Zarząd Miasta Szczecina (1990 - 2002)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zarząd Miasta Szczecina (1990 - 2002) – istniejący od 10 maja 1990 [1] do 22 listopada 2002 [2] kolegialny, 7. osobowy organ wykonawczy gminy szczecińskiej (miasta na prawach powiatu). Na jego czele stał Prezydent Miasta Szczecina (jako przewodniczący zarządu), który radzie miasta proponował wiceprezydentów i pozostałych członków – wybór (zatwierdzenie lub odrzucenie) składu zarządu następował w głosowaniu tajnym. Podlegał radzie miasta, która mogła go odwołać. Mógł działać po upływie kadencji rady miasta – do wybrania kolejnego zarządu przez nową radę miasta.

Zarząd miasta przygotowywał projekty uchwał rady miasta i określał sposoby ich wykonania, wykonywał uchwalony przez radę miasta budżet gminy i administrował mieniem komunalnym. Ponadto realizował zadania zlecone przez administracje rządową, np. w zakresie oświaty, zdrowia - i jedynie w tych sprawach od niej zależał.

Składy kolejnych Zarządów Miasta Szczecin

  1. 18 czerwca 199022 kwietnia 1991:
  2. 22 kwietnia 19915 lipca 1994:
  3. 5 lipca 199418 listopada 1998:
  4. 18 listopada 199824 stycznia 2000:
  5. 24 stycznia 200029 maja 2001:
  6. 29 maja 200121 listopada 2002:

Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - zarząd miasta został zastąpiony organem jednoosobowym, Prezydentem Miasta Szczecin, wybieranym w wyborach bezpośrednich; prezydent realizuje swoje zadania za pomocą Urzędu Miasta Szczecin (magistratu). Od 2002 roku funkcjonowało ciało doradczo-decyzyjne Kolegium Prezydenta Miasta, którego uprawnienia i zakres działania są każdorazowo określane przez urzędującego prezydenta.

Historia

Bezpośrednim poprzednikiem Zarządu Miasta Szczecina było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (prezydia MRN powstały w 1950 roku). Jednakże w okresie powojennym (lata 19451950) istniał Zarząd Miejski Szczecina, kierowany przez Prezydenta Miasta Szczecina – Piotra Zarembę. Teoretycznie ówczesny zarząd miasta podlegał Miejskiej Radzie Narodowej, ale na „Ziemiach Odzyskanych”, w więc i w Szczecinie, relacje te często zależały od osobowości prezydenta, sprawności podlegających mu urzędników (zarządu miasta) i zmiennego składu rad narodowych – oraz kompetencji fachowych i politycznych ówczesnych radnych. Dodatkowo narastała presja „organów partyjnych” (PPR/PZPR). „Pierwszy” Zarząd Miejski Szczecina i urząd (stanowisko) Prezydenta Miasta zlikwidowano ostatecznie 20 marca 1950.

Przed 1945 rokiem istniały różne instytucje zarządzające miastem – więcej na ten temat w artykule o samorządzie miejskim Szczecina.

Przypisy

Zobacz też

Źródła

  • T. Białecki (red.): Encyklopedia Szczecina, T2 (P-Ż), Wyd. US-Instytut Historii, Szczecin 2000, s.302, 684 ISBN 83-87341-45-2
  • Zarząd Miasta Szczecina

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak