Czesław Piskorski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Czesław Piskorski
krajoznawca, regionalista
brak zdjecia
Fot. Jerzy Gazda
Data urodzenia 27 lutego 1915
Miejsce urodzenia Poznań
Data śmierci 6 maja 1987
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie, kwatera 60A, rząd 12, grób 1A
Lokalizacja grobu zobacz na mapie
Narodowość polska


Czesław Piskorski (1915-1987) - krajoznawca, regionalista.

Życiorys

Czesław Piskorski urodził się w Poznaniu 27 lutego 1915 roku. W roku 1937 ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Poznaniu, a w 1969 roku obronił na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pracę doktorską nt. rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim.

Od stycznia 1938 roku do wybuchu II wojny światowej był dziennikarzem w dziale gospodarczym „Kuriera Poznańskiego”. W czasie okupacji działał w organizacji „Ojczyzna”, a następnie w Delegaturze Rządu. Aresztowany przez „Gestapo” został zesłany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen, gdzie pracował w kamieniołomach. Był członkiem podziemnej Rady Obozu. Po zakończeniu wojny wrócił jednym z pierwszych transportów do kraju i osiedlił się w Szczecinie. Był współzałożycielem Spółdzielni Wydawniczej „Polska Książka i Prasa”, która wydawała pierwsze polskie książki i czasopisma. Działał również w Polskim Związku Zachodnim.

Był współzałożycielem (28 sierpnia 1946) i wiceprezesem szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W roku 1946 wydał swoją pierwszą książkę „Zabytki piastowskiego Szczecina”.[1] Wygłaszał liczne pogadanki radiowe o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim.

W 1956 roku został powołany na stanowisko przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki przy Wojewódzkiej Radzie Narodowej, a w okresie późniejszym aż do emerytury w 1981 roku kierował zorganizowanym przez siebie szczecińskim oddziałem Instytutu Turystyki.

W latach 1945-1987 napisał ponad 50 książek i broszur i około 1000 innych publikacji z dziedziny geografii regionu, ochrony środowiska, turystyki i krajoznawstwa w tym znaczną liczbę przewodników po Szczecinie, województwie i całym Pomorzu Zachodnim. Przygotował ok. 50 audycji telewizyjnych o dziejach szczecińskich ulic. Przez cały okres pełnił różne odpowiedzialne funkcje w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i centralnym, będąc członkiem zarządów i przewodnicząc różnym komisjom jak np. Krajoznawczej, Historii i Tradycji.

Jako wykładowca wyszkolił liczne rzesze przewodników szczecińskich, instruktorów krajoznawstwa, opiekunów zabytków. Za swoją działalność został wyróżniony w 1985 roku przez Zjazd Krajowy PTTK godnością Członka Honorowego PTTK. Niezależnie od działalności w PTTK udzielał się społecznie w innych organizacjach m.in. w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych, Polskim Towarzystwie Geograficznym, Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej, Towarzystwie Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej Wolińskiego Parku Narodowego.Działał także w Zarządzie szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zmarł 6 maja 1987 roku w Szczecinie i został pochowany na Cmentarzu Centralnym (kwatera 60a).

Jedna z ulic prawobrzeżnego Szczecina została nazwana jego imieniem, a od 1996 roku do czasu wygaśnięcia był patronem Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Brodnickiej. Przed szkołą znajduje się głaz narzutowy z tablicą pamiątkową. Obecnie patronuje Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu przy ul. Jagiellońskiej 65, który co roku organizuje rajd jego imienia. Na kamienicy (ul. Mazurska 21), w której mieszkał od 1945 roku aż do śmierci, w 1988 roku umieszczono tablicę pamiątkową z brązu, która została skradziona w 2002 roku. W 2008 roku powieszono nową, tym razem z marmuru. W Lubiniu na wyspie Wolin znajduje się jemu poświęcony obelisk, a jeden ze szlaków turystycznych na tej wyspie nosi imię Czesława Piskorskiego.

Przypisy

  1. Wydana przez Spółdzielnię Wydawniczą "Polskie Pismo i Książka". Szczecin 1946 (wydanie pierwsze), w drukarni: Drukarnia "Polskie Pismo i Książka" w Szczecinie X 02031.


Publikacje

  • Szczecin i dolne Przyodrze. Przewodnik. Warszawa 1948
  • Polskie wybrzeże Bałtyku;
  • Zachodnie wybrzeże polskiego Bałtyku;
  • Ze Szczecina przez Świnoujście do Międzyzdrojów;
  • Szczecin i okolice;
  • Jeden dzień w Szczecinie;Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Jan Krzysztoń