-lecie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Szczecin-Dąbie
 • 50-lecie I LO - tablica, al. Piastów 12
 • 50-lecie szkoły na Głębokiem
 • 50-lecie I LO, tablica, Katedra pw. Św. Jakuba
 • 50-lecie V LO
 • 50-lecie Technikum Wychowania Fizycznego
 • 55 Rocznica Powstania Związku Polaków w Niemczech
 • 6. Sam. Bryg. AK Wilno 1943 – 1944.
 • 60-lecie klubu Pogoń Szczecin
 • 60 rocznica zbrodni katyńskiej
 • 60 rocznica utworzenia Administracji Leśnej na Pomorzu Zachodnim
 • 60 rocznica zsyłki 1940-2000
 • 60-lecie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej
 • 60-lecie Wydziału Ekonomicznego
 • 80 lat ZIW 1919-1999 - tablica, Dom Rzemiosła
 • 80 rocznica powstania ZIW RP - tablica
 • Adam Mickiewicz
 • Akademia Handlowa - tablica, ul. Mickiewicza 66
 • Akademia Handlowa - tablica, ul. Korzeniowskiego 2
 • Albatros
 • Alejka Pod Papugami.....
 • Alfred Döblin (1878–1957)
 • Alnilam
 • Alnitak
 • Andrzej Małkowski
 • August Hlond (1881-1948)
 • Barnim III
 • Bartolomeo Colleoni
 • Bataliony Robocze
 • Bezsilni wobec przemocy lecz wierni....
 • Biblioteka Główna im.Stanisława Staszica,
 • Bogusław X i Anna Jagiellonka
 • Bohaterom Poległym Na Piastowskim Szlaku
 • Bohaterskim Żołnierzom...
 • Bolesław Domański
 • Bolesław Domański
 • Bolesław Czwójdziński
 • Bolesław Prus - popiersie
 • Bolesławowi Briksowi
 • Bóg, Honor, Ojczyzna - Związek Inwalidów RP
 • Brama Królewska
 • Brama Portowa
 • Braterstwa Broni
 • Brygada AK Kaziuka - Wilno 1944
 • Budynek Ornamentu
 • Carl Loewe - popiersie - Książnica Pomorska
 • CAROLUS LOEWE LOBEJVNENSIS... - tablica, Katedra pw. Św. Jakuba
 • Christus Vincit...
 • Chrzest Chrystusa
 • Chwała Żołnierzom Wyzwolicielom I Frontu Białoruskiego
 • Cmentarz Wojenny
 • Czesław Czerniawski
 • Czesław Piskorski - tablica, ul. Jagiellońska 65
 • Czesław Piskorski - tablica, ul. Mazurska 21
 • Czesław Piskorski (1915-1987) - tablica, ul. Brodnicka 10
 • Czesław Wicha (1933-1998)
 • Dawny Cmentarz Żydowski
 • Dąb Karol
 • Dąb szypułkowy ...z Dębu Chrobrego...
 • Dezydery Chłapowski...
 • Dietrich Bonhoefer : "Chciałbym teraz usłyszeć...
 • DOKP z godłem Polski
 • Dom Turysty im. Stanisława Grońskiego
 • Domu Rzemiosła
 • Dotknij
 • Dowódcy Armii Krajowej 1939-1945
 • Działaczom Polonii...
 • Działaczy Ruchu Robotniczego
 • Dzieci
 • Dzieci Nienarodzonych
 • Dzieci Utraconych
 • Dziewczyna w długiej sukni
 • Dziękuję Miłosierdziu Bożemu
 • Eliasz Rajzman
 • Esperanto 1887-1987
 • Eugeniusz Kwiatkowski 1888-1974
 • Euroeconomicus 99
 • FAMA
 • Felicjan Nowowiejski 1877-1946...
