Gmina Świeszyno

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Świeszyno
Gmina Świeszyno
Powiat koszaliński
Rodzaj gminy wiejska
Liczba sołectw 21[potrzebne źródło]
Liczba miejscowości 36[potrzebne źródło]
Strona internetowa miejscowości.
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Świeszyno – gmina miejsko-wiejska w północno-zachodniej Polsce, położona w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim. Siedzibą gminy jest miasto Świeszyno.

Geografia

Gmina Świeszyno wg regionów fizjograficznych J. Kondrackiego, położona jest na Równinie Białogardzkiej(313,52).

Położenie

Gmina Świeszyno położona jest w Powiecie Koszalińskim na południe od Koszalina. Graniczy również z gminami Manowo, Biesiekierz, Tychowo i Białogard. Gmina zajmuje powierzchnię 132, 59 km2, jest jedną z mniejszych gmin Województwa Zachodniopomorskiego[1].

Klimat

Zalicza się do typu klimatów bałtyckich, kształtują go masy powietrza napływające znad Atlantyku. Średnia temperatura roczna na obszarze gminy Świeszyno wynosi 7,0 – 7,7°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (18°C), najchłodniejszym styczeń i luty, kiedy to występują temperatury ujemne. Średnio w roku 18 dni zaliczanych jest do tzw. dni gorących. Roczna suma opadów waha się w granicach 650 – 800mm. Na terenie gminy przeważają wiatry południowo-zachodnie. Wiosenne wiatry północne i północno-wschodnie niosą ze sobą pogodę dość suchą, natomiast letnie: zachodnie i północno-zachodnie, wilgotne i deszczowe masy powietrza polarno-morskiego[2].

Obiekty fizjograficzne

Ukształtowanie terenu gminy jest płaskie z niewielkimi wzniesieniami. Obszar poprzecinany jest przez doliny rzek: Czarna i Radew i ich dopływy, które są pozostałościami czwartorzędowymi. Ze względu na małe spadki terenu i wiele zagłębień bezodpływowych wykształciło się tutaj dużo bagien, łąk i torfowisk[3].

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Użytki rolne zajmują 7 170 ha, co stanowi ok. 53% obszaru gminy, na którym funkcjonuje 657 gospodarstw rolnych. Część gruntów rolnych, położona blisko miasta, przeznaczana jest sukcesywnie pod budownictwo indywidualne. W środkowej i południowej części gminy usytuowane są gospodarstwa wielkoobszarowe, zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą. Do nich należą:

Najważniejsze podmioty gospodarcze działające w sferze produkcyjnej i usłu­gowej to:

 • "Wako" producent elementów do budowy drewnianych domów
 • "Hako" (produkcja urządzeń czyszczą­cych)
 • "Chemad" (wytwarzanie opakować z tworzyw sztucznych).

Ich uzupełnieniem jest około 80 małych film, reprezentowanych m.in. przez przemysł drzewny, i około 200 działają­cych w sferze usług (transport, rzemiosło i inne)[4]. Przez gminę prowadzi droga wojewódzka nr 167 z Koszalina przez Świeszyno, Strzekęcino i Niedalino z Tychowem oraz nr 168 z Niedalina do Wyszewa (17 km, nr 11). W gminie czynne są 2 stacje kolejowe: Dunowo i Niekłonice. Na terenie gminy funkcjonuje lądowisko Koszalin-Zegrze Pomorskie, niegdyś jako lotnisko Koszalin-Zegrze Pomorskie.

Samorząd

Kultura

Oświata

Na terenie gminy funkcjonuje jedno przedszkole gminne z siedzibą w Świeszynie, przy szkołach podstawowych istnieją oddziały przedszkolne, żłobka brak. Szkoły podstawowe mają siedziby w Konikowie, Zegrzu Pomorskim, Dunowie i Niedalinie, gimnazjum zlokalizowane zostało w Świeszynie. Kształcenie młodzieży na poziomie średnim i wyższym związane jest z ośrodkami w Koszalinie[5].

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Kluby sportowe na terenie gminy Świeszyno:

Bazę sportową na terenie gminy, poza salami gimnastycznymi, stanowią boiska szkolne i wiejskie zlokalizowane w: Zegrzu Pomorskim, Niedalinie, Niekłonicach, Strzekęcinie, Dunowie, Świeszynie, Konikowie, Mierzymiu, Giezkowie, Kurozwęczu. W 2010 roku oddana została do użytku hala sportowa w Konikowie[6].

Turystyka

Warunki przyrodnicze gminy Świeszyno sprawiają, że charakteryzuje się wysoką jakością produktów turystycznych. Obfitość lasów, cieków wodnych, przede wszystkim rzeka Radew, będąca siedliskiem ryb łososiowatych, obszary chronionego krajobrazu, ważne ornitologicznie i botanicznie, predysponują gminę do rozwoju agroturystyki oraz turystyki kwalifikowanej. Do miejscowości, które wykazują tendencje rozwoju w sektorze turystyki należą: Niedalino, Strzekęcin, Mierzym, Dunowo, Zegrze Pomorskie, Włoki. Do tej pory na terenie gminy Świeszyno wyznaczono następujące szlaki turystyczne:

 • rowerowe: - Szlak Pałaców i Trasa Słoneczna - kolor niebieski - 66,6 km: Rosnowo (7,0 gm. Manowo) - Niedalino ( 17,5) - Strzekęcino (23,1) - Golica (26,4) - Most na Radwi (29,7).
 • kajakowy: - Szlak Radwi: kanał Rosnowski (gm. Manowo - Jezioro Hajka - Niedalino - Białogórzyno.
 • ścieżka rowerowa - 1600 m łącząca Trasę Pałacową ze szlakiem do gminy Manowo[7].

Demografia

Gminę Świeszyno zamieszkuje 5081 osób ( koniec grudnia 1999 r.)skupionych w 8 sołectwach na obszarze 132,59 km2. Struktura płci i wieku przedstawia się następująco: stosunek mężczyzn do kobiet w wieku przedprodukcyjnym wynosi -852/868, w wieku produkcyjnym 1478/1344 oraz w wieku poprodukcyjnym 561/373[8].

System ochrony zdrowia

Herb

Miejscowości i sołectwa

(wykaz)

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też


 1. Strategia rozwoju Gminy Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/?id=92370
 2. Klimat. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=42&lang=pl
 3. Tamże, s. 35
 4. Gospodarka. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=28&lang=pl
 5. Strategia rozwoju gminy, dz.cyt., s. 50.
 6. Sport. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=716&Itemid=107&lang=pl
 7. Turystyka. W: Gmina Świeszyno [online]. [Przeglądany 15 czerwca 2013]. Dostępny w: http://www.swieszyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=29&lang=pl
 8. Źródło: Urząd Gminy w Świeszynie