Alfred Köhler

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Alfred Köhler
profesor gimnazjalny
Data urodzenia 27 kwietnia 1860
Miejsce urodzenia Altenbreitungen (Sachsen-Meiningen)
Data śmierci 16 kwietnia 1932
Miejsce śmierci ?
Miejsce spoczynku ?
Lata działalności 1886-1924
Narodowość niemiecka


Alfred Köhler (Koehler) (1860-1932) – profesor gimnazjalny.

Życiorys

Alfred Köhler urodził się 27 kwietnia 1860 w Altenbreitungen (Sachsen-Meiningen) jako syn nauczyciela. Uczęszczał do Realgymnasium w Meiningen, które ukończył po otrzymaniu świadectwa dojrzałości 20 marca 1880 roku. Studiował matematykę i nauki przyrodnicze na uniwersytecie w Lipsku. Tam też odbył w latach 1880-1881 obowiązkową roczną służbę wojskową. Do egzaminu państwowego przystąpił 12 listopada 1884 roku, uzyskując kwalifikacje do nauczania matematyki i fizyki we wszystkich klasach szkoły gimnazjalnej. Następie 21 grudnia 1885 i 24 lutego 1887 roku zdał kolejne egzaminy, które pozwoliły mu prowadzić lekcje z języka francuskiego, botaniki, zoologii w klasach średnich również w szkołach gimnazjalnych. Na uniwersytecie w Lipsku złożył 11 sierpnia 1886 roku egzamin doktorski broniąc dysertacji Über das psychophysische Gesetz von Weber. Jeszcze w tym samym roku pracę tę zamieścił w periodyku Philosphische Studien.

Roczny okres próbny Köhler odbył w latach 18851886 w szczecińskim Gimnazjum Realnym im. Fryderyka Wilhelma (Friedrich-Wilhelms-Realgymnasium) jako nauczyciel stażysta (Schulamtskandidat). Po zakończeniu okresu próbnego został w nim zatrudniony na stanowisku nauczyciela pomocniczego (Hilfslehrer). Jeszcze w tym samym roku został przeniesiony na to samo stanowisko do Gimnazjum Miejskiego (Stadtgymnasium). Tam powierzono mu prowadzenie lekcji z matematyki, nauk przyrodniczych i rachunków. Rok później powrócił do Gimnazjum Realnego im. Fryderyka Wilhelma, w którym uczył matematyki, fizyki, nauki przyrodnicze i rachunki. Pełnił też funkcję wychowawcy klas średnich.

Köhler 1 marca 1892 roku został awansowany na profesora gimnazjalnego (Oberlehrer). 27 stycznia 1906 roku otrzymał tytuł profesora, a 12 marca tego samego roku nadano mu godność Radcy IV Klasy (Räte IV. Klasse).

W roku 1908 Köhler przeniósł się do Szkoły Realnej im Bismarcka (Bismarck-Oberrealschule), w której objął prowadzenie zajęć z matematyki, fizyki i nauk przyrodniczych. Pełnił też rolę wychowawcy klasy drugiej oraz sprawował pieczę nad szkolnymi zbiorami przyrodniczymi.

Köhler uczył nie tylko w szczecińskich gimnazjach, ale też od roku 1888 przez wiele lat prowadził zajęcia w szczecińskiej szkole średniej dla dziewcząt Höhere Mädchenschule von Maria Friedländer, która mieściła się przy ulicy Małopolskiej (Augustastrasse 54).

Alfred Köhler przeszedł w stan spoczynku 1 maja 1924 roku, zmarł 16 kwietnia 1932 roku.

Publikacje

• Über die hauptsächlichsten Versuche einer mathematischen Formulirung des psychophysischen Gesetzes von Weber. Leipzig 1886. (Diss).

• Über die hauptsächlichsten Versuche einer mathematischen Formulirung des psychophysischen Gesetzes von Weber. Philosphische Studien. Bd. 3, 1886, s. 572-642.

• Zur Kenntnis des symmetrischen Dimethylhydrazins. Jena 1906.

• Methodischer Führer und Ratgeber für den mathematischen Unterricht. Teil 1. Rechnen und Arithmetik. Stettin 1919.

• Methodischer Führer und Ratgeber für den mathematischen Unterricht. Teil 2. Planimetrie, Trigonometrie und Stereometrie. Stettin 1919.

• Methodischer Führer und Ratgeber für den mathematischen Unterricht. Teil 3. Sphärische Trigonometrie, Kombinationslehre und Wahrscheinlichkeitsrechnung, Differentialrechnung, Gleichungen höheren Grades, analytische Geometrie. Stettin 1920.

Bibliografia

• Friedrich-Wilhelms-Schule (Realgymnasium nebst Vorschule) zu Stettin. Stettin 1886, s. 15.

• XIX. Programm des Stadtgymnasiums zu Stettin. Ostern 1888. Stettin 1888, s. 23.

• Jahresbricht der Bismarck-Realschule i. E. zu Stettin. Ostern 1909. Stettin 1909, s. 24.

Linki zewnętrzne