 • Figura Andrzeja Boboli
 • Figura Chrystusa
 • Figura Chrystusa Dobrego Pasterza
 • Figura Chrystusa, kopia wg B.Torwaldsena
 • Figura Matki Boskiej
 • Figura Matki Boskiej Niepokalanej
 • Figura Matki Bożej Królowej
 • Figura Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
 • Figura Św. Józefa
 • Figura św. Karola Boromeusza
 • Figura św. Kazimierza Jagiellończyka
 • Figura św. Ottona
 • Figura Papieża Jana Pawła II - ul. Rydla 61
 • Figura Św. Teresy Z Kalkuty
 • Flora
 • Fontanna - Park Żeromskiego
 • Fontanna - Chłopiec z harmonią
 • Fontanna Orła Białego
 • Fontanna Radość
 • Fontanna Vogelbrunnen (Ptasia Studnia)
 • Fontanna z kotwicą na cokole pomnika Sediny
 • Fontanna ze Słoniem
 • Front Jedności Narodowej
 • Fryga
 • Fundatorom I Dobrodziejom...
 • Gaj Przyjaźń
 • Gen. Józef Bem
 • Gen. Władysław Sikorski
 • Gen. Zygmunt Sadowski (1946-2003)
 • Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz
 • Generał Stanisław Sosabowski
 • Gimnazjum im. Noblistów Polskich
 • Gimnazjum nr 6 im. Prof. Stefana Kownasa
 • Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków
 • Grobowiec Rodziny Steinbruck Żołnierzy Poległych w I Wojnie Św.
 • Gryf - ul. Grabowa
 • Gryf Pomorski - al. Jana Pawła II
 • Halinie Nowackiej-Durnaś, Wacławowi Piotrowskiemu...
 • Harcerstwu w Szczecinie
 • Helena Radlińska (1879-1954)
 • Henryk Ostachiewicz (1911-1974)
 • Henryk Jordan (1842-1907)
 • Herb Szczecina - nowy Ratusz, pl. Batorego
 • Herkules walczący z Centaurem
 • Hermann G. Grassmann (1809-1877)
 • Historia kościoła św. Jakuba - prace restauratorskie k. XIX w.
 • Hugo Lemcke - historyk i inwentaryzator zabytków
 • I Liceum Ogólnokształcące Dla Pracujących
 • I Liceum Ogólnokształcące im. M.Skłodowskiej-Curie
 • Ireneusz Gwidon Kamiński
 • IX LO im. Bohaterów Monte Cassino
 • Jajko Kolumba
 • Jan Czekanowski (1882-1965)
 • Jan Kiliński
 • Jan Papuga
 • Jan Paweł II - pomnik, ul. Orawska 3
 • Jan Paweł II - pomnik, plac przed kościołem pw. Chrystusa Dobrego Pasterza
 • Jan Paweł II - tablica, ul. Mickiewicza 41
 • Jan Paweł II- Byłeś wśród nas... - tablica, Katedra pw. Św. Jakuba
 • Jan Paweł II Papież Szczecin 11.06.1987 - tablica, pl. Kościelny 4
 • Jan Szyrocki (1931-2003)
 • Jan z Kolna
 • Janusz Kusociński - tablica, SP ul. Malczewskiego 22
 • Janusz Kusociński - tablica GIM ul. Malczewskiego 22
 • Januszowi Korczakowi
 • Jasnogórskie Przyrzeczenie
 • Jeńcy Francuscy
 • Jerzy Brinken
 • Jerzy Stroba (1919-1999)
 • Jesteśmy Polakami
 • Jeszcze Polska nie umarła póki my żyjemy...Józef Wybicki
 • Jeśli my zapomnimy o Nich...
 • Jezusowi Chrystusowi Zbawicielowi Wszechświata ...
 • Johann Carl Gottfried Loewe
 • Józef Bursewicz
 • Józef Granitowski (1911–1982)
 • Józef Haller
 • Józef Kępiński (1917-1981)
 • Józef Ortyl - proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego
 • K.I.Gałczyński - popiersie
 • Kamień węgielny - tablica, ul. Przyjaciół Żołnierza 45
 • Kamień węgielny - tablica, ul. Rydla 61
 • Kamień Węgielny Z Bazyliki Grobu Pańskiego
 • Kaplica Akademicka
 • Kaplica Kolejarzy
 • Kaplica Ludzi Morza
 • Kardynał August Hlond
 • Kardynał Stefan Wyszyński - pomnik, ul. Bogurodzicy 3a
 • Kardynał Stefan Wyszyński - tablica, Katedra pw. Św. Jakuba
 • Katyń - 50-lecie zbrodni
 • Katyń 1940
 • Kazimierz Haska - Pionier Żeglarstwa, Kapitan Ż.W.
