Cmentarz żydowski (Widuchowa)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Geolokalizacja: 53.125414,14.390692

Kirkut w Widuchowej, 2013

Cmentarz żydowski w Widuchowej został założony między Königsbergerstrasse (obecnie ulica Robotnicza) a Mühlenweg (obecnie ulica Młynarska). Nie wiadomo dokładnie, kiedy został utworzony, prawdopodobnie jeszcze w XVIII wieku. Świadczyłaby o tym konieczność nadsypywania pola grzebalnego o 1,5 m ziemi, by móc chować kolejnych zmarłych na całkowicie zapełnionym już cmentarzu. Pierwsi Żydzi w mieście osiedlili się w 1. połowie XVIII wieku, a w jego 2. połowie mieszkało tu około 20 osób wyznania mojżeszowego. W XIX wieku ich liczba wzrosła do 50, by potem w okresie międzywojennym zmaleć do kilkunastu. Skoro przy tak nielicznej gminie zdołano zapełnić kirkut, musiał on funkcjonować przez wiele lat. Cmentarz żydowski sąsiadował z cmentarzem ewangelickim, obecnie komunalnym. Jego jedynym śladem jest zachowany mur cmentarny z bramą i furtami, nie zachowały się żadne nagrobki. Kirkut nie został on dotąd oznakowany.

Bibliografia

  • Karta ewidencyjna cmentarza. Szczecin 1999. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
  • Opęchowski Mirosław. Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie. W: Żydzi i ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku. Red. M. Jaroszewicz, W. Stępiński. Warszawa 2007, s. 377-395.
  • Salinger Gerhard. Zur Erinnerung und zum Gedenken. Die einstigen jüdischen Gemeinden Pommerns. New York 2006.

Linki zewnętrzneLogo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Anna Bartczak