Cmentarz żydowski (Barlinek)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Cmentarz żydowski w Barlinku. Cmentarz został założony na wzgórzu zwanym Żydowską Górą prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Około połowy XIX wieku w Barlinku mieszkało 105 wyznawców judaizmu.

Cmentarz żydowski w Barlinku, 2013

Gmina żydowska na terenie miasta osiągnęła największą liczbę członków w 1880 roku, gdy mieszkało w nim około 130 osób wyznania mojżeszowego. W późniejszych latach liczba ta szybko malała – w 1890 było to już niespełna 100 osób.

Kirkut został zdewastowany podczas Nocy Kryształowej (9/10 listopada 1938), ale przetrwał II wojnę światową w stanie niemal nienaruszonym. Dopiero w latach powojennych został zniszczony doszczętnie. Na terenie nekropolii pozostały jedynie nieliczne fragmenty macew. W 2011 roku władze Barlinka wspólnie z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego uporządkowały teren, oznaczyły granice cmentarza i upamiętniły żydowskich mieszkańców Barlinka tablicą pamiątkową.

Bibliografia

  • Die Juden und die jüdischen Gemeinden Preussens in amtlichen Enquêten des Vormärz: Enquête des Ministeriums des Innern und der Polizei über die Rechtsverhältnisse der Juden in den preußischen Provinzen 1842-1843, Hrsg. M. Jehle, München 1998.
  • Karta ewidencyjna cmentarza, Szczecin 1990. W: Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
  • Opęchowski Mirosław. Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie. W: Żydzi i ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku. Red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński. Warszawa 2007, s. 377-395.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Anna Bartczak