Cmentarz żydowski (Golczewo)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Fundamenty muru wyznaczającego niegdyś granicę kirkutu w Golczewie, 2013

Cmentarz żydowski w Golczewie został założony dopiero w drugiej połowie XIX wieku na południowy zachód od miejscowości. Ulokowano go na wydzielonym niewielkim obszarze na końcu cmentarza ewangelickiego. Zanim powstał kirkut w Golczewie, miejscowi Żydzi chowali swoich zmarłych w Płotach. Jednak w latach 60. XIX wieku w Golczewie mieszkało już ponad 40 osób wyznania mojżeszowego, ukształtowała się osobna gmina wyznaniowa i posiadanie własnego cmentarza stało się niezbędne. W pierwszych latach XX wieku w miasteczku nadal mieszkało ponad 30 wyznawców judaizmu, a 25 na początku lat 30. tego stulecia. W końcu lat 30. XX wieku naziści zniszczyli kompletnie kirkut, wywieźli nagrobki, a teren zaorali i przeznaczyli pod uprawę ziemniaków. Obecnie na obszarze obu cmentarzy znajduje się polska nekropolia, na części żydowskiej umieszczono kwaterę dziecięcą. Granice kirkutu można rozpoznać dzięki zachowanym fragmentom dawnego ogrodzenia.

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna cmentarza. Szczecin 1999. W: Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
  • Gemeindelexikon für die Provinz Pommern. Berlin 1908.
  • Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung. Berlin 1874.
  • Opęchowski Mirosław. Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie. W: Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku. Warszawa 2007, s. 377-395.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Anna Bartczak