Bruno Lier

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Bruno Lier
profesor gimnazjalny
Data urodzenia 21 listopada 1878
Miejsce urodzenia Nordhausen
Data śmierci ?
Miejsce śmierci ?
Miejsce spoczynku ?
Lata działalności 1906-?
Narodowość niemiecka

Bruno Lier (1878-?) - profesor gimnazjalny.

Życiorys

Bruno Lier urodził się 21 listopada 1878 roku w Nordhausen, jako syn listonosza Selmaro Liera i jego żony Augusty z domu Espe. Uczęszczał do Königliches Gymnasium w swoim rodzinnym mieście, które ukończył po otrzymaniu świadectwa dojrzałości 25 marca 1898 roku. Następnie podjął studia w zakresie filologii klasycznej i teologii na uniwersytecie w Berlinie. 19 grudnia 1902 roku złożył egzamin doktorski na uniwersytecie w Greifswaldzie broniąc dysertacji „Topica Carminum Sepulcralium Latinorum”. Swoją pracę doktorską w rok później opublikował w specjalistycznym periodyku Philologus - Zeitschrift für antike Literatur und ihre Rezeption. Również w Greifswaldzie przystąpił do egzaminu pro facultate docendi 29 maja 1903 roku, po zdaniu którego uzyskał kwalifikacje do nauczania języków – łaciny i greki oraz religii.

Program Królewskiego Gimnazjum Fundacji Mariackiej w Szczecinie z roku 1914, w którym ukazał się artykuł Ad topica carminum amatoriorum symbolae.

Roczne seminarium rozpoczął Lier 5 czerwca 1903 roku w Städtisches Gymnasium, der Realschule und der Vorschule w Słupsku (Stolp). 1 kwietnia 1905 roku przystąpił do odbycia rocznego okresu próbnego w Królewskim Gimnazjum Fundacji Mariackiej (Königl. Marienstifts-Gymnasiums) w Szczecinie. Jednocześnie podczas tego okresu pełnił też obowiązki nauczyciela pomocniczego (Hilfslehrer). Po zakończeniu okresu próbnego został przez dyrekcję gimnazjum zaangażowany na stałe jako profesor gimnazjalny (Oberlehrer). Powierzono mu nauczanie języków klasycznych – łaciny i greki oraz religii.

Lier był członkiem Pommersche Philologenverein założonego 8 października 1873 roku.[1] W jednym z programów szkolnych w roku 1914 zamieścił pracę Ad topica carminum amatoriorum symbolae. W roku 1910 opublikował również artykuł Bericht über die Literatur zu Livius aus den Jahren 1901-1909 w czasopiśmie Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej Bruno Lier został powołany do wojska już 1 sierpnia 1914 roku. Po demobilizacji w styczniu 1919 roku powrócił do Szczecina, gdzie został ponownie przyjęty do Królewskiego Gimnazjum Fundacji Mariackiej.

Publikacje

  • Topica Carminum Sepulcralium Latinorum. Tubingæ 1902. (Diss.).
  • Topica Carminum Sepulcralium Latinorum. Philologus, Vol. 62, 1903, p. 445-477, 563-603; Vol. 63, 1904, p. 54–65.
  • Bericht über die Literatur zu Livius aus den Jahren 1901-1909. Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. 38. Jg., 1910, Bd. 148, Zweite Abteilung, s. 112-165.
  • Ad topica carminum amatoriorum symbolae. W: Wissenschaftliche Beilage zum Programm des Königl. Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin. Ostern 1914. Stettin 1914, s. 1-56.

Przypisy

  1. Stan na 1 maja 1919 roku

Bibliografia

  • Programm des Königl. Marienstifts-Gymnasiums zu Stettin für das Schuljahr von Ostern 1906 bis Ostern 1907. Stettin 1907, s. 12.

Linki zewnętrzne