Cmentarz żydowski (Resko)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Geolokalizacja: 53.772508,15.39843

Cmentarz żydowski w Resku został założony w pierwszej połowie XIX wieku na południe od miasta, przy obecnej ul. Zachodniej. Miał obszar 0,8 ha i był otoczony kamiennym murem. Choć pierwsi Żydzi osiedlili się w Resku już w końcu XVII wieku, to do początku XIX stulecia nie stanowili oni nigdy grupy większej niż 40 osób. Po edykcie emancypacyjnym króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 1812 roku ich liczba wzrastała, by w 1861 roku osiągnąć najwyższy poziom – 148 osób. W kolejnych dziesięcioleciach XIX wieku wielu reskich Żydów opuszczało miasto, wyjeżdżając do większych miast lub emigrując z Prus. W 1905 roku miejscową gminę tworzyło 85 osób, dwadzieścia lat później już tylko 50. Cmentarz został zdewastowany podczas Nocy Kryształowej (9/10 listopada 1938), ale tak jak synagoga przetrwał II wojnę światową. Obecnie teren kirkutu jest nieogrodzony i zaniedbany, został włączony do miejskich obszarów zielonych.

Bibliografia

  • Baranowski Jerzy. Cmentarze żydowskie w województwie szczecińskim. Warszawa 1963.
  • Barran Fritz. Städte-Atlas Pommern. Leer 1989.
  • Gemeindelexikon für die Provinz Pommern. Berlin 1898.
  • Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung. Berlin 1874.
  • Karta ewidencyjna cmentarza. Szczecin 1989. W: Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
  • Opęchowski Mirosław. Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie.W: Żydzi i ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku. Red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński. Warszawa 2007, s. 377-395 .
  • Salinger Gerhard. Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns. T. 2. New York 2006.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Anna Bartczak