Gmina Świeszyno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Świeszyno
Gmina Świeszyno
Powiat koszaliński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 21[potrzebne źródło]
Liczba miejscowości 36[potrzebne źródło]
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Świeszyno – gmina miejsko-wiejska w północno-zachodniej Polsce, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim. Siedzibą gminy jest miasto Świeszyno.

Geografia

Położenie

Gmina Świeszyno położona jest w Powiecie Koszalińskim na południe od Koszalina. Graniczy również z gminami Manowo, Biesiekierz, Tychowo i Białogard. Gmina zajmuje powierzchnię 132, 59 km2, jest jedną z mniejszych gmin Województwa Zachodniopomorskiego[1].

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Ukształtowanie terenu gminy jest płaskie z niewielkimi wzniesieniami. Obszar poprzecinany jest przez doliny rzek: Czarna i Radew i ich dopływy, które są pozostałościami czwartorzędowymi. Ze względu na małe spadki terenu i wiele zagłębień bezodpływowych wykształciło się tutaj dużo bagien, łąk i torfowisk[2].

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Użytki rolne zajmują 7 170 ha, co stanowi ok. 53% obszaru gminy, na którym funkcjonuje 657 gospodarstw rolnych. Część gruntów rolnych, położona blisko miasta, przeznaczana jest sukcesywnie pod budownictwo indywidualne. W środkowej i południowej części gminy usytuowane są gospodarstwa wielkoobszarowe, zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą. Do nich należą:

Najważniejsze podmioty gospodarcze działające w sferze produkcyjnej i usłu­gowej to:

 • "Wako" producent elementów do budowy drewnianych domów
 • "Hako" (produkcja urządzeń czyszczą­cych)
 • "Chemad" (wytwarzanie opakować z tworzyw sztucznych).

Ich uzupełnieniem jest około 80 małych film, reprezentowanych m.in. przez przemysł drzewny, i około 200 działają­cych w sferze usług (transport, rzemiosło i inne)[3].

Samorząd

Kultura

Oświata

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole gminne z siedzibą w Świeszynie, przy szkołach podstawowych istnieją oddziały przedszkolne, żłobka brak. Szkoły podstawowe mają siedziby w Konikowie, Zegrzu Pomorskim, Dunowie i Niedalinie, gimnazjum zlokalizowane zostało w Świeszynie. Kształcenie młodzieży na poziomie średnim i wyższym związane jest z ośrodkami w Koszalinie[4].

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Kluby sportowe i organizacje społeczne działające na terenie gminy:

 • KS „WICHER” Mierzym – 90 zawodników ( piłka nożna) VI i VII
 • KS „HAJKA” Zegrze Pomorskie – 25 zawodników ( piłka nożna) liga
 • LZS „ BURZA” Niekłonice – 30 osób
 • LZS „ KONIKOWO” Konikowo – 25 osób działają towarzysko
 • LZS „ RADEW” Strzekęcino – 35 osób
 • OSP Niedalino - 37 członków (jedna drużyna młodzieżowa chłopców, jedna dziewcząt)
 • OSP „Strzekęcino” – 15 członków

Bazę sportową na terenie gminy, poza salami gimnastycznymi, stanowi sześć boisk piłkarskich w Niekłonicach, Mierzymiu, Zegrzu Pomorskim, Strzekęcinie, Dunowie i Giezkowie[5].

Turystyka

Demografia

Gminę Świeszyno zamieszkuje 5081 osób ( koniec grudnia 1999 r.)skupionych w 8 sołectwach na obszarze 132,59 km2. Struktura płci i wieku przedstawia się następująco: stosunek mężczyzn do kobiet w wieku przedprodukcyjnym wynosi -852/868, w wieku produkcyjnym 1478/1344 oraz w wieku poprodukcyjnym 561/373[6].

System ochrony zdrowia

Herb

Miejscowości i sołectwa

(wykaz)

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też


 1. Strategia rozwoju Gminy Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/?id=92370
 2. Tamże, s. 35
 3. Gospodarka. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=28&lang=pl
 4. Strategia rozwoju gminy, dz.cyt., s. 50.
 5. Tamże, s. 53
 6. Źródło: Urząd Gminy w Świeszynie