Gmina Człopa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 86: Linia 86:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Oświata w gminie .............. według danych GUS, stan na 2011 rok<ref>Portret gmina .................. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany  
|+ Oświata w gminie Człopa według danych GUS<ref>Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
 
20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims</ref>:
|-
|-
|'''Wychowanie przedszkolne''' ||                                  
|'''Wychowanie przedszkolne''' ||                                  
|-
|-
|<small>Liczba przedszkoli <br />wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych</small> || xxx
|<small>Liczba przedszkoli <br />wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych</small> || 2
|-
|-
|<small>Liczba dzieci w przedszkolach</small> || xxx
|<small>Liczba dzieci w przedszkolach</small> || 161
|-
|-
|'''Szkoły podstawowe'''         ||
|'''Szkoły podstawowe'''         ||
|-
|-
|<small>Liczba szkół</small>|| xxx
|<small>Liczba szkół</small>|| 1
|-
|-
|<small>Liczba uczniów</small>|| xxx
|<small>Liczba uczniów</small>|| 304
|-
|-
|'''Szkoły gimnazjalne''' ||
|'''Szkoły gimnazjalne''' ||
|-
|-
|<small>Liczba szkół</small>|| xxx
|<small>Liczba szkół</small>|| 1
|-
|-
|<small>Liczba uczniów</small>|| xxx
|<small>Liczba uczniów</small>|| 180
|-
|'''Szkoły zasadnicze''' ||
|-
|<small>Liczba szkół</small>|| xxx
|-
|<small>Liczba uczniów</small>|| xxx
|-
|-
|'''Licea ogólnokształcące''' ||
|'''Licea ogólnokształcące''' ||
|-
|-
|<small>Liczba szkół</small>|| xxx
|<small>Liczba szkół</small>|| 1
|-
|-
|<small>Liczba uczniów</small>|| xxx
|<small>Liczba uczniów</small>|| 52
|}
|}Wersja z 16:17, 28 sie 2013

Gmina Człopa
Gmina Człopa
Nazwa niemiecka Schloppe
Powiat wałecki
Rodzaj gminy miejsko - wiejska
Liczba sołectw 12
Liczba miejscowości 32
[ Strona internetowa miejscowości.]
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Człopa – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowo-zachodniej części powiatu wałeckiego.

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[1]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 57
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 26
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 66
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 90
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 13
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 9
Sekcja J - Informacja i komunikacja 0
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 13
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5
Sekcja P - Edukacja 10
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 11
Ogółem 334

Samorząd

Kultura

Kultura w gminie Człopa według danych GUS, stan na 2012 rok[2]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 4
Liczba czytelników w ciągu roku 222

Oświata

Oświata w gminie Człopa według danych GUS[3]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 161
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 304
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 180
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 52

Kościoły i związki wyznaniowe

Sport

Sport w gmina ........... według danych GUS, stan na 2010 rok[4]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów xxx
Liczba sekcji sportowych xxx
Ćwiczący
Liczba mężczyzn xxx
Liczba kobiet xxx
Suma xxx
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców xxx
Liczba dziewcząt xxx
Suma xxx

Turystyka

Demografia

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[5].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem xxx xxx xxx xxx xxx
Kobiety xxx xxx xxx xxx xxx
Mężczyźni xxx xxx xxx xxx xxx


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[6]:

 • przedprodukcyjnym - xxx osób - xxx%
 • produkcyjnym - xxx osób - xxx%
 • poprodukcyjnym - xxx osób - xxx%


W gminie ......... na 100 mężczyzn przypada xxx kobiet[7].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie ................... według danych GUS, stan na 2011 rok[8]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych xxx
Liczba jednostek niepublicznych xxx
Suma xxx
Liczba praktyk lekarskich xxx
Apteki ogólnodostępne[9]
Liczba aptek ogólnodostępnych xxx
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną xxx

Herb

Herb xxx


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy .............[10].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Przypisy

 1. Portret gminy Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 3. Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 4. Portret gminy .............. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 5. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 6. Portret gmina ............, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 7. Portret gmina .................., w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 8. Portret gmina ................. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Dane z 2012 roku.
 10. xxx

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też