Bolesław Tuhan-Taurogiński

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Bolesław Tuhan-Taurogiński
archiwista
brak zdjecia
Archiwista Bolesław Tuhan-Taurogiński przy pracy
Data urodzenia 1 maja 1904
Miejsce urodzenia Radziwiłłmonty
Data śmierci 5 lipca 1974
Miejsce śmierci Warszawa
Narodowość polska


Bolesław Tuhan Taurogiński (1904-1974) - archiwista, pierwszy dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Życiorys

Urodził się 1 maja 1904 roku w Radziwiłłmontach koło Nieświeża. Uczęszczał do Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Nieświeżu. W roku 1919 wziął udział w I powstaniu śląskim. W latach 1926-1929 studiował historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
W 1929 roku został archiwistą (od 1939 roku kierownikiem) w Archiwum Radziwiłłów w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego uczestniczył w walkach i zajmował się zabezpieczeniem zbiorów Archiwum.
Po zakończeniu II wojny światowej trafił do Szczecina, gdzie 1 sierpnia 1945 roku objął stanowisko kierownika Archiwum Państwowego w Szczecinie. Zgromadził, częściowo opracował i udostępnił badaczom rozproszony podczas wojny zasób byłego Staatsarchiv Stettin. Dla celów ewidencji opracował do 1949 roku "Spis zespołów Archiwum Szczecińskiego według stanu z 1945 r.".
Podczas pobytu w Szczecinie wszedł w skład Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Bohaterów Walk 1941-1945, był też prezesem Wojewódzkiego Związku Łowieckiego.
W marcu 1950 roku przekazał kierownictwo archiwum T. Kupczyńskiemu. Po odejściu ze Szczecina pracował w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w oddziale akt podworskich, ponadto powierzono mu organizację działu kartograficznego.
W roku 1952 odszedł ze służby archiwalnej i przeniósł się do Biblioteki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zmarł 5 lipca 1974 roku w Warszawie.

Z inicjatywy szczecińskiego Stowarzyszenia „Czas Przestrzeń Tożsamość” w 2016 roku na Cmentarzu Centralnym posadzono Drzewko Pamięci, którym uhonorowano Bolesława Tuhana-Taurogińskiego jako osobę zasłużoną dla Szczecina.

Publikacje (wybór)

 • Archiwum Państwowe w Szczecinie. "Rocznik Informator Pomorza Zachodniego" 1945-1948, s. 103.
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie. "Rocznik dziejów Społecznych i Gospodarczych" T. 12 (1947), s. 283-284.
 • Archiwum Państwowe w Szczecinie. "Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu" T. 13 (1947), z. 1/4, s. 79-84.
 • Bibliografia prac dyplomowych, kandydackich, doktorskich i habilitacyjnych złożonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do roku 1958 włącznie / Amelia Kurlandzka, Bolesław Tuhan-Taurogiński ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa 1959.
 • Bibliografia prac dyplomowych, kandydackich, doktorskich i habilitacyjnych złożonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego do roku 1958 włącznie. Cz. 2, Uzupełnienie, indeks osobowy i przedmiotowy / Amelia Kurlandzka, Bolesław Tuhan-Taurogiński. Warszawa 1960.
 • Bibliografia prac magisterskich, kandydackich, doktorskich i habilitacyjnych przyjętych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1918-1963. T. 1, Imienny wykaz prac / Amelia Kurlandzka, Bolesław Tuhan-Taurogiński. Warszawa 1966.
 • Bibliografia prac magisterskich, kandydackich, doktorskich i habilitacyjnych przyjętych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1918-1963. T. 2, Indeks osobowy i przedmiotowy / Amelia Kurlandzka, Bolesław Tuhan-Taurogiński ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warszawa 1966.
 • Nieśwież. Warszawa 1937.
 • Z dziejów Nieświeża. Warszawa 1937.

Odznaczenia

 • Odznaka Powstańców Śląskich (1920).
 • Odznaka "Gryfa Pomorskiego" za zasługi dla województwa szczecińskiego (1947).
 • Medal "Zasługi Łowieckiej".

Bibliografia

 • Encyklopedia Szczecina. T.2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin 2000, s. 545. ISBN 83-7241-089-5.
 • Frankiewicz, Bogdan. Tuhan-Taurogiński Bolesław. W: Słownik Biograficzny Archiwistów Polskich. T. 1 (1918-1984). Warszawa, Łódź 1988, s. 216.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Sylwia Wesołowska