Łukowice

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Geolokalizacja: 52.909666,14.296116


Łukowice
Nazwa niemiecka Altenkirchen
Powiat gryfiński
Gmina Cedynia
Sołectwo Łukowice
[ Strona internetowa miejscowości.]

Łukowice (dawniej Altenkirchen) — wieś w gminie Cedynia w powiecie gryfińskim.

Położenie

Wieś położona jest we wschodniej części gminy Cedynia (7 km na północny wschód od Cedyni). Od zachodu sąsiaduje z Czachowem (odległość 2,5 km), od wschodu z Mętnem (odległość 4 km), a od południa z Orzechowem (odległość 3 km).

Historia

W źródłach historycznych Łukowice pojawiają się w 1334 roku (jako Allenkerken). W 1337 roku pola wsi mierzyły 54 łany, z czego 18 należało do rodu rycerskiego von Witte, ale już 1350 roku ich właścicielami byli Mörnerowie. W kolejnych latach zyski ze wsi czerpali przedstawiciele rodów von Sydow i von Witte. W 1449 dochody ze wsi pobierał szpital św. Gertrudy w Chojnie, a w 1458 roku cała wieś stała się własnością chojeńskiej rady miejskiej. W 1725 wieś kupił król pruski Fryderyk Wielhelm I i włączył ją w obręb domeny elektoralnej w Cedyni. W 1718 roku na pola wsi składało się 41 łanów chłopskich, 4 parafialne i 6 zagrodniczych. W 1927 roku wieś liczyła 221 mieszkańców,a jej pola obejmowały 803,1 ha.

Zabytki

Bibliografia

  • Rymar, Edward. Reslawizacja nazw miejscowości na obszarze ziemi chojeńskiej i mieszkowickiej w latach 1945-1947. „Przegląd Zachodniopomorski” 1996, z. 3, s. 237-281.
  • Voss, Georg. Hoppe, Willy. Altenkirchen. W: Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Schriftleitung E. Blunck, Bd. VII, T. 1: Kreis Königsberg (Neumark), H. III: Die nördlichen Orte. Berlin 1927.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Michał Gierke