Gmina Człopa: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 101: Linia 101:


'''W głosowaniu na Burmistrza:'''
'''W głosowaniu na Burmistrza:'''
* [[Marek Diwyk]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 341, co stanowiło 3.29%
* [[Artur Głowacki]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 207, co stanowiło 2.00%
* [[Zdzisław Ryder]] - członek Prawa i Sprawiedliwości - liczba oddanych głosów 882, co stanowiło 8.51%
* [[Stanisław Sobolewski]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 430, co stanowiło 4.15%
* [[Zdzisław Józef Tuderek]] - członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej - liczba oddanych głosów 6155, co stanowiło 59.38% - wybrany burmistrzem Wałcza
* [[Bogdan Jan Wankiewicz]] - członek Platformy Obywatelskiej RP - liczba oddanych głosów 2350, co stanowiło 22.67%
* [[Zbigniew Gutowski]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 245, co stanowiło 10.14%
* [[Zbigniew Gutowski]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 245, co stanowiło 10.14%
* [[Zdzisław Kmieć]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 984, co stanowiło 40.71% - przechodzi do drugiej tury
* [[Zdzisław Kmieć]] - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 984, co stanowiło 40.71% - przechodzi do drugiej tury

Wersja z 14:42, 1 wrz 2013

Gmina Człopa
Gmina Człopa
Nazwa niemiecka Schloppe
Powiat wałecki
Rodzaj gminy miejsko - wiejska
Liczba sołectw 12
Liczba miejscowości 32
[ Strona internetowa miejscowości.]
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Gmina Człopa – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w południowo-zachodniej części powiatu wałeckiego.

Geografia

Położenie

Klimat

Obiekty fizjograficzne

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[1]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 57
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 26
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 2
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2
Sekcja F - Budownictwo 66
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 90
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 13
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 9
Sekcja J - Informacja i komunikacja 0
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 6
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 13
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5
Sekcja P - Edukacja 10
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 11
Ogółem 334

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Człopa jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta. W gminie Człopa funkcję burmistrza sprawuje Zdzisław Kmieć[2]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[3].

Aktualny skład Rady Miasta Człopa[4]:


Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[5].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[6]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców Haliny Rakowskiej "Niezależni" uzyskał 7 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Alternatywa uzyskał 5 mandatów w radzie
 • Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gutkowskiego uzyskał 3 mandaty w radzie


W głosowaniu na Burmistrza:

 • Zbigniew Gutowski - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 245, co stanowiło 10.14%
 • Zdzisław Kmieć - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 984, co stanowiło 40.71% - przechodzi do drugiej tury
 • Bogdan Nowicki - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 195, co stanowiło 8.07%
 • Halina Ewa Rakowska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 892, co stanowiło 36.91% - przechodzi do drugiej tury
 • Irena Maria Smoleńska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 101, co stanowiło 4.18%

Druga tura wyborów odbyła się w dniu 05 grudnia 2010, jej wyniki przedstawiają się następująco:

 • Zdzisław Kmieć - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 1 456, co stanowiło 62,98% - wybrany burmistrzem
 • Halina Ewa Rakowska - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 856, co stanowiło 37,02%

Przy Radzie Miasta działają komisje[7]:

 • Komisja Rolnictwa ,Rozwoju Gospodarczego , Budżetu i Finansów
 • Komisja Oświaty , Kultury , Sportu , Zdrowia i Infrastruktury Społecznej
 • Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Człopie

Kultura

Kultura w gminie Człopa według danych GUS, stan na 2012 rok[8]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 4
Liczba czytelników w ciągu roku 222

Oświata

Oświata w gminie Człopa według danych GUS[9]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
2
Liczba dzieci w przedszkolach 161
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 304
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 180
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 52

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Człopa działa parafia rzymskokatolicka[10]:

Sport

Sport w gmina Człopa, według danych GUS, stan na 2010 rok[11]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 3
Liczba sekcji sportowych 7
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 103
Liczba kobiet 15
Suma 118
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 49
Liczba dziewcząt 15
Suma 64

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Człopa jest stała, ma na to wpływ niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił -2,4 na 1000 mieszkańców, ponadto występuje ujemne saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło -46 osób. Sytuacji nie zmienia saldo migracji zagranicznych, które w 2012 wyniosło 0 osób[12]. Gęstość zaludnienia w gminie Człopa wynosi 14 osoby na 1 km²[13].

Liczba ludności w gminie Człopa na przestrzeni lat 2008 - 2012[14].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 5 058 5 072 5 138 5 106 5 053
Kobiety 2 573 2 567 2 587 2 582 2 566
Mężczyźni 2 485 2 505 2 551 2 524 2 487

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[15]:

 • przedprodukcyjnym - 1 011 osób - 20%
 • produkcyjnym - 3 259 osób - 64,5%
 • poprodukcyjnym - 783 osoby - 15,5%


W gminie Człopa na 100 mężczyzn przypada 103 kobiety[16].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie Człopa według danych GUS, stan na 2011 rok[17]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 2
Liczba jednostek niepublicznych 0
Suma 2
Liczba praktyk lekarskich 2
Apteki ogólnodostępne[18]
Liczba aptek ogólnodostępnych 2
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 2 527

Herb

Herb gminy Człopa


Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy .............[19].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx

Przypisy

 1. Portret gminy Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 2. UDane teleadresowe, w: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/
 3. Zarządzenie nr 75/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do sejmiku województwa, rad powiatów i rad gmin województwa zachodniopomorskiego, w: DZ. URZ. WOJ. 2010.20.389 [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostepny w: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2010&poz=389
 4. Organy, Rada Miejska, Rada Miejska 2010-2014, w: BBiuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/strony/276.dhtml
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 6. Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat wałecki - gm. Człopa, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/321702.html
 7. Organy, Rada Miejska, Komisje 2010-2014 w: Biuletyn Informacji Publicznej Miasto i Gmina Człopa. [online] [Przeglądany 30.08.2013] Dostępny w: http://bip.czlopa.pl/strony/290.dhtml
 8. Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 10. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.08.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 11. Portret gminy Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 12. Portret gminy Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 13. Portret gminy Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 23.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 14. Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 15. Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 16. Portret gmina Człopa, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.08.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Portret gmina Człopa. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.08.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 18. Dane z 2012 roku.
 19. xxx

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też