 • Kazimierz Majdański (1916-2007)
 • Klasztor Ten...
 • Klub Starówka ...
 • Kolejarz
 • Kolumna - pomnik poległych żołnierzy
 • Komponist Kantor Carl Loewe
 • Kompozycja/Teatr Letni im. Heleny Majdaniec - Park Kasprowicza
 • Kompozycja - pl. Lotników
 • Kompozycja brąz - al. Jana Pawła II
 • Kompozycja dwóch brył
 • Kompozycja Maski Teatralne
 • Kompozycja Skrzydła - pl. Grunwaldzki
 • Kompozycja Skrzydła - Teatr Letni im. Heleny Majdaniec
 • Kompozycja w metalu
 • Koncert
 • Konsekracja Kościoła 1985-1988
 • Konsekracja Kościoła Matki Bożej Jasnogórskiej
 • Konstanty Maciejewicz (1890-1972) - tablica, Trasa Zamkowa
 • Konstanty Ildefons Gałczyński
 • Konstanty Maciejewicz Kapitan Żeglugi Wielkiej - tablica, SP ul. Malczewskiego 22
 • Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej
 • Kopia renesansowego pomnika Bartolomeo Colleoniego...
 • Kornel Ujejski
 • Kościół Farny Św. Jana Chrzciciela...
 • Kościół ten poświęcony 30.12.1973...
 • Kronika Morska Szczecina
 • Król Fryderyk Wilhelm III i Królowa Luiza
 • Król Maciuś I
 • Król Stanisław Leszczyński
 • Krzyż 1914
 • Krzyż Katyński
 • Krzyż Męczeństwa Narodu Polskiego (krzyż Grudnia 70)
 • Krzyż Milenijny...
 • Krzyż ołtarzowy z okazji wizyty Jana Pawła II na Jasnych Błoniach
 • Krzyż prawosławny
 • Krzyż upamiętniający dawny cmentarz francuski
 • Krzyż Żeliwny
 • Ku chwale żołnierzy i...
 • Ku wiecznej pamięci żołnierzy ...
 • Kwatera Jeńców Belgijskich i Polskich.
 • Kwatera Pionierów
 • Kwatera Zasłużonych
 • Kwiat Nadziei
 • Latarnik/Prometeusz
 • Leszek Datkiewicz
 • Liceum Ekonomiczne im. Oskara Langego
 • Lucjan Gieros - popiersie
 • Ludomir Mączka (1926-2006)
 • M. Skłodowska-Curie - popiersie
 • Macierzyństwo - Park Żeromskiego
 • Macierzyństwo - ul. Mickiewicza 69a
 • Maksymilian Golisz
 • Maria Konopnicka - popiersie
 • Marian Walczak
 • Mariusz Zaruski (1867 – 1941)
 • Marszałek Józef Piłsudski
 • Marynarz - Sternik
 • Marynarzom z m/s Augsburga
 • Maska
 • Maszt statku Kapitan Konstanty Maciejewicz
 • Matka na spacerze z dziećmi - ul. 9 Maja 86
 • Medyczne Studium Zawodowe Nr 2
 • Mennica Pomorska - tablica, ul. Rycerska
 • Mennica Szczecińska - tablica, ul. Sołtysia
 • Męczenników Drugiej Wojny Światowej
 • Michał Doliwo-Dobrowolski (1862-1919)
 • Michał Kmiecik
 • Mieczysław Jasnowski (1920-1993)
 • Mieczysław Karłowicz - popiersie
 • Mieczysław Karłowicz 1909-1959 - tablica
 • Miednoje Katyń Charków 1940
 • Miejsce uświęcone krwią Polaków...
 • Mieszkańcom Podjuch poległym w I Wojnie Światowej
 • Międzyzakładowy Dom Kultury Słowianin
 • Mikołaj Kopernik
 • Mikołaj Rej
 • Miłosierny Samarytanin
 • Miłość cierpliwa jest...
 • Mintaka
 • Młodocianym Żołnierzom Synom Pułku...
 • Muszle
 • Na Chwałę Bohaterom Ludowego Wojska Polskiego
 • Na Chwałę Bożą W Trosce O Przyszłość
 • Naród Sobie...
