Ulica Łaziebna

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ulica Łaziebna
Śródmieście
Ulica Łaziebna
Ulica Łaziebna
  Nazwa pełna Łaziebna
  Inne nazwy Deszczowa
  Nazwa niemiecka Kleine Wollweberstraße
  Osiedle Stare Miasto
  Dzielnica Śródmieście
  Długość (m)[i] 110,7
Zobacz ulicę na:
Mapa Google.
Google Street View.
Interaktywny Plan Miasta Szczecin.
Widok ulicy Łaziebnej od strony ulicy Tkackiej

Łaziebna, (niem. Kleine Wollweberstraße), nazwa historyczna „Ulica Mała Tkacka”; wąska uliczka stanowiąca łącznik pomiędzy Placem Orła Białego a ulicą Tkacką. W 1945 roku nadano jej nazwę ulicy Deszczowej, a po 1955 r. ulicy Łaziebnej. [1]

Mała Tkacka

Jako „mała ulica /uliczka/ sukienników”, także „Mała Tkacka” (parva platea lanificum, 1345, lutteke wullenwewerstrate, 1501, 1514, kleine wulwewerstrate, 1564, Die Kleine Wollweber Strss, 1706, Kleine Wollwäber Straße, 1706, Kleine Wollweber Strss 1721, Kleine Wollweber Strsse, 1811), ułatwiała mieszkańcom obu ulic zamieszkałych przez tkaczy dojście do sukiennic usytuowanych przy ówczesnym Targu Końskim.
Na początku XVIII wieku większa część zabudowań ulicy Małej Tkackiej uległa zniszczeniu w wyniku ostrzeliwania miasta przez sprzymierzone z Prusami wojska w sierpniu 1713 roku. Wiedzę o stanie zabudowy tej ulicy i podziale na poszczególne parcele w okresie wcześniejszym uzupełniają nam szkice do katastru szwedzkiego z 1706 roku [2]. Informacja umieszczona na szkicu do katastru szwedzkiego oraz dodatkowo na planie miasta z 1721 roku informuje nas, że do obszaru ulicy Małej Tkackiej należały działki po stronie południowej od Nr. 288=b.n. [3] do Nr. 292=b.n. [4] oraz działki po stronie północnej od Nr. 263=b.n. [5] do Nr. 259=123. [6] Według niektórych opracowań, których autorzy powołują się na publikacje H. Lemckego i C. Fredricha, obecna nazwa ma rzekomo nawiązywać do istniejącej w północnej części tej ulicy łaźni będącej własnością kościoła Mariackiego. Dzisiaj wiemy z katastru szwedzkiego, że łaźnia tego kościoła, owszem była w tej części miasta, ale mieściła się na narożniku ulicy Tkackiej i Placu Żołnierza Polskiego (budynek Plac Żołnierza Polskiego nr 2). [7]

Przypisy

  1. Sz. Bursewicz, Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz.1: Do roku 1956 W: Kronika Szczecina 2003. Nr 22, s. 119-152. Szczecin 2004, s. 27, tamże s. 28, przyp. 49.
  2. Landesarchiv Greifswald, Rep. 6a, Bd. 68 (Rząd domów Bh w Kwartale Młyńskim w Szczecinie, szkic, s. 589; Rząd domów Bh w Kwartale Młyńskim w Szczecinie, szkic, s. 665.
  3. Według AB do 1856 roku - Nr. 592, natomiast po 1856 r.- Nr. 1.
  4. Według AB do 1856 r. - Nr. 724, natomiast po 1856 r. - Nr. 5.
  5. Według AB do 1856 r. - Nr. 730, natomiast po 1856 r. - Nr. 13.
  6. Według AB do 1856 r. - Nr. 728, natomiast po 1856 r. - Nr. 8.
  7. Zob. opis parceli nr 245 w: Matrikelkarten der Landesaufnahme von Schwedisch-Pommern. Mühlen fierdingen i Stettin, s. 628-629 (oryginalna s. 343; por. H. Lemcke, Die älteren Stettiner Straßennamen, Stettin 1881, s. 38 i C. Fredrich, Die älteren Stettiner Straßennamen in Rahmen der älteren Stadtentwicklung, Stettin 1926, s. 51.


Bibliografia

GaleriaIES64.png
Autor opracowania: Jan Iwańczuk