1945

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
rok 1945 / MCMXLV
XIX wiek « XX wiek » XXI wiek
1943 « 1944 « 1945 » 1946 » 1947

Rok 1945
Nadprezydent prowincji Franz Reinhold Schwede-Coburg (Gauleiter)
Prezydent regencji Hugo Ernst Karl Lotz


Rok 1945
Wojewoda Leonard Borkowicz
Prezydent Szczecina Piotr Zaremba


Wydarzenia

styczeń

 • 22 stycznia – skasowano kursy pociągów dalekobieżnych przechodzących przez Szczecin. Pociągi z uciekinierami ze wschodu przetrzymywano na stacjach podmiejskich po kilka dni, izolując ewakuowanych Niemców od miejscowej ludności, by nie rozprzestrzeniać wiadomości wśród mieszkańców Szczecina o wielkim odwrocie niemieckim ze wschodu i postępującej inwazji armii radzieckiej
 • 22 stycznia – ogłoszenie ewakuacji w Kreis Arnswalde
 • 23 stycznia – silnie ograniczono ruch pocztowy, pozwalając wysyłać ze Szczecina listy tylko do obszarów podmiejskich. Elektrownia ograniczyła dostawę prądu do trzech razy na dzień po 2-3 godziny, skasowano również niektóre linie tramwajowe
 • 31 stycznia – zajęcie bez walk Bierzwnika przez wojska radzieckie


luty

 • 2 lutego – dwa kolejne naloty alianckie zniszczyły doszczętnie fabrykę benzyny syntetycznej w Policach, położoną w skrajnie północnej części szczecińskiej aglomeracji. Zginęło wówczas wielu polskich robotników pracujących przymusowo w tych zakładach
 • 2 lutego – zdobycie Recza (Reetz) przez wojska radzieckie
 • 4 lutego – rozpoczęto likwidację poszczególnych przedsiębiorstw i firm prywatnych w Szczecinie oraz zaczęto regularny wywóz zdemontowanych maszyn i urządzeń na zachód. Osoby cywilne nie zatrudnione w ważnych przedsiębiorstwach otrzymywały indywidualnie polecenia opuszczenia z rodzinami miasta
 • 8 lutegoKrzęcin (Kranzin) został zajęty przez wojska 61 Armii Radzieckiej
 • 9 lutego – potajemnie stracono szczecińskiego komunistę i antyfaszystę Waltera Empachera i członków jego grupy
 • 12 lutego – zdobycie Drawna (Neuwedell) przez wojska radzieckie
 • 16 lutego – powołano pod broń drugie, trzecie i czwarte pospolite ruszenie, jak również zmobilizowano niepracujące kobiety do kopania rowów przeciwczołgowych oraz polowych umocnień na przedmieściach Szczecina
 • 18 lutego – do władz terenowych zostało rozesłane zarządzenie o wysiedleniu ludności niemieckiej zarówno z lewobrzeżnego, jak i z prawobrzeżnego Szczecina na zachód od Odry. Z instrukcji podpisanej przez Oberbereichsleitera Hube wynikało, że Szczecin musi opuścić około 200 tysięcy Niemców koleją oraz transportem rzeczno-morskim na wyspę Rugię i do powiatów nadmorskich. Instrukcja ewakuacyjna nr 318 przewidywała ewakuowanie tą drogą ze Szczecina 2500-3000 osób dziennie
 • 20 lutego – Józef W. Stalin w zarządzeniu Państwowego Komitetu Obrony godzi się na traktowanie linii Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem Szczecina jako tymczasowej granicy państwa polskiego
 • 21 lutego – na polecenie władz hitlerowskich z 18 lutego 1945 rozpoczęto przymusową ewakuację mieszkańców Szczecina na tereny na wschód od Odry. Pierwsze transporty wyruszyły barkami i statkami do Ückermünde, i dalej koleją do miejsc przeznaczenia. W mieście pozostało ok. 5 tys. rodzimych mieszkańców
 • 22 lutego – na wieść o zarządzeniu Państwowego Komitetu Obrony z 20 lutego 1945 roku, w którym Józef Stalin zgodził się na traktowanie linii Odry i Nysy Łużyckiej z włączeniem Szczecina jako tymczasowej granicy państwa polskiego, „Pommersche Zeitung” donosił „Stettin - slawisch!” (Szczecin słowiański)
 • 22 lutego – zajęcie Choszczna (Arnswalde) przez wojska radzieckie
 • 23 lutego – silnie ograniczono ruch pocztowy, pozwalając wysyłać ze Szczecina listy tylko do obszarów podmiejskich


marzec


kwiecień


maj


czerwiec


lipiec


sierpień


wrzesień


październik

 • 6 października – rozpoczęto wydawanie „Kuriera Szczecińskiego”
 • 14 października – przybyła pierwsza grupa polskich repatriantów z Zachodu, którzy ze Szczecina rozjeżdżali się dalej po kraju. Otwarto pierwszy odbudowany most i uruchomiono dwie linie tramwajowe. Statek „Piast” rozpoczął stałą komunikację między Szczecinem i Świnoujściem. Rozpoczęły działalność pierwsze spółdzielnie: „Społem”, „Robotnik”, „Samopomoc Chłopska” oraz Państwowa Centrala Handlowa. Odbył się pierwszy zjazd onomastyczny z udziałem ks. prof. Stanisława Kozierowskiego, autora wielu nazw geograficznych Pomorza
 • 14 października – erygowano parafię św. Antoniego przy ul. Szczecińskiej


listopad


grudzieńLudzie

Urodzili się


Zmarli


Linki zewnętrzne