 • Niemieckie Obozy Pracy Przymusowej z II Wojny Światowej...
 • NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego
 • O godność człowieka
 • Obiekt zbudowano w czynie społecznym…
 • Ochrona Życia
 • Oczekujące
 • Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
 • Ofiar Tragedii Dnia 9.10.1962
 • Ofiar XX Wieku
 • Ofiarom Stalinizmu
 • Ojciec Święty Jan Paweł II - tablica, ul. Papieża Pawła VI
 • Ojcu Świętemu... - tablica, Katedra pw. Św. Jakuba
 • Ojczyźnie Oddaliśmy Swoje Siły, Swoją Krew, Swoje Życie
 • Pamiątka Poświęcenia Kościoła Garnizonowego
 • Pamiątkowy Symbol Współpracy
 • Pamięci Bohaterskich Żołnierzy AK
 • Pamięci Dr Franciszka Białousa
 • Pamięci Gminy Żydowskiej
 • Pamięci Kombatantów
 • Pamięci O. Mieczysława Wasilewskiego
 • Pamięci Osób Rozstrzelanych przez Okupanta
 • Pamięci Pastora Wilhelma Bernharda
 • Pamięci Poległych W Grudniu 1970
 • Pamięci Poległych Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego
 • Pamięci pracowników leśnictwa...
 • Pamięci Sybiraków
 • Pamięci Synów Bohaterskiej Francji
 • Pamięci Tych Żołnierzy Września 1939... Woldenberczycy
 • Pamięci Tych, Którzy Zdobywali Szczecin
 • Pamięci Zmarłych Szczecinian
 • Państwowy Urząd Repatriacyjny
 • Papież Jan Paweł II - pomnik, ul. Św. Kingi 3
 • Papież Jan Paweł II - pomnik, Jasne Błonia
 • Papież Jan Paweł II - tablica wotywna, kościół pw. Św. Andrzeja Boboli
 • Papieża Jana Pawła II - pomnik, ul. Szczepowa 5
 • Para/Rozkwit
 • Parafianie polegli w I Wojnie Światowej
 • Park Stefana Kownasa
 • Park Stefana Żeromskiego
 • Paul Robien (1882-1945)
 • Pielgrzymka na Jasną Górę 9-10.10.1999 r.
 • Pierwszy Proboszcz Parafii w Skolwinie...
 • Pieta - grupa figuralna
 • Pionierom Oświaty Szczecińskiej
 • Pionierów
 • Płyta erekcyjna fundacji Barnima XI
 • Płyta erekcyjna z portretami Filipa II i Franciszka I
 • Poległym bohaterom z gminy Żelechowa 1914-1918
 • Poległych w I Wojnie Światowej Uczniów Gimnazjum im. Karola Wilhelma
 • Poległym w I Wojnie Światowej - Osów
 • Poległym w I Wojnie Światowej - Warszewo
 • Poległym w Walce o Wyzwolenie Dąbia
 • Poległym 2 Pułku Landwehry
 • Poległym w I Wojnie Światowej - Osowo
 • Poległym w Walkach o Wyzwolenie Dąbia
 • Poległym w I Wojnie Światowej - Golęcin
 • Poległym w I Wojnie Światowej - Płonia
 • Poległym w I Wojnie Światowej - Załom
 • Poległym w I Wojnie Światowej - Żydowce-Klucz
 • Polska Partia Robotnicza
 • Polska Szkoła w Szczecinie
 • Polskiemu Nauczycielowi...
 • Polskiemu Żołnierzowi...
 • Pomnik Armii Krajowej
 • Pomnik Czynu Polaków
 • Pomnik Niepodległości
 • Pomnik Ofiar Grudnia 1970 - Anioł Wolności
 • Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej
 • Pomnik XXX Lat MPK
 • Ponary (1941-1944)
 • Powielacz
 • Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - tablica, ul. Powstańców Wielkopolskich 72
 • Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 - tablica, pl. Zwycięstwa
 • Pracownia im. Guido Recka
 • Przedszkole Budowlanych
 • Przedszkole wybudowane w czynie społecznym
 • Ptak - pl. Lotników
 • Ptaki - pl. Grunwaldzki
 • Ogniste Ptaki - Park Kasprowicza
 • Ptaki Morskie
 • Quo vadis
 • Radość
 • Renowacja Kwartału Turzyńskiego 1994-2008
 • Roman Łyczywek (1916-1994)
 • Róża Wiatrów
 • Rybak
 • Sacrum Millenium Poloniae
 • Saperom Wojska Polskiego
 • Siedziba Sejmiku Województwa
 • Siedziba Stronnictwa Ludowego
 • SOSW im. Juliana Tuwima
 • SP nr 44 im. ppor. E. Gierczak
 • SP nr 30 im. Powstańców Wielkopolskich
 • SP nr 49 im. Mieczysława Tarchalskiego
 • SP nr 60 im. Grunwaldu....
