Dwór (Ostoja)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
200px-Obiekt zabytkowy znak.svg.png nr rej. nr 535 z dnia 12 września 1990[1]
Dwór w Ostoi
Dwór w Ostoi
Lokalizacja 72-005 Ostoja
Projektant nieznany
Data budowy 1825 r., przeb. l.60. XIX w.

Geolokalizacja: 53.40636,14.469674

Dwór w Ostoi (niem. Schadeleben, gmina Kołbaskowo)

Wieś

Historia miejscowości jest związana z historią Gumieniec – dawnej wsi, a obecnie jednej z największych dzielnic Szczecina. W XIII wieku Gumieńce zostały przekazane miastu Szczecinowi, co potwierdza dokument wystawiony w 1293 roku przez księcia Bogusława IV. Do Gumieniec mieli także częściowe prawo: biskup kamieński, kościół św. Jakuba w Szczecinie, Fundacja św. Ottona, joannici oraz klasztor w Pudagli, jednak większość obszaru należała do miasta. Mieli tu wieczyste dzierżawy patrycjusze szczecińscy. W XVI wieku folwark Ostoja należał m.in. do rodzin Loitzów i Glindenów, ale stopniowo był od nich wykupywany przez miasto Szczecin. W XVIII wieku miasto posiadało w Gumieńcach folwark miejski, na którym osadzono kolonistów, przede wszystkim rzemieślników. Oprócz folwarku miejskiego, większe dzierżawy z lat dawniejszych utworzyły w 1810 roku majątek ziemski, który został wydzielony z terenu wsi. W 1808 roku część majątku Gumieńce nabył Bask Bettec. W 1825 roku założono folwark dzierżawny, którego pierwszym dzierżawcą był Carl Wilhelm Schultz. Po śmierci Schulza majątek przejęły jego dzieci. W 1863 roku Johannis Schultz wydzierżawił majątek Heinrichowi Wellmannowi – właścicielowi cukrowni w Drzetowie. W 1884 roku brat Johannesa, Wilhelm Schulz, sprzedał majątek o powierzchni 273,84 ha Ferdinandowi Borchertowi. W latach 1929-1945 właścicielką majątku była Margarete Steffen z domu Borchert.

Po II wojnie światowej majątek przejął skarb państwa, od 1949 roku funkcjonował tu PGR, od 1955 roku – Wyższa Szkoła Rolnicza w Szczecinie.

Dwór

We wsi znajduje się parterowy, klasycystyczny dworek zbudowany w 1825 roku, powiększony w latach 60. XIX wieku o piętrowe skrzydło, które stylem nawiązuje do angielskiego neogotyku.

W latach 19932005 gospodarstwo dzierżawiła prywatna firma. W latach 19961997 przeprowadzono częściowy remont dworu.

Obecnie właścicielem jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

W sąsiedztwie dworku znajdują się zabudowania folwarczne oraz park dworski powiększony na przełomie XIX i XX wieku z zadbanym (prace pielęgnacyjne w 2002 roku), bogatym drzewostanem złożonym m.in. z jodły kaukaskiej, daglezji zielonej, świerka pospolitego, modrzewia, mahoniu, olszy czarnej i wierzby białej.

Obiekt dostępny z zewnątrz.

Przypisy

  1. Wojewódzki rejestr zabytków, w: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie [online] [Przeglądany 10.08.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

Bibliografia

Karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa - Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie


Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Maciej Burdzy