Elias Schleker

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Elias Schleker
sekretarz miasta
Data urodzenia lata 30. XVI wieku
Miejsce urodzenia Queddelburg (Quedlinburg) (?)
Data śmierci 1599
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Kościół Mariacki w Szczecinie
Lokalizacja grobu [kaplica nr XXXV zobacz na mapie]
Lata działalności 1563-1596
Tytuły i nagrody radny miejski
Narodowość niemiecka


Elias Schleker (Schlecker), urodzony w Quedlinburgu (?), w latach trzydziestych XVI wieku; dokładna data i miejsce urodzenia niepewne, zm. 1599 w Szczecinie. W maju 1556 roku przyjęty do Alma Mater Leucorea w Wittenberdze. [1] Jako sekretarz miasta od 1563 roku przyczynił się do napisania matrykuły miasta Szczecin datowanej na rok 1564. W 1579 roku został wybrany radnym miejskim. Zmarł w 1599 roku i pochowany został w Kościele Mariackim w Szczecinie na tyłach chóru w kaplicy nr XXXV, w której również spoczął jego następca na stanowisku sekretarza miejskiego Paul Friedeborn wraz z żoną Anną z domu Schleker [2].
Rozpoczętą przez niego matrykułę skończył w 1597 Paul Friedeborn. [3] Według Heinricha Berghausa matrykuła przechowywana była w Staatsarchiv Stettin, Rath-Archiv, Tit. I, Sect. I des Repertoriums. [4]

Prace Eliasa Schlekera

  • /Elias Schleker/, Martikel darin alle der Stadt Alten Stettin zugehorige Eigenthumblige Stadt und Landgueter Jarlige Einkunfst Pechte und Hebungen zw Ewiger nachrichtung beschrieben, Im Namen gottes Anno 1565 Angefangen. Godt verleihen sein gnadenreihen Segen. Aus dem alten vierkantigen Pergament Matrikelbuch und anderen Alten Stadbüchern und Nachrichtungen extrahirt per Secretarium Eliam Schleker getrewlich beschrieben: Gott sej Lob Ehr und Danck und Paulum Friedborn compliret unde rectificiret. 1564. Diuina gratia sit aditrix mea. God vorleibe es in gnad und segen zu glücksäligen Anfang mittel und Ende" Tom spisany na papierze, składał się z 162 kart, zawierał rejestr oraz niezapisane końcowe karty.
    • /Elias Schleker/, Namen aller der Stadt Stettin zugehörigen großen und kleinen Wasser ströme. 1564 (Stettiner Staatsarchiv, Rath-Archiv, Tit. I, Sect. I, fol. 142).

Przypisy

  1. Zob. K.E. Förstemann, G. Naetebus, Album Academiae Vitebergensis: 1502 – 1602. Ab A. Ch. MDII usque ad A. MDLX, Bd. 1. Verlag: Tauchnitz. Lipsiae 1841, s. 318, poz 5: „Nomina Inseriptorium. Mense Maio [1556] [...] 5. Elias Schlecker, Queddelburgensis.” (Nazwisko przyjętego. Miesiąc maj [1556], poz. 5. Elias Schlecker, Quedlinburg).
  2. Być może była to córka Eliasa Schlekera; por. C. Fredrich, Die ehemalige Marienkirche in Stettin und ihr Besitz, T. 2. W: BSt NF Bd. XXIII, Stettin 1920, s. 17.
  3. H.K.W. Berghaus, Geschichte der Stadt Stettin, der Hauptstadt von Pommern topographisch-statistisch beschrieben nach allen Richtungen ihres politischen, bürgerlichen, merkantilischen und kirchlichen Lebens. Th. 2, Bd. 8. Berlin-Writzen/O 1875, s. 130.
  4. H.K.W. Berghaus, Geschichte der Stadt Stettin..., op. cit., s. 130.


Bibliografia

  • Förstemann K.E., Naetebus G., Album Academiae Vitebergensis: 1502 – 1602. Ab a. Ch. MDII usque ad A. MDLX, Bd. 1. Verlag: Tauchnitz. Lipsiae [Lipsk] 1841.
  • Berghaus H.K.W., Geschichte der Stadt Stettin, der Hauptstadt von Pommern topographisch-statistisch beschrieben nach allen Richtungen ihres politischen, bürgerlichen, merkantilischen und kirchlichen Lebens. Th. 2, Bd. 8. Berlin-Writzen/O 1875.
  • Fredrich C., Die ehemalige Marienkirche in Stettin und ihr Besitz, T. 2. W: BSt NF Bd. XXIII, Stettin 1920.IES64.png
Autor opracowania: Jan Iwańczuk