 • SP nr 65 im. prof. A.B. Dobrowolskiego
 • Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich.
 • Sponsorzy Powrotu Pomnika B. Colleoniego...
 • Sportowców Poległych w I Wojnie Światowej
 • Stadion Lekkoatletyczny im. Wiesława Maniaka
 • Stadion Miejski im. F. Krygiera...
 • Stanisław Baliński (1930-1994)
 • Stanisław Groński (1907-1957)
 • Stanisław Latour (1927–2007)
 • Stanisław Mikołajczyk
 • Stanisław Trus
 • Stare i Nowe
 • Stefan Czarniecki - patron LO nr 6
 • Stefan Kardynał Wyszyński - ul. Orawska 3
 • Stefan Kownas
 • Stefan Kwilecki (1925-2001)
 • Stefan Marczyk (1924-1993)
 • Stefan Wyszyński - ul. Pocztowa 22
 • Stoczniowcy Parnicy
 • Strażakom
 • Strażakom, Ofiarom Wojny, Dzieciom Nienarodzonym
 • Sybirakom: 1768-1940-1952...
 • Syn Pułku - tablica, pl. Zwycięstwa
 • Synów Pułku - tablica, Katedra pw. Św. Jakuba
 • Szare Szeregi AK
 • Szczecińscy kapitanowie żeglugi jachtowej
 • Szkoła Podstawowa im. Icchoka Lejba Pereca
 • Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 1960
 • Szkoła wybudowana w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole
 • Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa
 • Św. Kazimierz Jagiellończyk
 • Świadkom wiary i męczeństwa…
 • Świątynia Boga Jest Święta...
 • Świetlica Artystyczna – Klub 13 Muz
 • Święty Jan Bosko
 • Tablica upamiętniająca ofiary terroru stalinowskiego, ul. Małopolska 47
 • Tablica upamiętniająca poległych funkcjonariuszy MO, ul. Małopolska 47
 • Tablica upamiętniająca poległych funkcjonariuszy MO II, Zdunowo
 • Tablica upamiętniająca rozstrzelanych żołnierzy
 • Tadeusz Szeligowski
 • Tadeusz Bursztynowicz 1920-1985
 • Tadeusz Karnibad (1894-1968)
 • Tancerki
 • Technikum Budowlane
 • Technikum Ogrodnicze im. Saperów Wojska Polskiego
 • Telesfor Badetko (1920–1992)
 • Teodor Bensch (1903-1958)
 • Teofil Antoni Starzyński (1878-1952)
 • Tobie Ziemio Szczecińska...
 • Tors Gladiatora
 • Tors Kobiety
 • Towarzystwo Odnowy Romantycznej...
 • Tu Króluje Matka Boża Z Fatimy
 • Tu mieściła się pierwsza siedziba Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej
 • Tu Złożono Prochy
 • Tylko guziki nieugięte przetrwały...
 • Tym, Którzy Nie Powrócili Z Morza
 • Tytus Chałubiński (1820-1889)
 • Uczestnikom Wojny Ojczyźnianej
 • Umarłych płaczę, żywych wołam...
 • Upamiętniającą Siedzibę Polskiej Partii Robotniczej
 • W Hołdzie Ofiarom Systemu Komunistycznego...
 • W 14 rocznicę powrotu Szczecina do Macierzy
 • W 1940 roku...
 • W 75 rocznicę lotu New York - Kaunas
 • W Bolesną Rocznicę Powstania Warszawskiego...
 • W Hołdzie Bohaterom Września 1939
 • W hołdzie najmłodszym żołnierzom...
