Dzieje Szczecina

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Dzieje Szczecina T. 1-4
Dzieje Szczecina T. 1-4
'
Autor praca zbiorowa
Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo 13 Muz
Rok wydania 1963-1998
Miejsce wydania Warszawa, Poznań, Szczecin
Rodzaj publikacja naukowa
Zobacz Dzieje Szczecina T. 1-4 w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

Dzieje Szczecina - czterotomowa publikacja przybliżająca historię miasta od czasów prehistorycznych do 1990 roku.

Tom I

W tomie zapoznano czytelników ze źródłami archeologicznymi do pradziejów Szczecina, omówiono początki zasiedlania tego obszaru w paleolicie i mezolicie oraz stosunki kulturowe panujące u ujścia Odry w neolicie i w epoce brązu. Kolejny rozdział poświęcony został plemionom kultury łużyckiej osiadłym na terenie Szczecina. W dalszych częściach książki zaprezentowano przemiany osadnicze, podstawy społeczno-gospodarcze, stosunki kulturowe w okresach przedrzymskim, rzymskim i wczesnego średniowiecza (do czasu ukształtowania się miasta). Tom uzupełnia bibliografia archeologii Szczecina[1].

Tom II

Publikacja przedstawia główne etapy rozwoju miasta od X do początku XIX wieku, zatem od okresu wczesnofeudalnego (do roku 1237), poprzez rozdrobnienie feudalne (1237-1478) i okres przewagi państwa feudalnego (1478-1723), aż po początki układu kapitalistycznego (1713-1805). Omówiono tu również kierunki rozwoju sztuki w Szczecinie oraz dokonano przeglądu źródeł i literatury do dziejów miasta[2].

Tom III

W wyłonionych trzech podokresach 1806-1870, 1871-1918 i 1919-1945 autorzy omówili główne linie rozwojowe miasta, jego rozwój przestrzenny i demograficzny, stosunki społeczno-gospodarcze i polityczne. Poruszono również kwestie stosunków wyznaniowych i narodowościowych, oświaty, życia kulturalnego, obyczajowości i warunków życia ludności[3].

Tom IV

Ostatni tom rozpoczyna przegląd źródeł i literatury do dziejów Szczecina po roku 1945. Podobnie jak w poprzednich częściach, omówione zostały główne etapy rozwoju miasta. W dalszej kolejności opisano okres pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej, początki kształtowania się polskiego Szczecina oraz zagadnienia organizacji życia politycznego w okresie Polski Ludowej. Kolejne tematy zaakcentowane w publikacji to osadnictwo, przesiedlenia ludności niemieckiej, mniejszości narodowe, zatrudnienie, rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz problemy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej. Dalsze rozdziały dotyczą gospodarki morskiej, przemysłu, handlu, oświaty, stosunków wyznaniowych, służby zdrowia i życia kulturalnego[4].

Przypisy

  1. Dzieje Szczecina. T. 1. Red. Władysław Filipowiak, Gerard Labuda. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 632-633
  2. Dzieje Szczecina. T. 2. Red. Gerard Labuda. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, s. 866-868
  3. Dzieje Szczecina. T. 3. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1994, s. 993-996
  4. Dzieje Szczecina. T. 4. Red. Tadeusz Białecki, Zygmunt Silski. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1998, s. 825-828

Bibliografia

  • Dzieje Szczecina. T. 1. Red. Władysław Filipowiak, Gerard Labuda. Warszawa-Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. ISBN 83-01-04342-3, ISBN 83-01-04343-1
  • Dzieje Szczecina. T. 2. Wyd. 2. Red. Gerard Labuda. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. ISBN 83-01-04344-X
  • Dzieje Szczecina. T. 3. Red. Bogdan Wachowiak. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1994. ISBN 83-901159-1-3
  • Dzieje Szczecina. T. 4. Red. Tadeusz Białecki, Zygmunt Silski. Szczecin: Wydawnictwo „13 Muz”, 1998. ISBN 83-908898-1-1Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka