Akademia Morska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Akademia Morska –  państwowa uczelnia techniczna, kontynuatorka tradycji szczecińskich szkół morskich istniejących tu od 1947. Jako Akademia Morska funkcjonuje od 9 stycznia 2004, gdy ustawą sejmową dokonano zmiany nazwy Wyższa Szkoła Morska na Akademia Morska w Szczecinie[1]. Kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki morskiej, łącząc edukację z badaniami naukowymi i rozwojem innowacyjnych technologii, we współpracy z gospodarką. Kształci na trzech wydziałach, na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, w języku polskim i angielskim. W gospodarce morskiej akademia jest renomowaną jednostką naukową, w szczególności w zakresie inżynierii ruchu morskiego.

Logo Akademii Morskiej (2013)

Kierunki kształcenia

Wydział Nawigacyjny

 • Geodezja i Kartografia
 • Informatyka
 • Nawigacja
 • Transport

W 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: geodezja i kartografia), w 2010 - w dyscyplinie transportu. Następnie, w 2015, wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie transportu[2].

Wydział Mechaniczny

 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika

W 2002 wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora (dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn). Od 2012 posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn[3].

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

 • Logistyka
 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Rektorzy Akademii Morskiej

Przypisy

 1. Ustawa z 9-01-2004 o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013]. Dostępny w: http://sejmometr.pl/ustawy/461.
 2. https://www.am.szczecin.pl/uczelnia/historia
 3. https://www.am.szczecin.pl/uczelnia/historia
 4. Rektorzy WSM/AM w Szczecinie w latach 1969 – 2012. W: Akademia Morska w Szczecinie. 01-01-2011 [online]. [Przeglądany 6 czerwca 2013] Dostępny w: http://www.am.szczecin.pl/organy-i-osoby-sprawujace-funkcje-i-ich-kompetencje-w-tym-organy-samorzadu-studenckiego/487-rektorzy-wsm-am-w-szczecinie-w-latach-1969-2012.
 5. Stanisław Gucma, Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie. W: Morza i Oceany.pl [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013] Dostępny w: http://morzaioceany.pl/inne/sylwetki-morskie/55-stanislaw-gucma-rektor-akademii-morskiej-w-szczecinie.html.
 6. Władze Akademii Morskiej w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013] Dostępny w: http://www.am.szczecin.pl./uczelnia/wladze.
 7. Władze Akademii Morskiej w Szczecinie. [online]. [Przeglądany 28 czerwca 2013] Dostępny w: http://www.am.szczecin.pl./uczelnia/wladze.


Zobacz też

Linki zewnętrzne
IES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak