Dzieje Szczecina

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Wersja z dnia 20:02, 26 mar 2013 autorstwa Izabela Strzelecka (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „'''Dzieje Szczecina''' - czterotomowa publikacja przybliżająca historię miasta od czasów prehistorycznych do 1990 roku. == Tom I == '''''Pradzieje Szczecina''...”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dzieje Szczecina - czterotomowa publikacja przybliżająca historię miasta od czasów prehistorycznych do 1990 roku.

Tom I

Pradzieje Szczecina pod red. Władysława Filipowiaka i Gerarda Labudy.

Autorzy: Maciej Czarnecki, Franciszek Grucza, Władysław Filipowiak, Gerard Labuda, Lech Leciejewicz, Kazimierz Siuchniński, Stefan Wesołowski, Tadeusz Wieczorowski, Bolesław Wolny, Maria Danuta Wołągiewicz, Ryszard Wołągiewicz.

W tomie zapoznano czytelników ze źródłami archeologicznymi do pradziejów Szczecina, omówiono początki zasiedlania tego obszaru w paleolicie i mezolicie oraz stosunki kulturowe panujące u ujścia Odry w neolicie i w epoce brązu. Kolejny rozdział poświęcony został plemionom kultury łużyckiej osiadłym na terenie Szczecina. W dalszych częściach książki zaprezentowano przemiany osadnicze, podstawy społeczno-gospodarcze, stosunki kulturowe w okresach przedrzymskim, rzymskim i wczesnego średniowiecza (do czasu ukształtowania się miasta). Tom uzupełnia bibliografia archeologii Szczecina[1].

Tom II

Wiek X-1805 pod red. Gerarda Labudy.

Wydanie I ukazało się w 1963, wydanie II w 1985 roku.

Autorzy: Helena Chłopocka, Henryk Dziurla, Gerard Labuda, Lech Leciejewicz, Henryk Lesiński, Bogdan Wachowiak, Tadeusz Wieczorowski, Jerzy Wiśniewski.

Publikacja przedstawia główne etapy rozwoju miasta od X do początku XIX wieku, zatem od okresu wczesnofeudalnego (do roku 1237), poprzez rozdrobnienie feudalne (1237-1478) i okres przewagi państwa feudalnego (1478-1723), aż po początki układu kapitalistycznego (1713-1805). Omówiono tu również kierunki rozwoju sztuki w Szczecinie oraz dokonano przeglądu źródeł i literatury do dziejów miasta[2].

Tom III

1806-1945 pod red. Bogdana Wachowiaka.

Autorzy: Bogdan Frankiewicz, Anna Poniatowska, Mieczysław Stelmach, Włodzimierz Stępiński, Bogdan Wachowiak, Edward Włodarczyk.

W wyłonionych trzech podokresach 1806-1870, 1871-1918 i 1919-1945 autorzy omówili główne linie rozwojowe miasta, jego rozwój przestrzenny i demograficzny, stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne. Poruszono również kwestie stosunków wyznaniowych i narodowościowych, oświaty, życia kulturalnego, obyczajowości i warunków życia ludności[3].

Tom IV

1945-1990 pod red. Tadeusza Białeckiego i Zygmunta Silskiego.

Autorzy: Tadeusz Białecki, Tadeusz Brzeziński, Zdzisław Chmielewski, Andrzej Głowacki, Waldemar Grzywacz, Jan Jaskuła, Jan Karwowski, Teresa Kieszkowska, Henryk Kołodziejek, Jerzy Kosacki, Kazimierz Kozłowski, Stanisław Latour, Henryk Lesiński, Janusz Lisek, Ryszard Łangowski, Jan Macholak, Tadeusz Madej, Władysław Michałowski, Czesław Piskorski, Henryk Salmonowicz, Zygmunt Silski, Mieczysław Stelmach, Zbigniew Szafkowski, Lucyna Turek-Kwiatkowska.

Ostatni tom rozpoczyna przegląd źródeł i literatury do dziejów Szczecina po roku 1945. Podobnie jak w poprzednich częściach, omówione zostały główne etapy rozwoju miasta. W dalszej kolejności opisano okres pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej, początki kształtowania się polskiego Szczecina oraz zagadnienia organizacji życia politycznego w okresie Polski Ludowej. Kolejne tematy zaakcentowane w publikacji to osadnictwo, przesiedlenia ludności niemieckiej, mniejszości narodowe, zatrudnienie, rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz problemy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Dalsze rozdziały dotyczą gospodarki morskiej, przemysłu, handlu, oświaty, stosunków wyznaniowych, służby zdrowia i życia kulturalnego[4].

Przypisy

Bibliografia

  1. Dzieje Szczecina. T. 1. Red. Władysław Filipowiak, Gerard Labuda. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. ISBN 83-01-04342-3, ISBN 83-01-04343-1
  2. Dzieje Szczecina. T. 2. Wyd. 2. Red. Gerard Labuda. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. ISBN 83-01-04344-X
  3. Dzieje Szczecina. T. 3. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1994. ISBN 83-901159-1-3
  4. Dzieje Szczecina. T. 4. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1998. ISBN 83-908898-1-1
  1. Dzieje Szczecina. T. 1. Red. Władysław Filipowiak, Gerard Labuda. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. ?
  2. Dzieje Szczecina. T. 2. Red. Gerard Labuda. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. ?
  3. Dzieje Szczecina. T. 3. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1994, s. ?
  4. Dzieje Szczecina. T. 4. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1998, s. ?