 • W Hołdzie Wielkiemu Rodakowi
 • W Tej Sali W Dniu 1 Maja 1945 r.
 • W tym domu od 1960 r. mieszkali L. Góniewicz, M. Tierry, M. Wesołowski
 • W XXX Rocznicę Powrotu Ziemi Szczecińskiej do Macierzy
 • Wbrew Naturze
 • Wdzięczni Bogu Parafianie - 50 rocznica parafii
 • Wdzięczności Dla Armii Czerwonej
 • Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945
 • Wielkiemu Rodakowi - Okręgowa Izba Lekarska
 • Wiesław Andrzejewski
 • WIĘC W TAKIEJ CISZY UKRYTY JA ...
 • WILEŃSKA 7 BRYGADA WILHELMA
 • Wincenty Witos
 • Wiosna
 • Witold Starkiewicz
 • Władysław Orkan (1875-1930)
 • Władysław Siwek (1905-1969)
 • Władysławowi Siwkowi
 • Włodzimierz Kępiński
 • Wotum Dziękczynne
 • Wykonawcy Teatru Letniego
 • Wyszak
 • X Rocznica Domu Kombatanta im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 • X Rocznica Euroregionu Pomerania
 • X Rocznica Powstania ZWM
 • XL Rocznica Powstania LO nr 1 dla Pracujących
 • X-lecie Szkół Zawodowych Szczecińskiej Stoczni Remontowej
 • XX Rocznica Wyzwolenia Szczecina
 • XX-lecie DOKP Szczecin, 1965r.
 • XXV rocznica powstania LWP
 • XXX rocznica LWP...
 • XXX Rocznica Związku Walki Młodych
 • XXX-lecie Zespołu Szkół Budowlanych
 • Za uratowanie Ojca Świętego...
 • Zaczarowana Dorożka
 • Zbigniew Herbert - popiersie
 • Zdzisław Przybylak
 • Zelektryfikowana Magistrala
 • Zespół Szkól Nr 2 im. Władysława Orkana. 50 lat.
 • Zespół Szkół... im. Armii Krajowej
 • Zespół Szkół Rzemieślniczych...
 • Zespół Szkół Sportowych
 • Znak Zrywu Robotniczego
 • Znakiem Polaków w Niemczech jest Rodło...
 • ZSZ Nr 1 im. Jana Pawła II w Szczecinie
 • Związek Żołnierzy Batalionów Roboczych
 • Zygmunt Kłysz - pierwszy proboszcz parafii na Pomorzanach
 • Zygmunt Szelążek (1905-1982)
 • Źródło
 • Żłobek Muchomorek
 • Żołnierz Kresowy AK 1939-1944
 • Żołnierzom 3 Wileńskiej Brygady Partyzanckiej...
 • Żołnierzom Armii Krajowej
 • Żyję

Katastrofy

Osoby urodzone w Szczecinie

Osoby związane ze Szczecinem


Przypisy

 1. Raport o stanie miasta 2014 [online]. [Przeglądany 2 listopada 2014].
 2. Raport o stanie miasta 2014 [online]. [Przeglądany 2 listopada 2014].
 3. Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012[online]. [Przeglądany 2 listopada 2014]
 4. Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012[online]. [Przeglądany 2 listopada 2014]
 5. Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2012[online]. [Przeglądany 2 listopada 2014]
 6. Szczecin. Praktyczny Przewodnik Turystyczny, B. Kozińska, M. Słomiński, G. Solecki, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin 2010, s. 16
 7. Szczecin. Praktyczny Przewodnik Turystyczny, B. Kozińska, M. Słomiński, G. Solecki, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin 2010, s. 17
 8. Szczecin. Praktyczny Przewodnik Turystyczny, B. Kozińska, M. Słomiński, G. Solecki, Walkowska Wydawnictwo/JEŻ, Szczecin 2010, s. 20
 9. Radni VII kadencji Rady Miasta Szczecin[online]. [Przeglądany 29 grudnia 2014]
 10. Rejestr Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie [udostępniony 28 stycznia 2015]
 11. Rejestr Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie [udostępniony 28 stycznia 2015]
 12. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 listopada 2014].
 13. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 listopada 2014]; Rocznik Statystyczny Miasta Szczecina 1987, s. 61; Rocznik Statystyczny Miasta Szczecina 1999, s. 80; Rocznik Statystyczny Szczecina 2008, s. 74.
