Dwór (Baniewice)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Dwór w Baniewicach
Dwór w Baniewicach
Lokalizacja 74-110 Baniewice
Projektant nieznany
Data budowy koniec XIX wieku

Geolokalizacja: 53.084539,14.609901

Dwór we wsi Baniewice – niem. Marienthal (gmina Banie)

Wieś

Miejscowość w 1234 roku wchodziła w skład ziemi bańskiej nadanej zakonowi templariuszy przez księcia Barnima I. W 1312 roku wieś została przejęta przez zakon joannitów. W XVII wieku miejscowość należała do domeny książęcej. W połowie XIX wieku we wsi było 30 dużych gospodarstw chłopskich oraz kościół ze szkołą, kuźnia i karczma. W 1892 roku poza obszarem wsi powstał folwark. W 1900 roku właścicielem folwarku był Johannes Wustrach. W 1929 roku do majątku Johannesa Wustracha należało: 40 ha ziemi, pól i ogrodów, 14 ha łąk, 4 ha lasów, 5 koni oraz inwentarz złożony z 28 sztuk bydła i 26 sztuk trzody chlewnej. W 1929 roku Baniewice składały się z 24 gospodarstw chłopskich, a największe o areale 168 ha należało do Ottona Arndta. Po II wojnie światowej w dawnym folwarku utworzono PGR. Od 1996 roku właścicielem dawnego majątku jest spółka rolna.

Dwór

We wsi znajduje się parterowy dwór z końca XIX wieku. Jest to budynek z frontowym, dwukondygnacyjnym ryzalitem środkowym. W sąsiedztwie znajdują się zachowane zabudowania gospodarcze oraz niewielki park dworski o powierzchni 0,2 ha, na którego terenie utworzono ogrody. Obiekt niedostępny.

Bibliografia

  • Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa. Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Maciej Burdzy