Zdzisław Łaski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prof. dr hab. Zdzisław Łaski
ekonomista, współtwórca wyższego szkolnictwa morskiego w Polsce
brak zdjecia
Data urodzenia 26 kwietnia 1931
Miejsce urodzenia Pabianice
Data śmierci 6 maja 1993
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie (kw. 43D-9-12)
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Zdzisław Łaski (1931-1993) – ekonomista, pedagog, współtwórca wyższego szkolnictwa morskiego w Polsce, rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie

Życiorys

Zdzisław Łaski urodził się 26 kwietnia 1931 roku w Pabianicach.

W 1955 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie. W 1962 roku uzyskał stopień doktora. Pracę habilitacyjną obronił w 1969 roku. W 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1985 profesorem zwyczajnym.

Jako pracownik naukowy i wykładowca był związany z większością szczecińskich wyższych uczelni. Od 1951 roku był zastępcą asystenta, a później asystentem w Wyższej Szkole Ekonomicznej i Wyższej Szkole Inżynierskiej. W latach 1953-1956 był starszym asystentem Zakładu Filozofii Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1956 roku został pracownikiem naukowym w Katedrze Ekonomii Politycznej Politechniki Szczecińskiej. Kolejno był starszym asystentem, adiunktem (1956-1968) i docentem (1968-1969).

Był jednym z organizatorów Wyższej Szkoły Morskiej i jej pierwszym rektorem (1969-1972). W latach 1968-1974 kierował Międzywydziałowym Studium Nauk Społeczno-Ekonomicznych tej uczelni. Równocześnie pełnił funkcję dyrektora likwidowanej Państwowej Szkoły Morskiej.

Od 1972 do 1976 roku pracował na stanowisku docenta, a od 1976 do 1985 roku na stanowisku profesora na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Politechniki Szczecińskiej. W latach 1974-1985 kierował Zakładem Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych Instytutu Ekonomiki Przemysłu.

W 1985 roku, w nowo utworzonym Uniwersytecie Szczecińskim, został kierownikiem Zakładu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych w Instytucie Ekonomiki Produkcji. W tym samym roku został członkiem Senatu tej uczelni.

Działał w ruchu młodzieżowym i studenckim. W latach 1946-1948 należał do Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (OM TUR), a później do Związku Młodzieży Polskiej (1948-1956), gdzie powierzono mu funkcję zastępcy kierownika Wydziału Studenckiego Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie (od 1953). W 1949 roku wstąpił do PZPR. Był sekretarzem ds. propagandy (1956-1957) i członkiem Plenum (1956-1973). W latach 1959-1969 piastował stanowisko przewodniczącego Komisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy KW PZPR w Szczecinie. Był członkiem Komisji Nauki i Podkomisji Nauk Ekonomicznych przy KC PZPR (1969-1973).

Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych, m.in. do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1955), Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (od 1957) oraz Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 1965). Był członkiem Instytutu Zachodniopomorskiego, Rady Naukowej Techniczno-Ekonomicznej Ministerstwa Żeglugi oraz Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej (1965-1975), Rady Naukowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (1968-1978), Rady Naukowo-Technicznej przy Ministerstwie Żeglugi (1969-1973) oraz członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych PAN (od 1982).

Jako pierwszy wśród polskich ekonomistów sformułował istotę i zasady optymalnego zatrudnienia w gospodarce i przedsiębiorstwie. Interesował się historią gospodarczą kraju ze szczególnym uwzględnieniem historii Pomorza Zachodniego w okresie międzywojennym i czasach współczesnych. Efektem tych zainteresowań była publikacja kilkunastu książek, podręczników oraz ponad 100 artykułów, rozpraw i prac naukowych oraz popularno-naukowych. Swoje prace zamieszczał m.in. na łamach „Przeglądu Zachodniopomorskiego”. Przez wiele lat był współredaktorem tego miesięcznika.

Przez studentów był bardzo wysoko ceniony jako pedagog. Jego wykłady charakteryzowały się erudycją, harmonią wypowiadanych myśli, zawierały liczne dygresje, nieszablonowe przykłady i porównania.

Żonaty. Miał troje dzieci, dwóch synów i córkę.

Zmarł 6 maja 1993 roku w Szczecinie. Został pochowany 13 maja na Cmentarzu Centralnym (kw. 43D-9-12).

Publikacje (wybór)

 • 1962Wpływ bodźców zainteresowania materialnego na intensywność pracy w przemyśle (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu metalowego Pomorza Zachodniego), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • 1965Dwa dwudziestolecia przemysłu Polski i województwa szczecińskiego 1918-1938 i 1944-1964, Wydział Propagandy KW PZPR, Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej, Szczecin, 29 s.
 • 1965Rachunek opłacalności zatrudnienia a problemy pełnego zatrudnienia
 • 1966Uwagi o bodźcowej elastyczności intensywności pracy
 • 1967Optymalne obciążenie praca maszyn i urządzeń a ich zużycie
 • 1967Pomorze Szczecińskie 1945-1965 (praca zbiorowa pod red. Edmunda Dobrzyckiego, Henryka Lesińskiego i Zdzisława Łaskiego), Wydawnictwo Poznańskie (seria: Monografie Regionalne / Instytut Zachodnio-Pomorski w Szczecinie; nr 1)
 • 1968Zatrudnienie w gospodarce socjalistycznej w świetle rachunku ekonomicznego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu
 • 1975Rytm pracy w przemyśle uspołecznionym (na przykładzie przemysłu Pomorza Szczecińskiego) (współautorzy Władysław Janasz, Stanisław Marek), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań (seria: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Społecznych, t. 24)
 • 1982Podstawy rachunku ekonomicznego. Postęp ekonomiczny i jego główne drogi w przedsiębiorstwach przemysłowych
 • 1983Przewodnik metodyczny z ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego (pod red. nauk. Zdzisława Łaskiego), Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin
 • 1987Kierunki i determinanty społeczno-gospodarczego rozwoju Polski i regionu szczecińskiego - materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe w ramach XXX-lecia STN w Szczecinie dnia 12 grudnia 1986 (pod red. nauk. Zdzisława Łaskiego), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, SzczecinArtykuły w prasie (wybór)

 • 1960Postęp jest wyraźny. Przemysł w woj. szczecińskim, „Życie Gospodarcze” 1960 nr 50, dodatek s. I-II
 • 1965Nie było tu żadnej uczelni, „Głos Nauczycielski” 1965 nr

Odznaczenia

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal 30-lecia Polski Ludowej
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”
 • Zasłużony Nauczyciel PRL
 • Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego
 • Odznaka Tysiąclecia Państwa Polskiego
 • Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”
 • Odznaka „Za zasługi dla rozwoju woj. koszalińskiego”
 • Medal „Za zasługi dla rozwoju nauki na Pomorzu Szczecińskim”
 • Złota Odznaka Honorowa PTE
 • Srebrna Odznaka TNOiKBibliografiaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz