Bibliografia Pomorza Zachodniego

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bibliografia Pomorza Zachodniego- bibliografia regionalna opracowywana od 1960 roku w Książnicy Pomorskiej. Jest bibliografią przedmiotową i rejestruje w wyborze piśmiennictwo mające związek z Pomorzem Zachodnim jako całością i z poszczególnymi miejscowościami należącymi do regionu, jakie ukazało się na terenie kraju i zagranicą. Przedmiotem zainteresowania bibliografii są także instytucje działające na terenie Pomorza Zachodniego oraz mieszkańcy regionu. W Bibliografii Pomorza Zachodniego odnaleźć można również informacje o odbywających się na terenie Pomorza Zachodniego imprezach, zjazdach, konferencjach czy wystawach. Ponadto rejestrowana jest twórczość literacka osób zamieszkujących region – bez względu na tematykę powstających utworów. Obszar Pomorza Zachodniego umownie w bibliografii obejmuje dla lat 1945-1998 dawne województwa: szczecińskie, koszalińskie i słupskie (w ich granicach administracyjnych), natomiast od roku 1999 obecne województwo zachodniopomorskie, oraz powiaty słupski, lęborski, bytowski i człuchowski (obecnie w granicach województwa pomorskiego) i obszar niemieckiego powiatu Mecklenburg-Vorpommern dla których rejestrowane są wyłącznie dokumenty o treści historycznej do roku 1945. W bibliografii znaleźć można opisy bibliograficzne dokumentów różnego typu: książki, czasopisma, artykuły z czasopism i gazet (ogólnokrajowych i regionalnych), mapy, utwory (rozprawy z prac zbiorowych) i fragmenty (rozdziały i ustępy wydawnictw i utworów, materiały konferencyjne), recenzje książek i sztuk teatralnych, polemiki, dokumenty elektroniczne. Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

W okresie od 1960 do 2010 roku łącznie wydano drukiem 17 tomów Bibliografii Pomorza Zachodniego rejestrującego piśmiennictwo krajowe, 4 tomy rejestrujące piśmiennictwo zagraniczne, 2 tomy na CD-ROM. Brakuje następujących roczników: 1973-1975; 1979; 1982-1987; 1989; 1994-1998. Od roku 1999 Bibliografia Pomorza Zachodniego tworzona jest w programie ALEPH i dostępna w postaci bazy on-line. Baza powstaje w Pracowni Bibliografii Pomorza Zachodniego Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

Historia

W Szczecinie do pierwszych działań na rzecz opracowania piśmiennictwa regionalnego doszło już we wczesnych latach powojennych z inicjatywy Bolesława Tuhana-Taurogińskiego ówczesnego dyrektora Archiwum Państwowego.Działania te z uwagi na specyficzną sytuację polityczno-ekonomiczną panującą w owym czasie w Szczecinie i całym regionie, skromne środowisko naukowe, brak wykwalifikowanej kadry mogącej podjąć się takich zadań i przede wszystkim nieliczną literaturę w języku polskim nie przyjęły charakteru oficjalnego. Koncepcja podjęcia formalnego opracowania bibliografii zachodniopomorskiej zrodziła się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie już w 1954 roku.