 14. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 listopada 2014].
 15. Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 9 listopada 2014].
 16. Statystyczne Vademecum Samorządowca [online]. [Przeglądany 9 listopada 2014].
 17. Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 r.. Główny Urząd Statystyczny [online]. [Przeglądany 9 listopada 2014].


Bibliografia

 • Białecki Tadeusz, Turek-Kwiatkowska Lucyna. Szczecin stary i nowy. Szczecin 1991.
 • Bibliografia Pomorza Zachodniego
 • Czejarek, Roman. Szczecin przełomu wieków XIX/XX. Łódź 2008. ISBN 9788361253310.
 • Dzieje Szczecina. T. 1. Red. Władysław Filipowiak, Gerard Labuda. Warszawa-Poznań 1983. ISBN 83-01-04342-3, ISBN 83-01-04343-1.
 • Dzieje Szczecina. T. 2. Wyd. 2. Red. Gerard Labuda. Warszawa 1985. ISBN 83-01-04344-X.
 • Dzieje Szczecina. T. 3. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin 1994. ISBN 83-901159-1-3.
 • Dzieje Szczecina. T. 4. Red. Tadeusz Białecki, Zygmunt Silski. Szczecin 1998. ISBN 83-908898-1-1.
 • Encyklopedia Szczecina. T. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin 1999. ISBN 83-87341-45-2.
 • Encyklopedia Szczecina. T. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin 2000. ISBN 83-7241-089-5.
 • Encyklopedia Szczecina. Supl. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin 2003. ISBN 978-83-931914-1-3.
 • Encyklopedia Szczecina. Supl. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin 2007. ISBN 978-83-89341-53-2.
 • Encyklopedia Szczecina. Supl. 3. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin 2010. ISBN 978-83-931914-1-3.
 • Friedeborn, Paul. Historische Beschreibung der Stadt Alten Stettin in Pommern,: Sampt Einem Memorial unnd Außzuge etlicher denckwürdigen Geschichten, Handlungen und Verträgen, welche von zeit angenommenen Christenthumbs, innerhalb fünff hundert Jahren, daselbst begeben unnd etwan nützlich zu wissen. So dann auch Ein General Beschreibung des gantzen Pommerlandes: Fürstliche Stammlini der Hertzogen von Pommern, und Fürsten zu Rügen [...]. Gedruckt zu Alten Stettin: durch unnd in Verlegung S. Jochim Rheten Erben, 1613.
 • Friedeborn, Paul. Descriptio urbis Stetinensis, topographica, historica, cum icone genium loci adumbrante conscripta in Dei sospitatoris laudem Iustam Patriae devotionem. Stetini: typis Nicolai Bartholdi, 1624.
 • Friedeborn, Paul. Descriptio Urbis Stetinensis, Topographica, Historica, Cum Icone, Genium Loci adumbrante. Stetini: Typis Georgii Goetschii [...], 1654.
 • Gałczyńska Cecylia Zofia. Bibliografia Szczecina: wybór materiałów źródłowych i opracowań od XVI wieku do roku 2002. Szczecin 2003, 182 s. (Kronika Szczecina 2002. Suplement).
 • Gałczyńska Cecylia Zofia. Bibliografia Szczecina 1501-2004. Szczecin 2005, 364 s. ISBN 83-89341-31-X. (Biblioteka Kroniki Szczecina).
 • Kozińska Bogdana, Słomiński Maciej, Solecki Grzegorz. Szczecin. Praktyczny Przewodnik Turystyczny. Szczecin 2010
 • Łuczak Marek. Szczecin: Stare Miasto = Altstadt. Szczecin 2013, 768 s.
 • Szczecin: miasto, port, okolica. Red. J. Brinken. Szczecin 1947, 39 s.
 • Szczecin: ostatnie sto lat. Red. P. Zieliński. Szczecin 1993, 190 s.
 • Szczecin na przestrzeni wieków: historia - kultura - sztuka. Red. Edward Włodarczyk. Szczecin 1995, 248 s.
 • Wehrmann Martin. Geschichte der Stadt Stettin. Stettin 1911, 548 s.

Linki zewnętrzne

Zobacz też